Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar

Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning

Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU).
Avtalsområden:
Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Barn 0–12 år.
Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Ungdomar 13–20 år.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-20. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-30.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-30 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-30)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Postort: Göteborg
Postnummer: 40523
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Lars Persson
E-post: lars.persson@ink.goteborg.se 📧
Region: Västra Götalands län 🏙️
URL: http://www.goteborg.se/upphandling 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afefsdkqhv&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afefsdkqhv&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar 23/70
Produkter/tjänster: Social omsorg med inkvartering 📦
Kort beskrivning:
“Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om...”    Visa mer

1️⃣
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Göteborg
Beskrivning av upphandlingen:
“Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om...”    Visa mer
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-15 📅
Slutdatum: 2028-01-14 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-20 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afefsdkqhv
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Postort: Göteborg
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2023/S 234-736058 (2023-11-30)