2023-10-02   IT-arbetsplats - produkter och tjänster (Växjö kommun)
Inledning Upphandlande myndigheter bjuder härmed in intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i upphandling av IT-arbetsplats - produkter och tjänster, enligt de förutsättningar som anges i denna inbjudan. Ansvarig upphandlare är Carin Olofsson, carin.olofsson@vaxjo.se. Syfte och mål Syftet med upphandlingen är att ingå ett partnerskap med en leverantör av produkter och tjänster för upphandlande myndighets IT-arbetsplats. Samverkan består i att gemensamt säkerställa funktion, … Visa upphandlingen »
2023-09-28   Gåvokort till medarbetare (Växjö kommun)
Upphandlingen avser gåvokort till kommunkoncernens medarbetare. Omfattning Upphandlingen avser inköp av gåvokort till medarbetare inom Växjö kommunkoncern. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Med gåvokort avses värdebevis med ett på förhand fastställt värde. Beställaren har ca 7 000 medarbetare, och gåvokorten avses användas främst som julgåva, men även övriga gåvor under året, till exempel uppvaktningar, avtackningar m.m. Det faktiska behovet kan komma att avvika från angivna uppgifter och … Visa upphandlingen »
2023-09-27   Kontors- och skolmaterial (Växjö kommun)
Upphandlingen avser kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial till skolverksamhet. Upphandlande myndigheter Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun, Visa upphandlingen »
2023-09-26   Kontors- och kopieringspapper (Växjö kommun)
Upphandlingen avser kontors och kopieringspapper. Målet är att teckna ramavtal med en anbudsgivare som ska kunna erbjuda och tillhandahålla artiklar inom anbudsområdet. - Kontors- och kopieringspapper - Färgat papper - Arkivbeständigt papper Upphandlande myndigheter: Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden till 7 900 000 kr. Några garanterade värden … Visa upphandlingen »
2023-09-15   Sopsaltning (Växjö kommun)
Upphandling avseende saltsopning av cykelbanor på ett prioriterat stråk i Växjö kommun. Omfattning Upphandlingen avser halkbekämpning som utförs av enhet med sop- och saltaggregat, vilket innebär att man sopar bort snön och lägger därefter ut en saltlösning alternativt befuktat salt beroende på förhållandena, så kallad saltsopning eller sopsaltning. Beräknad volym Behovet av sopsaltning kan variera kraftigt från år till år, beroende på framförallt väderförhållande.Beställaren beräknar uppdragsvolymen … Visa upphandlingen »
2023-09-14   Bevakning och säkerhetskontroll Växjö Småland Airport (Växjö kommun)
Upphandlingen avser säkerhetskontrolltjänster samt övervakning och patrullering på Växjö Småland Airport. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Securitas Sverige Aktiebolag
2023-09-13   Livsmedel, Grossistsortiment (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser ett grossistsortiment av livsmedel. De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri. Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 98 000 000 SEK/år. Det uppskattade värdet fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan: Alvesta 9 600 000 SEK Lessebo 3 600 000 SEK Ljungby 14 000 000 SEK Markaryd 6 700 000 SEK Tingsryd 5 800 000 SEK Uppvidinge 4 800 000 SEK Växjö 45 200 000 SEK Älmhult 8 300 000 SEK Värdet är … Visa upphandlingen »
2023-09-06   Snöröjning Teleborg/Vikaholm/Telestad (Växjö kommun)
Snöröjning för område Teleborg/Vikaholm/Telestad Omfattning Upphandlingen avser snöröjning av område: Teleborg/Vikaholm/Telestadshöjden gator Områdesspecifika uppgifter: Uppdraget avser snöröjning av vägar och mindre parkeringar. Röjning av bussfickor ingår. Utryckning ska ske efter det att kommunens tjänsteman ringt in entreprenören. Snöröjning ska ske efter avslutat snöfall överstigande omkring 8-10 cm på gator. Snöröjningen ska vara avslutad 8 timmar efter det att entreprenör blivit utringd. Minst tre … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Maskin & Mekan i Växjö AB
2023-08-25   Byggtjänster - Ventilationsarbeten (Växjö kommun)
Ramavtal gällande ventilationsarbeten i form av service, underhåll och reparationer i beställarnas fastighetsbestånd. Ventilationen består bland annat av centralaggregat med FTX, lägenhetsvisa FTX-aggregat, lägenheter med självdrag och resterande utgörs av mekanisk frånluft. Visa upphandlingen »
2023-08-17   Snöröjning Växjö kommun 2023 (Lammhult, Rottne, Braås) (Växjö kommun)
Upphandlingen avser snöröjning av områdena: Lammhult (även sandning) Rottne Braås (även sandning) Braås gc-vägar (även sandning) Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Beräknad volym Kontraktens uppskattade värde visualiseras av kartorna. Några garanterade volymer lämnas inte då tjänstens omfattning är beroende av vädret. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flygerås Åkeri & Entreprenad AB Georg Hanski R.H.K Entreprenad AB
2023-07-27   Snöröjning Växjö kommun 2023 (Växjö kommun)
Upphandlingen avser snöröjning av områdena: Högstorp Öster Teleborg/Vikaholm/Telestadshöjden gator Teleborg/Vikaholm/Telestadshöjden gc-vägar (även sandning) Norr 2 Upphandlingen är delbar, anbudslämnare kan välja att lämna anbud på ett eller flera områden. Varje område kommer utvärderas för sig. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GDL Anläggning & Miljö AB Maskin & Mekan i Växjö AB Sebbe's Mark & Belysning AB
2023-07-05   Cyklar för användning i tjänsten Ver 2 (Växjö kommun)
Cyklar för användning i tjänsten. Upphandlingen avser Följande delområden cyklar. Delområde 1: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar exklusive service. Delområde 2: Service av modell citybike och hybridcyklar Delområde 3: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar inklusive service Delområde 4: Cyklar av modell elcyklar inklusive service Delområde 5: Cyklar av modellen El- lådcyklar inklusive service Växjö kommun: Delområde 1,2,4 och 5 Älmhults kommun Delområde 3, 4 och 5 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fritidscenter i Växjö AB Waltherssons i Älmhult AB
2023-06-28   Ljud- och ljusteknik till evenemang (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ljud- och ljusteknik till evenemang i Växjö kommun. Anbudsgivaren ska erbjuda den kvalité av tjänst som behövs från små till stora evenemang, och som kan genomföras inomhus såväl som utomhus. För mer information se Bilaga 2, Exempel på evenemang. Leverantören ska möta större artisters krav på rider. Leverantör ska erbjuda hög tillgänglighet, eftersom evenemang inträffar på kvällstid, helger och sommartid och ibland med kort varsel Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Active Sound i Växjö AB Activeled AB Scenteknik Kalmar AB
2023-06-22   Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter Ver 2 (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter.UM vill möjliggöra att fler aktörer kan lämna anbud och ser vikten av att främja konkurrens. Upphandlingen är uppdelad i två delar; Del 1 avser Färskt kött och charkuteriprodukter Del 2 avser Färsk charkuteri, korvsortiment Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för vardera del. Beräknad volym Statistik är beräknad för perioden 2021-08-01 -- 2022-07-31. Ramavtalets uppskattade volym är under avtalstiden, inklusive eventuella … Visa upphandlingen »
2023-06-14   Kommunikation som tjänst (Växjö kommun)
Växjö kommun avser att upphandla kommunikation som tjänst dvs föra samman operatörstjänster med växel tjänster och där tillhörande system. Växjö kommun avser att förhålla sig till telefoni som tjänst. Kostnader ska linjärt spegla behovet och vara anpassat till en flexibel skalbarhet. Hög säkerhet och maximal tillgänglighet är viktiga faktorer hela vägen ner på användarnivå. Kommunikation som tjänst ska utvecklas och följa den tekniska utvecklingen, allmän effektivisering, nya versioner, omkategorisering … Visa upphandlingen »
