FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket Myndighet

Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. Projektet E4 Förbifart Stockholm har den 6 maj 2022 arrangerat en marknadsdag i Stockholm avseende entreprenad FSE705 Gestaltning av tunnelrum. Under bilagor i KOM-410095 "RFI - Marknadsdialog avseende entreprenad FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm" finns mer information om entreprenadens omfattning samt det material som presenterades under marknadsdagen. Upphandlingen planeras genomföras med förhandlat förfarande.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-01-18. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-09.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-09 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-09)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Sarah Lindgren
Telefon: +46 101241636 📞
E-post: sarah.lindgren@trafikverket.se 📧
Region: Stockholms län 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
Tillgången till upphandlingsdokumenten är begränsad
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13676 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13676 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm KOM-407892
Produkter/tjänster: Byggnadsinstallationsarbeten 📦
Kort beskrivning:
“Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet....”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 1 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Konstruktionsmaterial 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Diverse byggnadskonstruktioner 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Betong 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Betongvaror 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Taklampor 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Inomhusarmatur 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Elskåp 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Brokonstruktioner 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Kabel och tillhörande produkter 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Färger 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Byggnadsinstallationsarbeten 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Installation av elektriska ledningar och armatur 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Målning av byggnadsverk 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Installation av elektrisk utrustning 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Installation av styr- och reglersystem 📦
Plats för genomförandet: Stockholms län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Stockholms län
Beskrivning av upphandlingen:
“Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet....”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 1 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-10-15 📅
Slutdatum: 2028-12-31 📅

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Konkurrensutsatt förfarande med förhandling
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-01-18 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-12-31 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 219-690447 (2023-11-09)