Ramavtal Teknisk besiktning 2024

Exploateringskontoret

Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av besiktningstjänster under avtalsperioden. För mer info, se AUC.1.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-13. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-13.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-13 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-13)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Exploateringskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Exploateringskontoret, Stockholms stad Box 8189
Postort: Stockholm
Postnummer: 104 20
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Tina Rundgren
Telefon: +46 850886923 📞
E-post: tina.rundgren@stockholm.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: www.stockholm.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55021 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=55021 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Ramavtal Teknisk besiktning 2024 E2023-04558
Produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Kort beskrivning:
“Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 15 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholm 🏙️
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller tekniska besiktningar. Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 15 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-15 📅
Slutdatum: 2027-12-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med flera operatörer
Beskrivning
Planerat maximalt antal deltagare i ramavtalet: 2
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-13 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-05-31 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-14 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 222-696409 (2023-11-13)
Relaterade sökningar 🔍