Upphandlingar: Göteborgs stads bostads AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Göteborgs stads bostads AB

2023-10-20   Städtjänster (Göteborgs stads bostads AB)
Entreprenaden är ett ramavtal för avrop av följande städrelaterade tjänster; vikariestädning, flyttstädning, jourstädning/sanering, röjning, fönsterputs, storstädning och golvvård. Avtalet är ett komplement till Beställarens organisation som bedriver städ i egen regi. . Avtalets totala beräknade värde under fyra år är 20 miljoner. Observera att angivet värde endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Visa upphandlingen »
2023-08-09   Ramavtal Ombyggnadssamordnare (Göteborgs stads bostads AB)
Ramavtal för ombyggnadssamordnare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Grannfrid AB MBCON AB Sweco Sverige AB
2023-04-05   Renovering av flerbostadshus Kortedala (Göteborgs stads bostads AB)
Renovering av två flerbostadshus, Kalendervägen 12 samt option på Kalendervägen 10. Renoveringen omfattar bland annat tak, fasad, balkonger, fönster, trapphus, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök. Visa upphandlingen »
2023-03-24   Ärendehanteringssystem (Göteborgs stads bostads AB)
Ärendehanteringssystem Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lime Technologies Sweden AB
2023-03-01   Ramavtal Solcellsentreprenader 2023 (Göteborgs stads bostads AB)
1.4 Orientering om ramavtalet Bostadsbolaget avser att handla upp ett ramavtal med minst tre entreprenörer av solcellsentreprenader, med planerad avtalsstart under Q2 2023 och en preliminär löptid om maximalt fyra år. Antalet solcellsinstallationer beräknas till 5–20 per år under avtalsperioden. Huvuddelen avses genomföras på befintliga bostadshus. Storlek på anläggningarna varierar uppskattningsvis mellan 30 – 500kW. Visa upphandlingen »
2022-12-14   VVS-arbeten (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för VVS-arbeten i Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Upphandlingen avser hela Bostadsbolagets fastighetsbestånd vilket är indelat i tre distrikt samt tre separata kommanditbolag med totalt cirka 24 500 lägenheter och cirka 1 200 mindre lokaler. Dessa är utspridda över hela Göteborg i ca 600 fastigheter. Visa upphandlingen »
2022-11-16   Ärendehanteringssystem (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser ett Ärendehanteringssystem (CRM) inklusive support och underhåll. Målbilden är ett systemstöd som genererar en bättre koordinering av kvalitet i arbetet med kund och affär vilket i sin tur bidrar till en högre interneffektivitet och en bättre kundupplevelse. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Visa upphandlingen »
2022-08-29   Stambyte och badrumsrenovering samt ny ventilation Robertshöjd (Göteborgs stads bostads AB)
Stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i flerbostadshus. Visa upphandlingen »
2022-06-03   Ramavtal för bemanningstjänster inom administration och ekonomi (Göteborgs stads bostads AB)
Bemanningstjänster efter avrop - yrkeskategorier administration och ekonomi. Visa upphandlingen »
2022-04-20   Digitalt Ritningsarkiv (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser ett digitalt ritningsarkiv som levereras som molntjänst för arkivering och hantering av digitala ritningar och teknisk dokumentation. Upphandlingen omfattar också en samlad leverans av tjänster för implementation inklusive projektledning, support och underhåll samt att återuppbygga ritningsarkivet från befintliga fysiska och digitala ritningar genom att bland annat scanna och kvalitetssäkra dem. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna
2021-10-12   Renovering av flerbostadshus Kortedala (Göteborgs stads bostads AB)
Renovering av två flerbostadshus, innefattande bland annat tak, fasad, balkonger, fönster, trapphus, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök. Byggnaderna kommer att vara evakuerade under hela entreprenadtiden. Visa upphandlingen »
2021-05-05   Byggservice (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för byggservice avseende Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Upphandlingen är uppdelad i sex geografiska områden och avser hela Bostadsbolagets byggnadsbestånd vilket är indelat i tre distrikt (två geografiska områden per distrikt) samt tre separata kommanditbolag med totalt cirka 24 500 lägenheter och cirka 1 200 mindre lokaler. Dessa är utspridda över hela Göteborg i ca 600 fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Göfast Gruppen AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag Tuve Byggservice AB
2020-12-22   Ramavtal för Fastighetsrådgivning (Göteborgs stads bostads AB)
Ramavtal för tjänster inom fastighetsrådgivning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JLL Capital Markets AB Svefa Aktiebolag
2020-11-20   Drift- och skötsel av Tekniska Installationer - Rör (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen omfattar ett fullständigt åtagande för utförande och funktioner i form av tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av värme, vatten och avloppsanläggningar i hela Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Tillsyn och skötsel ska utföras enligt Bostadsbolagets eget webbaserade digitala drift- och skötselsystem och leverantören ska även vara beredd att utföra felavhjälpande underhåll utifrån separata avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Göteborg Energi Aktiebolag
2020-11-13   Konsult för larmhantering och driftoptimering (Göteborgs stads bostads AB)
Beställaren har behov av en konsult för löpande larmövervakning via överordnat system samt driftoptimering av tekniska installationer. Konsulten kommer att utgöra en del av beställarens interna driftsorganisation. Konsulten förväntas att under en normal vecka arbeta c:a 20h. Visa upphandlingen »
2020-09-09   Drift- och skötsel av Tekniska installationer - Luft (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen omfattar ett fullständigt åtagande för utförande och funktioner i form av tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av luftbehandlingssystemen i hela Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Tillsyn och skötsel ska utföras enligt Bostadsbolagets eget digitala ronderingssystem och leverantören ska även vara beredd att utföra felavhjälpande underhåll utifrån separata avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag
2020-02-20   Fasad- och takrenovering Landala (Göteborgs stads bostads AB)
Fönsterbyte, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak, byte av belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem. Visa upphandlingen »
2019-09-05   Service samt reparation av markvårdsmaskiner (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser service och reparationer och reservdelar av beställarens markvårdsmaskiner efter avrop från beställarens olika distrikt samt inköp av handhållna batteridrivna maskiner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JS TRAKTORSERVICE AB Markvårdsmaskiner Väst AB Mera Maskin Göteborg Aktiebolag
2019-09-04   Stambyte och badrumsrenovering samt ny ventilation Robertshöjd (Göteborgs stads bostads AB)
Stambyte och badrumsrenovering av totalt 357 lägenheter, ombyggnad för ny ventilationsanläggning, byte av el-anläggning samt ombyggnad av två lokaler till nya lägenheter. Visa upphandlingen »
2018-08-16   Badrumsrenovering Landala (Göteborgs stads bostads AB)
Renovering av badrum och byte av stammar i 140 lägenheter med möjlighet till option på ytterligare 160 lägenheter, Landalagången 5-17 och 2-14. Visa upphandlingen »
2018-02-21   Fasad- och takrenovering Landala (Göteborgs stads bostads AB)
Fönsterbyte, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning balkonger, renovering tak, byte belysning samt nytt passerkontroll- och porttelefonsystem. Visa upphandlingen »
2018-01-23   Ramavtal för bemanningstjänster inom administration och ekonomi (Göteborgs stads bostads AB)
Bemanningstjänster inom administration och ekonomi efter avrop. Visa upphandlingen »
2017-09-28   Skötsel av avfallsrum, Distrikt Centrum, Göteborg (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser skötsel av beställarens avfallsrum i distrikt Centrum. Distrikt Centrum omfattar stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné, Västra Göteborg samt Askim-Frölunda-Högsbo, totalt cirka 8 000 lägenheter. Distrikt Centrum omfattar idag 190 avfallsrum. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Renova Miljö AB
2017-09-28   Skötsel av avfallsrum, Distrikt Öster (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser skötsel av B:s avfallsrum i delar av distrikt Öster, totalt cirka 4 100 lägenheter och omfattar idag 77 avfallsrum. De delar av distrikt Öster som är berörda av denna upphandling är stadsdelarna Kortedala, Torpa/Östra Torpa samt Robertshöjd. Visa upphandlingen »
2016-09-14   ROT-renovering Kyrkbyn, etapp 2-4 (Göteborgs stads bostads AB)
Nya vatten- och avloppsledningar, nya badrum, nytt ventilationssystem, uppgradering av el m.m. i flerbostadshus. Denna upphandling omfattar 120 lägenheter med möjlighet till option på ytterligare 287 lägenheter. Visa upphandlingen »
2016-09-05   Badrumsrenovering Landala (Göteborgs stads bostads AB)
Renovering av badrum och byte av stammar i 140 lägenheter med möjlighet till optioner på ytterligare 358 lägenheter. Objektet är beläget på Landalagången och Kapellgången, Göteborg. Visa upphandlingen »
2016-06-17   Ombyggnad badrum och stambyte Västra Järnbrott (Göteborgs stads bostads AB)
Ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet. Upphandlingen omfattar 170 lägenheter med möjlighet till optioner på ytterligare 310 lägenheter. Visa upphandlingen »
2016-05-20   Påbyggnad p-däck med bostäder, Syster Estrids gata 10, Partnering (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser påbyggnad p-däck med 3 bostadshus, totalt ca 55 lägenheter, samt renovering av befintligt p-däck. Projektet kommer att genomföras i samarbetsformen partnering. Visa upphandlingen »
2016-04-22   Stambyte och badrumsrenovering, Kortedala (Göteborgs stads bostads AB)
Objektet avser stambyte och ytskiktsrenovering av badrum samt stambyte i kök. Denna upphandling omfattar 30 lägenheter med möjlighet till option på ytterligare 324 lägenheter. Visa upphandlingen »
2016-02-26   Fasad- och takrenovering, Landala (Göteborgs stads bostads AB)
Objektet avser fönsterbyte, tilläggsisolering och ny putsfasad, renovering och inglasning av balkonger, renovering av tak m.m. Denna upphandling avser en fastighet med möjlighet till option på ytterligare 6 fastigheter. Visa upphandlingen »