2023-06-14   Tidningar och media (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser produkter uppdelat i nedanstående delområde som i huvudsak nyttjas av UMs folkbibliotek och skolbibliotek, Anbud kan lämnas per delområde. Del 1: Dagstidningar och tidskrifter. Del 2: Film, musik och Tv-spel. Del 3: Anpassade medier (exempelvis storstils- och talböcker). Upphandlingen omfattar inte ljudböcker. Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 7 600 000 SEK . Några garanterade värde lämnas inte. Uppskattad fördelning. Del 1 ca: 6 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: FörlagEtt AB Prenax AB
2023-06-14   Digital parkering (Växjö kommun)
Upphandlingen avser digitala appar för digital parkeringstjänster. Tjänsten ska kunna ta emot betalningar för parkerings biljetter via en mobil app och för sms gällande parkering. Företag, föreningar och myndigheter ska kunna köpa tjänsten så kallad ”företagsabonnemang” för att underlätta sin administration. Visa upphandlingen »
2023-06-12   2022-00225: Cyklar för användning i tjänsten och hedersbelöning, del 2 (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser Följande delområden cyklar. Delområde 1: Cyklar till hedersbelöningar till anställda och förtroendevalda. (Cyklarna kommer att vara ett av alternativen till hedersbelöning). Växjö kommun Delområde 2: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar exklusive service Ljungby kommun Delområde 3: Cyklar av modell elcyklar inklusive service Ljungby kommun Delområde 4: Cyklar av modellen El- lådcyklar inklusive service Ljungby kommun I delområde 1 och 2 ska både herr- och damcyklar … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fritidscenter i Växjö AB
2023-06-09   Textilslöjd (Växjö kommun)
Material till textilslöjd Omfattning Upphandlingen avser material till textilslöjd som ska vara avsedda att användas huvudsakligen i undervisningen i kommunens grundskolor och särskolor. Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden till 6 000 000 SEK. Några garanterade värde lämnas inte. Det uppskattade värdet fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan: Alvesta kommun, 600 000 SEK Lessebo kommun, 400 000 SEK Ljungby kommun, 440 000 SEK Markaryds kommun, 216 000 SEK Tingsryds … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Textilhuset Swelogent Handelsbolag
2023-06-08   Byggtjänster - Snickare, murare och betongarbetare (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ramavtal gällande Byggtjänster – snickare, murare och betongarbetare. Uppdraget omfattar underhåll, reparationer och ombyggnationer inom beställarens fastighetsbestånd samt inom kommunens offentliga rum så som lekplatser, bryggor och platsbyggda möbler. Visa upphandlingen »
2023-05-24   Cyklar för användning i tjänsten (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser Följande delområden cyklar. Delområde 1: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar exklusive service Delområde 2: Service av modell citybike och hybridcyklar Delområde 3: Cyklar av modell citybike och hybridcyklar inklusive service Delområde 4: Cyklar av modell elcyklar inklusive service Delområde 5: Cyklar av modellen El- lådcyklar inklusive service I delområde 1,3, och 4 ska både herr- och damcyklar och offereras. Varje delområde upphandlas av en (1) eller flera … Visa upphandlingen »
2023-05-22   Kommunikationsbyråtjänster (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar uppdrag där beställaren behöver kreativ stöttning med kommunikation och marknadsföring på strategisk nivå samt vid enskilda och/eller återkommande uppdrag som rör grafiskt arbete på operativ nivå. Upphandlingen delas upp i två delar: Anbudsområde 1: Strategisk kommunikation Anbudsområde 2: Operativ kommunikation Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bläck & Co Reklambyrå Aktiebolag Infab Kommunikation AB Länge Leve Kommunikation AB Make Thrive AB
2023-05-08   Litteratur (Växjö kommun)
Upphandlingen avser böcker och ljudböcker som i huvudsak kommer att nyttjas av UMs folkbibliotek och skolbibliotek. Upphandlingen innehåller följande delar; Biblioteksmedia - böcker Biblioteksmedia - ljudböcker Avtalet omfattar biblioteksmedia, utgiven i Sverige eller utomlands, med eller utan biblioteksutrustning, som skön- och facklitteratur, statliga tryck, årsböcker, språkkurser och barnböcker m.m. Främst beställs litteratur till bibliotek men även andra verksamheters behov av litteratur ska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Adlibris Aktiebolag
2023-05-03   Livsmedel, Färsk fisk (Växjö kommun)
Upphandlingen avser färsk fisk till upphandlande myndigheter. Omfattning Upphandlingen avser färsk fisk till samtliga upphandlande myndigheter. Beräknad volym Ramavtalets uppskattade volym per år under avtalstiden anges nedan. Någon garanterad volym lämnas inte. Den uppskattade volymen fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan: Alvesta 1 800 kg Lessebo 350 kg Ljungby 2 300 kg Markaryd 460 kg Tingsryd 1 200 kg Uppvidinge 1 000 kg Växjö 16 300 kg Älmhult 1 200 kg Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Feldts Fisk & Skaldjur AB
2023-04-17   Lastbil med lastväxlare (Växjö kommun)
Upphandling av en lastbil med lastväxlare till Drift & Förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen, på Växjö kommun. Omfattning Upphandlingen avser en lastbil med lastväxlare till Drift & Förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atteviks Lastvagnar Aktiebolag
2023-04-04   Laboratorietjänster (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av tjänster såsom provtagning och analyser av vatten, livsmedel, miljöprover mm. I åtagandet ska också ingå provhämtning, transporter samt administrativa uppgifter inklusive datahantering. Angivna volymer i detta underlag är uppskattade och kan öka såväl som minska under avtalsperioden. Behovet av tjänster kan öka vid akuta händelser typ matförgiftningar och vattenburna smittor eller vid eventuella provtagningsprojekt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SGS Analytics Sweden AB
2023-04-03   Inredningstjänster: inredningsarkitekt samt inredare (Växjö kommun)
Upphandlingen avser auktoriserade inredningsarkitekter samt inredare med kortare erfarenhet med inriktning inom inredning till olika lokaler inom förskola, skola och andra tillhörande verksamheter såsom kontor och offentliga miljöer. Visa upphandlingen »
2023-03-31   Bevakningstjänster och trygghetsskapande åtgärder (Växjö kommun)
Upphandlingen avser väktartjänster för bevakning, trygghetsjour med mera av beställarnas fastigheter och verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tempest Security Sverige AB
2023-03-16   Pensionsadministration och försäkringslösning (Växjö kommun)
Upphandlingen omfattar pensionsadministration och försäkringslösning för deltagande kommuner och bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2023-02-24   Ljud- och ljusteknik till evenemang (Växjö kommun)
Ljud- och ljusteknik till evenemang Omfattning Upphandlingen avser ljud- och ljusteknik till evenemang i Växjö kommun. Anbudsgivaren ska erbjuda den kvalité av tjänst som behövs från små till stora evenemang, och som kan genomföras inomhus såväl som utomhus. För mer information se Bilaga2 Exempel på evenemang. Leverantören ska möta större artisters krav på rider. Leverantör ska erbjuda hög tillgänglighet, eftersom evenemang inträffar på kvällstid, helger och sommartid och ibland med kort varsel Beräknad … Visa upphandlingen »
2023-02-14   HR-system (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ett HR-system som ska bestå av en sammansättning av olika HR-moduler som är designade för att effektivisera HR-arbetet i verksamheten. Frågor och svar Frågor som uppkommer ställs så snart som möjligt med hjälp av funktionen Frågor och svar i TendSign. Endast publicerade förtydliganden, kompletteringar och svar i TendSign, lämnade av UM är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet. Sista dag för att ställa frågor kring ansökan är 2023-03-03. Visa upphandlingen »
2023-02-02   Byggtjänster - Elarbeten (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ramavtal gällande underhålls- och elinstallationsarbeten för lågspänning och svagströmsarbeten som ex. el, tele, data, säkerhet och drifttagning för beställarnas gemensamma fastighetsbestånd Visa upphandlingen »
2023-01-31   Hjälpmedel, Gånghjälpmedel för vuxna (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser köp av olika gånghjälpmedel till vuxna. Upphandlingen är uppdelad i sju (7) produktgrupper. 1. Rollator inomhus/utomhus2. Rollator stora hjul3. Rollator smal4. RA-rollator5. Gåbord el6. Gåbord el med elektrisk benspridning7. Gåstativ Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Direct Healthcare Group Sverige AB Human Care HC AB (publ) Swereco AB TOPRO Industri AS
2023-01-25   Slöjdmaterial (Växjö kommun)
Avser 3 delar 1 Träslöjd utan träslöjdsvirke 2 Textilslöjd 3 Symaskiner inklusive service Omfattning Upphandlingen avser leveranser av produkter inom slöjd som ska vara avsedda att användashuvudsakligen i undervisningen i kommunens grundskolor och särskolor.Upphandlingen är uppdelad i följande delar; Del 1 material till träslöjd: undantaget träslöjdsvirkeDel 2 material till textilslöjdDel 3 symaskiner inklusive service Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till 14 000 000 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: RONNYS SYMASKINER AKTIEBOLAG Slöjd-Detaljer i Skara Aktiebolag
2022-12-16   Livsmedel, Färskt kött och charkuteriprodukter (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser färskt kött och charkuteriprodukter Upphandlande myndigheter är; Växjö kommun Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Uppvidinge kommun Älmhult kommun Visa upphandlingen »
2022-11-22   KS 20-27: Däck och service 2022 (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för successiva avrop av upphandlande myndigheters samlade behov av däck och däckservice samt även förvaring av däck. Den upphandlande myndigheten är Växjö kommun VEAB • Vidingehem • VKAB • Växjö Pastorat • Södra Smålands Avfall & Miljö AB • • Alvesta Kommun Allbohus Fastighets AB • Alvesta Energi AB • Alvesta Elnät AB • Alvesta Renhållning AB • • Ljungby kommun Ljungby kommuns Bostadsbolag Ljungbybostäder Visa upphandlingen »
2022-11-22   Lastbilsburen sopmaskin (supersug) (Växjö kommun)
Lastbilsburen sopmaskin (supersug) Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ströman Maskin AB
2022-11-16   HLR-utbildning och hjärtstartare, Ver2 (Växjö kommun)
Upphandlingen avser utbildning i HLR, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommunen bedriver verksamhet Omfattning Upphandlingen avser utbildning i HLR samt användning av hjärtstartare, service/underhåll, samt avrop av hjärtstartare som ska placeras ut i allmänna utrymmen, lokaler, arbetsplatser och övriga platser där kommun (UM), bolag och Växjö pastorat bedriver verksamhet.- HLR utbildning, enligt svenska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sjukvårdsutbildning A. Lindh Ab
2022-11-15   Lärplattform (Förskola) (Växjö kommun)
Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Växjö kommun, organisationsnummer; 212000-0662.Ansvarig upphandlare är Carin Olofsson, carin.olofsson@vaxjo.se. Omfattning Upphandlingen avser systemstöd för processen för lärande, där planering, pedagogisk dokumentation och uppföljning är de framträdande delarna. Administrativa funktioner som inte är direkt kopplade till krav i läroplanen, exempelvis schema- och närvarohantering, ekonomi och placering av barn, kommer inte att vara mål för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unikum - unikt lärande AB
2022-10-26   Konfektyr (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av konfektyr och snacks av olika slag. Beställare kommer i huvudsak att vara UM:s fritidsgårdar, café- och kioskverksamheter, även andra verksamheter inom UM kommer att göra avrop på upphandlat sortiment. Visa upphandlingen »
2022-10-20   Lekmaterial 2022 (Växjö kommun)
Upphandlingen omfattar lekmaterial med pedagogisk tanke bakom utifrån aktuell läroplan. Upphandlingen är uppdelad i fyra anbudsområdenr: Pedagogiskt lekmaterial Lärande lekmaterial Kreativt lekmaterial Förskolecyklar/vagnar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ABA Skol Aktiebolag Lekolar AB
2022-09-30   Hjälpmedel, Personlyftar (Växjö kommun)
Upphandlingen avser köp och hyra av personlyftar, köp av överflyttningsplattformar och uppresningsstöd samt vissa till dessa knutna produkter och tillbehör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arjo Sverige AB Caretec i Forserum AB Etac Sverige AB Guldmann Sverige Aktiebolag Invacare AB
2022-09-23   Snöröjning 2022 (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser snöröjning och sandning av följande områden (delområden): 1. Gemla 2. Rottne - Brittatorp 3. Braås villagator + sandning 4. Braås GC-vägar + sandning 5. Åby 6. Hovshaga 1 7. Hovshaga 2, inkl. Östra Lugnet och Dalbostrand 8. Hovshaga GC-vägar 9. Söder Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Digme Gräv & Schakt Aktiebolag Maskin & Mekan i Växjö AB
2022-09-16   Konsultmäklare inom organisation, utredning, management mm (Växjö kommun)
Upphandlingen syftar till att teckna ett ramavtal med en konsultmäklare som med ett brett kontaktnät kan täcka och säkra behovet av efterfrågad kompetens gällande exempelvis verksamhetsutveckling, förändringsarbete, och styrning inom Växjö kommun och dess bolags verksamhetsområden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Upgraded People AB
2022-09-08   Lastbilsburen sopmaskin (supersug) (Växjö kommun)
Upphandlingen avser lastbilsburen sopmaskin (supersug) Visa upphandlingen »
2022-08-29   HR-system (Växjö kommun)
Upphandling av HR-system. En sammansättning av olika HR-moduler (till exempel successionsplanering, HR-analys, rehab, medarbetarsamtal, lönerevision och e-arkiv för personaldokumentation) som är designade för att effektivisera HR-arbetet i verksamheten. Frågor och svar Frågor som uppkommer ställs så snart som möjligt med hjälp av funktionen Frågor och svar i TendSign. Endast publicerade förtydliganden, kompletteringar och svar i TendSign, lämnade av UM är att se som giltiga förtydliganden av … Visa upphandlingen »
2022-08-02   Profilprodukter 2022 (Växjö kommun)
Upphandlingen avser profilprodukter med fokus på hållbarhet. Upphandlingen avser profilprodukter så som tygkasse, pennor, logoband, ryggsäck, pikétröja. Dessutom ingår andra produkter som specialbeställs inför varje tillfälle ex. event och konferenser. Upphandlande myndigheter är Växjö kommun, Alvesta kommun, Lessebo kommun och Markaryds kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Roupéz Profile AB
2022-07-08   Köksutensilier (Växjö kommun)
UM är Växjö, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult kommuner samt Växjö Pastorat Kompletterande information Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress: www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Menigo Foodservice AB
2022-07-06   Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd (Växjö kommun)
Upphandlingen avser Digitalparkering, HUB-insamlingsdata och digitala parkeringstillstånd Visa upphandlingen »
2022-07-01   Trygghetsskapande teknik (Växjö kommun)
Upphandlingen avser mottagning av beställning, leverans, funktion och nyttjanderätt av trygghetslarm med tillbehör samt service, underhåll och support.. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 9solutions AB