Leverantör: Bravida Sverige AB

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Bravida Sverige AB nämns

2023-10-12   Elinstallationer (Domstolsverket Upphandling)
Upphandlingen omfattar tillhandahållande av installationstjänster inom el, tele-teknik och data med projektledning, kontroll, uppföljning samt genomförande. Exempel på arbeten som avses avropas är kompletteringar av el- datauttag, kanalisation, montering konfigurering datanätswitchar, byten av Dect/Wifi basar, utökning, korskoppling, felsökning i el, telenät datanät samt inom domstolsteleteknik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Axians Communication AB Bravida Sverige AB Granitor Electro AB
2023-10-10   OVK (obligatorisk ventilationskontroll) (Skellefteå kommun)
Upphandlingen avser löpande besiktning av ventilationssystem (OVK) för Skellefteå kommun, Malå kommun, Malåbostaden, och Malå Energi- & Industri AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Umia Skellefteå AB
2023-09-07   VS-arbeten Hedemora (Ludvika kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för löpande entreprenadarbeten inom värme och sanitetsarbeten (VS-arbeten) för samtliga av beställarens ägda och förvaltade fastigheter. Entreprenaden omfattar avropade åtgärder och akuta insatser (jourutryckning). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Dalarnas Rörinstallation AB Vattenhuset i Borlänge AB
2023-07-17   Service och underhåll av värmepumpar och kylanläggningar (Östhammars kommun)
Upphandlingen avser att resultera i ett ramavtal för årliga kontroller samt löpande service och underhåll av värmepumpar och kylanläggningar, i huvudsak kyl/frys i förskolor, skolor, servicehus men även anläggningar med komfortkyla samt kyla för serveranläggningar under avtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Indoor Energy Services Sweden AB
2023-07-05   VS-arbeten Falun (Ludvika kommun)
VS-arbeten och injusteringar (Värme & Sanitet) vid t.ex. ombyggnationer, lokalanpassningar, underhåll och reparationer för falu kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Dalarnas Rörinstallation AB
2023-06-09   Ramavtal årlig besiktning, service och reparationer av kylanläggningar (Uppsala kommun)
Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden: 1) Årlig besiktning, service och reparationer av kylanläggningar 2) Nyinstallation av mindre kyl- och/eller värmepumpsanläggningar upp till 1 000 000 kronor Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Fresh Air Ventilation i Uppsala AB
2023-06-02   Köp av nya UPS-enheter med tillhörande service- och underhållsplan (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Omfattning Uppdraget avser Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Batterielektronik Sverige AB Bravida Sverige AB Coromatic AB ENACO Sverige AB UPS-teknik i Väst AB
2023-05-18   El-entreprenad för ny räddningsstation i Norrköping (Norrköpings Kommun Samhällsbyggnads kontoret)
På Ljura 1:2 i Norrköping avser kommunen för RTÖG-s räkning uppföra en ny räddningsstation. Entreprenaden innefattar El/svagströms-arbeten i enlighet med förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2023-05-03   Elarbeten 2023 (Ludvika kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för el, tele, TV- och dataarbeten vid ombyggnadsarbeten, lokalanpassningar, kompletteringar, mindre nyinstallationer, reparationer och service samt felsökning och förebyggande åtgärder. Till kommunerna : Falun, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter samt bolagen: Falu Energi & Vatten AB, Lugnet i Falun AB, Räddningstjänsten Dala Mitt, Avesta Industristad (dotterbolag till GBAB), Avesta Vatten och Avfall AB, Gamla Byn AB, Gagnefsbostäder AB, AB Hedemorabostäder, Hedemora … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Carlgrens Elektriska AB Elektrikerna i Falun AB Granitor Electro AB Henningssons Elektriska Aktiebolag Imtech Elteknik AB K-Sylwan El AB Selek AB TSTgruppen AB
2023-04-28   Elarbeten (Kirunabostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser är att täcka beställarnas behov av tjänster inom elinstallationer. I Kirunabostäders, Kiruna Näringsfastigheters samt kommunala fastigheters bestånd. Ramavtal tecknas för tre geografiska områden: 1. Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko och Riksgränsen 2. Svappavaara och Vittangi 3. Karesuando och Övre Soppero Omfattning Syftet med upphandlingen är att tillgodose beställarnas behov av hantverkstjänster gällande elarbeten. I uppdragen kan det förekomma alla typer av arbetsmoment som är vanliga … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Granitor Electro Aktiebolag
2023-04-06   Ventilationsombyggnad i byggnad C2 på Huddinge Sjukhusområde (Locum AB)
Projektet avser Ventilationsombyggnad i byggnad C2 på Huddinge Sjukhusområde. Entreprenaden är en utförandentreprenad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2023-02-24   Säkerhetstjänster (Älmhults kommun)
Älmhults kommun inbjuder till att inkomma med anbud i upphandlingen som omfattar säkerhetstjänster i enlighet med upphandlingsdokumentet för att tillgodo se kommunens faktiska behov av säkerhetstjänster. Med säkerhetstjänster avses följande: - Leverans och installation av säkerhetsteknik för inbrottslarm, passagesystem, digitala nycklar och brandskydd inklusive support och service. - Service av säkerhetsteknik för inbrottslarm, passagesystem, digitala lås, brandskydd och kameraövervakning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin El AB Bravida Sverige AB Triator Brand & Säkerhetsteknik AB
2023-02-08   ENTREPRENAD EL-TELE-DATA INSTALLATIONER OMRÅDE SKARABORG (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter genomför upphandling av ramavtal entreprenad 2024 gällande EL-TELE-DATA entreprenader för det geografiska området Skaraborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB
2023-01-30   ENTREPRENAD VS INSTALLATIONER OMRÅDE GÖTEBORG (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter genomför upphandling av ramavtal entreprenad 2024 gällande värme och sanitet för det geografiska området Gäteborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Brion Rör AB Installationsbolaget Gbg AB Ullevi Rör Aktiebolag
2023-01-30   ENTREPRENAD VS INSTALLATIONER, KYLA OMRÅDE UDDEVALLA (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter genomför upphandling av ramavtal entreprenad 2024 gällande värme, sanitet och kyla för det geografiska området Uddevalla Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin VS AB Bravida Sverige AB Brion Rör AB
2023-01-30   ENTREPRENAD VS INSTALLATIONER, KYLA OMRÅDE SKARABORG (Västra Götalandsregionen)
Västfastigheter genomför upphandling av ramavtal entreprenad 2024 gällande värme, sanitet och kyla för det geografiska området Skaraborg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB LG Contracting AB
2023-01-18   Nytt avloppsreningsverk, Enköping (Enköpings kommun)
Enköpings kommun inbjuder till anbudsgivning på utförandeentreprenader avseende nybyggnad av Enköpings avloppsreningsverk. Denna upphandling är uppdelad i fem (5) olika anbudsområden, så kallade delkontrakt: ,BE, Byggentreprenör inklusive mark och yttre ledningar, ME, Entreprenör för maskininstallationer, RE, Rörentreprenör VVS, LE, Entreprenör för luftbehandlingsinstallationer inklusive fastighetsstyr SÖE, EE, Entreprenör för el- och styrinstallationer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB NCC Sverige AB
2023-01-18   Storköksutrustning (Lunds universitet)
Upphandling av avtal om nyanskaffning och reparation av storköksutrustning vid Lunds universitet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-12-21   VS-arbeten (Kirunabostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser är att täcka beställarnas behov av tjänster inom vs-arbeten i fastigheter inom Kirunabostäders, Kiruna Näringsfastigheters samt kommunala fastigheters bestånd. Ramavtal tecknas för två geografiska områden: 1. Kiruna C, Jukkasjärvi, Abisko och Riksgränsen 2. Svappavaara och Vittangi Beställaren avser att teckna avtal med en ramavtalsentreprenör för varje anbudsområde. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-12-09   Ramavtal El-arbeten (Ystads kommun)
Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll av El-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Tele- och dataarbeten ingår också i uppdraget. Upphandlande myndighet uppskattar att beställarna kommer att beställa arbeten för ca 16,4 mkr per år. Omfattningen kan dock komma att öka eller minska under avtalstiden på grund av nyproduktion, fastighetsköp, försäljning av fastigheter eller ändring i förvaltningsuppdrag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bemt AB Bravida Sverige AB Elektrikern Södra AB RSA Skåne Ystad AB Stråheds i Anderslöv AB
2022-12-02   Rörarbeten (Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag)
Upphandlingen avser ett ramavtal för Rörarbeten. Avrop sker på löpande, planerat och oplanerat underhåll, samt mindre om- och tillbyggnader. Upphandlingen omfattar följande enheter: Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Kfast) nr 556499-5909 Eskilstuna kommun nr 212000-0357 Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB nr 556935-7501 Eskilstuna Logistik och Etablering AB nr 559048-6188 Översiktlig information om objektet Upphandlingen avser ramavtal för Rörarbeten. Förekommande arbeten utförs i fastigheter som … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin VS AB Bravida Sverige AB Buneco AB Caverion Sverige AB Swerör AB
2022-12-02   Nätverksinstallationer (Linköpings universitet)
Nätverksinstallationer till Linköpings universitet Beskrivning av upphandlingsföremålet Inom LiU:s campusområden finns ett löpande behov av att underhålla och utöka befintligt kabelnät, främst för datatrafik. Denna upphandling omfattar dessa arbeten och LiU söker en leverantör som kan tillhandahålla material samt utföra dessa arbeten. Uppdragen avser följande campusområden: Campus Valla (Linköping) Campus Norrköping Malmstens, Campus Lidingö (Stockholm) Vissa lokaler på Campus US (Linköping) Den … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-11-30   Årsentreprenörer, område Luleå (Fortifikationsverket)
Ramavtal för oaktat omvärldsläge på, inom och invid skyddsobjekt, militärt skyddsområde och/eller annat område där militär verksamhet bedrivs utföra: Planerade och oplanerade reparations-, drift-, service- och underhållsarbeten, samt om-, till och nybyggnadsarbeten. Ramavtalet omfattar samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av Fortifikationsverket i Luleå (Luleå Garnison) med omnejd. Denna upphandling omfattar nedanstående teknikfack som utgör separata avtalsområden: El VVS Byggnadsarbeten Mark Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AMD EL AB BDX Företagen AB Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Eitech AB GLB i Norrbotten AB Luleå Markanläggning AB Peab Sverige AB Umia Nord AB Veidekke Entreprenad AB
2022-11-29   Ventilationsarbeten 2 (Tierps kommun)
Upphandling av ventilationsarbeten, ramavtal avrop upp till 300 000 kr, tredelområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Gunnar Karlsen Sverige AB Tierps Byggnadsplåtslageri AB
2022-11-21   Elektriska tjänster för Gävle Energi AB (Gävle Energi AB)
Utförande av elektriska tjänster. Genomförande av olika om- och tillbyggnadsprojekt vad gäller elnät (över och under 1000V), mätarbyten, skötsel av belysning, elektriska installationer, byggnation av fastighetsnät samt i den löpande driften. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Elcentralen Kungsbäck AB Granitor Electro Aktiebolag Henningssons Elektriska Aktiebolag TSTgruppen AB Wahlströms Datanät i Gävle Aktiebolag
2022-11-15   Eneby förskola, Kv Skolan 8 - Rörentreprenad inkl. sprinkler (Norrköpings Kommun Samhällsbyggnads kontoret)
Rörentreprenad till en ny modellförskola innehållande VS-installation samt sprinkler. Projektnr 6102 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-11-11   Systemintegrationstjänster för styr- och övervakningssystem, Schneider EBO/Trend IQVision (Fastighetskontoret)
Ramavtal för systemintegrationstjänster avseende styr- och övervakningssystem till beställarens befintliga fastighetsbestånd, för del 1. överordnat system av fabrikat Schneider EBO respektive del 2. ÖS av fabrikat Trend IQVision. Uppdraget omfattar ca 380 timmar per år per delområde. Omfattningen kan komma att variera under avtalstiden och kan komma att utökas från en till tre arbetsdagar per vecka. Beställaren har för avsikt att träffa avtal med en leverantör per delområde. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Stockholms Styr-Team AB
2022-10-31   TI 2022-1158 Service och underhåll av kylanläggningar (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser Service och underhåll av kylanläggningar, värmepumpar samt kylrum och frysrum samt större restaurang-kyl och -frys för storkök där det inte idag finns garanti kvar att utnyttja. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB Edekyl & Värme AB
2022-10-20   Driftentreprenad 2023, Kv Etern 1 och Laven 1, Umeå (Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag)
SRF genomför denna upphandling avseende fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service) samt fastighetsskötsel inklusive felavhjälpande underhåll och service (förebyggande underhåll) av fastigheterna Etern 1 och Laven 1 i Umeå. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-10-14   Upphandling av service, underhåll och utrustning till Länsstyrelsens teknikutrymmen (Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Upphandling av service, underhåll och utrustning till Länsstyrelsens teknikutrymmen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-10-14   Löpande reparationsarbeten och service på storköksutrustning (Kalmar kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar beställarens löpande behov av reparationsarbeten och service på storköksmaskiner i beställarens köksverksamheter enligt kravspecifikation nedan. Observera att denna upphandling ej avser ny-garantiservice eller inköp av storköksutrustning. Beställaren har ett separat avtal för Storköksutrustning där garantiservice ingår för nyinköpt utrustning. Denna upphandling avser ej kyl- och frysanläggningar med eller utan centralkyla. Inköpsvolym Baserat på tidigare avtalsperiod … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Triator Storkök
2022-10-12   Ramavtal storkök samt kökskylar (Staffanstorps Kommunfastigheter Aktiebolag)
Ramavtal storkök samt kökskylar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-09-16   Ramavtal Kyla (Skellefteå kommun)
Skellefteå kommun, upphandlar service avtal för årligt kontroll av kylanläggningar. Upphandlingen avser fastighetskyla, isbanekyla och fordonskyla, samt service och reparation. Fler än en leverantör kan komma att utses. Området fordonskyla har Skellefteå kommun ca. 650 fordon inklusive tunga fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Grenholms Kylservice AB
2022-08-09   Säkerhetstjänster Borlänge (Ludvika kommun)
Upphandlingen omfattar säkerhetstekniska tjänster, installationer samt leverans av säkerhetsteknisk materiel och utrustning, installationsarbeten samt reparations-, underhålls-, service- och ombyggnadsarbeten för successiva avrop vid behov under kontraktstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB CFS Larm AB Dalarnas Säkerhets System Aktiebolag Falu Säkerhetsteknik AB Henningssons Elektriska Aktiebolag Midroc Electro Aktiebolag NVSS Security AB
2022-08-01   Värme- och sanitetsarbeten (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun upphandlar ramavtal för löpande värme- och sanitetsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Mantor AB
2022-06-30   Värme- och sanitetsservice (Burlövs kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal på värme och sanitetsarbeten såsom reparationer, service och- installationer av värmesystem och sanitet med dess komponenter inklusive injustering av värmesystem, material och närliggande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Stjernfeldts VVS Assemblin VS AB Bravida Sverige AB
2022-06-22   Ramavtal vs-arbeten (Region Jämtland Härjedalen)
Ramavtal värme- och sanitetsarbeten omfattar planerat- och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder, inom Region Jämtland Härjedalens egna samt hyrda fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-06-07   Ventilationsarbeten, teknisk rondering, kanalrensning m.m (AB Stångåstaden)
Upphandling för ramavtal omfattande löpande felavhjälpande och planerade ventilationsarbeten, OVK-besiktningar, teknisk rondering och planerad kanalrensning. Två leverantörer, med rangordning 1 för olika delar av fastighetsbeståndet, antas för löpande arbeten och fasta/årliga uppdrag. Ett antal leverantörer kommer att antas för ramavtal avseende deltagagande i förnyade konkurrensutsättningar (FKU), dvs. för större planerade arbeten. Se vidare upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin Ventilation AB Bravida Sverige AB FastighetsTeknik AB Hami Plåt & Vent AB Pema Partner AB RHEL Gruppen Ventilationsprojekt i Linköping AB
2022-05-16   Låssystem och låssmedstjänster (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd. Omfattning Uppdraget avser Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i förekommande fall även i Bilaga … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Höglandets Lås och Säkerhet AB Passéra AB
2022-05-10   Ramavtal Tele- och bredbandsarbeten (Örebrobostäder Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar planerade och oplanerade reparations- och underhållsarbeten, om-, tillbyggnads- och nybyggnadsentreprenader vars entreprenadbelopp beräknas understiga 15 000 000 SEK exkl. moms samt enklare reparations-och servicearbeten (avhjälpande av fel, oplanerat mindre underhåll). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Datelab AB Eas El & Automations Service AB Granitor Electro Aktiebolag quality it solutions AB Telectromontage Staaf El & Teleteknik AB Telos Telemontage AB
2022-05-06   Ramavtal - Fastighetsunderhåll år 2023 och framåt (Region Halland)
Upphandlingen avser underhålls- och ombyggnadsarbeten inom regionens fastighetsbestånd avseende följande entreprenadkategorier: Beläggning/beklädnad (BBE), Bygg (BE), El (EE), Luft (LE), Målning (MåE) och Rör (RE). Region Halland kommer även inom kort att genomföra upphandlingar av motsvarande arbeten för entreprenadkategorierna Mark (MaE) och Styr (SE). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Assemblin El AB Assemblin VS AB B. Sjögren i Halmstad Aktiebolag BAB Byggtjänst AB Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB El Aktiebolaget Johansson och Sparf Elajo El & Energiteknik AB Falkenbergs Rör AB Granitor Electro Aktiebolag Hallands Vent & Plåtentreprenader AB Henrik Anderssons Byggnads AB Kungsbacka Byggnads AB Lindmarks Måleri AB LP Måleri i Ängelholm AB Peterson & Hansson Bygg AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag Sandå Golv AB Sandå Sverige AB Sandbäckens Rör i Halmstad AB Sandbäckens Rör i Varberg AB Serneke Sverige AB
2022-04-13   Storköksutrustning 2020 Installation och service -2 (Adda Inköpscentral AB)
Upphandlingen avser installation och service av ny och befintlig storköksutrustning. Upphandlingen avser Stockholms län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Stevo´s Storkök Aktiebolag Svensk Storköksservice AB
2022-04-11   Ramavtal Årsentreprenörer Ventilation (Region Västmanland)
Entreprenadarbetena omfattar ny-, om- och tillbyggnader samt visst akut- och långtidsplanerat underhåll inom Region Västmanlands fastighetsbestånd. Aktuella orter är: Västerås, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Arboga, Köping, Kolsva, Sala, Tärna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arboga Kungsör Plåt o Vent AB Bravida Sverige AB Caverion Sverige AB CH Vent AB Fresh Air Ventilation i Uppsala AB Inneväder AB
2022-03-29   Hantverkstjänster (Storstockholms brandförsvar)
Upphandlingen omfattar en varierande karaktär av enklare hantverkstjänster i de fastigheter där beställaren har sin verksamhet. Ramavtalet är villkorat med avrop, och omfattar avhjälpande underhåll och akuta åtgärder, såsom: service och reparationer, underhållsåtgärder, mindre ombyggnader för verksamhetsanpassning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Applikator Måleri AB Bravida Sverige AB Ezelius Elektriska AB Heving & Hägglund AB ljus &kraft i vallentuna ab
2022-03-17   Service av lägenhetsaggregat (Bostads Aktiebolaget VätterHem)
Entreprenaden omfattar servicearbeten, reparationer och OVK-besiktningar av lägenhetsaggregatsystem. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2022-03-11   VS-arbeten (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av VS-arbeten såsom service- och underhållsarbeten, installationer samt mindre till- och ombyggnadsarbeten avseende anläggningar inom beställarens fastighetsbestånd. Utföra service och reparation på de vanligast förekommande värmepumparna på marknaden, både luft/luft, luft/vatten och bergvärmepumpar. Rådgivning och kostnadsbedömning kan komma att efterfrågas inom beställarens fastighetsbestånd samt hyrda objekt. För ramavtalet gäller … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB Sandbäckens Rör i Landskrona AB VVS & Kakeltjänst Sverige AB
2022-02-11   Ramavtal - Elarbeten Örnsköldsviks kommun (Örnsköldsviks kommun)
Örnsköldsviks kommun upphandlar ramavtal på elarbeten för successivt avrop under avtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Alf Näslunds Eltjänst AB Bravida Sverige AB