4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB

Luleå kommun

Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon:
1 st lastväxlande insamlingsfordon
2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon
1 st spol & sug insamlingsfordon

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-18. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-16.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-16 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-16)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Postort: Luleå
Postnummer: 971 85
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Therese Lindbäck
Telefon: +46 920453000 📞
E-post: therese.lindback@lulea.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: http://www.lulea.se/ 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75348 🌏
URL för deltagande: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=75348 🌏
URL till upphandlingsverktyget: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: 4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB KLF 2023/1301
Produkter/tjänster: Sopbilar 📦
Kort beskrivning:
“Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1...”    Visa mer
Beräknat värde exklusive moms: SEK 16 000 000 💰
Information om partier
Anbud får lämnas in för ett maximalt antal partier: 3
Maximalt antal partier som kan tilldelas en anbudsgivare: 3

1️⃣
Upphandlingens omfattning
Titel: 4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB
Titel
Partiets identifikationsnummer: 1
Beskrivning
Ytterligare produkter/tjänster: Sopbilar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Fordon för tömning av septiska tankar 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Norrbottens län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1...”    Visa mer
Kriterier för tilldelning
Pris
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 16 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-01-23 📅
Slutdatum: 2024-11-13 📅
Information om elektroniska kataloger
Anbuden skall presenteras i form av elektroniska kataloger eller innehålla en elektronisk katalog

2️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 2
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 16 000 000 💰

3️⃣
Titel
Partiets identifikationsnummer: 3
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 16 000 000 💰

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-18 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2024-04-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-12-19 12:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Postort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 920295490 📞
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 📧
Fax: +46 920220459 📠
URL: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 224-706323 (2023-11-16)