Upphandlingar: Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av byggtekniska konsulttjänster och rådgivning i Sverige

2023-11-10   PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Planläggningsprocess, Bygghandling (Trafikverket Myndighet)
Projektering omfattar framtagande av bygghandling inkl vägplan (planläggningsprocess) för ny Faunabro på E4:an vid Håknäskälen. Skede samrådsunderlag har genomfört internt av Trafkverket, uppdraget startar med samrådshandling. Projekteringen sker paralellt med vägplanen. Väg: E4 Kommun: Nordmaling Kommun Län: Västerbottens län. Annonsering : V46 eller V47 Visa upphandlingen »
2023-10-23   Projektledning och arbetsplatsstrateg inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten har behov av projektledningstjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar följande tekniska konsulter: • Senior projektledare • Projektledare • Biträdande projektledare • Arbetsplatsstrateg Visa upphandlingen »
2023-10-23   Byggledare för drift och underhåll av gator och vägar (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Upphandlingen avser konsulttjänster avseende byggledning av funktionsentreprenader för drift och underhåll av gator och vägar inom Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Arkitekttjänster och tillgänglighetskonsult inom lokalförsörjning (Polismyndigheten)
Polismyndigheten och Kriminalvården har behov av arkitekttjänster i olika omfattning och i enlighet med vad som beskrivs i detta underlag. Ramavtalet omfattar projekt i hela Sverige. Detta ramavtal omfattar tjänsterna: • Uppdragsansvarig arkitekt större projekt • Uppdragsansvarig arkitekt • Handläggande arkitekt • Medverkande arkitekt/byggnadsingenjör • Uppdragsansvarig arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Handläggande arkitekt med laboratoriekunskap (option) • Uppdragsansvarig … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Resurskonsult Specialist slussteknik och dammsäkring projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Specialist slussteknik och dammsäkring till projekt Slussar i Trollhätte kanal. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Brandskyddskonsult till nya Rosenlundsbadet (Jönköpings kommun)
Uppdraget avser brandskyddsprojektering för utförandeentreprenad av nybyggnation av simhall/badhus. Uppdraget omfattar projektering i skedena programskede, systemhandlingsskede, detaljprojekterings-/bygghandlingsskede och relationshandlingsskede och innebär leveranser av handlingar i samtliga av dessa skeden. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Miljöutredningar inomhus- och utomhusmiljö (Botkyrka kommun)
Upphandlingen omfattar ramavtal inom tekniska konsulter avseende miljöutredningar i inomhus- och utomhusmiljö. Upphandlingen är indelade i sju delområden, för mer information se förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Resurskonsult Projekteringsledare projekt Slussar Trollhätte kanal (Trafikverket Myndighet)
Projekteringsledare till projekt Slussar i Trollhätte Kanal Visa upphandlingen »
2023-10-04   Projekt Malmporten i Luleå - konsulter för byggplatsuppföljning (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket och Luleå hamn AB upphandlar ramavtal med leverantörer som ska tillhandahålla konsulter för byggplatsuppföljning för genomförandet av Projekt Malmporten. Konsultorganisationen för byggplatsuppföljning ska bestå av byggledare, projektingenjörer, sakkunnig sprängningsarbeten, KMA-samordnare samt besiktningsman, Sjöfartsverket och Luleå hamn AB genomför projekt Malmporten gemensamt. Upphandlingsföremål Sjöfartsverket och Luleå hamn AB gör en gemensam upphandling av ramavtal med rangordnade … Visa upphandlingen »
2023-09-29   Ramavtal för VA-, gata- och markkonsulter (Staffanstorps kommun)
Staffanstorps kommun har erfarenhetsmässigt ett behov av att få utfört vissa konsulttjänster för projektering av VA, mark och gata, framtagande av förfrågningsunderlag, kostnadskalkyler, arbetsmiljöansvar BAS-P samt utredningar, modelleringar, undersökningar och rådgivning inom VA. För att underlätta upphandlingar av ovan beskrivna tjänster, som ofta till sitt belopp är av mindre värde, avser beställaren att teckna separata ramavtal med tre (3) anbudsgivare inom två kategorier. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Ljussättningskonsult samt LED ljuskälla för utställningsmiljö (Göteborgs stad, Kulturförvaltningen)
Ramavtalsupphandling av LED samt relaterade produkter och tjänster till Kulturförvaltningen i Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-09-22   K-4115 - Tekniskt stöd i tillgänglighetsfrågor projekt Hagastaden (Exploateringskontoret)
Upphandlingen avser konsulttjänster för tekniskt stöd i tillgänglighetsfrågor övergripande för Projekt Hagastaden. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Tjänster inom ljusteknik, Stockholms stadshus 2024 (Stadsledningskontoret)
Kommunstyrelsen i Stockholms stad genom stadsledningskontorets kommunikations- och omvärldsavdelning inbjuder till att inkomma med anbud på ljustjänster i anslutning till evenemang i Stockholms stadshus enligt de förutsättningar som anges i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. Upphandlingen ska leda till ett ramavtal med en leverantör omfattande såväl kundmöten, riggning, ljussättning, ljusdesign och ljusteknikertjänst. Åtagandet omfattar även service och reparation av ljusutrustning då behov av … Visa upphandlingen »
2023-09-12   OU Projektledare Värtans östra bangård (Exploateringskontoret)
Projektledare Samordning av järnvägsplaner och stadsbyggnadsprojekt. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Ramavtal av projektörer inom VVS, Styr, regler samt övervakning (Aktiebolaget Svenska Bostäder)
Ramavtal avser tillhandahållande av tekniska konsulter inom VVS, styr, regler och övervakning för fastigheter inom beställarens fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Kontrakt avseende Projektledare, Byggledare och installationssamordnare till projekt i Residenset, Göteborg (Statens fastighetsverk)
Inom kvarteret Residenset i centrala Göteborg finns en lång kontinuitet av statlig verksamhet. Än idag är Länsstyrelsen den största hyresgästen i kvarteret Residenset, med totalt ca 6000 m2 lokalyta samt bostad och representationsvåning för landshövdingen. Uppdraget omfattar de tre mest prioriterade projekten; interiör ombyggnad av Landstatshus B och hörsalen, fasad- och fönsterrenovering av Landstatshus B samt ombyggnad av en fd bostadsdel i residensbyggnaden. . Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB
2023-09-01   Byggprojektledare vid totalrenovering av Centrumhuset (Hallsbergs kommun)
Upphandlingen avser byggprojektledare vid totalrenovering av Centrumhuset i Hallsbergs tätort. Entreprenaden avser en totalentreprenad och är upphandlad som en samverkans entreprenad. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Resurskonsult Byggledare signal BEST (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser en (1) resurskonsulttjänst som Byggledare Signal BEST. Kontraktstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år. Visa upphandlingen »
2023-08-18   Köp av scen-, ljud, ljus- och bildteknik (ej hyra) (Visit Linköping & Co AB)
Köp av utrustning (med eller utan installation) inom scen-, ljud, ljus- och bildteknik för Visit Linköping & Co. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AVS i Sverige AB FC VIN & EVENT AB Interlite AB Soundforce Scandinavia AB Trefyr Linköping AB
2023-08-16   Ramavtal Fuktsakkunnig (Lejonfastigheter AB)
Denna upphandling avser Ramavtal Fuktsakkunnig. Beställaren avser att teckna ramavtal med två (2) Konsulter. Avrop sker enligt procentuell fördelning. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Ljusdesign Museum Gustavianum (Uppsala universitet)
Upphandlingen omfattar fysisk produktion av utställningsmiljöer i form av ljussättning utifrån formgivningsskisser, koncept och ritningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Transpond Ab
2023-08-03   Filtersteg Flyfallet Vattenverk (Filipstads kommun)
Denna upphandling avser en totalentreprenad med samarbetsform partnering. I upphandlingen ingår fyra olika delar "Nytt filtersteg", "Renovering av befintliga långsamfilter", "Renovering högreservoar", "Dubblering råvattenledning". Entreprenaden/entreprenaderna genomförs per huvuddel men där samordningseffekter ska tillvaratas mellan delarna. Entreprenaden/entreprenaderna är indelade i en faser. Se ytterligare information i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Sverige AB
2023-06-29   Koordinator - Trästad Sverige (Länsstyrelsen i Västerbottens Län)
Föreningen Trästad Sverige söker en kreativ och operativ koordinator för att koordinera och driva föreningens arbete framåt. Som koordinator ansvarar du för föreningens kanslifunktion och dagliga arbete med samhällskontakter, nätverksbyggande, medlemsrekrytering och kunskapsspridning. Tillsammans med tillsatta arbetsutskott och styrelse kommer du ansvara för föreningsverksamhetens långsiktiga planering, kommunikation samt det operativa genomförandet av möten, konferenser och andra aktiviteter kopplade … Visa upphandlingen »
2023-06-28   Ljud- och ljusteknik till evenemang (Växjö kommun)
Upphandlingen avser ljud- och ljusteknik till evenemang i Växjö kommun. Anbudsgivaren ska erbjuda den kvalité av tjänst som behövs från små till stora evenemang, och som kan genomföras inomhus såväl som utomhus. För mer information se Bilaga 2, Exempel på evenemang. Leverantören ska möta större artisters krav på rider. Leverantör ska erbjuda hög tillgänglighet, eftersom evenemang inträffar på kvällstid, helger och sommartid och ibland med kort varsel Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Active Sound i Växjö AB Activeled AB Scenteknik Kalmar AB
2023-06-27   Byggledare Bygg- och Anläggningsteknik - Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park (Bodens kommun)
Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Projekt och Investering inbjuder er här med att lämna anbud på "Byggledare Bygg- och Anläggningsteknik - Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park" Konsultuppdraget avser en resurskonsult som byggledare inom projektet Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park. Omfattningen avser om ca 75 % av en heltidstjänst. Uppdraget ska utföras på plats hos beställaren, dvs placeringsorten är Boden med utgångspunkt Kungsgatan 49. Resurskonsulten kommer att bli … Visa upphandlingen »
2023-06-27   Ramavtal avseende byggadministrativa tjänster (Statens fastighetsverk)
Intresserade inbjuds här att lämna anbud i upphandling av byggadministrativa tjänster. Avtalsstart höst 2023. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bylero AB Forsen Aktiebolag Frank Projektpartner AB Plan Projektpartner Stockholm AB Sigma Civil AB Sweco Sverige AB Tyréns Sverige AB WSP Sverige AB
2023-06-19   Beställarstöd, specialister samverkansentreprenad (Region Uppsala)
Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planerar att bygga ny spårväg i Uppsala. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och med finansiellt stöd av den svenska staten. Beställarens del i spårvägsprojektet är bland annat att bygga och förvalta en ny spårvagnsdepå. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-16   För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för... (Trafikverket Myndighet)
För upprättande förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU samt upprättande av underlag för tillståndsansökan vattenverksamhet för utförandeentreprenad gällande 24-502-1 Bro över Öre Älv inom Nordmaling kommun, Västerbottens län genomförande period: 2023-10 - -2026-12 Bronummer: 24-502-1 Kommun: Nordmaling Län: AC-län Väg nr: 512 Väg AC512 är del i en viktig transportlänk mellan vägarna E4 och väg 92. Befintlig bro är en spännarmerdad betongbro som är 6 m bred och spännvidd 36,3+36,3 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WSP Sverige AB
2023-06-15   Förhyrning av BmSS-boende (Trelleborgs kommun)
Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eirhem AB
2023-06-15   Konsulttjänster avseende beställarstöd för beläggnings- och anläggningsarbeten (Trollhättans kommun)
Upphandling av konsultstöd för Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Beläggningstjänst AB
2023-05-25   VVS-projektering (Jönköpings kommun)
Upphandlingen avser VVS-projektering inkl. Styr & Övervakning (SÖE) samt projektering av sprinkler och kylanläggningar. AUA. 21 Översiktlig information om objektet Jönköpings kommun, bolag och övriga deltagande myndigheter (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument avseende VVS-projektering i Jönköpings kommun Planerad avtalsstart är 2023-12-01. AUA. 22 Objektets läge Jönköpings kommun Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Skövde AB Norconsult Sverige AB WSP Sverige AB
2023-05-22   Tekniska konsulter inom el, fjärrvärme och fjärrkyla (Öresundskraft AB)
Upphandling av ett ramavtal avseende tekniska konsulter inom områdena el, fjärrvärme och fjärrkyla. Upphandlingen omfattar ramavtal för kontinuerliga avrop gällande tekniska konsulttjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Upphandlingen genomförs i nedanstående delområden och Ansökanden kan välja att delta i ett eller flera delområden: Uppskattad volym för ramavtalet är cirka 10 mnkr per år. Ansökanden kan betrakta detta som en vägledning för omfattningen. Öresundskraft lämnar ingen garanti avseende … Visa upphandlingen »
2023-05-19   Stockholms stadsbibliotek, El- Telekonsult för projektering inför teknisk upprustning (Fastighetskontoret)
Projektering inför teknisk upprustning av Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget omfattar elkonsult, tele- och datakonsult, säkerhet och passage, belysningskonsult samt hisskonsult. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Exengo Installationskonsult AB
2023-05-19   VVS-konsulter (Region Västmanland)
VVS konsulter till NAV Etapp 2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: INTEC Mitt AB
2023-05-19   Ramavtal - Tekniska konsulter inom Mark/Gata, Trafik och Landskap (Örkelljunga kommun)
Uppdraget innebär att utföra projektering och utredning samt upprätta kompletta bygghandlingar för anläggningsarbeten av byggnadsverk och miljöer i Örkelljuna kommuns gatumiljöer, i trafiknätet, inom parkområden samt till uppdrag inom kommande exploateringsområden. Uppdrag kan omfatta utredningsskede, bygghandlingsskede och/eller förvaltningsskede. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projkon Sverige AB Sweco Sverige AB SWECSA AB
2023-05-17   Tekniska konsulter Fastighetsjuridik och Avtalsjuridik (Huddinge kommun)
Mark- och exploateringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens mark- och exploateringsverksamhet och representerar kommunen som fastighetsägare. Verksamheten innefattar plan- och exploateringsprojekt för bostäder/arbetsplatser/infrastruktur från program till genomförande inklusive avtal kalkylering, förhandling, uppföljning utifrån kommunala planeringsprocesser och beslutsgångar. Mark- och exploateringssektionen behöver resursförstärkning inom området fastighetsjuridik med … Visa upphandlingen »
2023-05-16   Ljusutrustning för professionell teaterverksamhet (Kungliga Operan Aktiebolag)
Beställaren avser med upphandlingen att upphandla ett ramavtal för sitt fortlöpande behov av att köpa ljusutrustning för professionell teaterverksamhet med leverans och support. Upphandlingen avser inte hyra. Anbud kan lämnas på en (1) eller flera sortimentsområden, totalt finns 12 sortimentsområden. Beställaren avser med upphandlingen att teckna ett ramavtal med en (1) eller flera Leverantörer. Visa upphandlingen »
2023-05-15   Scentekniska tjänster och utrustning (Länsmusiken i Örebro AB)
Länsmusiken i Örebro AB inbjuder till anbudslämnande avseende leverantör av tekniker till olika evenemang som konserter och konferenser, projektledare som leder det scentekniska arbetet i enlighet med anvisningar från och i dialog med Länsmusiken. I upphandlingen ingår också att Länsmusiken ska kunna hyra in teknikutrustning för sina olika evenemang som kompletterar den egna teknikutrustningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Univentum AB Xpecta evenemangsteknik AB
2023-05-05   Styr- och reglerteknik, Ventilation, Värme och Sanitet - Teknisk konsult 2023 - Bjuv (Bjuvs kommun)
Uppdraget omfattar tekniska konsulttjänster för Bjuvs kommun. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden: 1. styr- och reglerteknik, 2. ventilation, 3. värme och sanitet. Uppdrag kan omfatta bland annat utredningar, planering, projektering, beräkningar, besiktningar inom fastighet. Konsulter ska kunna arbeta självständigt, såväl som tillsammans med kommunens tekniska enhet, andra konsulter och nyttjare. Inbjudan Bjuvs kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: COFACTOR Property Development AB PE Teknik & Arkitektur AB Vinnergi AB
2023-05-02   Konstruktion för projektet renovering av Universitetshuset i Lund (Statens fastighetsverk)
Konstruktion för projektet renovering av Universitetshuset i Lund Visa upphandlingen »
2023-04-20   Ramavtal tillgänglighetskonsult (Region Jämtland Härjedalen)
Region Jämtland/Härjedalen upphandlar certifierad konsult gällande inventering tillgänglighet av regionens fastigheter med avseende på främst enkelt avhjälpta hinder samt stöd i pågående projekt med avseende på tillgänglighet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Åf-infrastructure
2023-04-17   Tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster inom mark-, gatu-, och VA området. Upphandlingen är uppdelad i fem teknikområden enligt följande: T1. Mark-, gatu-, och VA-projektering T2. Hydraulisk modellering T3. Projekt-/Byggledning inom Mark- gatu- och VA T4. Besiktningsman T5. Projektering och utredning VA-verk AUA. 21 Översiktlig information om objektet Habo kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Tekniska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norconsult AB Pontarius AB WSP Sverige AB
2023-04-17   Upphandling av nybyggnad & ombyggnad av äldreboende i Vårgårda med partnering som samverkansform (Vårgårda kommun)
En utredning visar att Kullingshemmet har behov av underhåll anpassningar för att uppfylla dagens krav på lokaler för verksamheten. Det nya boendet ska byggas i anslutning till det befintliga Kullingshemmet på norra delen av fastigheten och rymma 110 nya lägenheter och gemensamma ytor för enheterna. Delar av Kullingshemmet kommer att behöva rivas. Boendet behöva byggas i två etapper. Storkök, matsal, seniorlägenheter och administrativa delar kommer att vara kvar i befintlig byggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Sverige AB
2023-04-13   Byggprojektledare GöteborgsLokaler (Förvaltnings AB GöteborgsLokaler)
Upphandlingen syftar till att Förvaltnings AB GöteborgsLokaler ska teckna avtal med ett konsultföretag för att möta GöteborgsLokalers behov av styrning och ledning av underhållsprojekt, egna investeringsprojekt, lokalanpassningar samt byggnadsprojekt föranledda av försäkringsärenden. Beräknad omfattning av denna typ av projekt är c:a 100 Mkr/år, vilket innefattar total projektkostnad (entreprenad- och byggherrekostnader) fördelat på c:a 50 projekt/år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Projektpunkten AB
2023-03-30   Byggprojektledare Oceanhamnen (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar byggprojektledning för en nybyggnation av ett badhus ”Oceanbadet”, Helsingborgs stad. UM har genomfört en arkitekttävling för badhuset. På grund av projektets komplexitet kommer projektering och den kommande entreprenaden att genomföras genom en särskild samarbetsform, så kallad partnering. Visa upphandlingen »
2023-03-30   Ramavtal Projekteringsledning (Exploateringskontoret)
Exploateringskontoret bjuder in leverantörer att ansöka om att få delta i en konkurrenspräglad dialog avseende ramavtal av projekteringsledning. Ramavtalet ska omfatta kontorets samtliga behov vad gäller projekteringsledning. Visa upphandlingen »
2023-03-24   Ledningsanvisning med tillhörande administration i Ledningskollen (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Inbjudan Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas. Välkommen att lämna anbud. Upphandlande enhet Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se Visa upphandlingen »
2023-03-22   Skadeutredare inom fukt och radon 2023 (Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB))
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Skadeutredare inom fukt och radon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag Polygon Sverige AB Recover Skadeservice AB