Leverantör: ÅF-Infrastructure AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören ÅF-Infrastructure AB nämns

2023-10-03   Ramavtal Osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen och Exploateringsförvaltningen har behov av Ramavtal Osäkerhetsanalyser enligt successivprincipen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Infra Action Gbg AB
2023-08-30   Tekniska konsulter - Fysisk planering (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks Kommun upphandlar ramavtal för successivt avrop avseende tekniska konsulter inom Arkitekt Planering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Urban Minds AB
2023-08-30   Tekniska konsulttjänster 2024 (Region Västernorrland)
Region Västernorrland upphandlar ramavtal för Tekniska konsulttjänster. Anbudslämnare kan välja att inkomma med anbud för ett eller flera konsultområden. Upphandlingen avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom totalt 25 kompetensområden för arkitekter, projektörer, byggadministration och sakkunniga. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Arconi Design & Projektering Bjerking AB Bricon AB Cravito AB Firetech Engineering Emron AB Funktion & Teknik (F&T) Aktiebolag INTEC Uppsala AB Lektus Sweden AB Liljewall Arkitekter Aktiebolag Ramboll Sweden AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag Stadion Arkitekter Engstrand Kempe Mårtensso Sweco Sverige AB SWECSA AB Tecnicon Byggkonsult AB Tecnicon VVS Konsult AB Tengbomgruppen AB Tyréns Sverige AB Venn Group AB Vinnergi AB W Ö Konsult Aktiebolag Wise Management AB WSP Sverige AB
2023-08-28   Ramavtal Årskonsult installationsprojekteringsbolag (Region Sörmland)
Fastighetsservice ansvarar för nybyggnation, ombyggnation, anpassningar och modernisering samt underhåll i huvudsak som utförandeentreprenad enligt AB 04 eller totalentreprenad enligt ABT 06. Till sin hjälp använder Fastighetsservice, kontrakterade konsulter, med specialistkunskap inom förekommande fackområden. Denna upphandling avser; • Två (2) installationsprojekteringsbolag med VVS inkl. sprinkler och styr och energideklaration samt El inkl. tele/data/brandlarm samt Hiss. Konsultuppdragen innebär … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Väg- och trafikkonsulter (Kungsbacka kommun)
Upphandlingen avser tekniska konsulter inom Väg- och trafikkonsulter med olika uppdragskategorier för successiva leveranser under avtalsperioden inom nedan avtalsområden: Avtalsområde A: Bullerutredningar Avtalsområde B: Trafikplanering Avtalsområde C: Projekteringar Avtalsområde D: Vibrationsutredningar AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget Upphandlingen avser att tillhandahålla konsulttjänster inom ovan angivna områden. De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Bouvier Sverige AB Metron Miljökonsult AB MEXL. AB Noll Tre Konsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-08-21   Tekniska konsulter - Anläggning; Projektledare, Byggledare & Kalkylator (Kungsbacka kommun)
Avtalet avser att täcka kommunens behov av Tekniska konsulter mot Anläggning med rollerna Projektledare, Byggledare & Kalkylator De specifika krav på kompetens och erfarenhet som gäller för varje avtalsområde framgår under AUC.32 Beställaren avser att teckna kontrakt med max fem (5) leverantörer per avtalsområde, under förutsättning att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer. Avrop kommer därefter att ske succesivt, när behov uppkommer i den löpande verksamheten hos Beställaren, genom förnyad … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Infra Action Gbg AB MEXL. AB Niras Sweden AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2023-07-07   Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg (Trafikverket Myndighet)
Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-07-04   Resurskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-07-03   Samhällsbyggnadskonsulter (Region Halland)
Upphandling omfattar konsultuppdrag inom Region Hallands verksamhetsområde "Samhällsplanering" där bland annat samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, externt miljö- och klimatarbete, energi och bredband ingår. Konsulter kommer att anlitas för både kortare och längre uppdrag. De flesta uppdrag, oavsett område, kommer att ligga på ca 50 till 200 timmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB Ramboll Sweden AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-06-29   Avseende byggledning / projektering inom underhållsbeläggning i DH, DM och DV i Distrikt Väst (Trafikverket Myndighet)
Avseende byggledning / projektering inom underhållsbeläggning i DH, DM och DV i Distrikt Väst Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-06-21   Ramavtal Tekniska konsulter - Malung-Sälens kommun (Malung-Sälens kommun)
