Upphandlingar: Kläder, skor, väskor och tillbehör

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av kläder, skor, väskor och tillbehör i Sverige

2023-12-04   Framework agreement Metal insignias (FMV)
FMV procures Metal ingsignias for the Swedish Armed Forces (SwFA) to fill the need that exists. Visa upphandlingen »
2023-11-24   Protective helmet for vehicular use (Polismyndigheten)
This procurement includes the provision of protective helmets for vehicular use in mountain environments. Visa upphandlingen »
2023-11-13   Framework agreement Textile insignias (FMV)
FMV has been given the task of procuring a new Framework agreement of Textile insignias to SwAF. Included in the procurement are woven and embroidered insignias divided in to 34 price groups. The insignias are part of uniforms worn by personal in the Swedish Armed Forces when they represent Sweden, both at home and abroad. Visa upphandlingen »
2023-11-09   Hedersbelöning Guldmedaljer (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar Guldmedaljer till stadens invånare. Staden uppskattar det till 40-80 medaljer om året inklusive tillbehör. Staden delar en gång per år ut hedersbelöningar till anställda och tidigare anställda som gått i pension under året. Därav varierar antalet kraftigt. Dessutom delar staden även ut guldmedaljer till "förtjänta Stockholmare". Visa upphandlingen »
2023-11-07   Glove system (FMV)
Candidates are hereby invited to participate in the procurement of a Glove system to SwAF. The procurement procedure is a Negotiated Procedure with prior publication of a contract notice (LUFS). Visa upphandlingen »
2023-10-27   Riot helmet (Polismyndigheten)
The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority on a national basis. The framework agreement includes the provision of riot helmets, accessories and spare parts. Visa upphandlingen »
2023-10-24   Presentkort (Lidingö stad)
Lidingö Stad , stadsledningskontoret, har fått i uppdrag att upphandla ramavtal avseende presentkort till Lidingö stad (staden). Syftet med upphandlingen är att tillgodose stadens behov av presentkort genom tydlig information, enkla beställnings- och betalningsrutiner samt till prisvärd kvalitet. Målet är att få ett ramavtal med flera leverantörer som använder väl utvecklade rutiner och erbjuder konkurrensmässiga priser även för sådana varor som inte har prissatts i anbudet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Awardit CLS AB Elfviks Herrgård AB KB Lidingö Nya Centrum Lidingö Optikern New Promotion Sverige AB RD Lidingö AB butik No40 Rönneberga Konferens The Gifted Company AB
2023-10-24   Kläder och skor till ungdomar och klienter inom SiS (Statens institutionsstyrelse)
SiS genomför en upphandling av ett basutbud av kläder och skor till de ungdomar och klienter som vårdas hos SiS. Kläderna kommer främst att användas av ungdomar och klienter under akuta och tillfälliga perioder men trots detta finns ett behov av variation i plaggens utförande. SiS avser därför att köpa in ett sortiment som erbjuder variation i både färg och modell samt storlekar. Eftersom kläderna bland annat kommer att bäras av unga är det särskilt viktigt att Anbudsgivaren kan erbjuda bekväma och … Visa upphandlingen »
2023-10-23   Mjukpapper, säckar, påsar, plast-och engångsartiklar, städkemikalier och städmaterial m.m (Habo kommun)
Håbo kommun upphandlar en (1) Leverantör för två (2) anbudsområden: ​Anbudsområde 1; Papper, plast och engångsmaterial omfattar mjukpapper, plastpåsar, säckar och plast­ och engångsartiklar m.m. Anbudsområde 2; Städkemikalier och material omfattar städkemikalier och städmaterial. Visa upphandlingen »
2023-10-20   Larmställ till räddningstjänsten (Arvika kommun)
Upphandlingen avser larmställ till räddningstjänsten i Arvika kommun, Säffle kommun och Eda kommun. Upphandlingen avser ramavtal. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2 Visa upphandlingen »
2023-10-18   Förbands- och antitrombosstrumpor och kompressionsbandage (Region Östergötland)
Region Östergötland avser med denna upphandling att upphandla följande produktområden: Kompressionslindor (lågelastiska, mellanelastiska och högelastiska), kompressionsset, skumgummipolster och förbands- och antitrombosstrumpor. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Larmställ och tillbehör (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen omfattar ramavtal av Larmställ och tillbehör för Räddningstjänstens personal inom Eskilstuna kommun samt Strängnäs kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Förbrukningsvaror inom Städ, kem, papper och plastprodukter Dalslandskommunerna + Säffle (Färgelanda kommun)
