2023-10-24   Frukt grönt och processade produkter (Umeå kommun)
Leverans av frukt, grönsaker, potatis och processade produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-10-23   Livsmedel mejeri (Jönköpings kommun)
Upphandling av mejeriprodukter Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende mejeriprodukter till framförallt förskolor, skolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har avtal med en distributör som utför samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter. Det innebär att antagen anbudsgivare enbart leverera till en leveransadress. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Livsmedel 2023 (Nacka kommun)
Upphandlingen omfattar livsmedel för följande anbudsområden: Grossist, Mejeri, Färsk och fryst fisk samt Skafferi (webbutik samt fysisk butik). Separata ramavtal kommer att tecknas för respektive anbudsområde. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Livsmedel 2023 (Kristinehamns kommun)
Den stora livsmedelsupphandlingen, huvudgrossist. Omfattning Upphandlingen avser livsmedel till ca 70 beställande enheter inom Kristinehamns kommun, såsom skolor, förskolor, äldreboenden m fl, se bilaga 7 leveransadress och leveransfrekvens. Beställande enheter kan komma läggas till eller dras ifrån under avtalstiden. Anbud kan lämnas på en eller flera av produktområdena A & B enligt nedan, vilket innebär att avtal kan tecknas med en eller flera leverantörer. Kommunen avser att anta en … Visa upphandlingen »
2023-10-13   Grönsaker, frukt och potatis, beredda (Region Sörmland och Region Västmanland)
Upphandlingen avser ramavtal på Grönsaker, frukt och potatis beredda i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala). Visa upphandlingen »
2023-10-13   Drickfärdiga drycker (Region Sörmland och Region Västmanland)
Upphandlingen avser ramavtal på Drickfärdiga drycker i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala).alet. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Nutrition Förbrukningsmaterial (Region Halland)
Förbrukningsartiklar kopplade till Nutrition Visa upphandlingen »
2023-10-13   Västupp Mejeriprodukter Stora enheter 2024 (Trollhättans kommun)
Uppdraget gäller försäljning och leverans av köparens samlade behov av Mejeriprodukter STORA enheter. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Mejeriprodukter (Region Sörmland och Region Västmanland)
Upphandlingen avser ramavtal på Mejeriprodukter i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala). Visa upphandlingen »
2023-10-13   Livsmedel - Konsumentförpackningar (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar livsmedel i konsumentförpackningar. Visa upphandlingen »
2023-10-12   23-0282 Godisremmar (Liseberg AB)
Inledning Liseberg AB, nedan kallad Liseberg, inbjuder intressenter att lämna anbud i upphandlingen enligt detta upphandlingsdokument inklusive samtliga ingående bilagor. Upphandlingen omfattar Lisebergs behov av godisremmar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: 2 Remmare AB
2023-10-11   Småkök och varuhemhandling till brukare (Eda kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar ramavtal för kommunens behov av: -Livsmedel till kommunens olika småkök och verksamheter,-Inköp av dagligvaror (livsmedel och hushållsnära varor) till brukareLeverantören ska plocka varor för utlämning till kommunen. Kommunens transportörer hämtar i butiken och ombesörjer hemkörning av varorna. Onlinehandel och köp i butik ska också vara möjligt. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2 Visa upphandlingen »
2023-10-11   Kaffe- och vattenautomater med tillbehör (ramavtal) (Sveriges Domstolar)
Ramavtal gällande kaffe- och dryckesautomater med tillbehör till Sveriges Domstolar. Visa upphandlingen »
2023-10-10   Mejeriprodukter animaliska (Umeå kommun)
Leverans av mejeriprodukter, företrädesvis animaliska, Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Norrmejerier Ekonomisk förening
2023-10-10   Älg- och renkött (Bodens kommun)
Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på älg- och renkött. Uppdraget omfattar att leverera älg- och renkött till kommunens enheter enligt Bilaga 2_Leveransadresser. I uppdraget ingår anskaffning, leverans och lagerhållning. Bodens kommun har under år 2022 köpt cirka 2500 kg älg- och renkött. Detta utgör dock ingen garanterad volym, utan mängden kan komma att öka eller respektive minskas. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Livsmedel grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen (Jönköpings kommun)
Upphandling av färsk frukt och grönsaker, potatis, ägg och äpplen Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende grönsaker, frukt, potatis, ägg och äpplen till storköksverksamheter som har behov av regelbundna leveranser inom skolor, förskolor och äldreomsorg i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping … Visa upphandlingen »
2023-10-06   Huvudgrossist för livsmedel (Strängnäs kommun)
Upphandlingen avser ramavtal avseende huvudgrossist för livsmedel, omfattande färskt, fryst, kolonialt, mejeri samt frukt och grönt. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Profilprodukter (Kristinehamns kommun)
Kristinehamns kommun ska upphandla profilprodukter till kommunens förvaltningar. Produkterna ska delas ut som gåvor till gäster, föreläsare och i samband med uppvaktning av kommunens medarbetare. Omfattning Kristinehamns kommun har för avsikt att upphandla profilprodukter. Upphandlingen avser framtagning av profilprodukter tillsammans med kommunen, lagerhållning av framtagna produkter, webbshop för beställningar, leverans och fakturering av beställda produkter. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Mejeri (Ängelholms kommun)
Upphandlingen omfattar mejeri till storköken i Ängelholms kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arla Foods AB
2023-09-29   Konsumentförpackade livsmedel (Täby kommun)
Upphandlingen avser tillhandahållande av konsumentförpackade livsmedel för beställning via webbutik med leverans till samtliga beställande enheter inom kommunen. Sortimentet i webbutiken ska bestå av minst 10 000 artiklar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MatHem i Sverige AB
2023-09-29   Färsk fisk - Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara (Lidköpings kommun)
Upphandling av färsk fisk till kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Visa upphandlingen »
2023-09-29   Kaffe (Region Sörmland och Region Västmanland)
Upphandlingen avser ramavtal på Kaffe i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten avseende livsmedel till kök i Region Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala (Akademiska sjukhuset i Uppsala). Visa upphandlingen »
2023-09-25   Kaffeautomater hela bönor och tillbehör (Region Kalmar Län)
Upphandling av hyra kaffeautomater inkl service för Region Kalmar läns verksamheter. Samt leverans av kaffe med tillbehör som mjölk choklad mm Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: JOBmeal AB
2023-09-25   Catering Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska Universitetssjukhuset)
Upphandlingen avser catering till Karolinska Universitetssjukhuset och dess satellitverksamheter. Upphandlingsförfarande Upphandling genomförs som Öppet förfarande enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), där grund för utvärdering är ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Ramavtal Mejeri Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar (Köpings kommun)
Uppdraget avser Mejeriupphandling för produktionskök. Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar bjuder härmed in er att lämna anbud gällande kommunernas behov av livsmedel enligt anbudssvarsfil. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Färskt bröd och konditorivaror (Huddinge kommun)
Beställaren avser upphandla ett Ramavtal som tillgodoser hela Beställarens behov av färskt bröd och konditorivaror. Uppdraget omfattar att leverera färskt bröd och konditorivaror till Beställaren. Avtalet kommer främst att nyttjas av storkök inom äldreomsorg, förskola, grundskola, gymnasium och förvaltningskontor men kan användas av alla verksamheter inom Huddinge kommun. Beställaren söker en leverantör med bra marknadskännedom som tillsammans med Beställaren arbetar för en god affärsrelation som präglas … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Weda Bageri AB
2023-09-21   Livsmedel (Örebrobostäder Aktiebolag)
Upphandlingen avser livsmedel till våra bistros på våra kontor Husaren och Neutronen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-09-21   Catering (Region Gotland)
Region Gotland upphandlar enklare former av catering. Upphandlingen är uppdelad i tre delar. Cateringen ska levereras till Region Gotlands verksamheter inom Visbyområdet. Historiskt så har det varit mest leverans av catering till Visborgsområdet. Beskrivning Region Gotland upphandlar enklare former av catering. Upphandlingen är uppdelad i tre delar. Cateringen ska levereras till Region Gotlands verksamheter inom Visbyområdet. Historiskt så har det varit mest leverans av catering till Visborgsområdet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Visby Hotell & Event AB
2023-09-15   Livsmedel - Konfektyr och Glass (Region Jönköpings län)
Konfektyr inklusive hälsosamma, hållbara alternativ och glass till Region Jönköpings läns restauranger, caféer och butiker i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Omfattning Uppdraget avser Konfektyr inklusive hälsosamma, hållbara alternativ och glass till Region Jönköpings läns restauranger, caféer och butiker i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten. Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Unilever Sverige AB
2023-09-14   Bryggerivaror (Karlskrona kommun)
Produkten Upphandlingen avser ramavtal för avrop av dryckerna läsk, lättöl, kolsyrat vatten, svagdricka, dryck med ciderkaraktär samt lightläsk. Avtalet innehåller inte några utfästelser att avropa en viss volym under avtalsperioden. Det verkliga utfallet är helt beroende av vilka behov som uppstår under avtalets löptid och antagen leverantör förväntas ha kapacitet att leverera utifrån faktiskt behov. Antal leveransställen är idag cirka 50 stycken inom Karlskrona kommun. Några enheter har flera leveranspunkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Krönleins Bryggeri Aktiebolag
2023-09-13   Livsmedel, Grossistsortiment (Växjö kommun)
Omfattning Upphandlingen avser ett grossistsortiment av livsmedel. De varuområden som ingår är djupfryst, färskvaror/kylvaror och kolonial/speceri. Beräknad volym Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 98 000 000 SEK/år. Det uppskattade värdet fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan: Alvesta 9 600 000 SEK Lessebo 3 600 000 SEK Ljungby 14 000 000 SEK Markaryd 6 700 000 SEK Tingsryd 5 800 000 SEK Uppvidinge 4 800 000 SEK Växjö 45 200 000 SEK Älmhult 8 300 000 SEK Värdet är … Visa upphandlingen »
2023-09-13   Livsmedel för Bjuv, Klippan, Åstorp och Örkelljunga kommuner (Klippans kommun)
Denna anbudsförfrågan avser ett ramavtal under fyra år på de livsmedelsprodukter som Bjuvs, Klippans, Åstorps och Örkelljunga kommuner behöver för sin kostverksamhet. Denna anbudsförfrågan omfattar även andra regelbundna leveranser av livsmedelskomponenter samt pedagogiska livsmedel. Visa upphandlingen »
2023-09-11   Upphandling Livsmedel (Solna stad)
Upphandling av livsmedelsvaror. Upphandlingen omfattar köp och leverans av livsmedel. såsom kött, fisk, kyckling, frukt, bär, grönsaker, örter, mejeri. Även produkter som behövs för bakning, kryddor, saft och övriga produkter som innefattas av kategorin livsmedel ingår. Listan ovan är inte uttömmande. Leverans kommer att ske till stadens tillagningskök- och mottagningskök men även till andra verksamheter inom Solna Stad. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Kyld mat (Hässleholms kommun)
Upphandlingen avser Kyld mat. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Livsmedel (Region Jämtland Härjedalen)
pphandlingen syftar till och omfattar Region Jämtland Härjedalens totala behov av livsmedel, förutom: · Färskt bröd · Färskt fikabröd · Slaktkroppar, nöt · Färsk potatis · Catering Visa upphandlingen »
2023-09-05   Livsmedel-Mejeri (Övertorneå kommun)
Gemensam upphandling av Livsmedel-Mejeri för Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommun. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Livsmedel-Grossist (Övertorneå kommun)
Gemensam upphandling Livsmedel-Grossist för Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommuner. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Mejeriprodukter (Linköpings kommun)
Upphandlingen avser mejeriprodukter för Linköpings kommun och Region Östergötland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Martin & Servera Restauranghandel AB
2023-09-01   Kompletteringsköp livsmedel i butik Boxholm (Motala kommun)
Boxholms kommun har ett behov av att kompletterande avropa livsmedel direkt från butik, vid sidan av de stora livsmedelsavtalen. Härmed erbjuds livsmedelsbutikerna i närområdet att lämna anbud som möjliggör för förskolor, fritidshem, skolornas kök, skolornas hemkunskapsavdelningar, gruppboenden och äldreboenden m.fl. enheter att kompletteringshandla i butik. Kompletteringen avser i första hand produkter som ej kan tillhandahållas i lämplig förpackningsstorlek från grossist, andra leveransorsaker, som t … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coop Butiker Stormarknader KJ Handel AB
2023-09-01   Livsmedel - köp i butik (Varbergs kommun)
Allmän orientering Välkommen att lämna anbud till Varbergs kommun avseende Livsmedel - köp i butik. Omfattning Upphandlingen avser att tillgodose Varbergs kommun samt de deltagande bolagens behov av kompletterande inköp av livsmedel i konsumentförpackning i fysisk butik. Kommunen har behov av flera leverantörer (butiker) i kommunens olika tätorter. Några av kommunens verksamheter har s.k "pedagogiska inköp" vilket innebär att man ska kunna promenera till butik och inhandla varor för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coop Varberg ekonomisk förening Eliam AB L o I Zachrissons Livs Aktiebolag Magnus Andersson Livsmedel Aktiebolag MK Livs AB NG:s ICA Nära Rolfstorps Handels AB Therese.Larsson AB Törnblads livs i Tvååker AB Vicmand Aktiebolag
2023-08-31   Konfektyr, dryck och snacks till kiosk- och caféverksamheter (Uddevalla kommun)
Uddevalla kommun genomför en upphandling av sortiment inom produktområdena konfektyr, dryck och snacks till kommunens kiosk- och caféverksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skövde Snabbgross AB
2023-08-30   Skafferiavtal (Kristianstads kommun)
Kristianstads kommun genomför upphandling avseende skafferiavtal för inköp av livsmedel i konsumentförpackningar till mindre enheter inom kommunen. Visa upphandlingen »
2023-08-25   Livsmedel färskt Kött och chark (Region Halland)
Region Halland bjuder härmed in till att lämna anbud avseende färskt kött och chark. Visa upphandlingen »
2023-08-24   Livsmedel - Kolonial (Region Gotland)
Region Gotland upphandlar livsmedel inom produktgrupp kolonial. Produkterna är till största delen avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, sjukhus och äldreomsorg men även övriga från Region Gotland har rätt att tillfälligt avropa från avtalet. Distribution av produkterna till beställarna ingår i uppdraget och kostnad för detta ska ingå i styckpriset. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Bryggerivaror (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar inköp och leverans av bryggerivaror. Leveranserna ska ske till kommunens samordnade varudistribution som sedan samordnar med andra leveranser för vidare distribution till respektive enhet. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Livsmedel - mjölk och mejeriprodukter, frukt & grönt, EKO ägg, färskt kött (Vaggeryds kommun)
Upphandlingen omfattar succesiva leveranser av färskt frukt och grönt, potatis, mjölk och mejeriprodukter, eko ägg samt färskt kött till Vaggeryds kommuns beställande enheter. Upphandlingens totala värde uppskattas till 22,5 Mkr exkl. moms under hela avtalsperioden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mårdskog & Lindkvist Aktiebolag
2023-08-18   Externt beredskapslager livsmedel (Försvarsmakten)
Försvarsmakten vill öka försörjningstryggheten genom att teckna avtal för externa beredskapslager med livsmedel. Beredskapslager är den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets/Försvarsmaktens behov vid kriser och krig. I ett externt beredskapslager hanterar leverantörer aspekter som exempelvis bäst före-datum genom att omsätta varor i sin linjeverksamhet medan Försvarsmakten alltid har en garanterad kvantitet i leverantörens lager. I det fall då leverantörens lager skulle … Visa upphandlingen »