Upphandlingar i regionen Västra Götalands län

>20 arkiverade upphandlingar

Upphandlande organisationer i regionen Västra Götalands län har varit Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Trafikkontoret och Göteborgs stad Inköp och upphandling.

Nyligen genomförda upphandlingar i regionen Västra Götalands län

2024-01-18   Kolorektalkirurgi (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser kolorektalkirurgi. Visa upphandlingen »
2023-11-30   Jour-/akutplatser barn för barn och ungdomar (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Jour-/akutplatser i abonnemangsform för barn och ungdomar 0–20 år som placeras med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU). Avtalsområden: Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Barn 0–12 år. Jour-/akutplatser för barn och ungdomar – Delområde – Ungdomar 13–20 år. Visa upphandlingen »
2023-11-17   Entreprenad E10 Otterhällan inom projekt Haga, Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Byggnation av bergtunnel samt servicetunnel inom projekt Haga, Västlänken. Ny annonsering efter tidigare avbruten upphandling. Visa upphandlingen »
2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-11-09   Projektledare inom väg med placering i Göteborg (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser att tillhandahålla en resurskonsult för investering inom vägprojekt i region väst investeringsenhet IVväv3 med stationeringsort i Göteborg. I uppdraget ingår även vid behov att även bistå andra enheter inom investering Väst. Visa upphandlingen »
2023-11-01   Byggledare Installation station Centralen (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult avseende Byggledare Installation E02 Centralen inom program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-31   Materialåtervinning av plaster utan producentansvar (Renova Aktiebolag)
Mottagning, sortering och materialåtervinning av plaster utan producentansvar Visa upphandlingen »
2023-10-31   Sand till jordframställning samt sandfilter (Renova Aktiebolag)
Sand för jordframställning samt till sandfilter i lakvattenrening. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Konsultuppdrag, resurskonsult Avseende Projekteringsledare Byggnadsverk projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-26   Teknisk konsult för drift av undervattensfarkost AUV (Göteborgs universitet)
Institutionen för Marina vetenskaper vid Göteborgs universitet är i behov av drifttekniker med kompetens och erfarenhet från underhåll och skötsel av en Kongsberg AUV (autonomous underwater vehicle). Göteborgs Universitets Marina Infrastruktur äger och opererar en AUV (autonom undervattensfarkost, https://www.gu.se/skagerak/auv-autonom-undervattensfarkost). För bemanning på längre expeditioner, arbete vid drift och underhåll, samt förvaring av AUV och kringutrustning (inklusive containrar) önskar vi … Visa upphandlingen »
2023-10-26   Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-26   Konservator inom projekt Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Upphandling Konservator inom projekt Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-25   Studenthälsovård (Göteborgs universitet)
Om upphandlingen Denna upphandling syftar till att förse båda lärosätena med studenthälsovårdstjänster - utifrån uppställda krav och beskrivningar samt lärosätenas ansvar såsom det kommer till uttryck i högskolelagen. Ett ramavtal kommer tecknas med vald (1) leverantör. Avgränsningar Upphandlingen omfattar ej företagshälsovård eller tjänster som normalt utförs inom sjukvården. Uppdraget inklusive krav, utvärderingskriterier och avtalsvillkor, finns angivna i upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion (Förbo Aktiebolag)
Upphandlingen avser att tillgodo se Förbo AB samt samverkande part Mölndalsbostäder AB förekommande behov av Högtrycksspolning, slamsugning och TV-inspektion i deras olika kommuner Mölndal, Härryda, Lerum och Kungälvs kommun. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-23   Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga (Trafikverket Myndighet)
Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga Visa upphandlingen »
2023-10-23   Drift och underhåll av gatu- och parkbelysning, Hisingen (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Stadsmiljöförvaltningen inbjuder till att lämna anbud på drift och underhåll av gatu- och parkbelysning inom område Hisingen. Visa upphandlingen »
2023-10-23   E-arkiv (Stenungsunds kommun)
E-arkiv till Stenungsund och Tjörns Kommun Visa upphandlingen »
2023-10-23   Byggledare för drift och underhåll av gator och vägar (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen avser konsulttjänster avseende byggledning av funktionsentreprenader för drift och underhåll av gator och vägar inom Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Eldningsolja och drivmedel till depå (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar eldningsolja och drivmedel i bulk till depå av olika kvalitet enligt nedan delområden. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Byggmaterial Tidaholms kommun (Tidaholms kommun)
Upphandlingen omfattar Köparens samlade behov av byggmaterial under avtalsperioden. Uppdraget innebär lagerhållning och löpande leveranser av byggmaterial enligt Köparens successiva avrop eller direktbeställningar i butik/hämtlager. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Borgunda Bygghandel AB
