Tandtekniska tjänster

Region Jönköpings län

Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2024-02-06. Upphandlingen offentliggjordes den 2024-01-05.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2024-01-05 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2024-01-05)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Region Jönköpings Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: BOX 1024
Postort: Jönköping
Postnummer: 551 11
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Zandra Eriksson
E-post: zandra.eriksson@rjl.se 📧
Region: Jönköpings län 🏙️
URL: https://www.rjl.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzstvqbpg&GoTo=Docs 🌏
URL för deltagande: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzstvqbpg&GoTo=Tender 🌏

Objekt

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: Tandtekniska tjänster 2023/2723
Produkter/tjänster: Tandläkarvård och tillhörande tjänster 📦
Kort beskrivning:
“Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi...”    Visa mer

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Tandimplantat 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Produkter för tandproteser och tandreglering 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Tandproteser 📦
Plats för genomförandet: Jönköpings län 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi...”    Visa mer
Varaktighet
Startdatum: 2024-06-01 📅
Slutdatum: 2026-05-31 📅

Förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2024-02-06 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Ytterligare information
Mercell annons: https://opic.com/id/afzstvqbpg
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten
Postort: Jönköping
Land: Sverige 🇸🇪
Källa: OJS 2024/S 007-015389 (2024-01-05)