2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-10-24   Hyra av bilar och minibussar (Skellefteå kommun)
Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft AB, Skellefteå Buss AB, Skellefteå City Airport AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå Industrihus AB, Skellefteå Kulturhus AB, Skellefteå Museum AB, Västerbottensteatern AB och Skellefteå Science City AB genomför en upphandling som kommer att utmynna i ett ramavtal avseende hyra av personbilar och minibussar. Maximalt två leverantörer kommer att antas. För mer information se upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Europeisk Biluthyrning Aktiebolag Sandfors Trading AB
2023-10-19   Operationell leasing av fordon (Södertörns Fjärrvärme AB)
Upphandlingen avser ramavtal för operationell leasing av fordon för Södertörns Fjärrvärme (SFAB). Detaljer redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Visa upphandlingen »
2023-10-18   Personbilar och lätta transportfordon (Malmö Leasing AB)
Upphandlingen avser ett ramavtal för inköp av personbilar och lätta transportfordon Visa upphandlingen »
2023-10-16   Bilpool (Österåkers kommun)
Upphandlingen omfattar en bilpool om fem (5) fordon från avtalsstart varav fyra (4) fordon ska använda el för framdrift och ett (1) fordon ska vara en laddhybrid med el/bensin för framdrift. Visa upphandlingen »
2023-10-13   Specialfordon kem (Motala kommun)
Räddningstjänsten Motala-Vadstena upphandlar ett motorfordon, en kem- och depåbil, som ska användas vid räddningsinsatser inom organisationen. Fordonet kommer att användas vid olika typer av händelser, t.ex. utsläpp av farligt ämne, restvärdesräddning och som depå vid större räddningsinsatser av olika slag. Fordonet ska framföras på olika vägtyper och väglag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Westbay Solutions AB
2023-10-12   FIP "första insatsperson" bilar till räddningstjänster (Svalövs kommun)
Upphandling av två stycken FIP bilar till räddningstjänsten Upphandlande myndighet Upphandlande myndigheter är: Räddningstjänsten i Svalövs kommun org. nr 212000-0993. Allmän beskrivning och omfattning Räddningstjänsten i Svalöv upphandlar 2 stycken mindre fordon, FIP-bilar. Räddningstjänsten använder enmansbemannade fordon i funktionen ”FIP” (Först Insats Person). En FIP kan vara deltidsstyrkeledare eller deltidsbrandman. Helt eller delat anbud Helt anbud, en leverantör kommer att … Visa upphandlingen »
2023-10-11   Fordon inkl leasing (Smedjebackens kommun)
Upphandlingen omfattar leasing och köp av nya och begagnade personbilar och transportfordon som enligt vid var tid gällande regler får köras med B-körkort. Upphandlande myndighet har även möjlighet att köpa tillkommande produkter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volkswagen Group Sverige AB
2023-10-10   Patientbuss (Region Kalmar Län)
Region Kalmar läns befintliga patientbuss ska ersättas. Upphandlingen omfattar en specialbyggd buss för patientresor. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Leasing av fordon (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Leasing samt administrationsavtal för Tekniska verkens fordon Beställaren har haft operationell leasing sen många år tillbaka och vill fortsätta med det upplägget. Upphandlingen omfattar operationell leasing av fordon samt administration av Beställarens egenägda fordon. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Pist/Spårmaskin Hallstaberget (Sollefteå kommun)
Sollefteå kommun avser att köpa en fabriks ny pist/spårmaskin. Ska under vinterhalvåret användas på Hallstabergets skidområde som spårmaskin och komplettering/reservmaskin på den intilliggande alpina anläggningen. Maskinen ska även nyttjas för schaktning och preparering av konstsnö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Winn Marketing Aktiebolag
2023-10-05   Pistmaskin med vinsch till Falu kommun (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Falu kommun har behov av en ny pistmaskin för att i första hand kunna preparera hoppbackarna på Lugnet, men även kunna använda maskinen till andra uppgifter på området. Förutom att köpa en ny pistmaskin behöver de även byta in den befintliga pistmaskinen. Har ni möjlighet att byta in befintlig maskin och leverera en ny pistmaskin som matchar Faluns önskemål? Tveka inte att lämna in ett anbud i denna upphandling! Visa upphandlingen »
2023-09-29   Leasing för finansiering av personbilar och lätta lastbilar (Kalmar kommun)
Inbjudan Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor. I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”. Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten. Visa upphandlingen »
2023-09-29   2023 Fordonsleasing Region Norrbotten (Region Norrbotten)
Upphandlingen syftar till ramavtal med ett antal leverantörer, för att säkerställa behovet av leasingbilar och service i personbilssegmentet för Region Norrbottens samtliga verksamheter. Anbud kan lämnas för hela upphandlingen eller på delar av upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arento AB Bilinorr AB Bilkompaniet
2023-09-26   Personbil till serviceavdelningen, sedan, biogas (Tranås kommun)
Ersätter ZED 394. Inledning På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder Tranås kommuns upphandlingsenhet till anbudsgivning på en (1) st personbil, sedan, biogas, enligt detta upphandlingsdokument inkl. bilagor. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Släckbil till Räddningstjänsten (Hultsfreds kommun)
Släckbil till Räddningstjänsten Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sala Brand AB
2023-09-21   Stor minibuss med 4-5 enskilda kupéer (Kriminalvården)
Kriminalvårdens nationella transportenhet transporterar frihetsberövade personer i olika typer av fordon. Syftet med denna upphandling är att genomföra ett pilottest av en för Kriminalvården ny typ av fordon med en ny typ av utformning interiört. Upphandlingen avser fordon med totalvikt ca 4-6 ton avsedda för transport av frihetsberövade personer. Fordonen ska vara utrustade med enskilda ljudisolerade kupéer för minst 4 klienter, samt ytterligare passagerare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: WAMB Special Vehicles AB
2023-09-21   Upphandling av elektriska arbetsfordon (Försvarsmakten)
Försvarsmakten bedriver verksamhet i och utanför bergrum runtom i Sverige. Försvarsmaktens personal har behov av fordon för att färdas i, runtom och utanför bergrummen. Utrymmet i bergrummen är begränsade, vilket föranleder att kravet på fordonets vändradie är av väsentlig betydelse för Försvarsmakten. Isbildning förekommer inuti bergrummen, vilket också föranleder krav på dubbade däck under vintertid. Fordonen kommer i huvudsak att hanteras av Försvarsmaktens personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nomaco AB
2023-09-20   Långtidshyra fordon (Region Gävleborg)
Upphandlingen avser långtidshyra av fordon. Visa upphandlingen »
2023-09-19   Personbilar till socialförvaltningen, 2 st SUV (Tranås kommun)
Inledning På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder Tranås kommuns upphandlingsenhet till anbudsgivning på två (2) st personbilar, SUV-modell, enligt detta upphandlingsdokument inkl. bilagor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atteviks Bil AB
2023-09-19   Ambulansfordon (Region Västmanland)
Storbilsambulans Omfattning Denna upphandling består av följande delar: Del 1 - Bilaga 1- Kravspecifikation samt LCC kalkyl - Ambulans typ 1Del 2 - Bilaga 2 - Kravspecifikation samt LCC kalkyl - Ambulans typ 2 Köparen har option att köpa ytterligare en (1) styck ambulansfordon för vardera del i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingen avser köpekontrakt i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.Benämns vidare som Avtal. Volymuppgifter Det beräknade antalet för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
2023-09-15   Fordonsupphandling 2-2023 (Åmåls kommun)
Åmåls kommun planerar att köpa in 36-45 stycken HEV-fordon. Om erforderliga beslut fattas. Åmåls kommun är en politiskt styrd organisation som kan leda till en förlängd tilldelning i den här upphandlingen. Visa upphandlingen »
2023-09-08   Bilpool Linköpings kommun (Linköpings kommun)
Upphandlingen avser ett helhetskoncept med en öppen bilpool med sikte på fossilfritt bränsle till Linköpings kommun, det vill säga tillgång till bilar, bokningssystem, administration, service, drift samt underhåll av bilpool. Med öppen bilpool menas att bilarna ska vara tillgängliga för allmänheten och externa företag. Upphandlingen omfattas även av optioner om hel- och halvsluten bilpool. Visa upphandlingen »
2023-09-07   Bemanning av patientbuss (Region Kalmar Län)
Upphandlingen omfattar bemanning av Region Kalmar läns patientbuss, det vill säga förare till patientbussen. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Tjänstefordon 2022 (Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet)
Upphandlingen omfattar ramavtalsupphandling avseende personbilar och lätta transportbilar. Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal där alla statliga myndigheter och ett antal andra upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av fordon avsedda för B-körkort. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 3 000 miljoner SEK exklusive mervärdesskatt under dess löptid om 24 månader inklusive möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader. Kammarkollegiet … Visa upphandlingen »
2023-08-24   Passagerarfordon (Försvarets radioanstalt FRA)
Två (2) fordon för persontransport. Visa upphandlingen »
2023-08-22   Servicefordon till Finnvedsbostäder (Värnamo kommun)
Finnvedsbostäder upphandlar Servicebilar (el med minimum räckvidd 270 km enligt WLTP och diesel). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag
2023-08-14   Patientbuss (Region Kalmar Län)
Region Kalmar läns befintliga patientbuss ska ersättas. Upphandlingen omfattar ett fordon som idag är en specialbyggd buss för patientresor mellan Kalmar och Linköping. Resorna utförs med fordon som ska ge god komfort under resor på cirka 25 mil enkel väg. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Kombibilar (Försvarets radioanstalt)
Upphandling av fyra stycken kombibilar enligt kravspecifkation och övriga upphandlingsdokument. Anbud kan lämnas på olika bilmärken Visa upphandlingen »
2023-07-28   Finansiella leasingtjänster (Västra Götalandsregionen)
Upphandling av Finansiella Leasingtjänster avseende fordon och övriga leasingobjekt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skandinaviska Enskilda Banken AB
2023-07-25   Ramavtal avseende skol- och färdtjänstbussar till transportenheten (Finspångs kommun)
Finspångs kommun bjuder härmed in till anbudsgivning i offentlig upphandling avseende ramavtal för skol- och färdtjänstbussar. Upphandlingen avser ramavtal för köp och leverans av fabriksnya bussar avsedda för skolskjuts och färdtjänst. Följande fordonstyper ingår i upphandlingen: - Handikappanpassad buss/taxibuss för 8 passagerare - Handikappanpassad buss för 19 passagerare Ramavtal kommer att tecknas med en (1) anbudsgivare där samtliga villkor för avrop är fastställda. Visa upphandlingen »
2023-07-10   Renhållningsfordon 4-facksaggregat Stenungsund (Renova Aktiebolag)
Upphandling omfattar 4 stycken renhållningsfordon med 4-facksaggregat. Visa upphandlingen »
2023-07-06   Depåfordon 2024 (Räddningstjänsten Storgöteborg)
Upphandling av nytt depåfordon Visa upphandlingen »
2023-07-04   Tvåvägsfordon för rensning av spårvägsspår (Göteborgs Spårvägar AB)
Köparen har ett behov av ett fordon för rensning och uppsamling av skräp, bromssand och oönskade partiklar i spårvägsnätet. Fordonet är ett så kallat tvåvägsfordon för att kunna framföras på såväl väg- som spårväg. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Ledningsfordon (Trafikverket Myndighet)
Anskaffning av två stycken Ledningsfordon. Visa upphandlingen »
2023-06-30   Korttidshyra av fordon 2023 (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Våra sju samverkande kommuner Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter med bolag har behov av att kunna hyra personbilar av olika storlek. Dels fordon med förbränningsmotorer men även rena elbilar och plug-in hybrider. Upphandlingen är uppdelad i geografiska områden och maximalt tre leverantörer kommer att tilldelas kontrakt i respektive geografiska område. Låter detta som en upphandling för er? Välkommen att lämna in ert anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Europeisk Biluthyrning Aktiebolag Mabi Sverige AB Rolf Ericson Bil i Dalarna AB Sweden Rent A Car AB
2023-06-29   Rullstolstaxi och Bårtaxi 2024 (Region Stockholm, Trafiknämnden)
Upphandling av ramavtal för rullstolstaxi samt bårtaxi inom Region Stockholm. Ramavtalen upphandlas i två separata delar. Visa upphandlingen »
2023-06-29   Fordon till Trelleborg (Trelleborgs kommun)
Denna upphandling avser inköp av Fordon till Trelleborgs kommun, fordon avser lätta fordon upp till 3,5 ton, personbilar, transportbilar och minibuss. Visa upphandlingen »
2023-06-26   Ramavtal fordon (Lunds kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för inköp av nya fordon upp till 3,5 ton med olika drivmedelsalternativ, storlek, tjänstevikt och modeller. Beställaren har delat in fordon i olika segment baserat på storlek på fordonet se bilaga " Fordonsmatris 2023" Ramavtal kommer att tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven i detta underlag och som kan leverera fordon till en eller flera fordonskategorier i fordonsmatris bilaga "Fordonsmatris 2023". Avrop från ramavtalet kommer att ske genom … Visa upphandlingen »
2023-06-21   Basbil (Värends Räddningstjänstförbund)
Omfattning Upphandlingen avser leverans av en (1) Basbil. I upphandlingen ingår även utbildning på upphandlat fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floby Rescue AB
2023-06-08   Släckbil (Landskrona kommun)
Upphandling av Släckbil till Landskrona Räddningstjänst. Upphandlingens omfattning Upphandlingen avser ett engångsköp av släckbil utformad enligt kravställning till Landskrona Räddningstjänst med ett uppskattat värde av 6 000 000 SEK exklusive moms. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floby Rescue AB
2023-05-26   Operationell leasing av förmånsbilar (Copenhagen Malmö Port Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende operationell leasing av förmånsbilar för Copenhagen Malmö Port Aktiebolag (CMP) i Malmö. Visa upphandlingen »
2023-05-26   Tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar (Polismyndigheten)
Avtalet omfattar leverans av: två (2) olika varianter av nytillverkade tunga utryckningsregistrerade kontorsbussar, båda varianterna ska vara baserade på samma grundfordon/chassi. Upphandlingen omfattar även service- och reparationstjänster samt reservdelar, verktyg och utbildning. Visa upphandlingen »
2023-05-26   Leasingfordon (Varbergs kommun)
Omfattning Upphandlingen omfattar personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop (FKU) av det samlade behovet under avtalstiden. Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal med Anbudsgivare som kan tillhandahålla Leasingfordon med god service från avrop till eventuell återlämning av fordonet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Deluxe Bil Halland AB Förenade Bil i Göteborg AB Gert Johansson´s Bilfirma Aktiebolag Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag Hedin Mölndal Bil AB Mobility Motors Group Sweden AB
2023-05-25   Utryckningsfordon (Halmstads kommun)
Räddningstjänsten i Halmstad behöver FIP (Första Insats Person) bilar. Behovet är både skåpbilar samt minibuss. Visa upphandlingen »
2023-05-24   Släck/räddningsfordon 2025-2027 (Storstockholms brandförsvar)
Storstockholms brandförsvar genomför upphandling av sammanlagt sex släck/räddningsfordon med leverans under åren 2025 och 2027. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Floby Rescue AB
2023-05-23   202303 Långtidshyra Bilar (Sveriges Television Aktiebolag)
Långtidshyra av personbilar och skåpbilar, lätta lastbilar till PS-bolagen. Visa upphandlingen »
2023-05-23   Renhållningsfordon 4-facksaggregat Lerum Partille Härryda (Renova Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar 4 stycken renhållningsfordon med 4-facksaggregat. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag