Leverantör: Siemens Aktiebolag

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Siemens Aktiebolag nämns

2023-05-08   Systemintegratör av Desigo CC (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun upphandlar ett ramavtal som avser systemintegrationstjänster av Designo.CC. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende systemintegration i Desigo.CC. Upphandlingen syftar till att ge Beställaren möjlighet att avropa arbeten i Beställarens driftmiljö. Omfattning Upphandlingen omfattar ramavtal på 4 år för senare avrop för utförande av total systemintegration i Desigo CC. Leverantören ska erbjuda minst fyra systemintegratörer och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2022-12-09   SCADA-system (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar Kalmar kommuns (beställarens) behov av systemleverans av ett SCADA-system för styrning och övervakning av beställarens fastighetsbestånd med avseende på fastighetsautomation och brandlarmsystem, samt det behov beställaren har av att avropa systemintegrationer för beställarens olika anläggningar efter systemleveransen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2022-01-12   Servicearbeten och mindre entreprenader - Styr och regler (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Acobia AB Assemblin El AB Bergendahls El Energiteknik AB Canmera Comfort AB INUstyr AB Jitea AB Jonicom AB Keylogic AB KTC Control AB Nordomatic Aktiebolag Schneider Electric Sverige AB Siemens Aktiebolag Systeminstallation i Göteborg AB Ventab Styr AB Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag
2021-11-16   Styr och reglerutrustning (PLC) (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp entreprenör för löpande behov av styr- och reglerutrustning (PLC) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klimatkontoret AB NOVOSYSTEMS Småland AB Siemens Aktiebolag
2021-10-08   Service och underhåll av fastighetsövervakningssystem (Norrköpings kommun)
Ramavtalet omfattar service och underhåll av Beställarens fastighetsövervakningssystem i enlighet med bifogad objektslista. I uppdraget ingår felsökning /åtgärder samt programmering. Uppdragen specificeras närmare i samband med avrop. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2021-09-10   Support och service för styr- och övervakning (SRÖ) (Region Halland)
Upphandlingen omfattar Region Hallands samlade behov av service och support (support och stöd för styr-, regler- och övervakningsanläggningar inom Regionen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jonicom AB Siemens Aktiebolag Systeminstallation i Varberg AB
2021-07-12   Serviceavtal Brandlarm (Kriminalvården)
Kriminalvården upphandlar ett nationellt ramavtal för service och underhåll av brandlarmanläggningar. I avtalet ingår både felavhjälpande och förebyggande service, samt utökningar av befintliga anläggningar om kostnaden för dessa uppgår till maximalt 1 000 000 kr. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Säkerhet Aktiebolag Caverion Sverige AB Granitor Electro Aktiebolag Siemens Aktiebolag Stanley Security Sverige AB
2020-12-16   Underhållsentreprenad - Brandlarm (inkl. talat utrymningslarm), Anbudsområde 3: Borås, Skövde, Strömstad, Fiskebäckskil (Akademiska Hus Aktiebolag)
Denna upphandling omfattar upphandling av en leverantör (L) som ska utföra driftåtgärder, avhjälpande underhåll och planerat underhåll åt Akademiska Hus (B). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2020-11-27   Ramavtal avseende ett flertal entreprenadtjänster för Rosersberg och Södermanland (Statens fastighetsverk)
Anbudsförfrågan/ramavtalet avser SFV och uppdelat enligt delar av fastighetsområde Rosersberg och delar av Sörmland. Upphandlingen avser 20 olika entreprenaddiscipliner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Oskar Jansson Plåt & Smide Alviks måleri AB Assemblin El AB Bengt Johanssons Rör AB bergs gård mark o bygg ab Bergs Låsverkstad Aktiebolag BMS & Green Tech Solutions AB Bravida Sverige AB Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB Buneco AB Byggnadsfirma Häggström & Co Aktiebolag Categori Data AB Edsvikens El AB Erikssons Plåt i Nyköping AB Fönster & Hantverk i Linköping AB G:ssons El Aktiebolag Glaskedjan i Sverige AB Hygien Bygg Telge AB In3prenör AB Interoc Fasad AB J. Gullikssons El Aktiebolag Kjellbergs Bygg i Trosa AB Lihab Målericompaniet Sverige Aktiebolag Mästarglas i Nyköping AB Mats Eriksson Byggplåt i Trosa AB Mats Lundkvist Byggservice AB NF måleri AB Nordins Byggnadsvård AB Nordomatic Aktiebolag Nyköpings Måleri AB Ohmegi Elektro AB P&V Plåt i Nyköping AB Plåt & Ventilation i Nyköping AB Rosersbergs Byggnads AB Rosersbergs Golv AB Rotgruppen Stockholm AB Ryds Glas AB Sandå Sverige AB SBG Byggen Aktiebolag Sectragon AB Siemens Aktiebolag Sjölin 6 Åkergren EL AB Spectra Sverige AB STARK Fasadrenovering i Sverige AB Stenmästar'n Öst AB Stockholm Byggkoncept AB Svenska kulturfasader ab Uppsala Elcentral ab Valter Eklund Stenentreprenader AB
2020-08-27   Säkerhetstjänster 2020 (Ludvika kommun, Upphandlingscenter)
Ramavtal för säkerhetstekniska tjänster, installationer samt leverans av säkerhetsteknisk materiel och utrustning, installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten för successiva avrop vid behov under kontraktstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag Falu Säkerhetsteknik AB Henningssons Elektriska Aktiebolag Karl M Andersson Säkerhetsteknik i Avesta AB Midroc Electro Aktiebolag Securitas Sverige Aktiebolag Siemens Aktiebolag
2020-05-15   Ramavtal Styr- och reglertjänster 2020, Nybro kommun (Nybro kommun)
Upphandling av Ramavtal gällande Styr- och reglertjänster 2020, Nybro kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GILA Control System AB Hammarstedt's Kyl & Inneklimat AB Schneider Electric Sverige AB Siemens Aktiebolag
2020-03-20   Västfastigheter - Brandlarmservice (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen omfattar service, support och reservdelar av befintliga brandlarmsanläggningar till Västfastigheter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Säkerhet Aktiebolag Siemens Aktiebolag
2020-01-08   Induktiva flödesmätare för fyllda rör (VA SYD)
Upphandling av induktiva flödesmätare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2019-03-27   Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019 (Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet)
Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Säkerhetssystem och Konsulter för Säkerhetssystem. Upphandlingen är indelad i följande två anbudsområden: Delområdet Säkerhetssystem samt delområdet Konsulter för säkerhetssystem. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 150 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som framkommit i förstudien samt att även kommuner och regioner kommer att kunna avropa ifrån detta … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Assemblin El AB Axlås Solidlås AB Bravida Säkerhet Aktiebolag Certego AB Nokas Teknik AB Siemens Aktiebolag Stanley Security Sverige AB Swedish Net Communication AB Team TSP AB WSP Sverige AB
2017-12-01   Ramavtal Fastighetsautomation (Region Skåne, Regionfastigheter)
Upphandlingen ska leda till att ramavtal avseende styr- och reglerteknik för fastighetsautomation tecknas. Ramavtalet omfattar dels nya kompletta installationer och integrationer såväl som enklare underhålls- och kompletteringsarbeten för befintliga styrsystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AcobiaFLUX AB ÅF-Industry AB Assemblin El AB Automationsgruppen Södra AB Climat 80 Aktiebolag INUstyr AB Nordomatic Aktiebolag Siemens Aktiebolag
2016-09-16   Hantverkstjänster – Styr och regler (Göteborgs Stads Upphandlings AB)
