Framework agreement Metal insignias

FMV

FMV procures Metal ingsignias for the Swedish Armed Forces (SwFA) to fill the need that exists.

Sista ansökningsdag
Deadline 2024-02-01

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-12-04 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-12-04)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Fmv
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Postort: Stockholm
Postnummer: 115 88
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Sofia Narving
Telefon: +46 730910278 📞
E-post: sofia.narving@fmv.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.fmv.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53609 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53609 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/fmv/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Framework agreement Metal insignias 23FMVU9981
Produkter/tjänster: Specialkläder och tillbehör 📦
Kort beskrivning:
“FMV procures Metal ingsignias for the Swedish Armed Forces (SwFA) to fill the need that exists.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Specialkläder och tillbehör 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Fästen och spännen till kläder 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Knappar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“FMV procures Metal ingsignias for the Swedish Armed Forces (SwFA) to fill the need that exists.”
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 80 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-04-01 📅
Slutdatum: 2026-03-31 📅
Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets varaktighet
Detta avtal kan förnyas
Beskrivning
Beskrivning av förnyelser: the framework agreement can be extended a further 2 years.
Information om varianter
Varianter kommer att accepteras
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Information om ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem
Ramavtal med en enda operatör
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-01 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: engelska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-09-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-02-02 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Postort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 856168000 📞
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se 📧
Fax: +468 56168001 📠
URL: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 237-743172 (2023-12-04)