Upphandlingar: Västra Götalandsregionen

>20 arkiverade upphandlingar

Västra Götalandsregionen har historiskt sett varit en köpare av medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, medicinsk utrustning och diverse medicinktekniska produkter.
Historiskt sett har leverantörerna till Västra Götalandsregionen varit Vingmed AB, Mediplast AB, B.Braun Medical AB, Codan Triplus AB, Etac Sverige AB, Medtronic Aktiebolag, Mediq Sverige AB, OneMed Sverige AB, Invacare AB och Stryker AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av Västra Götalandsregionen

2024-01-18   Kolorektalkirurgi (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser kolorektalkirurgi. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Relocation och Arbetstillståndansökningar av utländsk vårdpersonal (Västra Götalandsregionen)
Relocation och Arbetstillståndansökningar för utländsk vårdpersonal. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Luppar och prismaglasögon (Västra Götalandsregionen)
Prismaglasögon och luppglasögon till personal inom ex tandvård och sjukvård. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Staket och stängsling / Naturbruk (Västra Götalandsregionen)
Ramavtal för staket av olika material och typer, tillbehör till stängsling och genomförande av stängslingsarbeten till Naturbruksförvaltningen och Göteborgs Botaniska trädgård. Naturbruksförvaltningen har i och med byggnationen av Axevalla Hästcenter ett behov av att stängsla samtliga nya hagar på anläggningen. Denna del ingår som ett delkontrakt i entreprenadform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Djurgårdens Stängselmontage AB Green Fence AB
2023-10-16   Synhjälpmedel IKT-produkter inkl tillbehör (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser IKT-produkter (punktdisplay/punktskrivare/OCR och programvaror ) som förskrivs till patienter inom synverksamheten. Upphandlingen är återkommande. Visa upphandlingen »
2023-10-13   VF Leverans av glas till väderskydd hållplatsservice (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser leverans av glas till väderskydd för kollektivtrafiken i Västragötalandsregionen enligt förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Operationshandskar (2) (Västra Götalandsregionen)
regionens kompletterande behov av operationshandskar Visa upphandlingen »
2023-10-13   Benledda hörselimplantat och ljudprocessorer (Västra Götalandsregionen)
Benledda ljudprocessorer inklusive implantat och tillbehör. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Metodutveckling Validering fokus bransch (Västra Götalandsregionen)
Metodutveckling Validering fokus bransch Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Adanko Consulting AB
2023-10-10   Taxi vid akuta tillfällen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen)
Taxi vid akuta tillfällen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för personal som snabbt ska kunna ta sig från sitt hem till Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler eller mellan Sahlgrenska Universitetssjukhusets olika sjukhustomter/verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taxi Göteborg ek för
2023-10-09   Metodutveckling Validering fokus utbildning (Västra Götalandsregionen)
Metodutveckling Validering fokus utbildning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Traineeutvecklarna i Sverige AB
2023-10-09   Muskel- och Nervstimulatorer (Västra Götalandsregionen)
Muskel- och Nervstimulatorer: Stimulator för smärtlindring, NMES(neuromuskulär elektrisk stimulering) och elakupunktur samt Stimulator vid Inkontinens Visa upphandlingen »
2023-10-06   PDMS (Patient Data Management System) för Anestesi och Intensivvård (Västra Götalandsregionen)
Uppandling för PDMS (Patient Data Management System) Specialistsystem för anestesi och intensivvård Visa upphandlingen »
2023-10-05   UUS avtal IT-tjänst bildhantering fosterdiagnostik (Västra Götalandsregionen)
UUS avtal IT-tjänst bildhantering fosterdiagnostik Systemet avser programmoduler för standardsystemet Viewpoint, för lagring av information inklusive bilder från ultraljudsundersökningar. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Masspektrometrar trippelkvadrupol (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende tre (3) masspektrometri trippelkvadrupol-system samt optioner på ytterligare system.Utrustningen ska vara avsedd för masspektrometrisk kvantitativ diagnostik inom klinisk kemi. Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett avtal med en leverantör. Anbud lämnas på hela upphandlingen. En (1) masspektrometer ska levereras under Q1 2024, två (2) senare under 2024 samt två (2) på option för leverans under 2024-2025. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Tjänste- och gratifikationscyklar (Västra Götalandsregionen)
