2023-09-14   Deadline 2023-10-16   Datanätsförbindelse (Region Uppsala)
Upphandlingen innefattar ca 100 förbindelser inom Uppsala län men även några sträcker sig utanför länet. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs via länken Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-10-16 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Deadline 2023-10-16   Uppsala Spårvagnsdepå, Samverkansentreprenad (Region Uppsala)
Uppsala Spårvagnsdepå, Samverkansentreprenad Visa upphandlingen »
2023-09-07   Deadline 2023-10-09   Läkemedel 4-Klövern (Region Uppsala)
Denna upphandling avser Fyrklöverregionens behov av Ranibizumab och Faricimab. Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårdspersonal inom region och kommun eller hos privata vårdgivare med vilka regionen har avtal och där regionen har betalningsansvaret. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Deadline 2023-10-04   Konsulttjänster organisationsutveckling (Region Uppsala)
Denna upphandling avser konsulttjänster inom organisationsutveckling. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Deadline 2023-09-26   Ramavtal rekrytering av administrativ och teknisk personal samt vårdpersonal (Region Uppsala)
Denna upphandling avser tjänst för rekryteringar av administrativ och teknisk personal samt vårdpersonal till Region Uppsala. Upphandlingen omfattar tre anbudsområden. De områden som upphandlingen avser är. · Administrativ personal exklusive högre chefstjänstemän · Teknisk personal exklusive högre chefstjänstemän · Vårdpersonal exklusive specialistläkare och specialistsjuksköterskor Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C … Visa upphandlingen »
2023-08-23   Deadline 2023-10-05   Laboratorieinformationssystem (LIMS) (Region Uppsala)
Anbudstidens utgång Anbud ska lämnas in senast 2023-10-05 23:59. Anbud som kommer in efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas. Visa upphandlingen »
2023-08-15   Läkemedel 4-Klövern (Region Uppsala)
Denna upphandling avser Fyrklöverregions behov av läkemedlet Sugammadex. Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårdspersonal inom region och kommun eller hos privata vårdgivare med vilka regionen har avtal och där regionen har betalningsansvaret. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Projektutbildning (Region Uppsala)
Upphandlingen avser utbildning i projektarbete, projektledning och projektmodellen PROJEKTiL för Region Uppsala. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-09-08 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-07-28   Ambulansverkstad (Region Uppsala)
Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1B Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-08-28 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-07-28   Ambulansdäckverkstad (Region Uppsala)
Däckverkstad för ambulansverksamheten inom Region Uppsala Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1B Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-08-29 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-07-03   Bildtolkningsstöd vid akutstroke / Image interpretation support in case of stroke (Region Uppsala)
System ska användas som ett stöd till verksamheten för att nedanstående behandling kan utföras på att patient i rätt tid. Trombektomi används för att behandla patienter med en stor propp (ischemisk stroke) i ett större kärl upp till hjärnan. Dessa patienter utvecklar vanligen en allvarlig stroke med överhängande risk för omfattande hjärnskada och död. Trombektomi inom 6 timmar är en väletablerad och evidensbaserad metod som har används framgångsrikt under flera år i Region Uppsala. Behandling av … Visa upphandlingen »
2023-06-19   Beställarstöd, specialister samverkansentreprenad (Region Uppsala)
Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planerar att bygga ny spårväg i Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och med finansiellt stöd av den svenska staten. Beställarens del i spårvägsprojektet är bland annat att bygga och förvalta en ny spårvagnsdepå. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
2023-06-19   Ultraljud, avancerad, enkel och mobil (Region Uppsala)
Upphandling av ramavtal för ultraljud till framförallt kvinnosjukvård inom Region Uppsala men även tillgängligt för andra verksamheter inom regionen. Ramavtalet avser ett enklare ultraljud och ett mer avancerat. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-08-21 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-06-15   Upphandling av automatiserat lager för läkemedelsförpackningar (Region Uppsala)
Denna upphandling avser ett automatiserat lager för sjukhusapoteksverksamhet. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 9 Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-08-20 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-06-14   Fastighetsunderhåll Styr (Region Uppsala)
Fastighet och service (Fos) avser handla upp ombyggnads, anläggnings och installationsarbeten samt fastighetsunderhållsarbeten för styr. Visa upphandlingen »
2023-05-25   Radiologiska tjänster (Region Uppsala)
Region Uppsala bedriver radiologisk verksamhet i egen regi vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) på Akademiska sjukhuset, röntgenmottagningen på Lasarettet i Enköping och röntgenmottagningarna i Tierp och Östhammar. Region Uppsala avser att upphandla radiologitjänster. Bakgrunden till upphandlingen är att Regionen för tillfället inte har den kapacitet som krävs för att möta det behov som finns av radiologiska undersökningar. Efterfrågade tjänster upphandlas i delar, där varje enskild … Visa upphandlingen »
2023-05-19   Upphandling av affärssystem för lager och logistik (Region Uppsala)
Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga Behandling av Personuppgifter. Visa upphandlingen »
2023-05-12   Arytmi Pacemaker (Region Uppsala)
Pacemakers, ICD, CRT-P, CRT-D, ILR, elektroder och tillbehör Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper: Produktgrupp 50 Pacemaker SSIR Produktgrupp 51 Pacemaker DDDR Produktgrupp 52A CRT-P bas, IS-1 för LV Produktgrupp 52B CRT-P bas, IS-4 för LV Produktgrupp 53 CRT-P avancerad Produktgrupp 54 Pacemaker Leadless Produktgrupp 55A ICD VVI bas, DF-1 Produktgrupp 55B ICD VVI bas, DF-4 Produktgrupp 56 ICD VVI avancerad Produktgrupp 57A ICD DDD bas, DF-1 Produktgrupp 57B ICD DDD bas, … Visa upphandlingen »
2023-05-12   Bildtolkningsstöd vid akutstroke / Image interpretation support in case of stroke (Region Uppsala)
Trombektomi används för att behandla patienter med en stor propp (ischemisk stroke) i ett större kärl upp till hjärnan. Dessa patienter utvecklar vanligen en allvarlig stroke med överhängande risk för omfattande hjärnskada och död. Trombektomi inom 6 timmar är en väletablerad och evidensbaserad metod som har används framgångsrikt under flera år i Region Uppsala. Varje år behandlas drygt 100 patienter per år varav hälften kommer utanför regionen Behandling av personuppgifter Information om hur Region … Visa upphandlingen »
2023-05-05   DNA sekvenator med kapacitet för fragmentanalys (Region Uppsala)
Region Uppsala avser upphandla två (2) instrument för DNA sekvensering och fragmentering. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-06-08 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Life Technologies Europe B.V....
2023-05-02   IGA plattform (Region Uppsala)
Ett IGA system som möjliggör att behörigheter följs upp och kontrolleras regelbundet. Systemet ska även möjliggöra att behörigheter dras in och tilldelas baserat på regelverk/profil som t.ex. vart i organisationen en användare jobbar, vilken roll användare har och vilka uppdrag användare har. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs via länken Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2023-04-18   Ryggimplantat, ortopediska (Region Uppsala)
Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper: 50. Bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem och cervikalt bakre fixationssystem 51. Perkutant bakre thoracolumbaltsacralt universalsystem 52. Cervikalt främre fixationssystem 53. Cervikalt bakre fixationssystem (A), C1 C2 med hookar 54. Cervikalt bakre fixationssystem (B), med navigerbara skruvar Visa upphandlingen »
2023-04-14   Ramavtal på säkerhetsbänkar / LAF bänkar (Region Uppsala)
Region Uppsala har för avsikt att upphandla ett ramavtal för säkerhetsbänkar sk LAF bänkar. Alla krav och kriterier framgår av upphandlingsdokumentet. Bänkarna ska placeras på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-05-18 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Ninolab LAB 360 grader AB Labrum Aktiebolag RAMC AB
2023-03-31   Medarbetarskap, chef och ledarskap och grupputveckling (Region Uppsala)
Denna upphandling avser tjänster inom chef- och ledarutveckling, medarbetarskap och grupputveckling. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga Behandling av Personuppgifter. Visa upphandlingen »
2023-03-24   Reagens och kit till bioMérieux PCR (Region Uppsala)
Region Uppsala har för avsikt att upphandla reagnes och kit till de PCR instruement av märket bioMérieux som finns på avdelningen Klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara inlämnat till Mercell TendSign senast 2023-04-25 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: bioMérieux AB
2023-03-23   Ångautoklaver (Region Uppsala)
Upphandling avser köpkontrakt på ångautoklaver till Region Uppsala med placering på Lasarettet i Enköping. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-24 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Banktjänster och löneförmedling (Region Uppsala)
Banktjänster Tjänster löneförmedling Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Kortinlösen (Region Uppsala)
Anbudstidens utgång Anbud ska vara angiven adress tillhanda senast 2023-04-27 23:59 . Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PayEx Sverige AB
2023-03-15   Strategisk Kommunikation och Grafisk Produktion (Region Uppsala)
Denna upphandling avser tjänst för Strategisk kommunikation och Grafisk Produktion enligt beskrivning i Krav specifikation och Mall för upphandlings kontrakt och tillhörande bilagor. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-24 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Blomquist Communication AB Matador kommunikation AB
2023-03-09   Tjänst för hemhemodialys (Region Uppsala)
Hemhemodialysbehandlingar för patienter inom Region Uppsala. Upphandlingen består av två delar: 1, portabel dialysutrustning 2, stationär dialysutrustning Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-13 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-03-02   Ventilator med HFOV (Region Uppsala)
Upphandlingen avser ventilator med HFOV för neonataintensivvårdsavdelningen 95F Akademiska sjukhuset. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-03 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-03-02   IVA sängar med våg (Region Uppsala)
Denna upphandling avser ramavtal för Region Uppsala avseende IVA sängar med våg enligt beskrivning i upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-06 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-03-01   Upphandling Konsultförmedling av Inköps- och logistikkonsulter (Region Uppsala)
Region Uppsala ska upphandla en konsultmäklare för det behov av inköps- och logistikkonsulter som inte täcks av Regionens DIS gällande upphandlingskonsulter. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-04-03 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Key Man Aktiebolag
2023-02-27   Säkerhets- och bredskapskonsult (Region Uppsala)
Säkerhets- och beredskapsenheten vid regionkontoret, regiondirektörens stab ser behov av att upphandla ett ramavtal med konsultföretag som med kort varsel efter avrop lan leverera en eller flera konsulter som stödjer Region Uppsalas egen personal i säkerhet- och beredskapsenheten. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs på Behandling av personuppgifter (regionuppsala.se). Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag Ramboll Sweden AB
2023-02-24   Läkemedel 4-Klövern (Region Uppsala)
Denna upphandling avser 4-Klöverns behov av Dexametason och Sevofluran. Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårdspersonal inom region och kommun eller hos privata vårdgivare med vilka regionen har avtal och där regionen har betalningsansvaret. Avtalsstart för Dexametason är 2023-05-01 och för sevofluran är 2023-10-01. Visa upphandlingen »
2023-02-23   Beställarstöd Projektledning och Cost control (Region Uppsala)
Beställarstöd, Projektledning & Cost control Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Project Mgmt Company No 1 AB
2023-02-23   Elmaterial (Region Uppsala)
Upphandlingen omfattar Successiva avrop av el-material. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-03-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rexel Sverige AB
2023-02-10   EEG LTM system (Region Uppsala)
Upphandlingen omfattar köp av fem stycken EEG LTM system där två stycken ska vara fast monterade och tre stycken ska vara mobila. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-03-17 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-01-20   Hotellrum för patienter med flera (Region Uppsala)
Upphandling/ramavtal avseende patienthotellrum för patienter med flera från sjukvårdsregion Mellansverige som reser till Uppsala för vård på Akademiska sjukhuset. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-02-21 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BHG Uppsala AB Diakonistiftelsen Samariterhemmet Hotell Bot Uppsala AB ODIOS Hotell AB
2023-01-19   Pipetteringsrobot (Region Uppsala)
Region Uppsala har för avsikt att upphandla en pipetteringsrobot. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-02-23 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hamilton Nordic AB
2023-01-13   Byggmaterial (Region Uppsala)
Upphandlingen omfattar successiva avrop av byggmaterial. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-02-13 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2023-01-13   Tjänst för tvätt och textilservice (Region Uppsala)
Leverantören ska för tillämpliga delar utföra tjänst Tvätt och textilservice. Leverantören ska äga samtliga textilier och självständigt ansvara för tjänsten, vilket bland annat omfattar ansvar för att cirkulationssystemet, både vad gäller tillgång till textiler och att leverantörens kapacitet, lager och distribution är anpassat till regionens behov, likväl ingår kvalitetskontroll och anskaffning av textilier. Det aktuella sortimentet består huvudsakligen av patient-, personal-, skyddskläder, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elis Textil Service AB
2023-01-12   Bortezomid 4-Klövern (Region Uppsala)
Denna upphandling avser Fyrklöverregionernas behov av läkemedlet Bortezomid. Med detta avses läkemedel som rekvireras av sjukvårdspersonal inom region och kommun eller hos privata vårdgivare med vilka regionen har avtal och där regionen har betalningsansvaret. Visa upphandlingen »
2022-12-29   Sekvenseringsinstrument (Region Uppsala)
Region Uppsala ämnar upphandla ett sekvensieringsinstrument. Till upphandlingen ingår även ramavtal på reagens. Sista dag för att lämna anbud är 2023-02-10. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-02-10 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Illumina AB
2022-12-23   Datortomograf för forskningsstudie (Region Uppsala)
6st Datortomograf för undersökning av hjärta, lunga och helkropp i en forskningsstudie i samarbete med Hjärt- och Lungfonden. Avropande parter är Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Skåne. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-01-27 23:59. Anbud som … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Healthcare AB
2022-12-21   Luftfilter med tillbehör (Region Uppsala)
Upphandlingen omfattar leverans av ett heltäckande sortiment av luftfilter (glasfiber och syntet) med tillhörande kringtjänster, exempelvis filterinventering. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-01-31 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Camfil Svenska Aktiebolag Ultramare Aktiebolag
2022-12-14   Anropsstyrd trafik med taxi (Region Uppsala)
Anropsstyrd trafik med taxi Visa upphandlingen »
2022-11-28   Ramavtal Spolos - Toppmatad och sköljrum (Region Uppsala)
Denna upphandling avser ramavtal för två olika modeller av elektriska spoldesinfektorer enligt beskrivning i upphandlingsdokumenten. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-01-23 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Autoklaver & Desinfektorer Medical i Göteborg
2022-11-16   Upphandling av multifunktionsskrivare (Region Uppsala)
Region Uppsala genomför en upphandling av leasing av multifunktionsskrivare. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2022-12-18 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Communication Uppsala AB
2022-11-10   3D-båge (Region Uppsala)
Avancerad C-båge med 3D-teknik. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2022-12-12 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mediel AB