Framework agreement Textile insignias

FMV

FMV has been given the task of procuring a new Framework agreement of Textile insignias to SwAF. Included in the procurement are woven and embroidered insignias divided in to 34 price groups. The insignias are part of uniforms worn by personal in the Swedish Armed Forces when they represent Sweden, both at home and abroad.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-13.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-13 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-13)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Fmv
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Postort: Stockholm
Postnummer: 115 88
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Sofia Narving
Telefon: +46 730910278 📞
E-post: sofia.narving@fmv.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.fmv.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53535 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53535 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/fmv/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Framework agreement Textile insignias 23FMVU10084
Produkter/tjänster: Kläder, skor, väskor och tillbehör 📦
Kort beskrivning:
“FMV has been given the task of procuring a new Framework agreement of Textile insignias to SwAF. Included in the procurement are woven and embroidered...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 100 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Kläder, skor, väskor och tillbehör 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Specialkläder och tillbehör 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Fästen och spännen till kläder 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Knappar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“FMV has been given the task of procuring a new Framework agreement of Textile insignias to SwAF. Included in the procurement are woven and embroidered...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 100 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-14 📅
Slutdatum: 2028-02-13 📅
Information om alternativen
Alternativ
Beskrivning av alternativen: maximum of 2 years

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: engelska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-11-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-01-20 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-697273 (2023-11-13)