upphandlingen omfattar tjänstecyklar (el-och vanliga) samt gratifikationscyklar till VGRs personal Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bike action i sverige ab Skeppshultcykeln Aktiebolag
2023-09-26   Mini C-båge (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av mobil Mini C-båge Visa upphandlingen »
2023-09-21   Skyddsventilation (Västra Götalandsregionen)
Skyddsventilation: Dragskåp, Säkerhetsbänk klass II, Dragbänk, Punktutsug, Kemikalieskåp och Syraskåp Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Ninolab Autoklaver & Desinfektorer Medical i Göteborg Enably Sävar AB Nordic Labtech AB Wido Lab AB
2023-09-19   Specialisthabiliteringsinsatser för flerfunktionshindrade barn och unga på Östergårdens barn- och ungdomshem (Västra Götalandsregionen)
Upphandling avseende specialisthabiliteringsinsatser för flerfunktionshindrade barn och unga boende på Östergårdens barn- och ungdomshem. Visa upphandlingen »
2023-09-18   BILDPLATTESCANNERS INKL FÖRBRUKN (Västra Götalandsregionen)
Bildplattescanners med förbrukning, bildplattor och hygienpåsar för intraoral röntgen Visa upphandlingen »
2023-09-18   Bälten och selar (Västra Götalandsregionen)
Bälten och selar för positionering av patient Visa upphandlingen »
2023-09-07   Tillverkning av öroninsatser till hörapparat (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av tillverkning av öroninsatser till hörapparater samt material för avtryckstagning och efterbearbetning av tillverkad öroninsats. Avtryck eller skanning av öra utförs av personal anställd i hörselverksamheten inom Habilitering&Hälsa. Leverantören tillverkar en öroninsats i valt material som anpassas på patient tillsammans med hörapparaten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BC Studios Aktiebolag HEARU AB Stockholms Audio Partners AB
2023-09-04   Grundläggande Psykoterapiutbildning med inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi) (Västra Götalandsregionen)
Denna upphandling avser Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Psykologpartners W & W AB
2023-09-01   Samordnad upphandling av läkemedel med substansen ekulizumab för Sveriges regioner (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser intravenösa läkemedel med substansen ekulizumab (L04AA25) för succesiva leveranser till Sveriges regioner. Upphandlingen genomförs av VGR genom befullmäktigande av samtliga övriga regioner i Sverige. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Öppen syrgasmask (Västra Götalandsregionen)
Kompletterande upphandling inom respiration-cirkulation. Visa upphandlingen »
2023-08-29   Patientnära koagulationsutrustning för IVA/Op (Västra Götalandsregionen)
Patientnära analysutrustning för viskoelastiska metoder och ACT (activated clotting time). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vingmed AB
2023-08-25   Fysioterapiutrustning med tillbehör (2) (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende regionens kompletterande behov av Fysioterapiutrustning med tillbehör så som produkter inom produktområdena; träningsutrustning, rörelse- och konditionsträning, träning övrigt, värme - kyla - massage, terapiprodukter, bollar, mätinstrument, pedagogiskt material, akupunkturnålar. Visa upphandlingen »
2023-08-24   Upphandling av Hotlab Management System (Västra Götalandsregionen)
System för hantering av radiofarmaka inom nukleärmedicinska Hotlab. Inom VGR (Västra Götalandsregionen) finns fyra förvaltningar som bedriver verksamhet inom nuklearmedicin. Geografiskt bedrivs denna verksamhet på sju olika sjukhustomter: Samtliga sju sjukhustomter har ett eget Hotlab där radioaktiva läkemedel bereds dagligen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HOY Scandinavian ApS
2023-08-21   Toaletthjälpmedel (Västra Götalandsregionen)
Toaletthjälpmedel, Flyttbara Toalettstolar med/utan hjul, Toalettsitsar, Toalettstolsförhöjare, Toalettstolar med inbyggd lyftanordning, armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Rekrytering av utländsk vårdpersonal (Västra Götalandsregionen)
Rekrytering, språk, relocation och arbetstillståndsansökningar avseende utländsk vårdpersonal Visa upphandlingen »
2023-08-18   Tekniska konsulttjänster Byggnadskonstruktion (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster byggnadskonstruktion inkl geoteknik. Visa upphandlingen »
2023-08-14   Synhjälpmedel - Daisy och fickminne (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av synhjälpmedel Daisy och fickminne ISO-kod 22 13 21 Daisy-spelare och e-bokläsare samt 22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Iris Hjälpmedel AB Polar Print Försäljning AB
2023-08-01   Revisionsbesiktning brandlarm och vattensprinkler (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar revisionsbesiktningar gällande brandlarm, vattensprinkler och gasläcksystem för sitt fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Albacon Aktiebolag
2023-07-31   IT-Arbetsplats 2024 (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende anskaffning av hårdvara för IT-Arbetsplats (klienter, tillbehör och tillhörande  tjänster). Visa upphandlingen »
2023-07-31   VF- utbildning BAS P/U, Entreprenadjuridik, Byggprojektledning (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende utbildningar så som BAS P/U, Entreprenadjuridik, Entreprenadbesiktningar, ABK 09, Byggprojektledning (projektledning inriktad mot byggprocessen) etc för fastighetsförvaltare, projektledare och berörd personal inom Västfastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BFAB LAVI gruppen AB NERCIA Utbildning Aktiebolag SIFU AB Wollsén Albinsson Advokatbyrå
2023-07-31   VF- Utbildning Elektriska anläggningar och Fallskydd (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter upphandlar utbildningar för driftstekniker gällande Skötsel av elektriska anläggningar (SS-EN 50110-1), Elinstallationsreglerna (SS-EN 4364000), Felsökning för driftstekniker (SS-EN 4364000. SS-EN 50110-1 mfl. Grundläggande elteknik och Installationskontroll), Fallskyddsutbildning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LAVI gruppen AB NERCIA Utbildning Aktiebolag Presto AB Renta AB
2023-07-28   Förvaltningstjänst registerplattform (Västra Götalandsregionen)
Förvaltningstjänst registerplattform Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Capgemini Sverige AB
2023-07-28   Finansiella leasingtjänster (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av Finansiella Leasingtjänster avseende fordon och övriga leasingobjekt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skandinaviska Enskilda Banken AB
2023-07-12   Laboratorieinformationssystem, LIS-plattform (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av en regional LIS-plattform, bestående av ett eller flera laboratorieinformationssystem (LIS), inklusive implementering med bl.a. migrering av befintlig data samt integration mot ett flertal interna och externa system. Likaså tillhörande UUS-avtal med möjlighet till SLA samt övriga kringliggande och anslutande varor och tjänster. Visa upphandlingen »
2023-07-07   Bildskärmar för radiologisk granskning (Västra Götalandsregionen)
Bildskärmar (monitorer) för radiologisk granskning Visa upphandlingen »
2023-07-04   Västfastigheter - Axevalla elevboende (Västra Götalandsregionen)
Uppförande av elevboende med 107 boenderum fördelat på fyra byggnader. I entreprenaden ingår även att tillskapa en utemiljö i direkt anslutning till elevboenden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektlaget Bygg i Lidköping AB
2023-07-03   VF Leverans av väderskydd (Västra Götalandsregionen)
Ramavtalet avser leverans av väderskydd av för Västfastigheters hållplatsbestånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Weland Aluminium AB
2023-07-03   Utfodringsanläggning Axevalla (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av utfodringsanläggning avsedd för hästar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Trejon Försäljnings AB
2023-06-29   Datortomografer (Västra Götalandsregionen)
Datortomografer för diagnostik av hela människokroppen Visa upphandlingen »
2023-06-22   Hjärtlungmaskiner, hjärtpumpar och förbrukning (Västra Götalandsregionen)
Hjärtlungmaskin, ECMO, heatercooler, blodgasmaskin inkl nycklad förbrukning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abbott Medical Sweden AB Getinge Sverige Aktiebolag Livanova Scandinavia AB Terumo Sweden AB
2023-06-21   Vagnar och transportskåp för sterilteknisk miljö (Västra Götalandsregionen)
Vagnar och transportskåp för sterilteknisk miljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Harry Holms AB
2023-06-14   Upphandling av systemstöd effektiv försörjning av arbetskläder (EFA) (Västra Götalandsregionen)
VGR ska upphandla av en lösning för Effektiv Försörjning av Arbetskläder (EFA) som en helhetslösning (logistik för textilflöden) från leverantör där både tekniska komponenter, t.ex. RFID-antenner och SITHS-kortläsare, och applikationskomponenter ingår. Upphandlad EFA-lösning ska implementeras på nya Högsbo närsjukhus som invigs Q4 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ACG Pulse AB