Upphandlingar: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

>20 arkiverade upphandlingar

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster har anskaffats av organisationer som t.ex Inköp Gävleborg, Upphandlingscenter och Telge Inköp AB.

Nyligen genomförda upphandlingar av avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster i Sverige

2023-11-16   Lokalvård Idrottshallar (Sollentuna kommun)
Städning av idrottshallar Sollentuna Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Rudbeck (Sollentuna kommun)
lokalvård ( städ ) av rudbeck gymnasieskola Visa upphandlingen »
2023-11-16   Lokalvård Norra (Sollentuna kommun)
Städning Sollentuna - Norra Visa upphandlingen »
2023-11-15   Omhändertagande av avfall - Hudiksvalls kommun (Hudiksvalls kommun)
Hudiksvalls Kommun upphandlar omhändertagande av: * Invasiva växter för förbränning (emballerade) * Restavfall från kärl och mindre brännbart avfall * Större brännbart inklusive komplicerat avfall * Osorterat avfall från verksamheter * Deponirest * Asbestavfall Visa upphandlingen »
2023-11-14   Genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning (Upplands Väsby kommun)
upphandling av genomförande av Oxunda vattensamverkans utredning av internbelastning Visa upphandlingen »
2023-11-10   Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum (Trafikverket Myndighet)
Mottagning av Jordschakt Fall B innehållande invasiva arter från projekt Vändspår Lerum. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Lastväxlartransporter ÅVC 2023 (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser lastväxlartransporter inklusive tömning och lossning av fraktioner i container från SRV återvinning AB:s återvinningscentraler till Sofielunds återvinningsanläggning (Gladö) och till externa mottagare och lossning enligt anvisning av mottagningsanläggning. Inköpen beräknas till ca 35 miljoner kr under en maximal avtalsperiod om 4 år. Avtal kommer att tecknas på en löptid om tre (3) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år. Visa upphandlingen »
2023-10-31   Materialåtervinning av plaster utan producentansvar (Renova Aktiebolag)
Mottagning, sortering och materialåtervinning av plaster utan producentansvar Visa upphandlingen »
2023-10-24   Avfallstransporter (Kramfors kommun)
Upphandlingen omfattar vidaretransport av: 1. Från Högberget till respektive behandlingsanläggning: - kommunalt avfall från hushåll enligt 15 kap Miljöbalken, restavfall - kommunalt avfall från hushåll enligt 15 kap Miljöbalken, matavfall - grovkrossat brännbart avfall (grovsopor och verksamhetsavfall) - tryckimpregnerat trä - wellpapp 2. Vidaretransport av avfall från ÅVC Höga Kusten till Högberget/respektive behandlingsanläggning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: VTG Entreprenad
2023-10-24   Lokalvårdstjänster (Kirunabostäder Aktiebolag)
Objektets läge Fastigheterna är belägna i:Kiruna kommun Omfattning Ramavtalet avser att täcka beställarens behov av lokalvård. Arbetet kommer att utföras i offentliga lokaler såsom äldreboenden, förskolor, skolor, och övriga liknande byggnader och lokaler, arbetet kan även komma att utföras i bostäder. Kirunabostäder och Kiruna Näringsfastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2 160 lägenheter, 28 000 m2 kommersiella lokaler samt förvaltar ca 190 000 m2 kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, … Visa upphandlingen »
2023-10-24   Avfallshantering till Förvaltningsrätten i Stockholm, Solna tingsrätt och Södertörns tingsrätt (Domstolsverket Upphandling)
Förvaltningsrätten i Stockholm, Solna tingsrätt och Södertörns tingsrätt inbjuder till anbudsgivning avseende avfallshantering. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Lokalvård (Bostadsstiftelsen Platen)
Entreprenaden omfattar lokalvåd och tillsyn av gemensamma utrymmen i Beställarens fastighetsbestånd, så som trapphus, hissar, korridorer och toaletter, samt städning av kontors- och personalutrymmen med tillhörande utrymmen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samhall Aktiebolag
2023-10-23   TI 2023-1146 Insamling av förpackningsmaterial och returpapper Gnesta (Telge Inköp AB)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial och returpapper på återvinningsstationer i Gnesta kommun och transport till avlämningsplats samt städning och renhållning på ÅVS. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion (Förbo Aktiebolag)
Upphandlingen avser att tillgodo se Förbo AB samt samverkande part Mölndalsbostäder AB förekommande behov av Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion i deras olika kommuner Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälvs kommun. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-23   Spoltjänster (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen omfattar att utföra slamtömning, slamsugning, spolning, med mera. Ramavtal tecknas med två (2) leverantörer enligt rangordning. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (Bostads Aktiebolaget VätterHem)
Bostads AB Vätterhem (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Entreprenör) att lämna anbud avseende ramavtal för Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. OBS! Endast godkända auktoriserade entreprenörer inom June Avfall & Miljö ABs auktorisationssystem är kvalificerade att lämna anbud i upphandlingen. Avtalet omfattar insamling, transport och avlämning av förpackningsavfall och returpapper från förpackningsavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling. Visa upphandlingen »
2023-10-20   23INK029 Snöröjning av Tak (Piteå kommun)
Upphandlingen avser snöskottning av tak på Piteå Kommuns fastigheter. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Städtjänster (Göteborgs stads bostads AB)
Entreprenaden är ett ramavtal för avrop av följande städrelaterade tjänster; vikariestädning, flyttstädning, jourstädning/sanering, röjning, fönsterputs, storstädning och golvvård. Avtalet är ett komplement till Beställarens organisation som bedriver städ i egen regi. . Avtalets totala beräknade värde under fyra år är 20 miljoner. Observera att angivet värde endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Återvinning (Skellefteå Kraftaktiebolag)
Hämtning och omhändertagande av beställarens samt upphandlade entreprenörers restprodukter och metaller. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Städning och underhåll av återvinningsstationer (Örnsköldsviks kommun)
Upphandlingen omfattar städning och underhåll av återvinningsstationer (ÅVS) inom Örnsköldsviks kommun. I uppdraget ingår städning och underhåll av insamlingsbehållarna och området runt behållarna samt snöröjning och halkbekämpning. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Fönsterputsning och städning av höga höjder (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommuns Tekniska kontor ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd där avdelning Städ och konferens har det operativa ansvaret för stora delar av kommunens städning och där fönsterputsning och städning av höga höjder ingår som en extern entreprenad. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Slam- och Renshantering 2024-2028 (Vänersborgs kommun)
Anbudsförfrågan avser upphandling av Slam- och renshantering för Vänersborg kommun, Va-verket, Kretslopp och Vatten. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Lastväxlartransporter (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Detta ramavtal avser lastväxlartransporter av en (1) lastväxlarcontainer inom Spillepengsområdet, Malmö och övriga transporter (enkel som tur och retur) av 1-3 lastväxlarcontainers mellan Sysavs anläggningar, ÅVC:er, andra anläggningar och övriga destinationer. Uppdragets omfattning Upphandlingens huvudsakliga syfte är att teckna ramavtal avseende transporttjänster för att säkra Sysavs omfattande behov av lastväxlartransporter i enlighet med vad som anges i denna upphandling. Den uppskattade omsättningen … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Mottagare av mat- och restavfall + förpackningar/returpapper (Trollhättans kommun)
Trollhättan Energi AB och Vänersborgs kommun önskar upphandla ett ramavtal med en leverantör som kan ta emot mat- och restavfall samt förpackningar/ returpapper. Avtalstiden är 3 + 1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Lokalvård Malmö C nedre (Trafikverket Myndighet)
