PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling

Trafikverket Myndighet

Projektering omfattar framtagande av bygghandling
inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen.
Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling.
Projekteringen sker paralellt med vägplanen.
Väg: E4
Kommun: Nordmaling Kommun
Län: Västerbottens län.
Annonsering : V46 eller V47

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-10. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-10.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-10 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-10)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Alexandra Rydman
Telefon: +46 101235963 📞
E-post: alexandra.rydman@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13701 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13701 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://upphandling.trafikverket.se/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling KOM-410641
Produkter/tjänster: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster 📦
Kort beskrivning:
“Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för vägar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Konsulttjänster för upphandling 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Norra Sverige 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Varaktighet
Startdatum: 2024-02-05 📅
Slutdatum: 2025-09-30 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-10 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-03-20 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2024-01-11 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 220-693287 (2023-11-10)