2023-11-14   Basunderhåll väg Enköping inom Uppsala län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Enköping inom Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Söderköping inom Östergötlands län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Söderköping, inom Öster-götlands län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-14   Basunderhåll väg Järna inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Järna, inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-10-30   Framework agreement for maintenance of two (2) Learjet 35 aircrafts and one (1) Learjet 60 aircraft (Försvarets materielverk)
Public procurement of a four (4) year 2023 - 2027 framework agreement for line/supportive/base maintenance of Learjet aircrafts 35 and 60. Visa upphandlingen »
2023-10-30   Biltvätt till förarprov (Trafikverket Myndighet)
Biltvätt till förarprovskontoren Uppsala, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Norrköping, Göteborg-Syd, Skövde, Örebro, Eskilstuna och Södertälje. Visa upphandlingen »
2023-10-26   Teknisk konsult för drift av undervattensfarkost AUV (Göteborgs universitet)
Institutionen för Marina vetenskaper vid Göteborgs universitet är i behov av drifttekniker med kompetens och erfarenhet från underhåll och skötsel av en Kongsberg AUV (autonomous underwater vehicle). Göteborgs Universitets Marina Infrastruktur äger och opererar en AUV (autonom undervattensfarkost, https://www.gu.se/skagerak/auv-autonom-undervattensfarkost). För bemanning på längre expeditioner, arbete vid drift och underhåll, samt förvaring av AUV och kringutrustning (inklusive containrar) önskar vi … Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Hallsberg inom Örebro län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Hallsberg, inom Örebro län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-25   Basunderhåll väg Värmdö inom Stockholms län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Värmdö inom Stockholms län Möjlig option 1 eller 2 år Visa upphandlingen »
2023-10-23   Drift och underhåll av gatu- och parkbelysning, Hisingen (Göteborgs stad, Stadsmiljöförvaltningen)
Stadsmiljöförvaltningen inbjuder till att lämna anbud på drift och underhåll av gatu- och parkbelysning inom område Hisingen. Visa upphandlingen »
2023-10-23   Service och underhållsarbete ventiler (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Uppdraget omfattar service och underhållsarbete av ventiler i ESEMs processanläggningar. Det kommer även kunna förekomma ventilunderhållsarbete på andra anläggningar som ägs och/eller förvaltas av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö) Visa upphandlingen »
2023-10-20   Upphandling av drift och underhåll av trafiksignaler i Norrköpings kommun (Norrköpings kommun)
Beställaren genomför en upphandling av utförandeentreprenad för projektet Drift och underhåll av Trafiksignaler och andra trafikrelaterade system såsom trafikkameror, trafikräknare, P-ledningssystem, hastighetspåminnare och FIVÖ (blinkande övergångsställeskyltar) och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av Norrköpings kommuns trafiksignalanläggningar i egenskap av väghållare och spårinnehavare. Trafiksignalanläggningarna används … Visa upphandlingen »
2023-10-20   Rening av PFAS förorenat vatten, Köping (Sveriges Geologiska Undersökning)
I närheten av ett bergrum som SGU ansvarar för och som tidigare har använts som oljelager, har brandövningar genomförts. Brandövningarna har medfört att grundvattnet är förorenat med PFAS. Grundvattnet sipprar nu in i bergrummet, varifrån det pumpas upp med två pumpar och släpps ut till en recipient via en oljeavskiljare. Idag sker ingen annan rening av grundvattnet utöver den rening som sker i oljeavskiljaren. SGU har därför tagit fram en beskrivning en enkel reningsanläggning för rening av PFAS. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Rekonditionering av elrullstolar, elscootrar, drivaggregat och relaterade komponenter (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Upphandling av rekonditionering av elrullstolar, elscootrar, drivaggregat och relaterade komponenter. Inkluderar hämtning och lämning från Hjälpmedel Stockholm. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Service av elkraftutrustning (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal gällande service, förebyggande underhåll och reparationer avseende elkraftutrustning. Upphandlande enhet Upphandlande enhet är Kraftringen Energi AB, organisationsnummer 556100-9852, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Upphandlingen omfattar även Kraftringens hel- och delägda dotterbolag. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av KraftringenKraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. … Visa upphandlingen »
2023-10-19   Digitala nyckelskåp (Klippans kommun)
Klippans, Åstorps och Perstorps kommuner avser teckna avtal med en leverantör av leverans, installation, funktionsgenomgångar och service- och underhållsavtal av digitala/elektroniska skåp. De digitala nyckelskåpen ska säkerställa att endast utsedda personer i verksamheterna har tillgång till nycklarna och endast till de nycklar som de har behörighet till. Inbjudan Åstorps, Perstorps och Klippans kommun inbjuder er att inkomma med anbud enligt nedan. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Fordonservice, reparationer och reservdelar (Sävsjö kommun)
Upphandlingen omfattar service, reparationer, reservdelar och enklare försäkringsskador för de fordon och släpvagnar kommunen äger. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Möbler och inredning till hemlik miljö 2023 (Ludvika kommun)
Välkommen att lämna anbud i upphandlingen Möbler och inredning till hemlik miljö 2023. Med möbler för hemlik miljö avses möbler för kategorierna: • Sovrum/vilrum • Arbetsplats • Vardagsrum/personalrum/allrum/ gemensamhetsutrymme där hemlik miljö anses lämplig • Kök/matplats • Badrum • Hall/entré • Barnavdelning • Utemöbler Visa upphandlingen »
2023-10-19   Besiktning- och reparation av kylutrustning (Norrköpings kommun)
Norrköpings kommun inbjuder er att lämna anbud gällande ramavtal för besiktning och reparation av kylutrustning. Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Anbud ska lämnas i enlighet med upphandlingsdokumentet Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Francks Kylindustri i Norrköping AB
2023-10-18   Bilglas (Göteborgs Stads Leasing AB)
Göteborgs Stad Leasing AB (GSL) har för avsikt att upphandla bilglas samt montering av bilglas med tillhörande tjänster till B-klassade fordon och lätta lastbilar Visa upphandlingen »
2023-10-18   Upphandling av maskiner och tillhörande serviceavtal (Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag)
Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, har för avsikt att genomföra en upphandling avseende ramavtal för Maskinutrustning för professionell dekortillverkning. Köparen avser teckna ramavtal för leverans, serviceavtal och support av maskinutrustning för professionell dekortillverkning. Ramavtal tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller ställda krav. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lundqvist Maskin&Verktyg AB Sernbrandt maskiner & verktyg aktiebolag Swedendro AB
2023-10-18   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Beskrivning av upphandlingen Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av service och underhåll av befintliga anläggningar för TV på myndighetens verksamhetsställen, leverans av TV-apparater enligt kravspecifikation, tillhandahållande och distribution av specificerat kanalutbud, teknisk utrustning för TV-mottagning och distribution av TV-signaler samt installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma kanalutbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom … Visa upphandlingen »
2023-10-17   Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar (Härryda Vatten och Avfall AB)
Härryda Vatten och Avfall AB upphandlar ramavtal för underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar.  Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer i övrigt omfattas ombyggnationer av ramavtalet. Arbeten  kommer att avropas löpande efter behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Askims Pump & Maskinteknik Ahlberg & Co Aktiebolag Purac AB Xylem Water Solutions Sweden AB
2023-10-17   Ramavtal för totalentreprenad avseende akut underhåll vid brand- eller stormskador (MKB Fastighets Aktiebolag)
Upphandlingen gäller ramavtal för byggprojekt i form av totalentreprenader som avser akut underhåll inklusive sanering till följd av skador som uppstått på grund av exempelvis brand eller storm (försäkringsärenden). Visa upphandlingen »
2023-10-16   Utförande av underhåll på byggnadsverk 17-170-1 inom Säffle kommun, Värmlands län (Trafikverket Myndighet)
Betong reparationer på brostöd ( i vatten), ny beläggning och ombyggnation av serviceplattformar. Det är en komplexåtgärd då betongåtgärderna sker i vatten. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Bilpool (Österåkers kommun)
Upphandlingen omfattar en bilpool om fem (5) fordon från avtalsstart varav fyra (4) fordon ska använda el för framdrift och ett (1) fordon ska vara en laddhybrid med el/bensin för framdrift. Visa upphandlingen »
2023-10-16   Båtar till räddningstjänst (2023) (Södertörns brandförsvarsförbund)
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff/SBFF) inbjuder potentiella Leverantören att lämna anbud gällande: • Köp och leverans av fyra (4) stycken fabriksnya båtar • 36 månader Service & Underhållsavtal, till dessa båtar Enligt de krav som anges i upphandlingsdokumentationen med tillhörande bilagor. Båtarna är avsedda att verka i Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) arbetsområde och svara på en bredd av olyckor, enskilt eller tillsammans med Sbff:s övriga fordonspark. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Basunderhåll väg område Västra Skaraborg (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Visa upphandlingen »
2023-10-13   Basunderhåll väg på allmänna vägar område Landvetter (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar område Landvetter, V:a Götalands län, väglängd ca 90 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Verkstadstjänster personbilar (Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg)
Upphandlingen avser service och reparation av Räddningstjänsten Storgöteborgs person- och transportfordon upp till 3,5 ton. Upphandlingen är uppdelad i två kategorier - kategori A: Stenungsund, Lilla Edet samt Tjörns kommun respektive kategori B: Göteborg, Lerum, Partille, Mölndal, Härryda samt Kungsbacka kommun. Anbudsgivaren kan välja att lämna anbud på en eller båda kategorier. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mechanum
2023-10-13   Hisservice och underhåll av hissar (Region Blekinge)
Att en leverantör ska göra tillsyn och skötsel, service samt felsökning och reparation av hissarna, enligt angivet intervall. Möjlighet till inköp av förbrukningsmtrl till verifierat netto 12% ska ingå. Vidare ingår att samma leverantör ska kunna tillhandahålla akutåtgärder. I händelse av att denne leverantör inte klarar av inställelsetiden för akutåtgärder kommer leverantör som är rangordnad tvåa att tillfrågas. I de fall underhållsarbetet bedöms överstiga 300 tkr så kommer en andra konkurrensutsättning … Visa upphandlingen »
2023-10-12   Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malung inom Dalarnas län (Trafikverket Myndighet)
Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malung inom Dalarnas län Visa upphandlingen »
2023-10-12   Städmaskiner inkl. service och underhåll (Botkyrka kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal för service och underhåll av kommunens befintliga städmaskiner samt inköp av nya städmaskiner efter behov. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Drift och underhåll av byggnader och tekniska installationer (Täby kommun)
Drift och underhåll av byggnader och tekniska installationer till Täby kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-11   Säkerhetsdörrar och skyddsfönster (Säkerhetspolisen, Säpo)
Upphandlingen omfattar ramavtal med en leverantör avseende leverans och installation av säkerhetsdörrar och säkerhetshöjande skydd på fönster, leverans av mekaniska skydd samt färdigställande av ytskikt efter installation. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Två (2) stycken kranbilar inkl. service och reparationskostnad (Vafabmiljö kommunalförbund)
Vafabmiljö har för avsikt att införskaffa två (2) styckna sopbilar med kran,1-fack inklusive service och reparationer. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2024-08-31 finns.. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kommunikationsoperatör för Mitthem AB (Sundsvalls kommun)
Upphandlingen och denna inbjudan till anbudsansökan avser etablering av en kommunikationsoperatörstjänst med en tillhörande kommunikationsinfrastruktur avsett för Mitthems Fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2018-09-01 - 2024-08-31 finns. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Basunderhåll väg område Dalsland (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) Visa upphandlingen »
2023-10-06   Ramavtal underhållstjänster lokalnät och luftledningsnät (Växjö Energi Elnät AB)
Avtalet kommer innefatta underhållstjänster såsom: Besiktning av kabelskåp för 0,4kV-nät Underhålls och rötskadebesiktning av luftledningar för 0,4, 10kV, (50kV-nät (option) Årlig driftbesiktning luftledningar över 1000V (option) Kontrollmätning av jordtag Stolpar, betong och stål. Korrosionsmätning (option). Visa upphandlingen »
2023-10-06   Basunderhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen (Trafikverket Myndighet)
Basunderhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen Visa upphandlingen »
2023-10-06   Mekaniska verkstadstjänster 2024 (Uppsala Vatten och Avfall AB)
Upphandlingen avser ramavtal för mekaniska verkstadstjänster inom verksamhetsområdena spillvatten, dricksvatten, biogas/distribution. Efterfrågade tjänster är: - Licenssvetsning - Industrimontage - Maskinreparationer - Verkstads och underhållsarbeten - Tillverkning av maskindetaljer. - Projektarbeten Visa upphandlingen »
2023-10-05   Upphandling av: Service av portar (Halmstads kommun)
Varmt välkommen att delta i Halmstad kommun och dess bolag upphandling av service av portar. Kommunen och dess bolag har portar som behöver service årsvis, behov av löpande reparationer samt underhåll av ett stort antal manuella portar och grindar. Välkommen med anbud! Visa upphandlingen »
2023-10-05   Maskiner, reparationer, reservdelar, drivmedel och tillbehör för grönyteskötsel och anläggningsarbete (Malmö kommun)
Upphandlingen avser maskiner, reparationer, reservdelar, drivmedel och tillbehör för grönyteskötsel och anläggningsarbete. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Maskinparken Malmö AB
2023-10-05   Varvsunderhåll på fartyget Svea (Sjöfartsverket)
Svenska Sjöfartsverket ge Er tillfälle att lämna anbud angående årlig varvsöversyn samt utförande av diverse övriga arbeten på fartyget Svea. Upphandlingsföremål Svenska Sjöfartsverket ge Er tillfälle att lämna anbud angående årlig varvsöversyn samt utförande av diverse övriga arbeten på fartyget Svea. Ungefärliga fartygsdimensioner: LOA: 69,50 m LPP: 64,20 m Breadth, moulded: 15,80 m Depth, moulded; 8,60 m Frame spacing; 600 m Max. moulded draught to baseline: 5,9 m Tonnages: Gross tonnages approx: 3148 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Falkvarv AB