Ramavtal för att täcka Malung-Sälens kommuns behov av tekniska konsulter för följande teknikområden: - Byggkonsult - Mark-/Anläggningskonsult (VA, Väg mm) - Elkonsult, exklusive säkerhetsanläggningar - VVS-konsult - Brandkonsult - Styr & Övervakningskonsult - Energikonsult - Miljökonsult - Buller- och vibrationskonsult - Riskkonsult Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB agnasARK AB Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Bygg-Teknik i Malung AB EGK Elteknik Firetech Engineering Emron AB Hansa vibrations & omgivningskontroll AB Henrik Adolfssons Ingenjörsbyrå AB Ingenjörsgruppen Ståhlkloo Aktiebolag INTEC Dalarna AB Metron Miljökonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Red Fire Engineers Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB WSP Sverige AB
2023-06-20   Buller och vibrationsutredningar (Lunds kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal för tekniska konsulttjänster för buller- och vibrationsmätningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB EnSuCon AB Tyréns Sverige AB
2023-06-15   El-konsulttjänster Reservkraft SÖS (Locum AB)
Locum önskar upphandla och teckna avtal gällande el-konsulttjänster för program-systemhandling. Uppdraget kan komma att utökas med en option där detaljprojektering förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling skall ingå. Uppdraget innebär att upprätta handlingar, i program och systemskede. Arbetet bedrivs självständigt tillsammans med en konsultgrupp bestående av Arkitekter, CAD/BIM samordnare, tekniska konsulter, specialister och i mycket nära samarbete med projektledning. För uppdragets … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-06-14   Ramavtal Trafikutredningar (Lunds kommun)
Ramavtal gällande Lunds kommuns behov av teknsiska konsulter gällande Trafikutredning i stads- och tätortsmiljö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Trivector Traffic AB WSP Sverige AB
2023-05-25   Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region mitt (W,X,Y och Z-län) (Trafikverket Myndighet)
Byggledning, projekteringsstöd och uppföljning av leveranskvalitet underhållsbeläggning i region mitt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB VUAB Vägundersökningar Aktiebolag
2023-05-24   El-konsulter (Region Västmanland)
El konsulter till NAV Etapp 2. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-23   Miljötekniska konsulter, mark och byggnad (Futurum Fastigheter i Örebro AB)
Futurum fastigheter i Örebro AB inbjuder till anbudsgivning vid upphandling ar ramavtal miljötekniska konsulter inom följande delområden: A. Markmiljö B. Miljöinventering Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Relement Miljö Väst AB Structor Miljöteknik AB Tyréns Sverige AB Västsvenska Miljökonsult AB
2023-05-10   Uppdragskonsulter inom Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa (Trafikverket Myndighet)
Trafikverket innehar flera olika verktyg och modeller som används för trafikanalyser i form av trafikprognoser, samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och liknande. Uppdraget består av stöd till Trafikverket i arbetet med tillämpning och utveckling av dessa verktyg och modeller, samt framtagande av omvärldsförutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bouvier Sverige AB Ernst & Young Aktiebolag M4Traffic AB Movea Trafikkonsult AB Norconsult Sverige AB Nordisk Mobilitet Forskning och Innovation AB Ramboll Sweden AB Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Sweco Sverige AB Trivector Traffic AB Tyréns Sverige AB VAP VA-Projekt Aktiebolag WSP Sverige AB
2023-05-09   Projektledare för utbyte av belysning i region Kalmars lokaler (Region Kalmar Län)
Uppdraget avser huvudprojektledare för att driva projekt med utbyte av befintlig belysning mot ny närvarostyrd LED-belysning, samt demontering av befintlig installation och tidigare styrfunktioner. Se upphandlingsdokumenten för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-05   Riskanalys region Nord (Trafikverket Myndighet)
Riskanalys vald väg och järnvägssträcka. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-05-05   El och belysning - Teknisk konsult 2023 - Bjuv (Bjuvs kommun)
Upphandlingen avser Bjuvs kommuns behov av konsulttjänster för el och belysningsuppdrag av varierande storlek. Uppdraget kan t ex. omfatta projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för åtgärder på det befintliga nätet samt vid nybyggnation, entreprenadbesiktning av anläggning och konstruktion samt projektledning/byggledning för anläggning och konstruktion m.m. Inbjudan Bjuvs kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Helkonsult AB PE Teknik & Arkitektur AB
2023-05-02   Tekniska konsulttjänster - bygg och fastighet (Sjöfartsverket)
Upphandlingsföremål Denna upphandling avser tekniska konsulter inom bygg- och anläggningssektorn. Konsulterna ska stödja beställarorganisationen vid ny- och ombyggnation av Sjöfartsverkets anläggningar. Behov av konsultstöd kan finnas i alla skeden av en ny- eller ombyggnation. I Utförandestadiet kan uppdragen röra projektledning och byggledning vid infrastrukturprojekt och ny/ombyggnation av anläggningar såsom lotsstationer, fyrar och andra byggnader av vilka en del kan vara statliga byggnadsminnen. I … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB WSP Sverige AB
2023-05-02   Ramavtal 0297 Tekniska konsulttjänster; Förstudie, förprojektering och detaljprojektering av flera teknikområden (Malmö stad, fastighets- och gatukontoret)
Inom ramen för detta ramavtal kommer konsultuppdrag att genomföras som exempelvis avser utredningar, undersökningar, förstudier, förprojekteringar, detaljprojekteringar samt framtagande av teknisk beskrivning, klimatkalkyler, kostnadskalkyler, förenklade förfrågningsunderlag etc. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Edge Of Civil Design AB Iterio AB Kreera samhällsbyggnad Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Rejlers Sverige AB Sigma Civil AB STRUCTOR BRO OCH ANLÄGGNING MALMÖ AB Sweco Sverige AB TerrVia Mark Malmö AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-27   Ramavtal Byggprojektledning 2023 (Ystad kommun)
Ystads kommun bjuder härmed in intresserade anbudsgivare avseende ramavtal Byggprojektledning 2023. Uppdraget omfattar att i samråd med Beställarens ombud och projektledare/förvaltare utreda, sammanställa och leda uppdrag enligt av beställaren ställda anvisningar och krav. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Byggadministration Harald Olsson Aktiebolag qb3 projekt AB WSP Sverige AB
2023-04-26   Ramavtal Energikonsulter (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandling av ramavtal avseende Energikonsulter för uppdrag gällande energikartläggning, energideklarationer och energirådgivning inom Region Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aktea Energy AB Energy Concept in Sweden AB Sweco Sverige AB
2023-04-21   Ramavtal konsulter för Naturmiljö (Umeå kommun)
Umeå kommun agerar inköpscentral och upphandlar ramavtal avseende konsulter inom området Naturmiljö för Umeå kommun och de som är anslutna till inköpscentralen i enlighet med förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser successiva avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-04-18   Besiktningstjänster Fastighet (Statens fastighetsverk)
Uppdraget omfattar ramavtal att genomföra besiktningstjänster inom Fastighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB WSP Sverige AB
2023-04-17   Hässleholms Sjukhus Beställarstöd avseende produktionskalkyl (Region Skåne, Regionfastigheter)
Konsulten har till syfte att medverka som beställarstöd i det strategiska arbetet tillsammans med byggprojektledare, installationsprojektledare, controller och projektchef. Vidare ska konsulten säkerställa beställarens behov av produktionskalkyl under byggproduktionen vid totalentreprenad i samverkan av Vård- och servicebyggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-04-14   Generalkonsulter (Tullverket)
Tullverket ämnar upphandla ett ramavtal för generalkonsulter gällande projektledare, arkitekttjänster, brandkonsulter och akustiker. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Sweco Sverige AB
2023-04-12   Konsultstöd till externt finansierat projekt, Boverket (Boverket)
Denna upphandling avser ramavtal för successiva leveranser av konsultstöd till Boverkets externt finansierade projekt "Myndighetsgemensam plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte inom hållbar stads- och samhällsutveckling". Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-04-11   Tekniska konsulter - Akustik/buller (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen avser ramavtal för uppdrag avseende akustik- och bullerutredningar för inre och yttre miljöer inom Göteborgs Stad och eventuellt angränsande områden av betydelse för Göteborgs Stad. Omfattningen gäller konsultuppdrag som kan bestå av framtagning av underlag för förstudier, program för ny- och ombyggnad, tekniska utredningar, ljudmätningar, rumsakustisk dimensionering samt andra projektuppdrag för Göteborg Stad. Delområde 1 - Inre miljö Delområde 2 - Yttre miljö Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Brekke & Strand Akustik AB EnSuCon AB Norconsult AB Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-04-06   Tekniska Konsulttjänster VVS-projektör (Östersunds kommun)
Östersunds kommun genomför upphandling av ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster VVS-projektör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Structor VVS-konsulter i Norr AB Tjuren projektpartner AB
2023-04-06   Samhällsekonomiska analyser (Sjöfartsverket)