AFA.21 Översiktlig information om objektet: Upphandlingen avser Ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Med Ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Avtalsanvändare: Göteborgs stad. För mer information se webbplats: http://www.goteborg.se Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Räddningstjänsten, Storgöteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund och ISGR AB. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex.: Installations- … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Assemblin El AB Bergendahls El Energiteknik AB Canmera Comfort AB Eltel Networks Infranet AB INUstyr AB Keylogic AB KTC Control AB Nordomatic Aktiebolag Processkontroll AB Schneider Electric Sverige AB Siemens Aktiebolag Veltek AB Ventab Stsyr AB Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag
2015-04-27   SPECT/CT (Västmanlands läns landsting)
Upphandling avser köp av en (1) SPECT/CT till Fysiologkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås med leverans tidigast i januari 2016 samt inbyte av befintlig utrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2015-02-18   Magnetkameror (Gävleborgs läns landsting)
Upphandling av Magnetkameror (MRT-Utrustning) till Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2014-12-19   Datortomografer (Örebro läns landsting)
Denna upphandling avser 3 st. datortomografer för leverans till Örebro läns landsting, med placering på Universitetssjukhuset Örebro respektive Lindesbergs lasarett. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2014-01-27   Mobil C-båge (Landstinget Sörmland)
Upphandlingen avser 1 st. Mobil C-Båge för genomlysning enligt beskrivning i MTU2 Krav-specifikation och MTU3 mall för upphandlingskontrakt. Förfrågan innehåller även ytterligare 8 st. C-bågar som option. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2013-12-18   Upphandling av SPECT-CT och SPECT (Landstinget Dalarna)
Upphandlingen avser köp av 1 st. SPECT/CT-kamera respektive 1 st. SPECT-kamera. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2013-12-02   Mobila C-bågar (Landstinget i Östergötland)
Landstinget i Östergötland avser att genomföra en upphandling för att teckna ramavtal på ett antal olika typer av mobila C-bågar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mediel AB Siemens Aktiebolag
2013-11-11   Ultraljudsutrustning, MT 2013-0124, 13OLL3985 (Örebro läns landsting)
Denna upphandling avser 2 st. ultraljudsutrustningar för leverans till Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1 st. utrustning till Örebro läns landsting. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2013-03-25   Styr & Regler - FKU - Hantverkstjänster Entreprenad - Förnyad konkurrensutsättning (Göteborgs Stads Upphandlings AB)
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal för mindre entreprenader/tjänster som består av byggnads- och installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten inom kategorin: Styr & Regler - Installations- och programeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer. Med ramavtalen som grund kommer förnyad konkurrensutsättning att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Avropande enheter är förvaltningar och bolag inom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Industry AB Bergendahls El Kommunikation AB Canmera Comfort AB Emil Lundgren Väst AB INUstyr AB Jonicom AB Kabona AB KTC Control AB Micael Styr & Regler Service AB NEA Teknik AB ScadaGroup Schneider Electric Buildings Sweden AB Siemens Aktiebolag Teknikprojekt AB Velco Teknik AB
2012-06-20   Ultraljudsutrustning Kvinnokliniken LiÖ (Landstinget i Östergötland)
Avser upphandling av avancerad samt standardicerad ultrljudsutrustning för förlossningen vid Universitetssjukhuset i Linköping samt Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GE Healthcare Sverige AB Siemens Aktiebolag
2011-09-22   Genomlysningsstativ (Gotlands kommun)
Genomlysningsstativ inkl. undersökningsbord. Användningsområde: Angiografier, intervention av kärl. Genomlysningsundersökningar på barn och vuxna av digitionskanalen, skelett och urogenitala organen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2011-02-04   Genomlysnings - skelettröntgensystem till lab 3 på röntgenavdelningen Motala lasarett (Östergötlands läns landsting)
Upphandling av ett genomlysnings - skelettröntgensystem till lab 3 på röntgenavdelningen Motala lasarett. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag