Leverantör: Tuve Byggservice AB

8 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Tuve Byggservice AB nämns

2023-05-24   Hantverkstjänster - Byggarbeten (Mölndals stad)
Upphandlingens syfte är teckna ramavtal för att tillgodose Mölndals stads behov av byggnads- och installationsarbeten i forma av ombyggnads- och nybyggnadsarbeten samt löpande reparation-, service- och underhållsarbeten av byggarbeten under avtalsperioden. Byggarbeten inom dessa områden kan omfatta, men inte begränsas av: takreparation, byte och reparation av fönsterkarmar och dörrar, ombyggnader och lokalanpassningar, toalettrenoveringar, anpassningar, innertak, innerväggar och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brixly Bygg & Konsult i Väst AB Göfast Gruppen AB Hansson och Söner Entreprenad AB K 21 Service AB Konceptbyggen i Väst AB Kungsbacka Byggnads AB Nordiska Kvalitetsbyggen AB Skanska Direkt AB Tumleheds Bygg Aktiebolag Tuve Byggservice AB
2023-02-13   Ramavtal - Byggtjänster (Orust kommun)
Orust kommun, i samverkan med Stiftelsen Orustbostäder, upphandlar ramavtal avseende byggtjänster inom beställarens fastighetsbestånd i Orust kommun. Beställaren avser att teckna ramavtal med högst tre entreprenörer. Ramavtalstiden är ett (1) år med möjlighet till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års ramavtalstid. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: K21 Entreprenad Bohuslän AB Tuve Bygg AB Tuve Byggservice AB
2023-02-13   Ramavtal hantverkstjänster- Byggnadsarbeten (Tjörns kommun)
Tjörns kommun avser att teckna ramavtal med fyra leverantörer avseende hantverkstjänster inom området byggarbeten. Upphandlingens syfte är att tillgodose kommunen och dess bolags behov av löpande reparations-, service- och underhållsarbeten samt mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten i fastighet och anläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hansson och Söner Entreprenad AB Svensk Bygg & Industriservice AB Tuve Byggservice AB
2022-12-22   Byggarbeten (1- 10 miljoner) (Varbergs kommun)
Administrativa Föreskrifter Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Anbud ska lämnas på det svenska språket. All kommunikation i detta och kommande projekt ska ske på det svenska språket. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bab Bygg AB Bjelkenfors Bygg AB Brixly Bygg & Konsult i Väst AB MTA bygg o Anläggning i Halland AB Peterson & Hansson Bygg AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag Serneke Sverige AB SK BYGG AB Tage & Söner i Varberg AB TRABEA Bygg AB Turessons Bygg i Varberg AB Tuve Byggservice AB
2022-12-22   Byggtjänster (Borås kommun)
Upphandling med syfte att teckna ramavtal med ett antal entreprenörer för att tillgodose UMs löpande behov av byggtjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg & Konsult i Väst AB Byggcenter i Borås Byggnads AB Byggman Borås AB Ro-gruppen Södra Älvsborg AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag T M Borås Bygg AB Tuve Byggservice AB Wästbygg Entreprenad AB
2022-03-17   Hantverkstjänster bygg- servicearbeten och mindre entreprenader (Stenungsunds kommun)
Ramavtalet syftar till att täcka Stenungsunds Kommun och avropande bolags behov av löpande reparations-, service- och underhållsarbeten samt mindre ombyggnads- och nybyggnadsarbeten i fastighet/byggnad. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mats Lundkvist Byggservice AB PROCESSBYGG TJÖRN AB Tuve Bygg AB Tuve Byggservice AB
2021-05-05   Byggservice (Göteborgs stads bostads AB)
Upphandlingen omfattar ramavtal för byggservice avseende Bostadsbolagets fastighetsbestånd. Upphandlingen är uppdelad i sex geografiska områden och avser hela Bostadsbolagets byggnadsbestånd vilket är indelat i tre distrikt (två geografiska områden per distrikt) samt tre separata kommanditbolag med totalt cirka 24 500 lägenheter och cirka 1 200 mindre lokaler. Dessa är utspridda över hela Göteborg i ca 600 fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Göfast Gruppen AB Rune Adielsson Byggnads Aktiebolag Tuve Byggservice AB
2018-02-01   Higabs behov av planerat underhåll och lokalanpassning (Higab AB)
Avsikten med denna upphandling är att teckna ramavtal för att möta Higab:s behov av byggnadsarbeten avseende lokalanpassningar, planerat underhåll och projekt över 4 500 000 SEK. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg & Konsult AB Tuve Byggservice AB Tvåtumfyra Byggnads Aktiebolag