Upphandlingar i regionen Småland med öarna

>20 arkiverade upphandlingar

Upphandlande organisationer i regionen Småland med öarna har varit Jönköpings kommun, Växjö kommun och Region Jönköpings län.

Nyligen genomförda upphandlingar i regionen Småland med öarna

2024-01-30   Psykoterapitjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tjänsten psykoterapi hos privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter. Uppdraget består i att tillhandahålla och utföra regionfinansierad psykoterapi till invånare inom Region Jönköpings län. Behandlingen ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och evidensbaserade metoder. Visa upphandlingen »
2024-01-11   Kommunal vuxenutbildning- Naturbruk (Kalmar kommun)
Beställaren avser att upphandla Kommunal vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom djurvård, lantbruk, skogsvård och trädgård. Upphandlingen omfattar alla nationella kurser i ämnen som är relevanta för dessa yrkesområden, enligt naturbruksprogrammet och Skolverket. Uppdraget omfattar även vuxenutbildningens lärlingskoncept inom naturbruk så som leverantör och beställare kommer överens om. Anbud ska lämnas på hela uppdraget, alternativa anbud accepteras inte. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen … Visa upphandlingen »
2024-01-05   Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Manuella rullstolar 2023 (Region Kalmar Län)
Denna upphandling avser successiva leveranser av manuella rullstolar till Region Kalmar län enligt beskrivning och villkor i upphandlingsdokumenten. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal. Upphandlingen av manuella rullstolar är indelad i åtta (8) produktgrupper. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Hjullastare (Oskarshamns kommun)
Upphandlingen avser inköp av en (1) styck Hjullastare till Oskarshamns kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Livsmedel mejeri (Jönköpings kommun)
Upphandling av mejeriprodukter Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende mejeriprodukter till framförallt förskolor, skolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har avtal med en distributör som utför samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter. Det innebär att antagen anbudsgivare enbart leverera till en leveransadress. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Plantskoleväxter (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser plantskoleväxter såsom träd/fruktträd, barrväxter, buskar/bärbuskar, häckplantor, perenner/gräs och övrigt. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende plantskoleväxter såsom träd/fruktträd, barrväxter, buskar/bärbuskar, häckplantor, perenner/gräs och övrigt. Omfattning Upphandlingen avser ett heltäckande sortiment av växtmaterial, buskar och träd. Exempel på produkter som efterfrågas framgår av bifogad pris- och produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Tandtekniska tjänster (Region Kronoberg)
Upphandlingen avser tandtekniska tjänster som omfattar 4 stycken produktområden Fast protetik, Avtagbar protetik, Implantat och Ortodonti. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (Bostads Aktiebolaget VätterHem)
Bostads AB Vätterhem (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Entreprenör) att lämna anbud avseende ramavtal för Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. OBS! Endast godkända auktoriserade entreprenörer inom June Avfall & Miljö ABs auktorisationssystem är kvalificerade att lämna anbud i upphandlingen. Avtalet omfattar insamling, transport och avlämning av förpackningsavfall och returpapper från förpackningsavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Fönsterputsning och städning av höga höjder (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommuns Tekniska kontor ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd där avdelning Städ och konferens har det operativa ansvaret för stora delar av kommunens städning och där fönsterputsning och städning av höga höjder ingår som en extern entreprenad. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Fabriksny hjulgrävmaskin 16 ton (Ljungby kommun)
Fabriksny hjulgrävmaskin 16 ton upphandlas av Ljungby kommun. Inbjudan Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2023-10-19   Fordonservice, reparationer och reservdelar (Sävsjö kommun)
Upphandlingen omfattar service, reparationer, reservdelar och enklare försäkringsskador för de fordon och släpvagnar kommunen äger. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Trygghetslarm och larmmottagning ordinärt boende (Eksjö kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende Trygghetslarm och larmmottagning ordinärt boende för Aneby-, Eksjö-, Nässjö och Sävsjö kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Radiofarmaka - 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
Radioaktiva läkemedel i form av generatorer, radioaktiva läkemedel och beredningssatser. Används främst av Klin Fys. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Bevakningstjänster (Markaryds kommun)
Upphandlingen avser ramavtal med syfte att tillgodose kommunens behov av bevakningstjänster för kommunens byggnader, såsom ex. skolor, fritidsanläggningar och förvaltningslokaler. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Färg (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun handlar upp leverantör för tillförsel av färg, tapet och tillhörande utrustning. Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende färg, tapeter och tillbehör. Omfattning Upphandlingen avser Jönköpings kommuns löpande behov av färg, tapeter, penslar och tillhörande verktyg. Målsättningen med avtalet är att Beställare ska bli en helhetskund på avtalsområdet och uppnå de allra bästa villkoren i alla sammanhang. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flügger Sweden AB
2023-10-17   Laddboxar (Alvesta kommun)
Inbjudan Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten. Avtalstid Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Grusmaterial (Borgholm Energi AB)
Köp av grusmaterial Visa upphandlingen »
2023-10-17   CCS Slite - Carbon Capture Unit (Heidelberg Materials Cement Sverige AB)
Heidelberg Materials plans to establish a full-scale carbon capture, liquefaction and intermediate storage (CCS) facility at its cement plant on Gotland, Sweden. The purpose of this procurement is to enter into FEED contracts with two suppliers. One of the two contractors will later be selected for an EPC contract to deliver and install all CCS equipment. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Rekvisitionsläkemedel - Allmänna sortimentet 2024 (Sydöstra-J) (Region Jönköpings län)
läkemedel inom ATC-koderna A, B, C, J, H, N och V . Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Denna upphandling genomförs som en samordnad upphandling mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län. Avtalsperiod Avtalet gäller i fyra (4) år från avtalets startdatum. Avtalets beräknade startdatum är 2024-03-01 och gäller till och med 2028-02-28. För ATC-kod J01XA01 är avtalsstart tidigast … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Hjullatstare till Bredemad (Ljungby kommun)
Upphandlingen omfattar ett engångsköp av en (1) fabriksny hjullastare. I upphandlingen ska Service enligt tillverkarens rekommendationer ingå första året och ske på plats hos beställaren, samt en rabattsats på kommande inköp av reservdelar. Beskrivning av behovet Hjullastaren köps in till kommunens VA och Renhållningsavdelning. Inbjudan Ljungby kommun bjuder in till att lämna anbud enligt nedan. I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ljungby Maskin AB
2023-10-16   Fastighetssystem (lokalbolag) (VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag)
System:System som används idag i Vöfab Flera fastighetssytem, två olika Incit Xpand och ett Momentum Lime field Raindance Mestro och Momentum Energi Integrationer:Inga integrationer finns Figur: Systemkarta Vöfab Visa upphandlingen »
2023-10-16   Engångsartiklar, hygien- och städmaterial (Habo kommun)
Engångsartiklar, hygien- och städmaterial Inledning Habo kommun är en växande kommun. I hela kommunen bor ca 12 500 invånare, varav ca 8 700 i Habo tätort. Habo tätort ligger ca 2 mil norr om Jönköping och har goda kommunikationer i form av järnväg, väg och cykelbana. Det tar ca 11 minuter med tåg från Habo station till resecentrum i Jönköping. Omfattning Habo kommun (Beställaren) bjuder in anbudsgivare (Leverantör) till att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Engångsartiklar, … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Upphandling av tjänstebåt till verksamheten Gotska Sandöns nationalpark (Länsstyrelsen i Gotlands län)
Upphandling av begagnad tjänstebåt till verksamheten på Gotska Sandön nationalpark. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Upphandling Företagsförsäkringar (Aktiebolaget Tranåsbostäder)
Företags- och fastighetsförsäkring Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ryan Specialty Nordics AB
2023-10-13   Ramavtal Tekniska konsulttjänster för Miljötekniska markundersökningar vid nedlagda deponier (Västerviks kommun)
Denna upphandling gäller ramavtal för konsultuppdrag avseende översiktliga miljötekniska markundersökningar till 6 kommuner inom Kalmar län. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Företag och fastighetsförsäkring Kretslopp Sydost 2024-01-01 (Kretslopp Sydost)
Upphandling av företags- och fastighetsförsäkring för Kretslopp Sydost avseende perioden 2024-01-01--2026-12-31 +1 +1 optionsår. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Medieproduktion (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Upphandling av tjänst för genomförande av filminspelningar och livesändningar av konferenser. Visa upphandlingen »
2023-10-13   NrFit (Region Jönköpings län)
Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Omfattning Uppdraget avser Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Kontrollmaterial Laboratoriemedicin (Region Jönköpings län)
Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Omfattning Uppdraget avser Kontrollmaterial till Laboratoriemedicin. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Antihalkstrumpor (Region Kronoberg)
Upphandlingen avser antihalkstrumpor till Region Kronoberg samt Region Blekinge Visa upphandlingen »
2023-10-11   El-, tele- och hissprojektering till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser el-, tele- och hissprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Lokförarutbildning (Nässjö kommun)
Utbildningskonsult för lokförarutbildning som genomförs vid Nässjöakademin i Nässjö. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Konstruktör till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser konstruktionsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   VVS-konsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser VVS-projektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Brandskyddskonsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser brandskyddsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Nybyggnad regionarkiv och serverhall, Hus 47 (Region Kalmar Län)
Nybyggnad av regionövergripande serverhall och länsgemensamt regionarkiv på totalyta på ca 4700 m2. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Kommunikationsplattform för utskrivningsprocess (Region Gotland)
Region Gotland genomför upphandling av en Kommunikationsplattform för utskrivningsprocessen (Tjänsten). Upphandlingen omfattar en i grunden, färdigutvecklad tjänst som driftas som en molntjänst, samt nödvändiga tjänster som ska säkerställa en framgångsrik implementation och löpande systemförvaltning. Upphandlingen ska resultera i ett avtal, som möjliggör kostnadseffektiv vidareutveckling av Tjänsten i linje med verksamhetens behov. Målet med Tjänsten är följsamhet till Lag (2017:612), Lagen om samverkan … Visa upphandlingen »
2023-10-10   Svepelektronmikroskop (Linnéuniversitetet)
Svepelektronmikroskop Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JEOL (Nordic) Aktiebolag
2023-10-10   VA Material (Värnamo kommun)
Värnamo kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på VA-material. Omfattningen är hela Värnamo kommuns behov av VA – material och enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingens beräknade värde: 5,4 Mkr Upphandlingens maximala värde (takvolym): 6,5 Mkr Information gällande ESPD: Det framgår när man lämnar anbudet i e-Avrop att man som anbudsgivare kan välja att bocka för/ur ESPD-formuläret. Det är en valmöjlighet och inte ett krav att bifoga ESPD. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dahl Sverige Aktiebolag
2023-10-10   Patientbuss (Region Kalmar Län)
Region Kalmar läns befintliga patientbuss ska ersättas. Upphandlingen omfattar en specialbyggd buss för patientresor. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Livsmedel grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen (Jönköpings kommun)
Upphandling av färsk frukt och grönsaker, potatis, ägg och äpplen Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen till storköksverksamheter som har behov av regelbundna leveranser inom skolor, förskolor och äldreomsorg i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping … Visa upphandlingen »
2023-10-09   Mattransporter (Kalmar kommun)
Upphandlingen delas in i anbudsområden. Det står leverantören fritt att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. 3 avtalsområden för Kylda mattransporter, Leverans av färdiglagad kyld mat i en-portionsformar från centralköket på St. Kristoffers väg till omsorgstagare i eget boende inom område A-C. Finns också en option kopplad anbudsområde 1-3 avseende hämtning och utkörning av matkassar (online-livsmedelsinköp från matbutik) till omsorgstagares hem. 1 avtalsområde för Kantintransporter Varma och … Visa upphandlingen »
2023-10-09   Slamomhändertagande TN 2023/153 (Älmhults kommun)
Älmhults kommun är i behov av efterfrågad tjänst gällande omhändertagande av avloppsslam. Upphandlingen avser ramavtal för hämtning, transport och nyttiggörande av slam från avloppsreningsverket. Kommunen avser teckna ramavtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Väghyvel med frontblad och tillhörande tjänster och varor TN 2023/95 (Älmhults kommun)
Älmhults kommun upphandlar en väghyvel med frontblad och tillhörande tjänster och varor. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Produktionsbyrå (Västerviks kommun)
Hultsfreds, Högsby, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommun upphandlar produktionsbyrå för grafisk formgivning och layout. Denna tjänst innebär att utföra grafisk form till alla slags kanaler. Takvolym för tjänsten: 6 miljoner kronor. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Lås och Passersystem (Jönköping Energi Aktiebolag)
Jönköping Energi och dess dotterbolag behöver upphandla tjänsten att löpande underhålla företagets lås och passersystem Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kapacitet Gotland Stationer 2023 (Gotlands Elnät Aktiebolag)
Gotlands Elnät AB genomför projekt Kapacitet Gotland där det centrala elnätet uppgraderas till 145 och 36kV. Det övergripande projektet innefattar både linjer och stationer. Denna upphandling gäller flera delprojekt med stationer där nya ställverkshus, 145, 36 och 12kV ställverk skall uppföras. Projekten är på Gotland i Martebo, Visby, Eskelhem och Klintehamns området. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Ramavtal underhållstjänster lokalnät och luftledningsnät (Växjö Energi Elnät AB)
Avtalet kommer innefatta underhållstjänster såsom: Besiktning av kabelskåp för 0,4kV-nät Underhålls och rötskadebesiktning av luftledningar för 0,4, 10kV, (50kV-nät (option) Årlig driftbesiktning luftledningar över 1000V (option) Kontrollmätning av jordtag Stolpar, betong och stål. Korrosionsmätning (option). Visa upphandlingen »
2023-10-06   Neuropsykiatriska utredningar (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser utredningsuppdrag gällande neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation. Visa upphandlingen »