Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning

Upplands Väsby kommun

upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-15. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-14.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-14 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-14)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Upplands Väsby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0019
Postadress: Upplands Väsby kommun Dragonvägen 86
Postort: Stockholm
Postnummer: 194 80
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Tina Tashvigi
E-post: tina.tashvigi@upplandsvasby.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: http://www.upplandsvasby.se/ 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75269 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75269 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel:
“Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning KS/2023:443”
Produkter/tjänster: Miljötjänster 📦
Kort beskrivning:
“upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 050 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Teknisk provning, analys och konsulttjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Miljötjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Miljöledning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Analys av mängden fosfatföroreningar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholm 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 1 050 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-25 📅
Slutdatum: 2025-12-31 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-15 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-15 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-16 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Postort: Uppsala
Postnummer: 75321
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 184316300 📞
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 📧
Fax: +46 18100034 📠
URL: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-696698 (2023-11-14)