Kommunerna Säffle, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors med tillhörande bolag inbjuder Er att lämna anbud på lokalvårdsprodukter till kommunernas lokalvård och i viss mån kök. Upphandlingen är uppdelad i åtta (8) olika kategorier. För samtliga kategorier kan man välja att lämna anbud per kategori och per kommun. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Gåvokort (Sundbybergs kommun)
Ramavtal för att täcka Sundbybergs stads behov av gåvokort. Visa upphandlingen »
2023-10-12   Antihalkstrumpor (Region Kronoberg)
Upphandlingen avser antihalkstrumpor till Region Kronoberg samt Region Blekinge Visa upphandlingen »
2023-10-11   Arbetskläder (Länsstyrelsen i Västerbottens Län)
Upphandlingen avser ramavtal för leverans av arbetskläder, skyddskläder, profilkläder, skor och tillbehör inom området till Länsstyrelsen Västerbottens olika verksamheter. Visa upphandlingen »
2023-10-09   Cyklar och el-cyklar (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tjänstecyklar, transport, service och tillbehör, samt värdecheckar som minnesgåvor. Med tjänstecyklar avses cyklar och elassisterade cyklar och lastcyklar. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Profilprodukter och gåvor (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen omfattar profilprodukter och gåvor till Region Skåne samt bolagen Folktandvården Skåne AB samt Visit Skåne AB. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Profilprodukter (Kristinehamns kommun)
Kristinehamns kommun ska upphandla profilprodukter till kommunens förvaltningar. Produkterna ska delas ut som gåvor till gäster, föreläsare och i samband med uppvaktning av kommunens medarbetare. Omfattning Kristinehamns kommun har för avsikt att upphandla profilprodukter. Upphandlingen avser framtagning av profilprodukter tillsammans med kommunen, lagerhållning av framtagna produkter, webbshop för beställningar, leverans och fakturering av beställda produkter. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Presentkort julgåva (Arvika kommun)
Upphandlingen avser julgåva i form av presentkort till anställda inom Arvika kommunkoncern. Antalet anställda är ca 3 000 personer. Presentkorten ska endast kunna lösas in lokalt i butiker/restauranger/caféer belägna i Arvika kommun. Upphandlingen har ett fast pris som utgörs av presentkortets värde. Under 2023 kommer värdet att uppgå till 500 kr per anställd. Upphandlingen avser ramavtal. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Föreningen Aktiva Arvika
2023-10-02   Procurement of Bomb suits (FMV)
Framework agreement regarding Bombs suits (3+2+2 = 7yrs) for the Swedish Armed Forces and other gov. organizations. This procurement will be conducted as a negotiated procedure. Est. value EUR 25,000, Visa upphandlingen »
2023-10-02   2023 Julgåvor Region Norrbotten (Region Norrbotten)
Upphandlingen avser julgåvor i form av presentkort till Region Norrbotten. Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som mottagaren kan använda som betalningsmedel för köp i enskild butik, kedja av butiker eller icke-fysisk butik i vilken presentkortet kan lösas in via internet. Anbudsgivaren ska kunna leverera presentkort från minst 3 butiker per presentkortskategori: Guld, smycken & armbandsur, Glas & porslin, Resor, Upplevelser, Hus & hem, Data & elektronik. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Arbetskläder till Fastighet, Verkstad, Hantverk, Gator och Park (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar arbetskläder till personal inom fastighet, verkstad, hantverk, gator och park på Luleå Kommun och Luleå Lokaltrafik. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Gåvokort till medarbetare (Växjö kommun)
Upphandlingen avser gåvokort till kommunkoncernens medarbetare. Omfattning Upphandlingen avser inköp av gåvokort till medarbetare inom Växjö kommunkoncern. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Med gåvokort avses värdebevis med ett på förhand fastställt värde. Beställaren har ca 7 000 medarbetare, och gåvokorten avses användas främst som julgåva, men även övriga gåvor under året, till exempel uppvaktningar, avtackningar m.m. Det faktiska behovet kan komma att avvika från angivna uppgifter och … Visa upphandlingen »
2023-09-27   Presentkort till personal (Kalmar kommun)
Upphandlingen omfattar presentkort som ska avropas som skattefri gåva till kommunens anställda. Presentkortet ska berättiga mottagaren för köp av ett brett utbud av produkter, tjänster eller upplevelser. Anbudsområde 1 avser köp i fysisk butik, café eller restaurang. Anbudsområde 2 avser köp i onlinebutik. Se upphandlingsdokument med tillhörande bilagor för fullständiga villkor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kalmar City Samverkan AB The Gifted Company AB
2023-09-27   Tvätt- och textilservice (Västerbottens läns landsting)
Denna upphandling omfattar tvätt- och textilservice inom Region Västerbotten. Målet med denna upphandling är att teckna avtal med en leverantör för utförande av tvätt- och textilservice som uppfyller regionens krav på kvalitet, leveranssäkerhet, hygien och miljö. Visa upphandlingen »
2023-09-26   Presentkort (Lerums kommun)
Bakgrund och omfattning Upphandlingen omfattar ramavtal avseende gåvor till kommunens anställda, i form av presentkort. Presentkorten ska kunna nyttjas i fysisk butik inom kommunens geografiska område och ska omfatta ett brett utbud av olika kategorier av produkter och tjänster. För närmare beskrivning samt kravställning vänligen se handling 3.Uppdragsbeskrivning och krav på tjänsten. Maximalt värde som kan avropas inom ramen för detta avtal är 7 MSEK. Om ramavtalets omsättning når upp till eller … Visa upphandlingen »
2023-09-25   Bevispåsar (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av påsar för förvaring av olika typer av bevismaterial. Visa upphandlingen »
2023-09-22   MC-kläder och utrustning till Förarprov (Trafikverket Myndighet)
Upphandling av MC-kläder, skyddsutrustning och annan utrustning till Trafikverket Förarprov. Detta innefattar bland annat hjälmar, jackor, byxor, stövlar, ryggskydd, skyddsvästar, handskar, intercom/ mikrofonkit och regnställ. Visa upphandlingen »
2023-09-22   Profil- och presentartiklar (Polismyndigheten)
Profil- och presentartiklar Visa upphandlingen »
2023-09-19   Presentkort (Mölndals stad)
Välkommen att lämna anbud på Mölndals stads upphandling av Presentkort! Uppdraget omfattar ramavtal avseende digitala och fysiska presentkort för minnes- och personalgåvor för inlösning i leverantörens webbportal. Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde. Med presentkort avses inte presentkort som kan bytas mot pengar. I webbportalen ska presentkortsmottagaren själv välja hos vilket anslutet företag den vill använda sitt presentkort. De anslutna företagen ska … Visa upphandlingen »
2023-09-15   Hyra och tvätt av renrumskläder (Chalmers tekniska högskola Aktiebolag)
Upphandlingen avser hyra och tvätt av renrumskläder, även tvätt av Chalmers egna renrumskläder ska kunna tillhandahållas. Chalmers renrum är specificerad enligt ISO 14644-1, klass 5-7. Det är en förutsättning att en kommande leverantör har mycket god kunskap om de lagar och standarder som är specifika gällande tvättning och hantering av renrumskläder samt kan tillgodose behovet utan att brister i leveranser och överlämnande uppstår. Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap (MC2) bedriver forskning … Visa upphandlingen »
2023-09-15   Ambulanskläder 2023 (Region Blekinge)
Upphandling avser upprättande av ett ramavtal gällande ambulanskläder för Region Blekinges ambulanspersonal. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Kontorsmaterial, allmänt (Varuförsörjningen)
Upphandling av kontorsmaterial: Upphandlingen Upphandlingens ref och benämning är: VF2022-00042 Kontorsmaterial, allmänt Upphandlingen avser ramavtal och omfattar Block/Böcker Pärmar SkrivbordsmaterialPlastfickor Mappar Pennor Etikett Kvitto Turnummerlappar Märkband/kassett/maskin Tejp och tillbehör USB CD Övrigt sort Första hjälpen Rengöringsmaterial Säsong Stämplar Almanackor Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:10 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras. Varuförsörjningen beräknar … Visa upphandlingen »
2023-09-14   Profilprodukter (Finspångs kommun)
Finspångs kommun inbjuder er att lämna anbud på offentlig upphandling avseende profilprodukter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Azzcon Group i Sverige AB
2023-09-13   Julgåvor - Presentkort (Enköpings kommun)
Enköpings kommun avser att upphandla ramavtal för Julgåvor för kommunens anställda i form av presentkort Bakgrund och omfattning Upphandlingen omfattar presentkort som ska avropas som skattefri julgåva till kommunens anställda. Presentkortet ska berättiga mottagaren för köp av ett brett utbud av produkter, tjänster eller upplevelser. Kommunen kan även komma att nyttja avtalet för andra tillfällen som t ex uppvaktning eller avtackning. Presentkortet kan vara i form av digitala eller fysiska presentkort … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Awardit CLS AB GoGift.com A/S GoLoyal AB The Gifted Company AB
2023-09-08   Pappers- och plastmaterial (Varuförsörjningen)
Påsar, torkpapper, servetter, näsdukar, tvättlappar, folie av plast och aluminium, artiklar för mikrovågsugnar mm. Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2023-00014 Pappers- och plastmaterial Visa upphandlingen »
2023-09-01   Engångshandskar (Helsingborgs Stad)
Engångshandskar av främst nitril för användning inom vård och omsorg samt livsmedelshantering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Medea AB
2023-09-01   Julgåvor till medarbetare (Västerås stad)
Västerås stad inbjuder till att lämna anbud i denna upphandling som omfattar ramavtal för julgåvor (gåvokort) till medarbetare inom kommunen. Med gåvokort avses värdebevis med ett på förhand fastställt värde som används för att välja julgåvor från ett utvalt sortiment i en digital portal under en begränsad tid. Med gåvokort avses inte presentkort. Visa upphandlingen »
2023-08-31   Arbetskläder till Lokalvård, kök och badverksamhet (Luleå kommun)
Upphandlingen omfattar arbetskläder till Luleå Kommuns personal inom lokalvård, kök och badverksamhet. Visa upphandlingen »
2023-08-30   Presentkort som julklapp till personal (Helsingborgs Stad)
Upphandlingen omfattar presentkort som julklapp till personal. Visa upphandlingen »
2023-08-29   Batons for the Swedish mounted Police (Polismyndigheten)
The agreement includes the provision of eighty-eight (88) riding batons with two different lengths for the mounted police officers, ie. sixty-five (65) in the length of hundred-ten (110) cm and twenty-three (23) in the length of ninety (90) cm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sadelmager B.K. Rützou ApS
2023-08-29   Julgåva (Örebro kommun)
Inledning Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud gällande Örebro kommuns, org nr: 212000-1967 (nedan kallad upphandlande myndighet "UM") behov av Julgåva till kommunens medarbetare. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM återfinns på https://www.orebro.se/. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
2023-08-28   Presentkort julgåva 2023 (Polismyndigheten)
Leverans av fysiska presentkort som julgåva till Polismyndighetens anställda. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Personlig sjukvårdsväska (Polismyndigheten)
Polismyndigheten annonserar upphandling avseende personlig sjukvårdsväska. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sacci AB
2023-08-21   Arbetskläder för personal inom omsorgen (Jönköpings kommun)
Inledning Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende arbetskläder för personal inom omsorgen. Omfattning Löpande beställning samt utprovning av arbetskläder. Artiklarnas kvalitet och utförande ska anpassas för nämnda yrkeskategori beträffande rörelsevidd, bekvämlighet och slitstyrka. Arbetskläder ska erbjudas i modeller anpassade för både kvinnor och män. Antalet anställda som ska erhålla arbetskläder är ca. 3000 st. Avtalet avser inte skydds- och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HejMar AB
2023-08-21   2023 Julgåvor Region Norrbotten (Region Norrbotten)
Upphandlingen avser avtal på julgåvor i form av presentkort (fysiska) för leverans till Region Norrbotten. Visa upphandlingen »
2023-08-15   Guldur NOR 2023 220 (Arbetsgivarverket)
Arbetsgivarverket upphandlar guldur för Utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR. 2 års avtal med förlängningsoption på 1 år, 2 gånger. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Epoch Stockholm AB
2023-08-15   Järnhandelsvaror, arbetskläder och skyddsutrustning (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)
Upphandlingen avser SMHIs behov av järnhandelsvaror, arbetskläder och skyddsutrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB Optimera Svenska AB