Upphandlingar: Transportutrustning och transporthjälpmedel

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av transportutrustning och transporthjälpmedel i Sverige

2023-11-16   4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Luleå Miljöresurs AB behov av nedan insamlingsfordon: 1 st lastväxlande insamlingsfordon 2 st tvåfack-baktömmande insamlingsfordon 1 st spol & sug insamlingsfordon Visa upphandlingen »
2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-11-09   Ramavtal Entreprenadmaskiner (SRV återvinning AB)
Upphandlingen avser ramavtal för köp av nya grävmaskiner/materialhanterare och hjullastare. mm. med olika drivmedelsval. Visa upphandlingen »
2023-11-07   Inköp av RIB-båt 12 m (Polismyndigheten)
Avtalet omfattar leverans av en snabbgående RIB-båt, 11-12 meter. Visa upphandlingen »
2023-11-03   Sidlastande renhållningsfordon med 2-fack till Gästrike Återvinnare med leverans 2024-2026 (Gästrike Återvinnare)
Gästrike återvinnare upphandlar fyra stycken sidlastande renhållningsfordon med 2-facks lösning med ev. finansiering via klimatklivet Visa upphandlingen »
2023-10-26   Teknisk konsult för drift av undervattensfarkost AUV (Göteborgs universitet)
Institutionen för Marina vetenskaper vid Göteborgs universitet är i behov av drifttekniker med kompetens och erfarenhet från underhåll och skötsel av en Kongsberg AUV (autonomous underwater vehicle). Göteborgs Universitets Marina Infrastruktur äger och opererar en AUV (autonom undervattensfarkost, https://www.gu.se/skagerak/auv-autonom-undervattensfarkost). För bemanning på längre expeditioner, arbete vid drift och underhåll, samt förvaring av AUV och kringutrustning (inklusive containrar) önskar vi … Visa upphandlingen »
2023-10-24   Hyra av bilar och minibussar (Skellefteå kommun)
Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft AB, Skellefteå Buss AB, Skellefteå City Airport AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå Industrihus AB, Skellefteå Kulturhus AB, Skellefteå Museum AB, Västerbottensteatern AB och Skellefteå Science City AB genomför en upphandling som kommer att utmynna i ett ramavtal avseende hyra av personbilar och minibussar. Maximalt två leverantörer kommer att antas. För mer information se upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Europeisk Biluthyrning Aktiebolag Sandfors Trading AB
2023-10-23   Hjullastare (Oskarshamns kommun)
Upphandlingen avser inköp av en (1) styck Hjullastare till Oskarshamns kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Lastbilar till Tekniska divisionen (Nyköpings kommun)
Nyköpings kommun inbjuder till anbudsgivning gällande lastbilar till Tekniska divisionen, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. Upphandlingen avser köp av tre fabriksnya lastbilar till Tekniska Divisionen i Nyköpings kommun. Upphandlingen är indelad i tre delområden enligt nedan. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Anbudsområde 1 Baklastande renhållningsfordon 2-fack 2-axlad Anbudsområde 2 Baklastande renhållningsfordon 2-fack 3-axlad Anbudsområde … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige AB
2023-10-20   ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system (Trafikverket Myndighet)
Upphandling av centraler för vägbelysning med tillhörande kommunikationsskåp, inklusive montage av aktiv utrustning för kommunikation som tillhandahålls av Trafikverket. Upphandlingen avser leverans av centraler och skåp för kommunikationsutrustning som tillsammans kommer innebära en helhetslösning av sammansatt tekniskt system för övervakning och styrning av vägbelysning (ÖVB Belysning) enligt Trafikverkets krav. Avtalet innebär att försörja Trafikverket med utrustning för ÖVB belysning. Detta … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Kontaktledningstråd och bärlina (Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen)
Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen avser att köpa kontaktledningstråd och bärlina till byggnationen av 2,8 km ny spårväg genom Frihamnen och Lindholmen i Göteborg. Kontaktledningstråden och bärlinan köps in av exploateringsförvaltningen och tillhandahålls entreprenören under byggnationen. Entreprenaden har påbörjats under 2023 och ska färdigställas under slutet av 2025. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Safetrack AB
2023-10-20   Consumables for Helicopter AW 139 (Sjöfartsverket)
Consumables for AW 139. This can e.g be washers, rivets, screws, chemicals, o-rings, gaskets etc. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Hyra bygg- och anläggningsprodukter (Malmö kommun)
Malmö stad inbjuder, genom upphandlingsenheten, intresserade leverantörer att lämna anbud på upphandlingen Hyra bygg- och anläggningsprodukter i enlighet med krav och villkor i detta förfrågningsunderlag. Avtalet omfattar även tjänsteleveranser till arrangemang. Upphandlingen ska leda till ramavtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Operationell leasing av fordon (Södertörns Fjärrvärme AB)
Upphandlingen avser ramavtal för operationell leasing av fordon för Södertörns Fjärrvärme (SFAB). Detaljer redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
2023-10-19   En-facks baklastande sopbil med kran och okomprimerat sidofack (Falu Energi & Vatten AB)
Upphandlingen omfattar leverans av en styck komplett En-facks baklastande sopbil med kran och okomprimerat sidofack till beställarens insamling- och återvinningsverksamhet (totalt 2 fack). Sopbilen kommer att användas till att hämta kärl, containrar och underjordsbehållare. Sopbilen kommer till största del att användas i de centrala delarna av staden och det resulterar i väldigt många stopp och i och urstigningar. För chaufförernas bästa arbetsmiljö ska insteget till hytten vara så ergonomisk som … Visa upphandlingen »
2023-10-18   Personbilar och lätta transportfordon (Malmö Leasing AB)
Upphandlingen avser ett ramavtal för inköp av personbilar och lätta transportfordon Visa upphandlingen »
2023-10-18   27 m Passagerarfartyg (Tjörns kommun)
Denna upphandling avser konstruktion, produktion och leverans av ett nytt passagerarfartyg, med eldrift, till Tjörns Hamnar AB. Upphandlingen sker i två steg. Denna inbjudan till att ansöka om deltagande i anbudsgivning avser att kvalificera deltagare som uppfyller ett antal kvalificeringskrav. De ansökande som uppfyller kvalificeringskraven kommer i ett andra steg att få möjlighet att lämna anbud. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Staket och stängsling / Naturbruk (Västra Götalandsregionen)
Ramavtal för staket av olika material och typer, tillbehör till stängsling och genomförande av stängslingsarbeten till Naturbruksförvaltningen och Göteborgs Botaniska trädgård. Naturbruksförvaltningen har i och med byggnationen av Axevalla Hästcenter ett behov av att stängsla samtliga nya hagar på anläggningen. Denna del ingår som ett delkontrakt i entreprenadform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Djurgårdens Stängselmontage AB Green Fence AB
2023-10-18   Insamling av slam- och fettavfall i Värmdö kommuns fastland (Värmdö kommun)
Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens insamlingsansvar för avloppsfraktioner och filtermaterial från små avlopp samt fettavfall från fettavskiljare. Upphandlingen ska även tillgodose kommunens behov av interna tjänster gällande bland annat rensning av rännstensbrunnar och åtgärder vis topp i det kommunala ledningsnätet. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Buss som mobil förskola (Lunds kommun)
Lunds kommun inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende upphandling av avtal avseende inköp av en (1) fabriksny tung föreskolebuss, i enlighet med de krav och villkor som framgår av detta upphandlingsdokument. Denna offentliga upphandling ska leda till ett (1) avtal, som tecknas med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Laddboxar (Alvesta kommun)
Inbjudan Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten. Avtalstid Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Hjullatstare till Bredemad (Ljungby kommun)
Upphandlingen omfattar ett engångsköp av en (1) fabriksny hjullastare. I upphandlingen ska Service enligt tillverkarens rekommendationer ingå första året och ske på plats hos beställaren, samt en rabattsats på kommande inköp av reservdelar. Beskrivning av behovet Hjullastaren köps in till kommunens VA och Renhållningsavdelning. Inbjudan Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ljungby Maskin AB