2023-10-20   Resebyråtjänster (Öckerö Rederi AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för Resebyråtjänster, vilket innebär bokning och utfärdande av resehandlingar till samtliga reguljära färdmedel såsom flyg, tåg, buss, båt, anslutningstransporter samt hotellbokningar in- och utrikes. Tjänsten innefattar även hjälp med visum i de fall detta är nödvändigt med hänsyn till resmål. Bokningar ska kunna ske med personlig service (offline) dygnet runt. Ramavtalet omfattar även en option att avropa konsultstöd för planering av verksamhetens kommande resor. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling av Tekniska konsulter – VA (Tranemo kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal för successivt avrop under avtalsperioden av Tekniska konsulter inom kompetensområdet VA-ledningsteknik/avlopp/dricksvatten. Beställare Tranemo Kommun, org.nr: 212000-1462 Ulricehamns kommun, org.nr: 212000-1579 Ulricehamns Energi, org.nr: 556456-5389 Bollebygds kommun, org.nr: 212000-2973 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Konsult för besiktning, mätning och riskanalys för spräng och grävarbete- ramavtal (Tanums kommun)
Ramavtal för konsulter för mätning och riskanalys för spräng och grävarbete. Om möjligt antal 2 leverantörer. AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Kontaktcenter- och ärendehanteringssystem (Mölndals stad)
Upphandlingen omfattar ett ärendehanteringssystem med integrerad telefonlösning ett så kallat kontaktcentersystem som ska innehålla funktioner för ett kommunalt kontaktcenter. Visa upphandlingen »
2023-10-20   VA och vägkonsult- ramavtal (Tanums kommun)
AUA.12 Byggherrens och beställarens ombud Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef Tekniska förvaltningen Epost: sten-anders.olsson@tanum.se tel: 0525-18 000 Visa upphandlingen »
2023-10-20   Transporttjänster - Mat och tvätt (Herrljunga kommun)
Herrljunga kommun inbjuder er att lämna anbud på transporttjänster av mat och tvätt. Upphandlingen omfattar tre områden; Område 1. Distribuera portionsförpackad kyld mat till biståndsbedömda i eget boende inom hela Herrljunga kommun. Antalet varierar mellan ca 70 - 90 stycken. Område 2. Transport av tvätt Område 3. Distribuera varm och kall mat mellan Hagens demensboende och Hemgårdens vård- och omsorgsboende Sista anbudsdag Anbudet ska vara köparen tillhanda senast 2023-11-20 23:59 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Åkericentralen i Alingsås AB
2023-10-20   Städtjänster (Göteborgs stads bostads AB)
Entreprenaden är ett ramavtal för avrop av följande städrelaterade tjänster; vikariestädning, flyttstädning, jourstädning/sanering, röjning, fönsterputs, storstädning och golvvård. Avtalet är ett komplement till Beställarens organisation som bedriver städ i egen regi. . Avtalets totala beräknade värde under fyra år är 20 miljoner. Observera att angivet värde endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Visa upphandlingen »
2023-10-20   23-0380_Ramavtal Flythjälpmedel mm Oceana (Liseberg AB)
Inköp av sim- och flythjälpmedel för barn såsom badringar, armringar, simglasögon, badblöjor m.m. Inledning Liseberg AB, nedan kallad Liseberg, inbjuder intresserade att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal för bad- och simrelaterade produkter för försäljning till Liseberg Oceana Vattenvärlds gäster enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Kontaktledningstråd och bärlina (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen avser att köpa kontaktledningstråd och bärlina till byggnationen av 2,8 km ny spårväg genom Frihamnen och Lindholmen i Göteborg. Kontaktledningstråden och bärlinan köps in av exploateringsförvaltningen och tillhandahålls entreprenören under byggnationen. Entreprenaden har påbörjats under 2023 och ska färdigställas under slutet av 2025. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Safetrack AB
2023-10-20   El-material 2024-2026 (Trollhättans kommun)
Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av enbart material för egen installation. Avropsberättigade myndigheter: Trollhättans stad, 212000–1546 Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008–8535 Trollhättan Exploatering AB, 559190–2456 Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, 559390–2538 Vänersborgs kommun, 212000–1538 Kunskapsförbundet Väst, 222000–2998 Visa upphandlingen »
2023-10-19   Teckenspråkstjänster (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Göteborgs Stad, Socialförvaltningarna och Funktionsstöd genomför en upphandling av teckenspråkstjänster är uppdelad i fyra olilka delområden; Teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, skrivtolkar och dövtolkar. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Slam- och Renshantering 2024-2028 (Vänersborgs kommun)
Anbudsförfrågan avser upphandling av Slam- och renshantering för Vänersborg kommun, Va-verket, Kretslopp och Vatten. Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Mottagare av mat- och restavfall + förpackningar/returpapper (Trollhättans kommun)
Trollhättan Energi AB och Vänersborgs kommun önskar upphandla ett ramavtal med en leverantör som kan ta emot mat- och restavfall samt förpackningar/ returpapper. Avtalstiden är 3 + 1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Relocation och Arbetstillståndansökningar av utländsk vårdpersonal (Västra Götalandsregionen)
