Leverantör: Origo arkitekter Aktiebolag

8 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Origo arkitekter Aktiebolag nämns

2023-06-15   Upphandling Konsultuppdrag Ringsjöskolan i Höör (Höörs Fastighetsaktiebolag)
OBS: Föregående referensnummer 20221103. Inga underlag har reviderats mellan denna upphandlingen och upphandlingen med föregående referensnummer: 20221103. Upphandling av Konsultuppdrag för disciplinerna Arkitekt, Byggkonstruktion, VVS, EL, Akustik, Tillgänglighet, Brand och Miljö avseende Ombyggnad och mindre tillbyggnad av Ringsjöskolan i Höör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Briab - Brand & Riskingenjörerna AB INTEC Väst AB LINK arkitektur AB Origo arkitekter Aktiebolag Sitowise Sverige AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB
2023-02-23   Tekniska konsulter Arkitektur, projektering och byggkonstruktion (Skinnskattebergs kommun)
Upphandlingen är uppdelad på tre (3) olika konsultområden. Uppdelningen baseras på olika kompetensområden. De tre (3) områden är: 1. Arkitekt 2. Projektering 3. Byggkonstruktion Anbudsgivaren kan välja hur många konsultområden anbud ska lämnas på. Det är således tillåtet, men inget krav att lämna anbud på samtliga konsultområden. Varje konsultområde kommer att prövas var för sig. Beställaren har för avsikt att, för respektive konsultområde, teckna ramavtal med samtliga kvalificerade leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF infrastructure AB Ålsten Arkitektbyrå Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Arqly Sverige AB Ateljé Wijgård AB Bygg Ark i Köping AB David Alton Arkitektkontor AB Detail Group Sweden AB Donalds Arkitekter AB ER Projektpartner AB Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag Ingenjörsgruppen i Mälardalen AB Jan Forell AB Joakim Häggström Arkitektkontor AB Kod Arkitekter AB Kontrollbolaget Norr AB Konum AB Kristian Lindgren Arkitektkontor AB Marge Arkitekter Aktiebolag Norconsult AB Origo arkitekter Aktiebolag Peritus Konstruktion AB Ramboll Sweden AB Sjoblom Freij Arkitekter AB, Stadion Arkitekter Engstrand, Kempe,... Structor Västerås AB Sweco Sverige AB Tengbomgruppen Aktiebolag TOL Arkitekter AB Wahlros Byggprojektledning AB White Arkitekter Aktiebolag
2022-05-13   Tekniska konsulttjänster - Arkitekt/byggingenjör (Värnamo kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för Tekniska konsulttjänster - Arkitekt/byggingenjör inom Värnamo kommuns geografiska område. Ramavtal kommer att tecknas med fem anbudsgivare. Avrop från ramavtal kommer att ske enligt rangordning alternativt genom förnyad konkurrensutsättning. Upphandlingens beräknade värde: SEK 15 miljoner Upphandlingens maximala värde (takvolym): SEK 20 miljoner Ingen specifik volym garanteras. Om takvolymen uppnås har ramavtalen inte längre någon verkan. Köparen har rätt till förtida … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: bsv arkitekter & ingenjörer ab Fredblad Arkitekter Aktiebolag M. Maddison Konsult AB Norconsult AB Origo arkitekter Aktiebolag
2018-10-30   Ramavtal för tekniska konsulttjänster inom området arkitektur (Finspångs kommun)
Under åren 2019-2022 planerar kommunen att uppföra ett flertal byggnader avsedda för äldrevård, förskola, skola, LSS-boende etc. Dessutom finns ett behov av ROT projekt för en del av kommunens befintliga fastigheter. För att lösa dessa uppgifter behöver kommunen konsulstöd avseende arkitekttjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arkitektgruppen G.K.A.K. Aktiebolag Origo arkitekter Aktiebolag Sonark Arkitektkontor AB
2013-10-31   Ramavtal arkitekt (Gnestahem AB)
Beställaren avser att teckna ramavtal för externt konsultstöd inom kompetensområde arkitekt inom det byggtekniska området. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Origo arkitekter Aktiebolag