Upphandlingen avser lokalvård Malmö C nedre, som stod klar i december 2010 och är en av Citytunnelns underjordiska stationer. Den har två perronger med totalt fyra spår. Rulltrappor leder upp till glasgången och rullband matar till Anna Linds plats i väster. Det finns även uppgångar till taxistationen och hissar till glasgången och det nya parkeringshuset norr om stationsbyggnaden, samt även tullhissar. För att ett tåg ska få gå genom Citytunneln måste det uppfylla speciella krav. Godståg och dieseltåg … Visa upphandlingen »
2023-10-18   Insamling och transport av förpackningar från ÅVS (Laholms kommun)
Upphandlingen avser tömning/insamling av förpackningsmaterial på återvinningsstationer i Laholms kommun och transport till avlämningsplatsen Ahla avfallsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Petterssons Miljöåkeri AB
2023-10-18   Avfallshantering 2024 (Malmö Universitet)
Upphandlingen omfattar omhändertagande av avfall samt farligt avfall från Malmö universitets samtliga byggnader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-10-18   Vinterväghållning Alnö (Sundsvalls kommun)
Vinterväghållning Alnö - gc, bostadsgator och genomfart Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sundfrakt AB Thybergs gräv ab VTG Entreprenad AB
2023-10-18   Förpackningsinsamling SuToHaMu (Sunne kommun)
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner (SuToHaMu) har för avsikt att gemensamt upphandla hämtning av följande fraktioner gällande fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial: returpapper, pappersförpackningar/wellpapp, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgat respektive färgat glas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PreZero Recycling AB
2023-10-18   Insamling av slam- och fettavfall i Värmdö kommuns fastland (Värmdö kommun)
Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens insamlingsansvar för avloppsfraktioner och filtermaterial från små avlopp samt fettavfall från fettavskiljare. Upphandlingen ska även tillgodose kommunens behov av interna tjänster gällande bland annat rensning av rännstensbrunnar och åtgärder vis topp i det kommunala ledningsnätet. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Tömning underjordsbehållare och ovanjordsbehållare för kommunalt avfall med kran (Samhällsbyggnad Bergslagen)
Lindesbergs kommun och dess tekniska förbund, Samhällsbyggnad Bergslagen, inbjuder till anbudslämnande avseende tömning och transport av underjords- och överjordsbehållare, med kran, för hushållsavfall. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Nord polisområde Jämtland (Polismyndigheten)
Kontraktet omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i enlighet med Städinstruktionerna. Kontraktsarbetenas omfattning i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Städtjänster (Arvidsjaurhem Aktiebolag)
Arvidsjaurhem AB inbjuder er härmed att inkomma med anbud avseende denna upphandling beskriven i upphandlingsdokumenten. Avtalet omfattar städning av trapphus, entréer, tvättstugor och andra allmänna ytor i Beställarens fastigheter. Beställaren har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A-Städ i Arvidsjaur Aktiebolag
2023-10-17   Bortforsling och omhändertagande av avfall (KRONOFOGDEMYNDIGHETEN)
Bortforsling och omhändertagande av avfall beläget på fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1 norr om Skultuna till mottagare som har de tillstånd eller gjort den anmälan som krävs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sortera Materials AB
2023-10-17   Ramavtal för totalentreprenad avseende akut underhåll vid brand- eller stormskador (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandlingen gäller ramavtal för byggprojekt i form av totalentreprenader som avser akut underhåll inklusive sanering till följd av skador som uppstått på grund av exempelvis brand eller storm (försäkringsärenden). Visa upphandlingen »
2023-10-16   Hämtning av avfall - Nordanstigs kommun (Hudiksvalls kommun)
Nordanstigs kommun upphandlar Entreprenaden för • Hämtning av kärl- och säckavfall i container. • Hämtning av kärl- och säckavfall i underjordsbehållare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Drift av Pop-up Returen (VA SYD)
Upphandlingen avser drift och logistikrelaterade tjänster i samband med den mobila återvinningscentralen "Pop-up Returen". Visa upphandlingen »
2023-10-13   Städning trapphus, tvättstugor och sopstationer Hallonbergen/Ör (Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren)
Avser städning av trapphus, tvättstugor och sopstationer i Hallonbergen/Ör. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Städtjänster (Luleå Energi Aktiebolag)
Totalt städuppdrag Visa upphandlingen »
2023-10-13   Montering och utställning av avfallskärl (Nodra AB)
Nodra AB inbjuder Leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av kontrakt avseende montering och utställning av avfallskärl. Upphandlingen avser bland annat: Hämtning av omonterade kärl hos Beställaren från angiven plats Leverantören ska tillhandahålla lokal och plats där montering och lagring av avfallskärl kan ske Utställning av kärl omfattar ca 4700 hämtställen Montering och utställning av ca 7700 nya fyrfackskärl till Beställarens kunder samt återtagning av gamla kärl Ca 1700 kärl (370 L) ska … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Snöröjning och halkbekämpning Fastighet Mariestad (Mariestads kommun)
Snöröjning och halkbekämpning fastighet Mariestad för de delar som kommunen inte har resurser att utföra i egen regi. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal Fönsterputs och Höghöjdsstäd (Trollhättans kommun)
Trollhättans stad upphandlar ramavtal gällande fönsterputs och höghöjdsstäd. Delområde 1.Fönsterputs Tre leverantörer som rangordnas 1,2,3. För avrop om max 100 fönster gäller rangordning. För avrop om 101 fönster och fler samt uppdrag som kräver lift eller dylikt gäller förnyad konkurrensutsättning, dvs de tre ramavtalsleverantörerna får alla en offertförfrågan och chansen att tilldelas det aktuella uppdraget. Delområde 2. Höghöjdsstäd: Två leverantörer som rangordnas 1, 2. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Lokalvårdstjänster (Inre skötsel) (Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna)
Lokalvård är en central funktion i B´s fastighetsförvaltning där välskötta lokaler är viktigt för hyresgästers, de anställdas och besökares trivsel. För vissa personer med allergiska besvär och dylikt är en bra och ordentlig städning en förutsättning för att kunna vistas i lokalerna under drägliga förhållanden. B utför mätningar av kundnöjdhet i sin verksamhet och i dessa mätningar ingår även området lokalvård. Det är därför av högsta vikt att lokalvård utförs i enlighet med ställda krav i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skurgubben Städservice AB
2023-10-12   Garagestädning Hallonbergen/Ör (Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren)
Avser garagestädning i Hallonbergen/Ör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: topent
2023-10-11   Lokalvård Ålidhem och Ålidhöjd (AB Bostaden i Umeå)
Uppdraget omfattar städning i AB Bostadens fastigheter, främst i områdena Ålidhem och Ålidhöjd, enligt uppgifterna i upphandlingsdokumenten. Exempel på ytor som ska städas är entréplan, trapphus och tvättstugor. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Slamtömning, slamsugning och slamtransporter för Ludvika och Smedjebackens kommuner (Wessman Barken Vatten och Återvinning AB)
Uppdraget omfattar både Ludvika och Smedjebackens kommun och består sammanfattningsvis i att tömma, suga och borttransportera och avlämning av: • slam och avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar • slam från fettavskiljare • slam från uppsamlingstankar kopplade till matavfallskvarnar • fosforfiltermaterial från fosforfällor • slamsugning och transport, kommunernas VA-anläggningar Visa upphandlingen »
2023-10-11   Avfallshämtning i del av Göteborg, Nordost inkl. Örgryte-Härlanda (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
Upphandlingen avser insamling av avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordisk Återvinning Service AB
2023-10-10   Behandling av restavfall, Österåkers kommun och Vaxholms stad (Roslagsvatten)
Upphandlingen omfattar Österåkers kommuns och Vaxholms stads behandling (förbränning) av restavfall och därmed jämförligt avfall, exkl. farligt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall, respektive sorterat brännbart grovavfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stockholm Exergi AB