Leverantör: Informationsbyggarna

9 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Informationsbyggarna nämns

2023-03-27   Fastighetskonsulter inom CAD och BIM (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser fastighetskonsulter gällande förvaltningsinformation inom CAD och BIM. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Fastighetskonsulter inom CAD och BIM i Jönköpings kommun. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna
2022-12-01   Ramavtal Konsulter Informationssamordning (Region Skåne, Regionfastigheter)
Ramavtalsupphandling avseende tillhandahållande av informationssamordnare i samband med byggprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna Sitowise Sverige AB Valbek Sweden AB WSP Sverige AB
2022-04-20   Digitalt Ritningsarkiv (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen avser ett digitalt ritningsarkiv som levereras som molntjänst för arkivering och hantering av digitala ritningar och teknisk dokumentation. Upphandlingen omfattar också en samlad leverans av tjänster för implementation inklusive projektledning, support och underhåll samt att återuppbygga ritningsarkivet från befintliga fysiska och digitala ritningar genom att bland annat scanna och kvalitetssäkra dem. Avtal kommer att tecknas med en leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna
2020-10-02   Konsulttjänster CAD/BIM-samordning (Region Östergötland)
Regionens behov av konsulttjänster för CAD/BIM-samordning hos byggprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna Sweco Position AB Zynka BIM AB
2019-03-25   Fastighetskonsulter (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser fastighetskonsulter inom två olika delområden: 1. Förvaltningsinformation/BIM 2. Drift och underhåll samt Administration och fastighetsförvaltning AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende fastighetskonsulter inom Jönköping och Mullsjö kommun. Planerad avtalsstart är 1.6.2019. AUA. 22 Objektets läge Jönköping och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna Niras Sweden AB
2018-10-26   Ramavtal Konsulter Informationssamordning (Region Skåne, Regionfastigheter)
Ramavtalsupphandling avseende tillhandahållande av informationssamordnare i samband med byggprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB CAD Studion i Skåne AB Informationsbyggarna Plan B Services AB Zynka BIM AB
2018-01-12   CAD/BIM-samordnare US (Region Östergötland)
Uppdraget innefattar CAD/BIM-samordning i pågående byggprojekt inom Universitetssjukhuset i Linköping. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna Zynka BIM AB
2017-09-19   CAD-koordinator (Region Östergötland)
Upphandlingen avser CAD-koordinator per anbudsområde (öster, väster, centrala). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Informationsbyggarna