Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken

Trafikverket Myndighet

Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-12-19. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-11-17.

Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-11-17 Meddelande om upphandling
Meddelande om upphandling (2023-11-17)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Trafikverket Fakturahantering
Postort: Borlänge
Postnummer: 781 89
Land: Sverige 🇸🇪
Kontaktperson: Anders Löfberg
Telefon: +46 101234660 📞
E-post: anders.lofberg@trafikverket.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: https://www.trafikverket.se 🌏
Kommunikation
Tillgången till upphandlingsdokumenten är begränsad
URL för dokument: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13830 🌏
URL för deltagande: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=13830 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken KOM-414303
Produkter/tjänster: Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar 📦
Kort beskrivning:
“Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 430 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Anläggningsarbete 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar 📦
Ytterligare produkter/tjänster: Byggnads- och anläggningsarbeten 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Södra Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Västsverige 🏙️
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Huvudort eller plats för utförandet: Sverige
Beskrivning av upphandlingen:
“Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling.”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 430 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2024-05-01 📅
Slutdatum: 2027-08-01 📅
Information om begränsningar av antalet kandidater som kan inbjudas
Planerat antal kandidater: 5
Objektiva kriterier för att välja ut ett begränsat antal kandidater: Urval kommer att ske enligt AF AFB.523

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Teknisk och yrkesmässig förmåga
Urvalskriterier som anges i upphandlingsdokumenten
Villkor för deltagande
Förteckning och kortfattad beskrivning av regler och kriterier: Enligt Administrativa föreskrifter

Förfarande
Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående konkurrensutsättning
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-12-19 23:59 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning kommer att användas
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Elektronisk betalning kommer att användas
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Postort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 233830000 📞
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 📧
Fax: +46 233830080 📠
URL: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 225-708540 (2023-11-17)