Relocation och Arbetstillståndansökningar för utländsk vårdpersonal. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Bilglas (Göteborgs Stads Leasing AB)
Göteborgs Stad Leasing AB (GSL) har för avsikt att upphandla bilglas samt montering av bilglas med tillhörande tjänster till B-klassade fordon och lätta lastbilar Visa upphandlingen »
2023-10-18   Bevakningstjänster - Fasta uppdraget (Lerums kommun)
Upphandlingen omfattar bland annat larmmottagning- och bekvakningstjänster till Lerums kommun. Se upphandlingsdokumentet för utförlig beskrivning. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Lilla Bommen etapp 1 Utsmyckning på spillvattenpumpstation (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Upphandling av en utsmyckning i form av en droppe placerad på en spillvattenpumpstation vid Hamntorgsgatan i Göteborg. Utsmyckningen utförs i högglanspolerat rostfritt stål. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Luppar och prismaglasögon (Västra Götalandsregionen)
Prismaglasögon och luppglasögon till personal inom ex tandvård och sjukvård. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Renovering av flerbostadshus Dotegården 15 – 18, 37 – 38 i Lindome (Förbo Aktiebolag)
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal. Förbo AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 6000 bostäder inom våra fyra ägarkommuner Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. För mer information se förfrågningshandlingar. Välkomna att lämna anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-18   27 m Passagerarfartyg (Tjörns kommun)
Denna upphandling avser konstruktion, produktion och leverans av ett nytt passagerarfartyg, med eldrift, till Tjörns Hamnar AB. Upphandlingen sker i två steg. Denna inbjudan till att ansöka om deltagande i anbudsgivning avser att kvalificera deltagare som uppfyller ett antal kvalificeringskrav. De ansökande som uppfyller kvalificeringskraven kommer i ett andra steg att få möjlighet att lämna anbud. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Resurskonsult projekteringsledare installation för projekt Haga, program Västlänken (Trafikverket Myndighet)
Resurskonsult projekteringsledare installation för projekt Haga, program Västlänken Visa upphandlingen »
2023-10-18   Staket och stängsling / Naturbruk (Västra Götalandsregionen)
Ramavtal för staket av olika material och typer, tillbehör till stängsling och genomförande av stängslingsarbeten till Naturbruksförvaltningen och Göteborgs Botaniska trädgård. Naturbruksförvaltningen har i och med byggnationen av Axevalla Hästcenter ett behov av att stängsla samtliga nya hagar på anläggningen. Denna del ingår som ett delkontrakt i entreprenadform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Djurgårdens Stängselmontage AB Green Fence AB
2023-10-17   Storköksutrustning - Varor (Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning)
Ramavtalet omfattar Storköksutrustning inklusive installation och reparation under garantitid. Ett storkök är hela produktionsdelen i ett storhushåll, det som framförallt skiljer storköket från det vanliga köket eller ett mindre tillagningskök är att man sällan använder lösa kokkärl. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Serviceresor 2024: Skolskjutsresor med buss (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Ramavtalet omfattar: Fast skolbusstrafik Skolbusstrafik avser fasta turer enligt särskilt schema 178 dagar/år. Leverantören har möjlighet/frihet att planera sina rutter/turer utifrån de krav på hållplatser, tider och elevantal som finns angivna enligt schema. Restiden, enkel väg bör inte överstiga ca 60 minuter för en elev i årskurs F-6. För en elev i årskurs 7–9 bör restiden inte överstiga ca 75 minuter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Göteborgs Buss AB
2023-10-17   Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall AB upphandlar ramavtal för underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar.  Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer i övrigt omfattas ombyggnationer av ramavtalet. Arbeten  kommer att avropas löpande efter behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co Aktiebolag Purac AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-10-17   Revisionstjänster (Tjörns kommun)
Upphandlingen omfattar revisionstjänster för Tjörns kommun samt dess bolag avseende; Område 1 Delområde 1A - Sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder, styrelser och stiftelser Delområde 1B - Sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag Område 2 Revisor för lagstadgad revision i de kommunala bolagen Objekt och omfattning Upphandlingen omfattar revisionstjänster för Tjörns kommun samt dess bolag … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Förbrukningsvaror inom Städ, kem, papper och plastprodukter Dalslandskommunerna + Säffle (Färgelanda kommun)
Kommunerna Säffle, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors med tillhörande bolag inbjuder Er att lämna anbud på lokalvårdsprodukter till kommunernas lokalvård och i viss mån kök. Upphandlingen är uppdelad i åtta (8) olika kategorier. För samtliga kategorier kan man välja att lämna anbud per kategori och per kommun. Visa upphandlingen »