2024-01-05   Tandtekniska tjänster (Region Jönköpings län)
Uppdraget avser tandtekniska tjänster i form av specialanpassade produkter avseende avtagbar protetik, tandstödd och implantatstödd protetik, bettfysiologi och ortodonti. Uppdraget gäller såväl tillverkning av specialanpassade produkter som de tjänster från det tandtekniska laboratoriet som krävs för fullgod kvalitet och säkerhet. Visa upphandlingen »
2023-10-27   Ortodonti (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden/positioner. Varje anbudsområde och/eller position utvärderas och tilldelas var för sig enligt information i Kravspecen. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1: Ortodontiska band Anbudsområde 2: Ortodontiska brackets & tuber Anbudsområde 3: Ortodontiska brackets & tuber, självligerande Anbudsområde 4: Bågar, rostfritt stål, preformerade Anbudsområde 5: Bågar, NiTi, preformerade Anbudsområde 6: … Visa upphandlingen »
2023-10-24   Dentala förbrukningsartiklar 2023 (Folktandvården Gävleborg AB)
Dentala förbrukningsartiklar till Folktandvården Gävleborg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Manuella rullstolar 2023 (Region Kalmar Län)
Denna upphandling avser successiva leveranser av manuella rullstolar till Region Kalmar län enligt beskrivning och villkor i upphandlingsdokumenten. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal. Upphandlingen av manuella rullstolar är indelad i åtta (8) produktgrupper. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Ultraljud hjärta till Fysiologenheten (Region Jämtland Härjedalen)
Upphandlingen omfattar: - Leverans av fyra (4) ultraljudsmaskiner inkl installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Utbildning av klinisk och teknisk personal. - Option på ytterligare två (2) ultraljudssystem under två år. Ultraljudsmaskinerna ska användas för ekokardiografi på Fysiologimottagningen i Östersund. Undersökningar görs företrädesvis på vuxna, men även på barn. Utrustningen kommer att användas av kvalificerade BMA/sjuksköterskor samt läkare som är specialutbildade … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Multifaktoriellt test för prostatadiagnostik (Karolinska Institutet)
Karolinska Institutet inbjuder er härmed att lämna anbud avseende Multifaktoriellt test för prostatacancerdiagnostik. Testet är ett blodprov som ska inkludera klinisk information, proteinnivåer och ett genetiskt test. Studieform för att ta fram observationell så kallad ”real world data” som kan påvisa om resultaten från de randomiserade studierna står sig i den faktiska screeningsituationen i populationen. Inbjudan till upphandling Karolinska Institutet inbjuder er härmed att lämna anbud avseende … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Engångsmaterial, dialysbehandling (Region Västerbotten)
Denna upphandling avser ramavtal av engångsmaterial avsedd för dialysbehandling inom Region Västerbotten. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Dialysmaterial (Varuförsörjningen)
Upphandling av dialysmaterial. Upphandlingen Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00041 Dialysmaterial Upphandlingen avser ramavtal och innefattar t ex Avflödespåsar, dialysfilter, fistelkanyler, CDK-set, kärlkatererlås, PD-katetrar, dialys tvättset, A-, B- och centralkoncentrat mm. Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:24 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras. Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 192 000 000 SEK. Takvolymen värderas med … Visa upphandlingen »
2023-10-19   DBS - Deep Brain Stimulation (Karolinska Universitetssjukhuset)
DBS 2+1+1 år DBS (Deep Brain Stimulation) är en vetenskapligt väldokumenterad metod för behandling av ett flertal neurologiska tillstånd, främst rörelserubbningar. Neurokirurgiska verksamheten, Karolinska universitetssjukhuset, utför årligen implantation av 40-50 nya kompletta DBS system samt lika många ingrepp som syftar till att ersätta komponenter som tidigare inopererats, främst IPG:er (Implantable Pulse Generators). Majoriteten av de implanterade systemen görs på vuxna patienter. Endast i enstaka … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Ramavtal Disk- och spoldesinfektorer (Uppsala kommun)
Succesiva avrop av desinfektorer för köparens verksamhet inklusive installation, handhavande- och repetitionsutbildning, teknisk genomgång, idrifttagning och validering samt förebyggande underhåll och validering under garantitiden. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Förbands- och antitrombosstrumpor och kompressionsbandage (Region Östergötland)
Region Östergötland avser med denna upphandling att upphandla följande produktområden: Kompressionslindor (lågelastiska, mellanelastiska och högelastiska), kompressionsset, skumgummipolster och förbands- och antitrombosstrumpor. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Proteser (Region Västernorrland)
Upphandlingen omfattar ett ramavtal för köp av proteser, proteskomponenter och tillbehör. Upphandlingsföremål Denna upphandling omfattar köp av Proteser och proteskomponenter enligt beskrivning i Kravspecifikation och Mall för upphandlingskontrakt. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Alzheimerdiagnostik (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandling avser instrument för alzheimerdiagnostik samt förbrukningsmaterial. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Kirurgiska Stapler och Clips (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland Härjedalen avser att upphandla stapler och clips för endoskopisk och öppen kirurgi, samt Laparoskopiportar, engångsutrustning som behövs för att kunna bedriva titthålskirurgi. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Mobil datortomograf (Region Örebro län)
Denna upphandling avser 1 st. mobil datortomograf för leverans till Verksamhetsområde neurokirurgi, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro. Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp samt TEE probediskdesinfektor (Region Östergötland)
Endoskopidiskdesinfektorer och torkskåp i olika storlekar med spårbarhetssystem samt TEE probediskdesinfektor. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Endoskopidiskdesinfektor - enkammare för ett endoskop, torkskåp och spårbarhetssystem (se avsnitt 4 och 5) Endoskopidiskdesinfektorer - dubbelkammare för två endoskop (ett endoskop i vardera kammare), med … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Dental röntgenutrustning 2023 (Folktandvården Stockholms län AB)
Upphandlingen omfattar intraoral röntgenutrustning, röntgensensorer, och panoramaröntgen. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Undersökningsmaterial till EEG (Sydöstra-Ö) (Region Östergötland)
Omfattning Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Kalmar län, Region Jönköpings län) inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av engångselektroder, tygmössor med inbyggda elektroder samt hudförberedande kräm, kontaktpasta och fastsättningscement/lera. Materialet ska användas tillsammans med olika typer av elektroencefalografiutrustning (EEG-utrustning). Upphandlingen omfattar fyra (4) anbudsområden, se mer under Upphandlingsföreskrifter. Avtalet förhindrar inte att … Visa upphandlingen »
2023-10-16   Anestesiapparater 2023 (Region Dalarna)
Upphandlingen avser inköp av nya anestesiapparater Visa upphandlingen »
2023-10-16   Synhjälpmedel IKT-produkter inkl tillbehör (Västra Götalandsregionen)
Upphandlingen avser IKT-produkter (punktdisplay/punktskrivare/OCR och programvaror ) som förskrivs till patienter inom synverksamheten. Upphandlingen är återkommande. Visa upphandlingen »
2023-10-13   3D-avbildning, navigation och robotassisterad implantatinsättning vid ryggoperation (Region Uppsala)
System för röntgenavbildning i 3D, navigation, robotassisterad skruvsättning och planering vid ryggoperation. Behandling av personuppgifter Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter. Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-11-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Operationshandskar (2) (Västra Götalandsregionen)
regionens kompletterande behov av operationshandskar Visa upphandlingen »
2023-10-13   Blåsvolymmätare (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandling av handhållen resp stationära blåsvolymmätare. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Rental of Equipment and analysis of long-term ECGs in a population study (Lunds universitet)
This procurement includes. 1 to provide the necessary equipment (hardware) for the ECG-registrations 2 to provide individual reports from on-line analysis of individuals ECGs with alarms for potential incidental findings. 3 to provide a research database with a) raw ECGs from all individuals registrations and b) a research database including all ECG reports. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Insulinpumpar och Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, SLL426 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandlingen består av fem avtalsområden: 1. Insulinpump (som kopplas till infusionsset) utan och med rtCGM (även Hybrid Closed Loop) 2. Insulinpump (Patchpump/Slanglös pump) utan och med rtCGM (även Hybrid Closed Loop) 3. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, isCGM 4. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, rtCGM 5. Fristående system för Sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, Långtids-rtCGM Visa upphandlingen »
2023-10-13   NrFit (Region Jönköpings län)
Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Omfattning Uppdraget avser Förbrukningsartiklar inom regional anestesi, nu med Neuroaxiala kopplingar, NrFit. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i Bilaga Produktspecifikation. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Benledda hörselimplantat och ljudprocessorer (Västra Götalandsregionen)
Benledda ljudprocessorer inklusive implantat och tillbehör. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Kompressions- och antitrombosprodukter (Region Gävleborg)
Region Gävleborg avser att upphandla kompressions- och antitrombosprodukter. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Antihalkstrumpor (Region Kronoberg)
Upphandlingen avser antihalkstrumpor till Region Kronoberg samt Region Blekinge Visa upphandlingen »
2023-10-10   System för Videolaryngoskop Öron (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland Härjedalen har för avsikt att upphandla 5 st flexibla Videolaryngoskopsystem till Öronmottagningen. Systemen ska bestå av Videoprosessor, ljuskälla, videoskärm, inspelningsenhet och apparat vagn. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Olympus Sverige Aktiebolag
2023-10-10   Bärbara läkemedelspumpar (PCA) (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: Anbudsområde 1. Avancerad läkemedelspump med läkemedelsbibliotek. Anbudsområde 2. Enkel bärbar läkemedelspump. Anbudsområde 3. Enkel bärbar läkemedelspump för Parkinsons sjukdom. Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud per anbudsområde … Visa upphandlingen »
2023-10-09   Sjukvårdsmaterial Skövde m. fl (Skövde kommun)
Uppdraget avser ramavtal gällande sjukvårdsprodukter av förbrukningskaraktär för successiva avrop till köparens samtliga enheter. Leverantören åtar sig att anskaffa, lagerhålla och distribuera köparens verkliga behov av sjukvårdsmaterial enligt fastställd avtalslista. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OneMed Sverige AB
2023-10-09   Externt Ultraljudsmodulssystem (Region Sörmland)
Region Sörmland inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud i upphandlingen av ett Externt Ultraljudsmodulssystem till mödravården i Region Sörmland. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Muskel- och Nervstimulatorer (Västra Götalandsregionen)
Muskel- och Nervstimulatorer: Stimulator för smärtlindring, NMES(neuromuskulär elektrisk stimulering) och elakupunktur samt Stimulator vid Inkontinens Visa upphandlingen »
2023-10-06   Medicintekniska produkter inklusive service (Kriminalvården)
Upphandling av ramavtal gällande medicintekniska produkter inklusive service till Kriminalvården. Beskrivning av upphandlingen Upphandlingens syfte är att tillgodose Kriminalvårdens sjukvårdsenheters behov av medicintekniska produkter inklusive service under avtalsperioden. Kriminalvårdens målsättning är att anskaffa produkter med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt samt att produkterna uppfyller krav enligt gällande certifiering. Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård … Visa upphandlingen »
2023-10-06   PDMS (Patient Data Management System) för Anestesi och Intensivvård (Västra Götalandsregionen)
Uppandling för PDMS (Patient Data Management System) Specialistsystem för anestesi och intensivvård Visa upphandlingen »
2023-10-06   Lustgasdestruktorer (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandling avseende leverans och installation av sammanlagt 5 stycken lustgasdestruktorer, till förlossningsavdelningarna på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad och Kristianstad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sandbäckens Medicinska Gaser AB
2023-10-06   CVK och CDK (Region Östergötland)
De produkter som denna upphandling avser nyttjas inom Beställarens verksamheter inom sluten och öppenvård, Intensivvård, Onkologi, Dialys och omfattar produkter som ska nyttjas för injektion, infusion, nutrition och dialys. Visa upphandlingen »
2023-10-05   UUS avtal IT-tjänst bildhantering fosterdiagnostik (Västra Götalandsregionen)
UUS avtal IT-tjänst bildhantering fosterdiagnostik Systemet avser programmoduler för standardsystemet Viewpoint, för lagring av information inklusive bilder från ultraljudsundersökningar. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Intervention kundanpassade set (Varuförsörjningen)
Kundanpassade set intervention. Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande 13 produktgrupper: 50.1 Uppsala Periferangio-set 50.2 Uppsala Neurointervention-set50.3 Uppsala Periferangio Litet-set60.1 Eskilstuna Nefrostomi-set60.2 Eskilstuna Periferangio IR lab-set60.3 Eskilstuna Periferangio-Arm-set60.4 Eskilstuna Ultraljud-set70.1 Västerås Coronar-set70.2 Västerås Periferangio-set70.3 Västerås Nefrostomi-set80.1 Örebro Coronar-set80.2 Örebro TAVI-set 90.1 Dalarna Nefrostomi-PTC-set Visa upphandlingen »
2023-10-05   Transportvagnar till sterilcentralen NLN och MSE (Region Sörmland)
Ny upphandling efter avbruten upphandling IN-IN23-0282 Upphandling av öppna transportvagnar som ska ombesörja operation och övriga kunder på sjukhusen Nyköpings lasarett (NLN) och Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE), med instrument och övrigt material. Sterilcentralerna ska flytta in i nya lokaler och därför behövs nya arbetssätt. Sterilcentralen på NLN startar sin verksamhet vecka 48 2023 och behöver därför leverans av vagnar till NLN ske senarast efter beställning, och vi beräknar att beställa, ca. 25 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Harry Holms AB
2023-10-05   Cochleaimplantat med processor Sydöstra – Ö (Region Östergötland)
Upphandlingen avser cochleaimplantat med tillhörande ljudprocessor, tillbehör, reservdelar, förbrukningsmaterial och underhåll. Öron-, näs- och halskliniken i Linköping har ca 500 patienter med cochleaimplantat. Av dessa är ca 100 st. bilaterala. Per år inplanterar Region Östergötland ca 40 implantat, fördelat på barn och vuxna. Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta max tre (3) leverantörer. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Masspektrometrar trippelkvadrupol (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende tre (3) masspektrometri trippelkvadrupol-system samt optioner på ytterligare system.Utrustningen ska vara avsedd för masspektrometrisk kvantitativ diagnostik inom klinisk kemi. Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett avtal med en leverantör. Anbud lämnas på hela upphandlingen. En (1) masspektrometer ska levereras under Q1 2024, två (2) senare under 2024 samt två (2) på option för leverans under 2024-2025. Visa upphandlingen »
2023-10-04   SCS (Spinal cord stimulation) (Sydöstra - Ö) (Region Östergötland)
Samupphandling tillsammans med Region Jönköpings län. Helt eller delat anbud Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande områden: - Primär SCS system - Återuppladdningsbart SCS system Anbud ska avse samtliga ingående delar inom respektive anbudsområde. Upphandlande myndighet kommer att anta fyra (4) anbud per anbudsområde under förutsättning att så många anbud lämnas samt att så många anbud … Visa upphandlingen »
2023-10-04   Vätsketerapi och dialys (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen avser läkemedel på rekvisition inom vätsketerapi och dialys för Region Skåne och Region Blekinge. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Ögonbottenkameror (Region Dalarna)
Denna upphandling avser köp av 5 st. ögonbottenkameror varav en av-ser avancerad ögonbottenkamera. Visa upphandlingen »
2023-10-03   Ytskanningssystem (Region Västmanland)
Upphandlingen avser avtal avseende köp av 3 st Ytskanningssystem till Region Västmanland i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingen omfattar: -Leverans och installation av 3 st ytskanningssystem -Klinisk och teknisk dokumentation -Utbildning av klinisk och teknisk personal -Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid Systemet kommer att placeras på strålbehandlingsenheten, Onkologikliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Hjärtstartare, första hjälpenprodukter och utbildning inom HLR och första hjälpen (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser köp av hjärtstartare med tillbehör och tillhörande service till offentliga platser i kommunen. Upphandlingen omfattar även produkter för Första hjälpen och material för Första hjälpen och hjärt-lungräddningsutbildning (HLR) samt utbildningar inom hjärt-lungräddning (HLR) och Första hjälpen. Upphandlingen är uppdelad i tre (3) delområden: Område 1: Hjärtstartare till offentliga platser inklusive tillbehör och service. Område 2: Första Hjälpen produkter och … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Dental CBCT (Region Östergötland)
Helt eller delat anbud Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen. Upphandlande myndighet kommer att anta ett (1) anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unident AB
2023-09-29   Koronar angio, PCI-produkter samt produkter vid strukturell hjärtsjukdom, 2024 SLL501 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Koronar angio, PCI-produkter samt produkter vid strukturell hjärtsjukdom, 2024, SLL501 Visa upphandlingen »