Upphandlingar: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster i Sverige

2023-11-20   Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet- nationellt (Trafikverket Myndighet)
Uppdragen omfattar området tunnelsäkerhet granskning och expertstöd vid framtagning av rap- porter och normer, stöd till investeringsprojekt, utföra utredningar och beräkningar, framtagande av säkerhetsdokumentation, planera/genomföra utbildning eller övning inom tunnelsäkerhet, brandskyddsbeskrivningar och säkerhetsanalyser samt granskning av externa rapporter. Visa upphandlingen »
2023-11-17   För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive BPU för väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun (Trafikverket Myndighet)
För upprättande av förfrågningsunderlag inklusive BPU för utförandeentreprenad väg 225 Slättmalm inom Botkyrka kommun Visa upphandlingen »
2023-11-17   ÅVS Tillgänglighets-, kapacitets- och miljöbrister, E18 Nordost, Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Upphandling gäller uppdraget att utföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för E18 från Stocksundsbron t.o.m. tpl Arninge i Danderyd och Täby kommun. ÅVS:en syftar till att tillsammans med Trafikverket, berörda kommuner och Region Stockholm, identifiera en gemensam behovs- och bristbild samt identifiera åtgärdsförslag för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö i stråket. Visa upphandlingen »
2023-11-15   E22 Bälö-Gladhammar, BPU (Trafikverket Myndighet)
Projektet avser BPU för en sträcka på ca 16 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning. Visa upphandlingen »
2023-11-15   Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare produktion trimning av vägsystem samt trafikutrustning Visa upphandlingen »
2023-11-14   Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning Visa upphandlingen »
2023-11-13   Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik (Trafikverket Myndighet)
Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik – område Trafik Option 2 + 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-13   Analystjänst för miljögiftsövervakning – PFAS i ytvatten (Miljöförvaltningen)
Stockholm stads miljö- och hälsoskyddsnämnd genom miljöförvaltningen (nedan benämnt beställaren), inbjuder till att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende analystjänst för miljögiftsövervakning – organiska ämnen i ytvatten. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Ramavtal Teknisk besiktning 2024 (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av besiktningstjänster under avtalsperioden. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-11-09   Projektledare inom väg med placering i Göteborg (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser att tillhandahålla en resurskonsult för investering inom vägprojekt i region väst investeringsenhet IVväv3 med stationeringsort i Göteborg. I uppdraget ingår även vid behov att även bistå andra enheter inom investering Väst. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Kanalrensning och OVK-besiktning (AB Gavlegårdarna)
OVK-besiktning och kanalrensning Visa upphandlingen »
2023-11-08   Projektstöd El Infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län (Trafikverket Myndighet)
I uppdraget ingår att stödja Trafikverkets projektledare med bearbetning av anläggningsdata mm. Grundprincipen är att utförande konsult ska kunna utföra uppdraget utan att besöka anläggningar ute i fält. Beställaren vill främja återväxten av konsulter inom teknikområdet. Leverantör ska därför upprätthålla en organisation för uppdraget bestående av en Ordinarie Projektstödsresurs (OrdProj) samt Biträdande Projektstödsresurs (BitrProj) som ska dela på uppdraget. Visa upphandlingen »
2023-11-06   Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets... (Trafikverket Myndighet)
Objektspecifik upphandling avseende Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets underlag till ny infrastrukturplan. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Specialist stöd till verksamhet inom underhållsdistrikt nord. Alléer och solitära träd (Trafikverket Myndighet)
1 resurskonsult för specialiststöd till verksamhet inom un-derhållsdistrikt nord. Alléer och solitära träd. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Byggledare vägunderhåll Skaraborg (Trafikverket Myndighet)
En byggledare för baskontrakt Distrikt Väst Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Gatuprojektering (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för gatuprojektering. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledning Vägmarkering inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Byggledning vägmarkering Västerbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Ramavtal avseende Trafikutredning (Exploateringskontoret)
Ramavtalsuppdraget är att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som beställaren har behov av vad gäller konsulttjänster för trafikutredningar. För mer info, se AUC.1. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledare Installation station Centralen (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult avseende Byggledare Installation E02 Centralen inom program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-31   Delprojektledare för projekt E10 delen Morjärv-Svarbyn i Norrbottens län (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget som delprojektledare innebär att bistå projektledaren i genomförandet av projektet E10 Morjärv-Svartbyn. Det ingår i delprojektledarens uppgift att se till att projektet genomförs, följs upp och avslutas utifrån beslutad omfattning och inom beslutad tids- och kostnadsram. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Konsulttjänster Sakkunnig tillgänglighet 2024 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Uppdragen avser projektering för såväl om-, till- och nybyggnationer som ROT-arbeten, i förskolor eller skolor. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag, resurskonsult Avseende Projekteringsledare Byggnadsverk projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-27   Utredning av Vattenskyddsåtgärder, Hultsfred, Kalmar län (Trafikverket Myndighet)
Utredning av vattenskyddsåtgärder på väg 23/24 samt väg 129, Hultsfred, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-26   Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-26   Konservator inom projekt Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Upphandling Konservator inom projekt Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-25   Projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar tjänsterna projekteringsledare, CAD-samordnare, miljösamordnare, installationssamordnare, kontrollansvarig, kalkylator och akustiker. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Projektering inom el, VVS, brand, styr och övervakning (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar roller inom projektering inom el, VVS, brand och styr och övervakning. Visa upphandlingen »
2023-10-25   Markkonsulter och konstruktion (Polismyndigheten)
Upphandlingen omfattar projektering inom mark samt konstruktör. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-24   Stadsarkitekt (Hammarö kommun)
Forshaga kommun behöver förstärkning av en stadsarkitekt en (1) dag i veckan. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK (Trafikverket Myndighet)
Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK Visa upphandlingen »
2023-10-23   Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga Visa upphandlingen »
2023-10-23   Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Arbetsplatsstrateg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Byggledare för drift och underhåll av gator och vägar (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen avser konsulttjänster avseende byggledning av funktionsentreprenader för drift och underhåll av gator och vägar inom Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-10-21   Smidesarbeten (Bostadsstiftelsen Platen)
Smidesarbeten i form av underhåll, reparationer och ombyggnadsarbeten inom byggnadssmide (t.ex. tillverkning av aluminiumramper vid bostadsanpassningar, tillverkning och reparationer av räcken/ledstänger). Uppdraget omfattar även övriga smidesarbeten som reparation av skopa till markvårdsmaskin (slitstål). Visa upphandlingen »
2023-10-20   v583 Iggesund-Hudiksvall GCM-väg, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Åtgärden omfattar framtagande av bygghandling för en belyst gång-, cykel- och mopedväg längs väg 583 mellan Iggesund och Hudiksvall. GCM-vägen ska ansluta till den kommunala GCM-vägen vid korsningen Simbadsvägen/Stora vägen i Iggesund och avslutas vid Idenorsvägen i Hudiksvall. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling av Tekniska konsulter – VA (Tranemo kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för successivt avrop under avtalsperioden av Tekniska konsulter inom kompetensområdet VA-ledningsteknik/avlopp/dricksvatten. Beställare Tranemo Kommun, org.nr: 212000-1462 Ulricehamns kommun, org.nr: 212000-1579 Ulricehamns Energi, org.nr: 556456-5389 Bollebygds kommun, org.nr: 212000-2973 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA och vägkonsult- ramavtal (Tanums kommun)
AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Produktionsplanering (Trafikverket Myndighet)
Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ramavtalsupphandling om tekniska konsulter (Sveriges riksbank)
Upphandlingen avser ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek Visa upphandlingen »
2023-10-20   Ramavtal - Projektledningskonsulter (Huddinge Samhällsfastigheter AB)
Huddinge Samhällsfastigheter AB inbjuder er att ansöka om att få lämna anbud på Ramavtal – Projektledningskonsulter. Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för selektivt förfarande. Denna anbudsökningsinbjudan avser Steg 1. Upphandlingen avser ramavtal gällande konsultuppdrag avseende projektledningsuppdrag. Ansökningstidens utgång Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbudsansökningar som inkommer för sent. Anbudsansökningar ska vara upphandlande myndighet tillhanda … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Tekniska konsulter område miljö, geoteknik och hydrogeologi (Arvika kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom miljö, geoteknik och hydrogeologi för Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Volymen beräknas uppgå till ca 2 500 000 SEK per år. Ingen volym garanteras. Max tio leverantörer antas per område. Avrop sker genom särskild fördelningsnyckel alt förnyad konkurrensutsättning. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-18   Objektspecifik upphandling - Hastighetsundersökning, mätleverantör 2024 (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser mätning av hastigheter på drygt 1400 platser under år 2024. Mätplatserna väljs ut slumpmässigt enligt en metodik som innebär att först väljs 236 vägsträckor ut över hela landet. Vägsträckorna är vanligen mellan 1 och 5 mil långa. På varje sträcka väljs sedan sex mätplatser ut. Mätplatser kommer att finnas på alla typer av vägar och ha olika tillåten hastighet. Vissa av de allra mest trafikerade vägarna där köbildning är vanligt kommer inte att ingå i undersökningen. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Trafikmätningar (Uppsala kommun)
Upphandlingen omfattar trafikmätningar. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Ramavtal Tekniska konsulter - geoteknik (Sala kommun)
Upphandlingen avser konsulttjänster inom geoteknik. Området omfattar konsulttjänster inom utredning, provtagning, analys, åtgärdsförslag och inom området tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »