Leverantör: KPA Pensionsservice Aktiebolag

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören KPA Pensionsservice Aktiebolag nämns

2023-03-16   Pensionsadministration och försäkring (Jönköpings kommun)
Upphandling av pensionsadministration och försäkring till Jönköpings kommun och dess bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2022-05-02   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Kristinehamns kommun)
Kristinehamns kommun genomför en upphandling av pensionsadministration och försäkringslösningar. För mer information se upphandlingsdokument med bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2022-04-01   Pensionsadministration (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är för att behov finns för effektivt planerings- och samarbete mellan parterna, vilket beställaren anser bäst uppnås genom att en avtalspart har en helhetssyn på uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2022-01-27   Pensionsadministration (Region Stockholm)
Upphandlingen avser Pensionsadministration till Region Stockholm (org.nr 232100-0016) och till i Anbudsinfordran angivna bolag. Ytterligare information om upphandlingen finns i Upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2022-01-24   Pensionsadministration (Täby kommun)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, PFA.,PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderade eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda. Upphandlingen avser samtliga arbetstagare/pensionstagare som är eller har varit anställda hos kommunen och förtroendevalda för vilka kommunens pensionsbestämmelser gäller. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-11-15   Pensionsadministration (Luleå kommun)
Upphandlingen avser beställarens behov av pensionsadministration. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-10-11   Pensionsadministration och förmedlingstjänst (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen avser fullständig pensionsadministration, systemstöd samt kringtjänster så som prognos och slutlig beräkning av pension, utbetalning av pension och annan förmån, pensionsskuldsberäkningar samt tillhandahållande av förmedlingstjänst/valcentral. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-09-22   Pensionsadministration (Karlskrona kommun)
Pensionsadministration Upphandlande myndigheter Karlskrona kommun org nr 212000-0829. Kruthusen Företagsfastigheter AB 556052-0438Räddningstjänsten Östra Blekinge 222000-1255 Tjänsten Upphandlingen omfattar ett IT-stöd för fullständig pensionsadministration för de upphandlande myndigheter gällande avtal. Ex. AKAP-KL, KAP-KL, PFA-98 samt PA-KL samt äldre bestämmelser/avtal och överenskommelser inkluderande pensionsbestämmelser/reglementen för förtroendevalda, exempelvis PRF-KL, PBF och OPF-KL. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-09-17   Pensionsadministration och försäkringslösning (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar pensionsadministration och försäkringslösning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-04-28   Pensionsadministration (Järfälla kommun)
Pensionsadministration till Järfälla kommun där uppdraget består av fullständig pensionsförvaltning, god service till anställda, förtroendevalda och berörda pensionstagare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-03-18   Pensionsadministration (Piteå kommun)
Piteå och Älvsbyns kommuner inbjuder er att lämna anbud på pensionsadministration och försäkringslösningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-03-15   Pensionsadministration (Vänersborgs kommun)
Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2021-03-08   Pensionsadministration (Upphandlingskontoret)
Upphandlingskontoret inbjuder er att lämna anbud gällande pensionsadministration i enlighet med upphandlingsdokumenten. Antal anställda i kommunerna, förbunden och bolagen uppgår till cirka 17 800 personer. Upphandlingen avser såväl samtliga anställda och förtroendevalda för kommunerna, förbunden och bolagen som alla avgångna anställda och förtroendevalda med intjänad förmånsrätt och för vilka kommunen har att betala kostnadsbidrag för framtida pensioner samt även alla kommunala pensionärer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-10-15   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Sundsvalls kommun)
Upphandling av Pensionsadministration samt försäkringslösningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-08-12   Pension 2019 (SKL Kommentus Inköpscentral AB)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande eventuella pensionsreglementen för förtroendevalda, förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension, samt utökad pensionsadministration. Upphandlingen omfattar löneväxling och försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) med tillhörande premiebefrielse, efterlevandepension till vuxen och barn och intjänad pensionsrätt (IPR). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2020-03-31   Pensionsadministation samt försäkringslösningar (Grums kommun)
Pensionsadministration och försäkringslösningar för Grums kommun samt Bostadsbolag och Stiftelse, Kil, Munkfors, Torsby, Årjäng, Forshaga och Hammarö kommuner samt AB Hammaröbostäder, Hammaröenergi AB och Värmlands Läns Vårdförbund och Klarälvens samordningsförbund Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-03-23   Administration av pensionsförvaltning (Ronneby kommun)
Administration av pensionsförvaltning för anställda och förtroendevalda inom Ronneby kommun och AB Ronneby Industrifastigheter Anbudets giltighetstid Anbud ska vara giltigt till och med 2020-12-31. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-02-27   Pensionsadministation samt försäkringslösningar (Grums kommun)
Pensionsadministration och försäkringslösningar för Grums kommun samt Bostadsbolag och Stiftelse, Kil, Munkfors, Torsby, Årjäng, Forshaga och Hammarö kommuner samt AB Hammaröbostäder, Hammaröenergi AB och Värmlands Läns Vårdförbund och Klarälvens samordningsförbund Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-01-13   Tjänst för Pensionsadministration (Region Halland)
Fullständig pensionsförvaltning, administration av avgiftsbestämd ålderspension samt löneväxling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2020-01-07   Pensionsadministration (Dorotea kommun)
Upphandlande myndighet är Åsele kommun, 212000- 2791, men Arvidsjaurs kommun sköter det administrativa kring upphandlingen. Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av alla för kommun och landsting förekommande, tidigare och kommande pensionsavtal, pensionsbestämmelser och pensionsöverenskommelser med tillhörande försäkringar inkluderande samtliga pensionsreglementen för förtroendevalda. I uppdraget ingår även att administrera det individuella valet inom avtalspensionen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-10-17   Pensionsadministration, Region A (Region Norrbotten)
Upphandlingen är en regionupphandling för Region A; Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Upphandlingen avser tjänstekontrakt på pensionsadministration. Avtalstid är 3 år med option om förlängning 2+2+1 år. Beräknad avtalsstart är 2020-10-01 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-10-01   Pensionsadministration (Gullspångs kommun)
Denna upphandling omfattar fullständig pensionsadministration med kundstöd av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, OPF-KL samt eventuella förmåner enligt äldre bestämmelser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB,... Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2019-05-14   Försäkring av förmånsbestämd ålderspension (Hällefors kommun)
Löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-03-29   Pensionsadministration (Västra Götalandsregionen)
Pensionsadministration för Västra Götalandsregionen och Film i Väst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-03-28   Pensionsadministration (Kramfors kommun)
Handläggning av pensionsadministration. Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA samt PA-KL och äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderade pensionsreglementen för förtroendevalda, Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-03-01   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Skövde kommun)
Upphandling gällande pensionsadministration och försäkringslösningar enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2019-01-30   Pensionsadministration för Flens Kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun samt Flens kommunfastigheter AB (Telge Inköp AB)
Inbjuder intresserade leverantörer för anbudsgivning avseende Pensionsadministration enligt bifogade handlingar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2018-11-19   Pensionsadministration (Region Uppsala)
Uppdraget innebär att för landstingen och i vissa fall tillhörande bolag i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland utöva fullständig administration avseende deras pensionsförpliktelser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2018-11-06   Pensionsadministrationstjänster (Umeå kommun)
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med leverantör som kan åta sig uppdraget att utföra de i underlaget beskrivna pensionsadministrativa tjänsterna. Målet med denna upphandling är att få en rationell och kostnadseffektiv pensionsadministration med flexibilitet för kommunens pensionshandläggare samt god service för de anställda och kommunens pensionstagare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2018-09-17   Pensionsadministration (Region Jönköpings län)
Pensionsadministration till Region Jönköpings län Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2018-04-24   Upphandling av pensionstjänster (Kommunförbundet Skåne)
Upphandling av pensionsadministration med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2018-01-31   Tjänstekontrakt avseende Pensionsadministration (Uppsala kommun)
Tjänstekontrakt avseende pensionsadministration. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-12-11   Pensionsadministration (Arvidsjaurs kommun)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av alla för kommun och landsting förekommande, tidigare och kommande pensionsavtal, pensionsbestämmelser och pensionsöverenskommelser med tillhörande försäkringar inkluderande samtliga pensionsreglementen för förtroendevalda. I uppdraget ingår även att administrera det individuella valet inom avtalspensionen. Information inför inlämnande av anbud: 1. Läs först igenom anbudsföreskrifterna som beskriver upphandlingsprocessen. 2. Läs därefter igenom … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-11-29   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Eskilstuna kommun)
Denna upphandling avser pensionsadministration och försäkringslösningar. För vidare information om upphandlingen, vänligen se bifogat upphandlingsdokument. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-11-23   Pensionsadministration (Borås kommun)
Pensionsadministration inklusive en option gällande försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), Allmänt Borås Stad (212000-1561) inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, äldre och kommande bestämmelser och överenskommelser inklusive pensionsreglementen för förtroendevalda och försäkring av förmånsbestämd ålderspension för bolaget Borås Borås TME AB och option gällande försäkring av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-10-23   Pensionsadministration och försäkring för tjänstepensioner (Söderköpings kommun)
Söderköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på fullständig pensionsförvaltning av AKAP-KL/KAP-KL inklusive övergångsbestämmelser och tillhörande protokollsanteckningar samt PFA, PA-KL och äldre pensionsbestämmelser. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-03-10   Pensionsadministration KS2017/914 2.6.1 (Karlskrona kommun)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av samtliga för kommunen gällande avtal. Ex. AKAP-KL, KAP-KL, PFA samt PA-KL samt äldre bestämmelser/avtal och överenskommelser inkluderande pensionsbestämmelser/reglementen för förtroendevalda, exempelvis PRF, PBF och OPF. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-02-28   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Lapplands Kommunalförbund)
Lapplands Kommunalförbund samordnar upphandling av pensionsadministration och försäkringslösningar tillsammans med Kiruna kommun, Gällivare kommun samt Jokkmokks kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-02-14   Pensionsadministration (Nacka kommun)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av AKAP-KL/KAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Upphandlingen inkluderar även pensionshandläggartjänst som ingår i basutbudet. Upphandlingen avser såväl samtliga anställda och förtroendevalda hos kommunen som alla avgångna anställda och förtroendevalda med intjänad förmånsrätt och för vilka kommunen har att betala kostnadsbidrag för framtida pensioner samt även alla … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2017-01-25   Pensionsadministration och försäkring (Sollefteå kommun)
Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med en leverantör som kan åta sig uppdraget att utföra de pensionsadministrativa tjänster och den försäkringslösning som beskrivs i underlaget. Målet med upphandlingen är att få en rationell pensionsadministration med kvalitet och med flexibilitet för beställarens pensionshandläggare, god service för de anställda och beställarens pensionstagare samt en god försäkringslösning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2016-12-14   Pensionsadministration (Kungsbacka kommun)
Fullständig Pensionsadministration inkl. förvaltning av Pensionsmedel, utbetalningar o.dyl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2016-12-02   Pensionsadministration och försäkring (Jönköpings kommun)
Jönköpings kommun med bolag och Habo kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende administration av pensioner och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen samt försäkring (Avser bolagen). Fullständig pensionsförvaltning av KAP-KL och AKAP-KL samt tidigare kommunala pensionsavtal och avtal för förtroendevalda. Jönköpings kommuns hel- och majoritetsägda bolag är samlade i en koncern med Jönköpings Rådhus AB som … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2016-09-19   Pension 2016 (SKL Kommentus Inköpscentral AB)
Upphandlingen omfattar: — Pensionsadministration, — Försäkring av Förmånsbestämd ålderspension (FÅP), Intjänad pensionsrätt (IPR och efterlevande pension för vuxen och barn (EP), — Alternativ pensionslösning för chefer (Alternativ KAP-KL). Upphandlingen omfattar även förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2016-01-18   Pensionsförvaltning (Upplands-Bro kommun)
Upphandlingen avser fullständig pensionsförvaltning av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser inklusive övergångsbestämmelser och tillhörande protokollsanteckningar. Upphandlingen avser även fullständig förvaltning av OPF-KL samt PBF. Pensionsförvaltningen omfattar alla arbetstagare som är eller har varit anställda hos Upplands-Bro kommun och för vilka kommunens pensionsbestämmelser gäller samt alla pensionstagare för vilka Upplands-Bro kommuns pensionsbestämmelser gäller. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2016-01-08   Pensionsadministration och försäkringslösningar (Kristinehamns kommun)
Kristinehamns-. Filipstad- och Storfors kommuner genomför en samordnad upphandling av pensionsadministration och försäkringslösningar. För mer information se förfrågningsunderlag med bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2015-09-16   Försäkring av intjänad pensionsrätt 4 kommuner (Ulricehamns kommun)
Säkra Borås KB gör på uppdrag av 4 kommuner en upphandling på försäkring av intjänad pensionsrätt. Avtalet omfattas av option på att under avtalsperioden försäkra delar av intjänad pensionsrätt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2015-04-01   Pensionsadministration (Region Östergötland)
Upphandlingen avser pensionsadministration till Region Östergötland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2015-03-02   Upphandling avseende engångsbetald försäkringslösning intjänad pensionsrätt (IPR), Gällivare kommun (Gällivare kommun)
Denna upphandling omfattar endast försäkring av intjänad pensionsrätt (IPR). Kommunen har idag ett avtal med KPA Pension gällande pensionsadministration och en löpande försäkring på den förmånsbestämda ålderspensionen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2015-02-25   Pensionsadministration (Mora kommun)
Upphandling av pensionsadministrationstjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag