Upphandlingar: Varbergs kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Varbergs kommun

2023-09-29   Affärsresebyrå (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar ett heltäckande uppdrag av affärsresebyrå- och reseadministrativa tjänster för tjänsteresor inrikes och utrikes. Bokningar ska ske med fullservice (bokning med personlig service) men även självbokning (online) ska kunna erbjudas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dib Services AB
2023-09-14   Gödning, dressand och gräsfrö (Varbergs kommun)
Gödsel, gräsfrö och dressand till kommunens fotbollsplaner Upphandlingen omfattar gödsel, gräsfrö, dressand och andra produkter som används till kommunens fotbollsplaner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Under den senaste fyraårsperioden har volymen varit ca 4 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Anbudsgivaren ska leverera , gräsfrö och andra relaterade produkter för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SW Horto AB
2023-09-05   Snittblommor och krukväxter (Varbergs kommun)
Upphandlingen avser snittblommor och krukväxter och därtill tillhörande produkter och tjänster inom följande sex (6) anbudsområden. A. Varberg centrum B. Varberg Breared C Varberg Håsten D. Tvååker E. Veddige F. Väröbacka Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av köp och leverans av snittblommor, bundna buketter och krukväxter med tillhörande produkter och tjänster såsom till exempel blomsterförmedling. Köp av presentkort, krukor och mindre mängder av planteringsjord ingår också. Målet är att teckna … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolag Camilla Ramstedt Blomsterbinderi La Fleur i Varberg AB Blomsterlandet i Sverige AB Florist Marinette AB Två Blommor AB
2023-09-01   Livsmedel - köp i butik (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun avseende Livsmedel - köp i butik. Omfattning Upphandlingen avser att tillgodose Varbergs kommun samt de deltagande bolagens behov av kompletterande inköp av livsmedel i konsumentförpackning i fysisk butik. Kommunen har behov av flera leverantörer (butiker) i kommunens olika tätorter. Några av kommunens verksamheter har s.k "pedagogiska inköp" vilket innebär att man ska kunna promenera till butik och inhandla varor för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coop Varberg ekonomisk förening Eliam AB L o I Zachrissons Livs Aktiebolag Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag MK Livs AB NG:s ICA Nära Rolfstorps Handels AB Therese.Larsson AB Törnblads livs i Tvååker AB Vicmand Aktiebolag
2023-08-28   Licenspartner (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Varbergs kommuns samt deltagande Bolags och Förbunds behov av en licenspartner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av licenser samt rådgivning och expertis inom området under avtalstiden. Avsikten med ramavtalet är att Beställare ska förenkla och förbättra sin licenshantering vid nyanskaffning och kompletteringsköp av licenser, service och support samt att säkerställa regelefterlevnad vid förändringar i sin IT-miljö. Licenspartnern förväntas leverera … Visa upphandlingen »
2023-06-09   Reklam och kommunikationstjänster (Varbergs kommun)
Varbergs kommun och bolaget Varbergs fastighetsaktiebolag (VFAB) bjuder in leverantörer att ansöka om att få lämna anbud avseende upphandling av Reklam och kommunikationstjänster. Upphandlingen sker i två steg Steg 1 - Ansökan om att få lämna anbud Steg 2 - Anbudsgivning Omfattning Upphandlingen omfattar Reklam och Kommunikationstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-06-07   Prins Julians Lekplats-Varberg (Varbergs kommun)
Objektsupphandling av Lekutrustning anpassad för Utflyktslekplats NATURUM -Varberg Visa upphandlingen »
2023-05-26   Leasingfordon (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop (FKU) av det samlade behovet under avtalstiden. Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med Anbudsgivare som kan tillhandahålla Leasingfordon med god service från avrop till eventuell återlämning av fordonet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Deluxe Bil Halland AB Förenade Bil i Göteborg AB Gert Johansson´s Bilfirma Aktiebolag Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag Hedin Mölndal Bil AB Mobility Motors Group Sweden AB
2023-05-24   Utbildningsanordnare till yrkesutbildningar inom Bygg- anläggning, Industri, El, VVS och Fordon (Varbergs kommun)
Upphandlingen avser Kommunal vuxenutbildning, yrkesvux, inom nedan fem (5) avtalsområden (yrkesprogram): - Bygg- och anläggningsprogrammet (exklusive anläggningsmaskinförare) - El- och energiprogrammet - VVS- och fastighetsprogrammet - Fordon- och transportprogrammet (exklusive bussförare och lastbilsförare) - Industriteknik. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Movant AB
2023-05-04   Energideklarationstjänster (Varbergs kommun)
Varberg kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna ramavtal om tekniska konsulttjänster inom nedan angivna delar för successiva avrop under avtalsperioden. Energikartläggning och Energideklarationer Energiutredningar och Konsultering vid energibesparingsåtgärder Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras. Anbud ska lämnas på samtliga delar i upphandlingen och beställaren avser att anta 3 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Energibyrån Q AB Energija konsulterande ingenjörsbyrå AB J&E Energikonsult AB
2023-04-20   Säkerhetsteknik (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Upphandlande myndigheter är: Varbergs kommun och Varbergs fastighetsaktiebolag Upphandlingen omfattar Säkerhetsteknik och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Upphandlingen är delad i nedan områden: Delområde 1. Brandlarm-, inbrottslarm, överfallslarm- och passagesystem Delområde 2. Mekaniska och digitala/elektriska … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Great Security Sverige AB
2023-03-28   Flyttjänster, Flytt/ grovstäd och Magasinering (Varbergs kommun)
Upphandling av flyttjänster, flyttstäd/grovstäd och magasinering. Flytt/grovstäd i lägenheter. Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Upphandlingen omfattar Flyttjänster, flyttstäd, och magasinering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Uppdragen är av varierande storlek med både god framförhållning samt uppdrag av mer brådskande karaktär. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Express Flyttning Sweden AB NNTE Budbyrån AB Ocab Väst AB
2023-03-27   Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering. Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Norconsult AB Radar Arkitektur & Planering AB Rådhuset Arkitekter AB
2023-03-24   Städmaterial, kem, papper- och plastprodukter (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Varbergs kommun samt Varbergs fastighetsaktiebolags behov av städmaterial, städkemikalier, mjukpapper samt livsmedelstillbehör i papper och plast. Upphandling omfattar även vissa första-hjälpen produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Procurator AB
2023-03-21   Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar (Varbergs kommun)
Ramavtalet omfattar tekniska konsulter fukt- och saneringsutredningar för inomhusmiljö och miljöinventeringar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid. All erfoderlig utrustning såsom IT-utrustning etc. tillhandahålls av leverantören. Konsulten arbetar alltid på uppdrag av Beställarens ombud och ska hållas upprättad om updragets framdrift enligt överenskommelse i avropet. Detta ska ske genom kontinuerlig avstämning av utförda moment samt … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweco Sverige AB Tengbomgruppen AB WSP Sverige AB
2023-03-08   Transportutbildning för Fordons- och transportprogrammet (Varbergs kommun)
Välkommen att lämna anbud när Varbergs kommun upphandlar utbildning för gymnasieelever inom Fordons- och transportprogrammet- inriktning transport. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C-R Utbildning AB
2023-03-02   Teknisk konsult - Fukt och saneringsutredningar (Varbergs kommun)
Varbergs kommun inbjuder till att inkomma med anbud i upphandlingen gällande Fukt- och saneringsutredningar för successiva avrop vilka omfattar både kortare och längre uppdrag samt uppdrag med kort inställelsetid. Visa upphandlingen »
2023-03-02   Finansiell Leasing (Varbergs kommun)
Omfattning Välkommen att lämna anbud avseende upphandling av finansiell fordonsleasing samt finansiell leasing av övriga leasingobjekt för Varbergs och Kungsbacka kommun med deltagande bolag. Ett anbud ska lämnas på båda avtalsområdena. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av fordonsfinansiering samt ramavtal för finansiell leasing av övriga leasingobjekt (övrig lös egendom). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordea Finans Sverige AB
2023-03-01   Teknisk konsult - Besiktning (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar dels Huvudbesiktningsman, dels besiktningsman inom i upphandlingsunderlaget angivna fackområden. Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Jan Håkansson Byggplanering Aktiebolag Vega In-West AB
2023-02-17   Städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder samt Varbergs centrum (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Varbergs kommun vill genom denna upphandling teckna ramavtal för löpande avrop med entreprenör avseende städning av offentliga toaletter, gästhamnstoaletter, arbetsbodar, stränder, samt städning under helger i Varbergs centrum. Upphandlingen är uppdelad i två delar, med möjlighet att lämna anbud på en eller båda delarna, enligt följande: Anbudsområde A: Städning av … Visa upphandlingen »
2023-02-17   Städmaterial, städkemikalier, papper- och plastprodukter (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar köp av städmaterial, städkemikalier samt förbrukningsmaterial i papper och plast och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Visa upphandlingen »
2023-02-13   Skyltar och uppmärkning (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar beställarens behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 1aB Design AB Reklamporten AB Skyltproduktion AB
2023-02-06   Fönsterputs, Höghöjdsstäd, Ångtvätt och tvätt av pedagogiska mattor (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tjänster inom fönsterputs, höghöjdsstäd (>3.0 meter), ångtvätt samt tvätt av pedagogiska mattor. Det kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet av dessa tjänster Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Städ o Fönsterputs Dax
2023-01-27   Träd, buskar, klätterväxter samt perenner (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar köp inom områdena träd, buskar och klätterväxter, samt perenner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden. Upphandlingen är uppdelad i två delområden; 1. Träd, buskar och klätterväxter 2. Perenner Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Flyinge Plantshop Hallandsåsens Utemiljö AB Säve Plantskola AB Splendor Plant Aktiebolag Stångby Plantskola AB Tönnersjö Plantskola Aktiebolag
2023-01-24   Digital egenkontroll för livsmedel (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar systemstöd för digital egenkontroll av livsmedel utifrån upphandlingsdokumentet och kommer att resultera i avtal för kommunens behovet under avtalstiden. Systemet ska följa SKRs branschriktlinjer för offentlig säker mat som Varbergs kommun arbetar utifrån idag. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera den upphandlande myndighetens verkliga behov. Beställaren garanterar ingen specifik volym då den verkliga volymen … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Matilda FoodTech AB
2023-01-20   Besiktning av lyftanordningar och trycksatta anläggningar (Varbergs kommun)
Upphandling av besiktningstjänster för lyftanordningar och trycksatta anläggningar. Upphandlingen omfattar återkommande besiktningar av olika typer av lyftanordningar samt besiktning och kontroll av olika typer av trycksatta anläggningar, i enlighet med gällande lagar inom området, och kommer resultera i två ramavtal för löpande avrop. Exempel på objekt som är i behov av besiktning hos deltagande myndigheters verksamheter är: Lyftanordningar: lastbrygga, lyftbord, maskindriven port (horisontell, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: DEKRA Industrial AB Salwéns Ingenjörsbyrå AB
2023-01-17   Tekniska konsulttjänster - Samhällsplanering, övergripande fysisk planering (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster för övergripande fysisk planering, dels med översiktsplanering i enlighet med plan- och bygglagen, dels med andra typer av strategiskt utredningsarbete kopplat till övergripande fysisk planering. Avgränsning - Konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL - Konsulttjänster inom trafikplanering - Konsulttjänster inom MKB/NVI naturvårdsutredningar Ytterligare information om upphandlingsföremålet framgår av upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
2022-12-22   Byggarbeten (1- 10 miljoner) (Varbergs kommun)
Administrativa Föreskrifter Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Anbud ska lämnas på det svenska språket. All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bab Bygg AB Bjelkenfors Bygg AB Brixly Bygg & Konsult i Väst AB MTA bygg o Anläggning i Halland AB Peterson & Hansson Bygg AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag Serneke Sverige AB SK BYGG AB Tage & Söner i Varberg AB TRABEA Bygg AB Turessons Bygg i Varberg AB Tuve Byggservice AB
2022-12-22   Träd, buskar, klätterväxter samt perenner (Varbergs kommun)
Upphandling av träd, buskar, klätterväxter samt perenner för myndigheternas behov. Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden. 1. Träd, buskar och klätterväxter 2. Perenner Upphandlingen omfattar köp inom områdena träd, buskar och klätterväxter, samt perenner och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden. Upphandlingen är uppdelad i två olika delområden. 1. Träd, buskar och klätterväxter 2. Perenner Föregående års (2019-01 -- 2022-10) volym vara för Varbergs Kommun var ca … Visa upphandlingen »
2022-12-19   Skyltar och uppmärkning (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Avrop kommer att ske genom rangordning upp till 5000 SEK. Vid ett värde beräknat till över 5000 SEK kommer förnyad konkurrensutsättning att ske. Visa upphandlingen »
2022-12-15   Livsmedel - Färsk fisk (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar köp och leverans av färsk fisk och kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Feldts Fisk & Skaldjur AB
2022-12-13   Multifunktionsskrivare och skrivare med tillhörande servicetjänster (Varbergs kommun)
Ramavtalet omfattar inköp av skrivare och kopiatorer inklusive service, toner och andra förbrukningsvaror till Varbergs Kommuns samtliga enheter. Beställaren beräknar att inköpsvärdet under avtalstiden är 13 900 000 SEK. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2022-12-12   Dörrautomatik samt serviceavtal (Varbergs kommun)
Varbergs kommun inbjuder till att lämna anbud avseende dörrautomatik och serviceavtal enligt upphandlingsdokumentet. Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Upphandlingen omfattar dörrautomatik inklusive serviceavtal och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Great Security Sverige AB
2022-11-14   Tolkförmedlingstjänster (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tolkförmedlingstjänster och kommer resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Tolkförmedlingstjänsterna omfattar distanstolkning, kontakttolkning och on-demand tolkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Digital Interpretations Scandinavia AB
2022-11-11   Skyltar och uppmärkning (Varbergs kommun)
Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Upphandlingen omfattar beställarens behov av skyltar såsom hänvisningsskyltar för inomhus-och utomhusbruk, taktila skyltar, evenemangskyltar, montering och demontering etc. samt till en viss del projektering och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Föregående års (2018-05-31 -- 2022-05-31) volym var ca 4 800 000 SEK och kan ses som en … Visa upphandlingen »
2022-11-04   Fönsterputs, Höghöjdsstäd, Ångtvätt och Mattvätt (Varbergs kommun)
Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun,www.varberg.se Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av tjänster inom fönsterputs, höghöjdsstäd, ångtvätt samt tvätt av pedagogiska mattor. Det kommer att resultera i ett ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet av dessa tjänster under avtalstiden. Föregående års (2018-05 -- 2022-05) volym var för Varbergs Kommun ca 6 500 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Arena Varberg AB volym beräknas vara … Visa upphandlingen »
2022-10-31   Byggvaror (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar Byggvaror och kommer att resultera i två ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Byggvarorna ska användas till allmänna byggnadsarbeten samt undervisningsmaterial i skolor. Avgränsningar: Järnhandelsvaror (utöver fästdon) ingår under annat befintligt avtal i kommunen. Upphandlingen är uppdelad i två delar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Derome Bygg & Industri AB J. Gustavssons Byggmaterial Aktiebolag
2022-10-27   Digitala matinköp (Varbergs kommun)
Digitala matinköp, se upphandlingsunderlag Visa upphandlingen »
2022-10-21   Tvätt och rengöring av broar, Varbergs kommun (Varbergs kommun)
Upphandlingen avser ett avtal för tvätt och rengöring av broar inom Varbergs kommuns ansvarsområde. Rengöringen ska utföras minst en gång per år. Utförande av åtgärderna ska normalt förläggas till vår- och sommarsäsongen, under perioden april t.o.m. juni. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Gatu & Väg Väst AB
2022-10-21   Hyra av maskiner och bodar (Varbergs kommun)
Upphandlande myndigheter inbjuder att inkomma med anbud gällande hyra av maskiner och bodar utifrån faktiskt behov under avtalstiden. Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Upphandlingen omfattar hyra av maskiner och bodar och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Föregående års volym var ca 28 000 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cramo AB Näs Rondellen AB Renta AB
2022-10-12   Tillfälliga bostäder (Varbergs kommun)
Upphandlingen avser tillfälliga bostäder för kommunanvisade personer som omfattas av rätt till skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Industriunderhåll AB Mäshult
2022-10-06   Konsult inom fastighetsekonomi och fastighetsvärdering (Varbergs kommun)
Upphandlingen omfattar nedan områden/ delar: Del 1 - Rådgivning- och utredning inom fastighetsekonomi Del 2 - Fastighetsvärdering. Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fastighetskoll Väst AB Forum Fastighetsekonomi AB
2022-09-29   Byggvaror (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Upphandlingen omfattar byggvaror och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av Varbergs kommun samt bolagens samlade behov under avtalstiden. Byggvarorna ska användas till allmänna byggnadsarbeten samt undervisningsmaterial till skolor. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Avgränsning: Järnhandelsvaror ingår under annat befintligt avtal i kommunen. Visa upphandlingen »
2022-09-23   Operatörstjänster (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Upphandlingen omfattar fasta och mobila operatörstjänster och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Föregående års (2018-12 - 2022-03) volym för Varbergs kommun var ca 9 700 000 SEK och kan ses som en indikation på kommande volym men kan dock inte garanteras. Volymer för deltagande bolag: Varbergs … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2022-09-13   Tolkförmedlingstjänster (Varbergs kommun)
Varbergs kommun inbjuder er härmed att inkomma med anbud som syftar till att teckna avtal om tolkförmedlingstjänster (språktolkning). Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2022-09-05   Musikinstrument (Varbergs kommun)
Varbergs kommun bjuder in till upphandling av ramavtal avseende leverans av musikinstrument och musiktillbehör. Omfattning Upphandlingen omfattar leverans av musikinstrument och musiktillbehör för musikundervisning i kommunens skolor, förskolor, kulturskolor samt övrig kommunal verksamhet som efterfrågar denna typ av varor och tjänster. Upphandlingen omfattar även tjänsterna reparation och service av musikinstrument. Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Andreasson Musik & Data Aktiebolag Antons Musik AB Javi Musik Aktiebolag Klaviatur i Halland AB
2022-08-31   Digital låssystem (Varbergs kommun)
Välkommen att lämna anbud gällande hyra av Digitala låssystem till Socialförvaltningen, Varbergs kommun, vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se Omfattning Upphandlingen omfattar Digitala låssystem och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Se upphandlingsdokument Visa upphandlingen »
2022-08-26   Vinterväghållning (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar vinterväghållning och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop av det samlade behovet under avtalstiden. Lastning och bortforsling av snömassor till angiven plats kan komma att avropas. Varbergs Fastighets AB kommer endast att avropa från detta avtal vid behov. Varbergs Fastighets AB kommer att avropa enligt samma skötselnivå som serviceförvaltningen. Delområdenas geografiska omfattning visas på kartor i bilagor eller digitalt kartmaterial med samma namn som … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Anders Bengtssons Byggnads Aktiebolag Cavar Väst AB Djupdahls Skog & Trädgård AB Jan Ove Brink AB Mantum Entreprenad AB Mark & Trädgård Skottorp AB Miljöschakt Väst AB Tångabergs Schakt Varbergs Grävteknik AB
2022-07-15   Markentreprenader, entreprenadmaskiner och lastbilstransporter (Varbergs kommun)
Varbergs Kommun upphandlar Ramavtal - Markentreprenader, Entreprenadmaskiner och lastbilstransporter. Entreprenadform är utförande- eller totalentreprenad och anges vid avrop. I upphandlingen ingår förutom Varbergs Kommun ett antal kommunala bolag fördelade på olika anbudsområden. Ramavtal tecknas med maximalt 4 - 7 entreprenörer i rangordning per anbudsområde. Några lästips att enkelt se avtalens omfattning och tillämpning: AFC/D.1 Omfattning AFC/D.43 Avrop AFC/D.61 Ersättning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cavar Väst AB EliaExpress i Halmstad AB Jonab Anläggnings AB KEWAB AB LBC Borås Aktiebolag Mantum Entreprenad AB Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag Markteknik Sverige AB Miljöschakt Väst AB MTA bygg o Anläggning i Halmstad AB NCC Sverige AB Peab Anläggning AB Stamnared Åkeri AB Varbergs Grävteknik AB Västkustens Anläggnings AB
2022-07-01   Tekniska konsulter inom Projektledning och Byggledning - ROT och Nybyggnation > 15 MSEK (Varbergs kommun)
Denna upphandling omfattar konsulttjänster inom Projekt, Projektering och Byggledning avseende ROT och Nybyggnationsprojekt. Ytterligare information om upphandlingen framgår av upphandlingsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag Jan Håkansson Byggplanering Aktiebolag Sigma Civil AB TOTIUS konsulter AB WSP Sverige AB