Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal

Polismyndigheten

Upphandlingen avser ett ramavtal per avtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov av tillgängliga civila helikoptertjänster CAT och SPO inom region Nord avtalsområde Norrbotten, avtalsområde Västerbotten och Jämtland samt region Bergslagen avtalsområde Dalarna.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-27. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-17.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-17 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-17)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Polismyndigheten
Nationellt registreringsnummer: 202100-0076
Postadress: Polismyndigheten Box 122
Postort: Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Cecilia Jonsson
E-post: cecilia.andersson@polisen.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.polisen.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6403 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.polisen.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=6403 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.polisen.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Upphandling av civila helikoptertjänster, regionala ramavtal A650.958/2022
Produkter/tjänster: Flygning och tillhörande tjänster 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen avser ett ramavtal per avtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov av tillgängliga civila helikoptertjänster CAT och SPO inom...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 15 100 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Flygning och tillhörande tjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Flygtjänster 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen avser ett ramavtal per avtalsområde som ska tillgodose Polismyndighetens behov av tillgängliga civila helikoptertjänster CAT och SPO inom...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 15 100 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-03-25 📅
Slutdatum: 2026-03-24 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser:
“Polismyndigheten äger rätt att förlänga avtalet med 12 månader åt gången vid två tillfällen.”

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-27 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-06-27 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-28 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 225-709469 (2023-11-17)