Upphandlingens omfattning Upphandlingen omfattar fem anbudsområden avseende genomförande av kvalificerade samhällsekonomiska analyser: Godstransportanalyser med ex. Samgods/Sjökalk Analyser med exempelvis Excelbaserade modeller Samlad effektbedömning Statistisk analys inklusive insamling och bearbetning Utveckling och forskning gällande metoder, modeller och verktyg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atrax Energi och Miljö Aktiebolag M4Traffic Sweco Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-31   Tekniska konsulter Vattenrelaterad modellering (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Konsulten ska kunna utföra utredningar, analyser, rapporter m.m. avseende vattenrelaterad modellering. Upphandlingen är uppdelad i 5 delområden: A. Avloppssystem B. Vattendrag C. Sjöar och kustvatten D. Grundvatten E. Vattendistributionssystem F. Skyfall Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Aqua Rosim AB Bergab-Berggeologiska Undersökningar AB Cowi AB DHI Sverige AB EnviDan AB Norconsult Sverige AB Ramboll Sweden AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-31   Besiktningstjänster entreprenad - besiktning av konstbyggnader, besiktning av infrastrukturprojekt, besiktning av el... (Kungälvs kommun)
Upphandlingen avser ramavtal inom besiktningstjänster. Fyra delområden ingår i upphandlingen: besiktning av konstbyggnader, besiktning av infrastrukturprojekt, besiktning av el, samt besiktning av kabelförläggning el och fiber. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Elektrotekniska Byrån i Sverige AB Mark & Besiktning i Kungälv AB Nektab, Nordisk Elkraftteknik AB Systra AB
2023-03-29   Teknisk konsult: projektering och besiktning för gata, va och mark (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar Teknisk konsult: projektering och besiktning för gata, va och mark. Ramavtal kommer att tecknas inom följande teknikområden Teknikområden 1. Projektering: gata, va och mark 2. Besiktning: gata, va och mark Ramavtal med max fem (5) leverantörer per teknikområde kommer att tecknas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Atkins Sverige AB Frillen Entreprenad AB Lektus Sweden AB Structor Uppsala AB Sweco Sverige AB SWECSA AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-03-27   Väg 55 Dunker - Björndammen - Byggplatsuppföljning (Trafikverket Myndighet)
Väg 55 Dunker - Björndammen - Byggplatsuppföljning. I byggplatsuppföljningen ingår även drifttagning/inkoppling/överlämnade Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2023-03-27   Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering. Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB
2023-03-24   Ramavtal besiktningsmän elrevision (Locum AB)
Detta ramavtal är avsett att användas för avrop av konsulttjänster avseende elrevisionsbesiktningsingenjörer och entreprenadbesiktningsmän el. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Besiktningsakuten Sverige AB Kiwa Sweden AB Total Elkontroll Stockholm AB WSP Sverige AB
2023-03-16   UPPHANDLING AV RAMAVTAL Tekniska konsulter - El, Tele, Hiss, Sol, Brand och Ljus, Lomma kommun (Lomma kommun)
Lomma kommun avser att göra en upphandling avseende tekniska konsulttjänster inom El-, tele-, hiss-, sol-, brand- och ljuskonsulttjänster för utredning och projektering vid ombyggnationer, nybyggnationer samt planerat underhåll eller delarbeten inom aktuellt område. Merparten av kommunens byggentreprenader utförs såsom totalentreprenader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB INTEC Syd AB Sweco Sverige AB
2023-03-16   Ramavtal avseende fastighetsinventering (Region Kalmar Län)
Upphandlingen avser ramavtal för fastighetsinventering inom flera olika fastighetsrelaterade discipliner inom tre geografiska områden. Volymen för tjänsterna är beroende av politiska beslut och kommer därför att kunna variera över tiden. Ramavtalet gäller preliminärt från och med 2023-08-01 till 2027-07-31. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Conservator Fuktreducering Svenska AB Ingenjörsfirman M Gustafsson AB Ramboll Sweden AB
2023-03-16   Ramavtal för miljöcontroller (Aktiebolaget Stockholmshem)
Det kommande ramavtalet avser uppdrag som miljöcontroller främst vid ny- och ombyggnadsprojekt avseende flerbostadshus. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Ebab i Stockholm AB Frank Miljöpartner AB Tyréns Sverige AB
2023-03-13   Ramavtal tekniska konsulter - bullerutredningar (Lerums kommun)
Lerums kommun inbjuder till upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, buller och vibrationsutredningar tecknas för att avropas succesivt under ramavtalsperioden vid behov. Ramavtalstiden är från och med 2023-07-01 t.o.m. 2027-06-31. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB EnSuCon AB Nitro Consult Aktiebolag