2023-10-16   Hjullastare (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar Kultur och Fritidsförvaltningens (Luleå kommun) behov av en hjullastare på maximalt 10 ton. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Sopmaskin (Göteborgs Stads Leasing AB)
Upphandling av två sopmaskiner Visa upphandlingen »
2023-10-16   Bilpool (Österåkers kommun)
Upphandlingen omfattar en bilpool om fem (5) fordon från avtalsstart varav fyra (4) fordon ska använda el för framdrift och ett (1) fordon ska vara en laddhybrid med el/bensin för framdrift. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Båtar till räddningstjänst (2023) (Södertörns brandförsvarsförbund)
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff/SBFF) inbjuder potentiella Leverantören att lämna anbud gällande: • Köp och leverans av fyra (4) stycken fabriksnya båtar • 36 månader Service & Underhållsavtal, till dessa båtar Enligt de krav som anges i upphandlingsdokumentationen med tillhörande bilagor. Båtarna är avsedda att verka i Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) arbetsområde och svara på en bredd av olyckor, enskilt eller tillsammans med Sbff:s övriga fordonspark. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Upphandling av tjänstebåt till verksamheten Gotska Sandöns nationalpark (Länsstyrelsen i Gotlands län)
Upphandling av begagnad tjänstebåt till verksamheten på Gotska Sandön nationalpark. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Sopbil 1 st till Alingsås kommun (Alingsås kommun)
En (1) fyrfack sopbil. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Börjessons Lastbilar AB
2023-10-13   Arrangerad och anpassad skolskjuts Bjuv (Bjuvs kommun)
Bjuvs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende transportör för arrangerad och anpassad skolskjuts med tillhörande funktion för att kunna avropa extrabeställningar och lovresor i Bjuvs kommun. Avtalet gäller i fem (5) år efter avtalsstart med möjlighet till förlängning i två (2) år med ett (1) år. Avtalsstart är planerad till den 1 juli 2024. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Bibliotekstransporter (Piteå kommun)
14 st bibliotek i Norrbotten samarbetar(Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå) Man kan låna och återlämna på valfritt folkbibliotek i Norrbottens län. Man kan också reservera medier i de olika kommunerna och hämta dem på biblioteket i sin egen hemkommun. Som en följd av samarbete körs det därför regelbundna transporter mellan biblioteken. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Montering och utställning av avfallskärl (Nodra AB)
Nodra AB inbjuder Leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av kontrakt avseende montering och utställning av avfallskärl. Upphandlingen avser bland annat: Hämtning av omonterade kärl hos Beställaren från angiven plats Leverantören ska tillhandahålla lokal och plats där montering och lagring av avfallskärl kan ske Utställning av kärl omfattar ca 4700 hämtställen Montering och utställning av ca 7700 nya fyrfackskärl till Beställarens kunder samt återtagning av gamla kärl Ca 1700 kärl (370 L) ska … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Specialfordon kem (Motala kommun)
Räddningstjänsten Motala-Vadstena upphandlar ett motorfordon, en kem- och depåbil, som ska användas vid räddningsinsatser inom organisationen. Fordonet kommer att användas vid olika typer av händelser, t.ex. utsläpp av farligt ämne, restvärdesräddning och som depå vid större räddningsinsatser av olika slag. Fordonet ska framföras på olika vägtyper och väglag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Westbay Solutions AB
2023-10-12   FIP "första insatsperson" bilar till räddningstjänster (Svalövs kommun)
Upphandling av två stycken FIP bilar till räddningstjänsten Upphandlande myndighet Upphandlande myndigheter är: Räddningstjänsten i Svalövs kommun org. nr 212000-0993. Allmän beskrivning och omfattning Räddningstjänsten i Svalöv upphandlar 2 stycken mindre fordon, FIP-bilar. Räddningstjänsten använder enmansbemannade fordon i funktionen ”FIP” (Först Insats Person). En FIP kan vara deltidsstyrkeledare eller deltidsbrandman. Helt eller delat anbud Helt anbud, en leverantör kommer att … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Avyttring av fordon (Serviceförvaltningen)
