Leverantör: Swecon Anläggningsmaskiner AB

>20 arkiverade upphandlingar

Swecon Anläggningsmaskiner AB har historiskt sett varit en leverantör av transportutrustning och transporthjälpmedel, motorfordon och tyngre motorfordon.

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Swecon Anläggningsmaskiner AB nämns

2023-10-19   Fabriksny hjulgrävmaskin 16 ton (Ljungby kommun)
Fabriksny hjulgrävmaskin 16 ton upphandlas av Ljungby kommun. Inbjudan Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-08-23   Asfaltläggare (Borås kommun)
Upphandlingen avser en ny asfaltläggare i mellanstorlek till Borås Stads anläggningsavdelning på Servicekontoret. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-08-18   Lastbil samt hjullastare till Tekniska divisionen (Nyköpings kommun)
Upphandlingen avser köp av en lastbil samt en hjullastare till Tekniska Divisionen i Nyköpings kommun. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden enligt nedan. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Scania Sverige AB Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-04-28   Lastbil samt två hjullastare (Nyköpings kommun)
Upphandlingen avser köp av en ny eller begagnad lastbil samt två nya eller begagnade hjullastare till Division utbildning i Nyköpings kommun. Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden enligt nedan. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Anbudsområde 1 Lastbil av modellen distributionsbil Anbudsområde 2 Hjullastare 9 t Anbudsområde 3 Hjullastare under 9 t Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB
2023-03-28   Dumper (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp en ny dumper. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende dumper. Omfattning Jönköpings kommun handlar upp en ny dumper. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-03-14   Arbetsmaskiner till avfallsanläggning (Uppsala Vatten och Avfall AB)
Upphandlingen omfattar inköp och leverans under 2023 av arbetsmaskiner till verksamhetens avfallsanläggning, Hovgården. Upphandlingen är ett ramavtal fyraårigt ramavtal. Initialt omfattas av ramavtalet är två typer av hjullastare samt en typ av grävmaskin.” Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-03-06   Hjullastare till Halmstad (Fortifikationsverket)
Fortifikationsverket avser att upphandla en fabriksny hjullastare till vår verksamhet i Halmstad. I affären ingår inbyte av befintlig hjullastare Volvo L60G. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-03-02   Lastmaskiner två stycken till Produktion (enhet Återvinning) (Vafabmiljö kommunalförbund)
Inköp och leverans av 2 stycken fabriksnya lastmaskiner inklusive garanti, reparation och serviceavtal. Lastmaskinerna kommer att användas till ÅVC-verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-02-24   Hjullastare till Kvarn (Fortifikationsverket)
Fortifikationsverket avser upphandla en fabriksny hjullastare till vår verksamhet i Kvarn, Borensberg. I affären ingår inbyte av befintlig hjullastare Volvo L90F. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-02-10   Grävmaskin 12,1-14 ton (Uppvidinge kommun)
Omfattning Upphandlingen avser en hjulgrävmaskin av klassen 21.24014 (12,1-14 ton) samt tillbehör enligt kravlista som ska vara i nyskick. Om begagnad maskin och tillbehör offereras måste modellen vara från år 2022 samt ha gått max 1000 timmar. Notera att det är beställaren som avgör om maskinen/tillbehören får anses vara i nyskick eller inte. Maskinen kommer att användas av den Tekniska avdelningen, Uppvidinge kommun. Hjulgrävmaskinen ska ha serviceavtal för ett (1) år. Hjulgrävmaskinen ska vara … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-01-04   Två (2) hjullastare TK 136 och TK 137 (Skellefteå kommun)
Två (2) hjullastare till Samhällsbyggnad som ska användas till gatuunderhåll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-12-14   Bandgående Grävmaskin Kompakt modell, Mariestads kommun (Mariestads kommun)
Bandgående Grävmaskin Kompakt modell 23 - 27 ton, Mariestads kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-12-02   Lastmaskiner till Gästrike återvinnare och Gästrike Ekogas (Gästrike Återvinnare)
Gästrike återvinnare upphandlar tillsammans med Gästrike Ekogas tre lastmaskiner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-11-29   Hjullastare (Njudung Energi Vetlanda AB)
Njudung Energi Vetlanda AB inbjuder till anbudsinlämning avseende två (2) styck Hjullastare, varav en (1) styck ska levereras till Flishult Avfallsanläggning och en (1) styck till Fjärrvärmeanläggningen i Vetlanda Kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-11-21   Lastmaskin TK 159 (Skellefteå kommun)
En (1) lastmaskin TK 159 för användning inom avfallsverksamheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-10-26   Stora maskiner och tillbehör (Västra Götalandsregionen)
Naturbruksförvaltningen upphandlar ett ramavtal för "stora maskiner" uppdelat i kategorier avseende lantbruksmaskiner, skogsmaskiner, anläggnings- och entreprenadmaskiner, hyrmaskiner samt inomgårdsmaskiner. Avrop kommer att göras genom förnyade konkurrensutsättningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Hüllert Maskin Axima AB Cramo AB DeLaval Sales AB GJ Maskin AB Gunnars Maskiner AB Indulant Montage AB Lambertsson Sverige AB Lantmännen Maskin AB Lely Sverige Aktiebolag Mariestads Maskin & Energi AB Mera Maskin Göteborg Aktiebolag Ramirent AB Rongers Agro o Industry Service AB Rosenqvists Maskin AB Swecon Anläggningsmaskiner AB Swedish Agro Machinery AB
2022-09-20   Upphandling avseende fabriksny hjullastare Arboga (Arboga kommunalteknik AB)
Upphandlingen avser en (1) fabriksny hjullastare till Arboga Kommunalteknik AB. Hjullastaren ska levereras enligt Upphandlingsdokument inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-08-18   Hjullastare (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun, Teknisk service, handlar upp en ny hjullastare. Omfattning Jönköpings kommun handlar upp en ny hjullastare, större än 14, 5 ton, för eget behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-06-17   Hjullastare till Hällefors ÅVC (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
Inköp av ny hjullastare till Hällefors återvinningscentral. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-06-15   Grävmaskin 2022-2 (Nybro kommun)
Upphandlingen avser en fabriksny hjulgrävmaskin av klassen 21.2415 (13,1-15,0 ton) till Mark och Service, Nybro Kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-06-02   Service, underhåll och reparation av Volvo hjullastare och bandgrävare (Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV)
Upphandlingen omfattar service, reparation och underhåll av Volvo hjullastare och bandgrävare, allt i enlighet med vad som anges i detta förfrågningsunderlag jämte bilagor. Uppdragen utförs på plats på Sysavs anläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-05-24   Lastmaskin (Umeå kommun)
Inköp av lastmaskin till Gator och parker Umeå kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-05-12   Hjullastare (Haninge kommun)
Upphandlingen avser inköp och leverans av en ny hjullastare, i viktklass 17-19 ton, med garantitid och service för hjullastaren med utrustning och tillbehör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-02-24   Hjulgående grävmaskin, Sektor barn & utbildning Skövde kommun (Skövde kommun)
Skövde kommun, Sektor barn & utbildning önskar anbud på en hjulgående grävmaskin 14 - 16 ton Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-02-18   Hjullastare MilJön (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp en ny hjullastare. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende en ny Hjullastare av senaste modell. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-02-10   Lastmaskiner två styckna till återbruk (Vafabmiljö kommunalförbund)
Leverans av 2 stycken fabriksnya lastmaskiner inklusive garanti, reparation och serviceavtal. Lastmaskinerna kommer att användas till ÅVC-verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2022-01-21   Hjullastare Hjo kommun (Hjo kommun)
Hjo kommun inbjuder till anbudsgivning avseende en fabriksny Hjullastare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-12-03   maskiner till avfallsanläggning (Uppsala Vatten och Avfall AB)
Upphandlingen omfattar två grävmaskiner och en hjullastare till bolagets avfallsanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-10-06   Hjullastare 2021 (Eksjö Energi AB)
En (1) styck ny hjullastare. Hjullastaren kommer att användas för en mängd olika arbetsuppgifter vid återvinningscentral och fjärrvärmeverk. Upphandlande myndighet Eksjö Energi AB org.nr. 556005-3950. Upphandlingsform Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-08-25   Lastmaskin till Hamn och terminalhantering (Smålandshamnar AB)
Upphandling av en (1) ny Lastmaskin med 8 tons lyftkapacitet vid 600 mm tyngdpunktsavstånd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-08-23   Inhyrnings av entreprenadmaskiner utan förare (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag (nsr))
NSR inbjuder anbudsgivare att lämna anbud på uthyrning av ramstyrda hjullastare utan förare att användas för utförande av uppdrag inom Filborna Återvinningsanläggning i Helsingborg samt på NSR:s övriga anläggningar i nordvästra Skåne. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cramo AB Kewab Rental AB Norrvidinge Rental AB Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-08-03   Hjullastare till Skövde (Fortifikationsverket)
Fortifikationsverket avser upphandla en hjullastare i storleksklass typ Volvo L90 eller likvärdig. Ny eller något begagnad, max 1 år gammal och max 1000 drifttimmar. I affären ingår inbyte av befintlig hjullastare Volvo L90d årsmodell 2001. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-06-24   Bandburen Grävmaskin (Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag)
Upphandlingen omfattar inköp av en (1) fabriksny bandgrävare, 20 till 25 ton till Norra Åsbo Renhållnings AB (Nårab) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-03-30   Lastmaskiner - tre hjullastare (Eskilstuna kommun)
Upphandling omfattar köp av 3 st fabriksnya eller demokörda (max 300h) hjullastare anpassade för Gatuavdelningens verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-03-03   Upphandling Hjullastare med lång bom (Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag)
Finspångs Tekniska Verk AB, organisationsnummer 556045-8811, Beställaren, är ett kommunalt bolag i Finspångs kommun som till vårt fjärrvärmeverk behöver upphandla 1 styck ny hjullastare. 1.1 Upphandlande myndighet Finspångs Tekniska Verk AB, organisationsnummer 556045-8811, Beställaren, är ett kommunalt bolag i Finspångs kommun som till vårt fjärrvärmeverk behöver upphandla 1 styck ny hjullastare Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-02-11   Nya hjullastare till ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Uppdraget består utav att levereranya hjullastare till ESEM:s affärsområden VA, ÅV och Energi. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-01-25   Operationell leasing av 5 anläggningsmaskiner enligt skolkoncept, VBU 2021 (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordon- och transportprogrammet på Malmenskolan har behov av operationell leasing av fem stycken anläggningsmaskiner enligt skolkoncept. • 1st grävmaskin över 10 ton • 1st hjullastare över 10 ton • 1st hjullastare 7-10 ton • 1st liten hjullastare • 1st liten hjulgrävare Samtliga maskiner ska leasas genom operationell leasing i 36 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2021-01-14   Lastmaskin (Vafabmiljö kommunalförbund)
Leverans av fabriksny lastmaskin inkl. service och reparation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-12-14   Lastmaskin (Östersunds kommun)
Östersunds kommun upphandlar en (1) lastmaskin till sin tekniska verksamhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-12-10   Bandgående Grävmaskin Kompakt modell, Sektor Service, Skövde kommun (Skövde kommun)
Bandgående Grävmaskin Kompakt modell 23 - 27 ton, Sektor Service, Skövde kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-12-10   Bandgående Grävmaskin, Sektor Service, Skövde kommun (Skövde kommun)
Bandgående Grävmaskin 23 - 25 ton, Sektor Service, Skövde kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-11-30   Hjullastare (Ånge kommun)
Inköp av hjullastare till Ånge kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-11-10   Anläggningsmaskiner, 8 st, leasing, till Herrgårdsgymnasiet (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar inhyrning av 2 st. Hjullastare, 1 st. Grävmaskin, 2 st. hjulgrävare samt option på ytterligare 3 st. minigrävmaskiner i enlighet med upphandlingsdokumenten. Maskinerna kommer att användas i utbildningssyfte av Herrgårdsgymnasiet, anläggningsprogrammet utbildar morgondagens maskinförare. Främst så ska den vara utrustad med den nya tekniken som stödjer föraren i dess dagliga arbete för att skapa den säkraste möjliga arbetsplats. Det är viktigt att morgondagens förare får stor kunskap … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-10-26   Lastmaskin 20 500 - 22 500kg (Vafabmiljö kommunalförbund)
Nytillverkad lastmaskin inklusive garanti och serviceavtal. Lastmaskinen kommer att användas vid arbete med avfallshantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-10-16   Grävmaskin (Östhammars kommun)
Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, med ett Öppet förfarande. Sista anbudsdag Anbud ska vara Östhammars kommun tillhanda senast 17.11.2020 23:59. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-10-08   Lastmaskin Falun (UpphandlingsCenter FBR)
Köp av en Lastmaskin/hjullastare till Falu kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-10-02   TI 2020-1099 Hjullastare till Telge Återvinning (Telge Inköp AB)
Upphandling av en fabriksny Hjullastare till Telge Återvinning AB. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-08-24   Materialhanterare och hjullastare (Orust kommun)
Välkommen att delta i anbudsgivning gällande köp av 1 st materialhanterare och 1 st hjullastare inkl. serviceavtal till återvinningscentralen Månsemyr, Orust kommun. För information om krav på utförande etc, se bifogat upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-04-21   Hjullastare (SYSAV Industri AB)
Upphandling av hjullastare 19 - 22 ton utan skopa. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-04-14   Köp av bandgrävare och hjullastare Borlänge (Ludvika kommun)
Köp av bandgrävare och hjullastare till utbildningsverksamhet i Borlänge kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB