2023-11-17   Upphandling av webbaserade juridiska tjänster (Serviceförvaltningen)
Staden har identifierat ett behov av webbaserade juridiska tjänster och det finns sen tidigare inget gemensamt avtal inom detta område. Ett nytt avtal inom området behöver därmed upphandlas. Syftet med upphandlingen är att samordna stadens inköp. I och med att det är en stor variation på stadens olika behov krävs det ett avtal som möjliggör för en stor bredd av tjänsten samt flexibilitet för beställaren att kunna ev. avropa från mer än en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare". Visa upphandlingen »
2023-10-13   Livsmedel - Konsumentförpackningar (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar livsmedel i konsumentförpackningar. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Avyttring av fordon (Serviceförvaltningen)
Upphandlingens syfte Syftet är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla tjänsten rörande avyttring av stadens fordon. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Upphandlingskonsulter inom entreprenad och fastigheter (Serviceförvaltningen)
Upphandlingens mål och syfte är att tillgodose Stockholm Globe Arena Fastighet AB:s behov av upphandlingskonsulter främst inom entreprenad och fastighet. Syftet är att Stockholm Globe Arena Fastighet AB ska ha tillgång till kompetenta upphandlare som kan stötta verksamheten med effektiva, affärsmässiga, hållbara, rättssäkra och värdeskapande inköp. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Webbaserade arbetspsykologiska testverktyg (Serviceförvaltningen)
Stockholm stad Serviceförvaltning inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av webbaserad arbetspsykologiska testverktyg enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Upphandlingen är indelad i två delområden enligt nedan: Anbudsområde 1 - Screening Anbudsområde 2 - Personprofil, motivation och begåvning Visa upphandlingen »
2023-09-01   Systemstöd för rekrytering (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar upphandling av systemstöd för rekrytering enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
2023-08-14   Upphandling av ramavtal upphandlingskonsulter inom entreprenad och fastigheter (Serviceförvaltningen)
Upphandlingens mål och syfte är att tillgodose Stockholm Globe Arena Fastighet AB:s behov av upphandlingskonsulter främst inom entreprenad och fastighet. Syftet är att Stockholm Globe Arena Fastighet AB ska ha tillgång till kompetenta upphandlare som kan stötta verksamheten med effektiva, affärsmässiga, hållbara, rättssäkra och värdeskapande inköp. Visa upphandlingen »
2023-06-22   Journalsystem (Serviceförvaltningen)
Uppdraget omfattar, men är inte begränsat till: ​Leverans, installation och konfiguration av Systemet med tillhörande tekniska miljöer, tjänster, samt användarutbildning i systemets funktioner Leverans av tjänster för projektinförande (projektledning, övriga nödvändiga projektresurser) samt migrering av data från nuvarande systemmiljö Genomförande (design, implementering, test och driftsättning) vid framtagande av avtalade integrationer Systemdrift, support och underhåll av Systemet i den löpande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alfa Ecare AB
2023-06-22   Upphandling av handledartjänster inom socialt arbete (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad (nedan kallad staden) genom serviceförvaltningen inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av handeldartjänster inom socialt arbete enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Målet med upphandlingen är att ge stöd till stadens medarbetare i form av handledningstjänster. Upphandlingen är uppdelad i fem (5) avtalsområden. Avtalsområde Förskoleverksamhet Avtalsområde Socialtjänst-Barn och ungdom Avtalsområde Socialtjänst- Vuxna Avtalsområde … Visa upphandlingen »
2023-06-16   Upphandling Markarbeten Parkinvesteringar Södermalm (Serviceförvaltningen)
Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Södermalms stadsdelsområde. Visa upphandlingen »
2023-06-16   Matlådor till hemtjänsten Hässelby-Vällingby (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen avser tillagning och leverans av matlådor till brukare inom hemtjänsten. Omfattning: ca 2 350 matlådor per månad. Visa upphandlingen »
2023-06-16   Upphandling Markarbeten Parkinvesteringar Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm (Serviceförvaltningen)
Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm stadsdelsområde. Visa upphandlingen »
2023-06-16   Sanering och lokalvård SHIS Bostäder (Serviceförvaltningen)
SHIS Bostäder ska upphandla ett avtal med en leverantör som kan sanera, städa och tömma lägenheter och gemensamma utrymmen dygnet runt och med kort varsel. Samt periodvis städning dagtid då den egna lokalvårdsleverantören har personalbrist. Omfattningen på uppdraget framgår av upphandlingsdokumenten i sin helhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Antartic Städ Center AB Storgruppen AB
2023-06-14   Utbildning för medarbetare inom kundkommunikation, service och bemötande (Serviceförvaltningen)
Utbildning för medarbetare inom kundkommunikation, service och bemötande. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Welingo AB
2023-06-01   Insamling och återvinning av verksamhetsavfall i Stockholm stad (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad, Serviceförvaltningen inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av "Insamling och återvinning av verksamhetsavfall i Stockholm stad. Syftet att upphandla ett gemensamt ramavtal för Stockholms stad är att bidra till att uppfylla Stadens miljömål samt tillhanda hålla ett ramavtal som sker på ett kostnadseffektivt sätt. Upphandlingen är uppdelad i fyra stycken avtalsområden. Stadens avsikt är att teckna ramavtal med en (1) leverantörer per avtalsområde under förutsättningen att de inkomna … Visa upphandlingen »
2023-05-29   Driftentreprenad för servicehusrestaurang samt leverans av kost till vård och omsorgsboenden (Serviceförvaltningen)
Hägersten – Älvsjös stadsdelsförvaltning inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av driftentreprenad för servicehusrestaurang samt leverans av kost till Älvsjögårdens vård- och omsorgsboende enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
2023-05-11   Storköksutrustning (Serviceförvaltningen)
Upphandling av storköksutrustning som omfattar inköp och leverans av storköksutrustning - Varor, till hela staden. Visa upphandlingen »
2023-05-11   Kompletterande sjukskötersketjänster till vård- och omsorgsboende (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad genom Bromma stadsdelsnämnd inbjuder er att lämna anbud på sjukskötersketjänster helger, kvällar och nätter. Visa upphandlingen »
2023-05-05   Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster samt utbildning inom brandskyddsområdet (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar inköp, service och underhåll av brandsläckare, utrymningsplaner, rökluckor, brandtätning och andra produkter kopplade till brandskydd. Upphandlingen omfattar även utbildning i systematiskt brandskyddsarbete samt första hjälpen med hjärt-lungräddning. Observera att upphandlingen är indelad i två delområden med tre avtalsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dafo Brand Aktiebolag Falck Services AB Presto AB Securitas Sverige Aktiebolag
2023-04-17   Snittblommor, krukväxter samt tillbehörsmaterial till floristutbildning (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar leverans av snittblommor, snittgrönt, krukväxter, krukor samt övrigt floristtillbehör för gymnasie, gymnasiesär och komvuxelever. Visa upphandlingen »
2023-04-03   Resebyråtjänster 2023 (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar resebyråtjänster och ska tillgodose Stockholms stads behov av en bokningstjänst för bokningar av transportmedel, logi samt bokningar av grupp- och konferensarrangemang. Med resebyråtjänster avses heltäckande resebyråtjänster, såsom resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GBT Sweden AB
2023-03-31   Livsmedel - Konsumentförpackningar (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar livsmedel i konsumentförpackningar. Visa upphandlingen »
2023-03-27   Norra innerstaden måltidstjänster för vård och omsorgsboende (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad, Östermalm och Norrmalm stadsdelsförvaltning (nedan kallad staden genom serviceförvaltningen inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av måltidstjänster för vård och omsorgsboendena Kattrumpstullen och Kampementet samt Sabbatsbergsbyn, Dagverksamheten Bo Bergmans och Rio vård-och omsorgsboende. som option enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
2023-03-11   Marknadskommunikation Äldreförvaltningen (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Marknadskommunikation till äldreförvaltningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Prospector Marknadssupport i Norden AB
2023-03-06   Måltider till Omsorgsboende Skarpnäck (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen avser lunch och middag till Hemmet för gamla, inkl leverans. Visa upphandlingen »
2023-02-24   Busstransport med chaufför (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar busstransporter med chaufför. Resor kommer till största del att genomföras inom Stockholms-/Mälarregionen* (bl.a. Skansen, olika museer, Mariefred, Kolmården, friluftsområden och andra aktiviteter inom Stockholms-/Mälarregionen etc) samt till resmål lite längre bort i Sverige (skidresor, studieresor till andra städer i landet etc). Fördelningen mellan resor i närområdet och mer långväga resor är svåra att bedöma men en grov uppskattning är ca 80 % resor kan komma att ske i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Axelsson Turisttrafik Aktiebolag Bergkvarabuss AB
2023-02-07   Papper och plast (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av förbrukningsmaterial inom området papper och plast enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OneMed Sverige AB Procurator Sverige AB TechPack in Scandinavia AB
2023-01-02   Konsumentvägledning (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar fem stadsdelsnämnder: Farsta, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Antalet kontakttillfällen var under perioden september 2021- augusti 2022 omräknat till helår sammanlagt 1 985 för de fem stadsdelsnämnderna tillsammans. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Idéla Kunskapscentrum AB
2022-12-07   Park-och naturdrift för Hägersten Älvsjö SDF (Serviceförvaltningen)
Upphandling av parkskötsel, vinterväghållning och barmarksrenhållning på parkvägar samt skötsel av grönytor för Hägersen Älvsjö Stadsdelsförvaltning (SDF). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: D.N. Trädgård & Markskötsel AB
2022-12-06   Medicintekniska produkter (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar köp och hyra av medicintekniska produkter. Upphandlingen är uppdelad i flera olika anbudsområden. När upphandlingen avslutas kommer ramavtal att tecknas för respektive anbudsområde. Upphandlingen omfattar följande anbudsområden: A1a Sängar köp, A1b Sängar hyra, A2a Madrasser, trycksårsprevention köp, A2b Madrasser, trycksårsprevention hyra, A3a Gåbord köp, A3b Gåbord hyra, A4a Rullstolar köp, A4b Rullstolar hyra, A5 Rollatorer köp, A6a Arbetsstolar köp, A6b Arbetsstolar hyra, A7a … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abilia Aktiebolag Care of Sweden AB Direct Healthcare Group Sverige AB Etac Sverige AB Guldmann Sverige Aktiebolag Human Care HC AB (publ) Invacare AB Kom i Kapp AB Sodexo AB
2022-12-01   Städprodukter och kemikalier (Serviceförvaltningen)
Leverans av förbrukningsmateriel inom området städprodukter och kemikalier till Stadens verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OneMed Sverige AB
2022-11-25   Upphandling Parkinvesteringar Södermalm (Serviceförvaltningen)
Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Södermalms stadsdelsområde. Visa upphandlingen »
2022-11-25   Upphandling Parkinvesteringar Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm (Serviceförvaltningen)
Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm stadsdelsområde. Visa upphandlingen »
2022-11-24   Inkontinensprodukter 2022 (Serviceförvaltningen)
Uppdraget omfattar leverans av förbrukningsmaterial inom området inkontinensprodukter till verksamheter inom Stockholms stad. Visa upphandlingen »
2022-11-16   Fastighetssystem (Serviceförvaltningen)
SHIS ska upphandla och införa ett objektsorienterat fastighetssystem. Området sträcker som sig i korthet från avtal med fastighetsägare, förmedling, uthyrning av lägenheter, hyresavisering och fastighetsförvaltning. Omfattningen på uppdraget framgår av upphandlingsdokumenten i sin helhet. Systemstödet ska även integreras med andra system hos SHIS i syfte att stödja verksamhetens processer på effektivast sätt. Uppdraget omfattar, men är inte begränsat till: 1. Leverans, installation, systemdrift och … Visa upphandlingen »
2022-11-10   Storköksutrustning och service (Serviceförvaltningen)
Upphandling av storköksutrustning uppdelat i 6 anbudsområden. Fem anbudsområden omfattar service och reparation av storkök uppdelat i geografisk indelning samt ett område för fackförvaltningar. Ett anbudsområde omfattar storköksutrustning - Varor, till hela staden. Visa upphandlingen »
2022-10-28   Bokningstjänst för konferensanläggningar (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar bokningstjänst av konferensanläggningar för att Stadens nämnder och avropsberättigade bolag och stiftelser ska kunna avropa konferensanläggningar inom Sverige. Resor till och från konferensanläggning ingår inte i upphandlingen. Visa upphandlingen »
2022-10-28   Hem- och hygienartiklar (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av förbrukningsmaterial inom området hem- och hygienartiklar enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OneMed Sverige AB
2022-10-28   Maskindiskmedel, köks- och ugnsrengöring 2022 (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar maskindiskmedel och köksrengöringsmedel med tillhörande doseringsutrustningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rekal Svenska AB
2022-10-21   Skötsel och underhåll av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar inom fyra stadsdelar i Stockholms innerstad (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen avser tillsyn, skötsel och reinvestering av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark inom fyra stadsdelsförvaltningar i Stockholms innersta: Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm och Södermalm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skå Entreprenad AB
2022-10-14   Inkontinensprodukter 2022 (Serviceförvaltningen)
Uppdraget omfattar leverans av förbrukningsmaterial inom området inkontinensprodukter till verksamheter inom Stockholms stad. Visa upphandlingen »
2022-10-13   Grafisk produktionsbyrå (Serviceförvaltningen)
Fullservice angående grafisk formgivning. Upphandling av en samarbetspartner/byrå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Spektra Design
2022-10-13   Upphandling av julklappar (gåvokort) (Serviceförvaltningen)
Serviceförvaltingen har fått i uppdrag att genomföra en gemensam upphandling för samtliga förvaltningar och bolag av julklappar till stadens medarbetare. Beställaren ska kunna beställa julklapparna för julen 2022. Avtalet börjar gälla från och med avtal tecknats genom stadens inköpssystem. Gåvokortens giltighetstid ska vara minst sex (6) månader från det datum som överenskommits om med respektive förvaltning och bolag. Visa upphandlingen »
2022-10-07   Upphandling av upphandlingskonsulter (Serviceförvaltningen)
Stadens befintliga ramavtal av upphandlingskonsulter löper ut 2023-05-31. Detta gör att ett nytt ramavtal behöver upphandlas. Upphandlingens mål och syfte är att tillgodose stadens behov av upphandlingskonsulter. Syftet är att Staden ska ha tillgång till kompetenta upphandlare som kan stötta verksamheten med effektiva, affärsmässiga, hållbara, rättssäkra och värdeskapande inköp. Upphandlingarnas art, omfattning och komplexitet kan variera. Likaväl som beställarnas erfarenhet och kompetens inom … Visa upphandlingen »
2022-10-04   Konsulttjänster inom digitalisering, it och informationssäkerhet (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar konsulttjänster inom allt från verksamhetsutveckling och förändringsledning inom området digitalisering och it till systemutveckling och systemförvaltning inom olika områden. Upphandlingen är indelad i fyra anbudsområden: 1. Verksamhetsutveckling, ledning och styrning omfattar bland annat förändringsledning, projektledning, effektstyrning, verksamhetsutveckling, enterprisearkitektur, informationsarkitektur, processkartläggningar, sourcing, förstudier, prototyping … Visa upphandlingen »
2022-10-03   Tjänstecyklar (Serviceförvaltningen)
Målet med upphandlingen är att ge stadens olika verksamheter möjlighet att köpa in cyklar och elcyklar som anställda kan använda i tjänsten. Syftet med detta är att effektivisera resorna i stadens tjänst samtidigt som kostnader och miljöpåverkan minskar och stadens cykelvarumärke ökar. Upphandlingen omfattar även tillbehör och service för nyinköpta cyklar samt befintliga cyklar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sportson (Bike Action i Sverige AB)
2022-09-26   Papper och plast (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av förbrukningsmaterial inom området papper och plast enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
2022-08-29   Nattinsatser inom hemtjänsten (Serviceförvaltningen)
Stockholms stad, genom Norrmalm stadsdelsnämnd, inbjuder er att lämna anbud på planerade hemtjänstinsatser nattetid samt larmutryckningar på natten till Kungsholmen och Norrmalms stadsdelsnämnder enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor. Upphandlingen administreras av upphandlare från serviceförvaltningen i Stockholms stad. I uppdraget ingår inte delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser från Region Stockholm. Staden avser teckna avtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vardaga Nytida Omsorg AB