Upphandlingens syfte Syftet är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla tjänsten rörande avyttring av stadens fordon. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Ramavtal-Trafikkonsulter inom trafikplanering (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar stadsbyggnadsförvaltningens behov av trafikkonsulttjänster inom 7 olika inriktningsområden, genom ramavtal för löpande avrop. Beräknad avtalsstart är den 15 januari 2024 och 2 år, med möjlighet till förlängning om 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Hyrmaskiner (Stenungsunds kommun)
Upphandlingen omfattar hyrmaskiner Allmän orientering Stenungsunds kommun (nedan kallad "beställaren") genomför en upphandling avseende Hyrmaskiner. Beställaren inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Fordon inkl leasing (Smedjebackens kommun)
Upphandlingen omfattar leasing och köp av nya och begagnade personbilar och transportfordon som enligt vid var tid gällande regler får köras med B-körkort. Upphandlande myndighet har även möjlighet att köpa tillkommande produkter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volkswagen Group Sverige AB
2023-10-10   Digitala infartskyltar (Umeå kommun)
Denna upphandling avser fyra (4) infartskyltar längs med motorvägarna runt om Umeå kommun. Idag har kommunen infartskyltar placerade längs större vägar in mot Umeå stad. Dessa skyltar är nu drygt 10 år gamla och reservdelar till dem är numera svåra att få tag på. Därav finns behov av att byta ut skyltarna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Noxab i Malmö AB
2023-10-10   Släckbil (Staffanstorps kommun)
Upphandling av släckbil till Lomma-Staffanstorps kommun Visa upphandlingen »
2023-10-10   Patientbuss (Region Kalmar Län)
Region Kalmar läns befintliga patientbuss ska ersättas. Upphandlingen omfattar en specialbyggd buss för patientresor. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Leasing av fordon (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Leasing samt administrationsavtal för Tekniska verkens fordon Beställaren har haft operationell leasing sen många år tillbaka och vill fortsätta med det upplägget. Upphandlingen omfattar operationell leasing av fordon samt administration av Beställarens egenägda fordon. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Två (2) stycken kranbilar inkl. service och reparationskostnad (Vafabmiljö kommunalförbund)
Vafabmiljö har för avsikt att införskaffa två (2) styckna sopbilar med kran,1-fack inklusive service och reparationer. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Tretton (13) stycken sidlastare inkl. service och reparationstjänster (Vafabmiljö kommunalförbund)
Vafabmiljö har för avsikt att införskaffa tretton (13) sidlastare (2-fack) inkl. serviceavtal samt reparation. Samtliga fordon ska ha biogas som drivmedel. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Upphandling avseende servicebil (Säkerhetspolisen, Säpo)
Upphandlingen omfattar anskaffning av en (1) servicebil till Säkerhetspolisen. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Cyklar och el-cyklar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tjänstecyklar, transport, service och tillbehör, samt värdecheckar som minnesgåvor. Med tjänstecyklar avses cyklar och elassisterade cyklar och lastcyklar. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Upphandling av renhållningsfordon sidolastande med 2-facksaggregat (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB)
Härmed inbjuds ni att till Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) inkomma med anbud avseende renhållningsfordon sidolastande med 2-facksaggregat. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Skylttillverkning och konsultstöd vid skyltframtagning (Sörab)
SÖRAB välkomnar leverantörer att lämna anbud på ramavtal avseende tillverkning, leverans och montage av skyltar samt att agera som konsultstöd vid design och framtagning av skyltar och skyltning enligt SÖRABs Skyltmanual, för SÖRABs verksamhet. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Lastväxlarfordon med kran till Gästrike Återvinnare (Gästrike Återvinnare)
Gästrike återvinnare upphandlar komplett lastväxlarfordon med kran. Visa upphandlingen »