Upphandlingar: Burlövs kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Burlövs kommun

2023-09-01   Skolskjuts Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Burlövs kommun inbjuder till anbudslämning avseende skolskjuts för elever i grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola samt taxi för tjänstemän med klienter. Inbjudan Burlövs kommun inbjuder till anbudslämning avseende skolskjuts för elever i grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola, tidigare benämnd grundsärskola och gymnasiesärskola. Eleverna är folkbokförda i Burlövs kommun. Uppdraget avser även taxiresor för enskilda tjänstemän samt för tjänstemän som reser med … Visa upphandlingen »
2023-07-12   Skolskjuts (Burlövs kommun)
Burlövs kommun inbjuder till anbudslämning avseende skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Eleverna är folkbokförda i Burlövs kommun. Uppdraget avser även taxiresor för enskilda tjänstemän samt för tjänstemän som reser med brukare/klienter. Uppdraget innebär även att leverantören ska fungera som en beställningscentral. Inbjudan Burlövs kommun inbjuder till anbudslämning avseende skolskjuts för elever i grundskola och anpassad grund- och gymnasieskola, tidigare benämnd … Visa upphandlingen »
2023-04-04   Västervångskolan (Burlövs kommun)
Burlövs kommun ska uppföra en ny skola inklusive idrottshall som ska benämnas Västervångskolan. Entreprenaden är en totalentreprenad (ABT06) med utökad samverkan (s.k. partnering). Det finns ett principförslag framtaget för en möjlig gestaltning och processlösning. Inga beslut är dock fattade angående gestaltning och definitiva systemval m.m. Den nya skolan kommer att vara en modern, energieffektiv byggnad som kommer att ge plats till 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Visa upphandlingen »
2023-03-15   Parkeringsövervakning och fordonsflytt (Burlövs kommun)
Parkeringsövervakning och fordonsflytt Visa upphandlingen »
2023-02-17   Ramavtal mark- och anläggningsarbete (Burlövs kommun)
Uppdraget omfattar anläggningar där Burlövs kommun är fastighetsägare och består av gatumark, parkmark, VA-anläggningar m m. samt kommunala fastigheter såsom skolor och förskolor med flera. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Jonab Anläggnings AB NCC Sverige AB VA Gruppen Entreprenad AB
2022-09-16   Mejeriprodukter (Burlövs kommun)
Burlövs kommun, Lomma kommun, och Svedala kommun nedan, beställaren, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling mejeriprodukter. Varorna är avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, fritidshem, äldreomsorg och övrig kommunal verksamhet. Distribution av varor till beställarna ingår i uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skånemejerier Storhushåll AB
2022-06-30   Värme- och sanitetsservice (Burlövs kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal på värme och sanitetsarbeten såsom reparationer, service och- installationer av värmesystem och sanitet med dess komponenter inklusive injustering av värmesystem, material och närliggande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Stjernfeldts VVS Assemblin VS AB Bravida Sverige AB
2022-06-16   Trygghetsskapande tjänster för Burlövs kommuns särskilda boende och gruppboende (Burlövs kommun)
Upphandlingen avser hyra av trygghetsskapande digitala tjänster med helhetslösning, drift, underhåll och support för särskilda boendena: Harakärrsgården, Boklunden, Svenshög samt gruppboende Ugglan i Burlövs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Zafe Care Systems AB
2022-04-26   Gasupphandling (Burlövs kommun)
Burlövs kommun och Burlövsbostäder genomför en upphandling avseende Leveranser av fysisk biogas med möjlighet till naturgas. Burlöv kommun samlade volym är cirka 4 210 000 kWh, fördelat på cirka 12 uttagspunkter. Burlövs Bostäder AB samlade volymen är cirka 2 070 000 kWh, fördelat på 2 anläggningar. Visa upphandlingen »
2022-04-06   El-service (Burlövs kommun)
Upphandling av ramavtal för El-service Visa upphandlingen »
2022-03-30   Ramavtal Mark och anläggningsarbeten (Burlövs kommun)
Burlövs kommun har behov av att få utfört mindre anläggningsentreprenader. För att undvika ett flertal administrationskrävande upphandlingar av tjänster, som ofta till sitt belopp är av mindre värde, avser Burlövs kommun att teckna ramavtal med tre (3) olika anläggningsentreprenörer. Uppdraget omfattar anläggningar där Burlövs kommun är fastighetsägare och består av gatumark, parkmark, VA-anläggningar m m. samt kommunala fastigheter såsom skolor och förskolor med flera. Visa upphandlingen »
2022-03-07   Lärartjänster - vikariebemanning (Burlövs kommun)
Burlövs kommun inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud i upphandling av förmedling av pedagogisk personal för förskola, grundskola och gymnasieenhet samt komvux. Målet är att teckna avtal med två (2) leverantörer per område för att försäkra en stabil och professionell leverans av pedagogisk personal. Detta som ett komplement till kommunens egna skolors och förskolors vikarieförsörjning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Miljonbemanning AB StudentConsulting Sweden AB (publ)
2022-02-16   Drift och underhåll av offentlig belysning (Burlövs kommun)
Burlövs kommun avser att genomföra upphandling av kommunens offentliga belysning. Entreprenaden omfattar drift (exklusive energi) och underhåll av offentlig belysning i Burlövs kommun som består av ca 5 300 ljuspunkter samt 45 belysnings-centraler. Entreprenaden innefattar ett funktionsåtagande för hela belysningsanläggningen där vissa planerade underhållsåtgärder liksom elsäkerhetsansvar och beredskap ingår. Detaljer framgår av förfrågningsunderlaget som helhet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kraftringen Service AB
2022-01-12   Värme- och sanitetsservice (Burlövs kommun)
Upphandlingen avser ett ramavtal på värme och sanitetsarbeten såsom reparationer, service och- installationer av värmesystem och sanitet med dess komponenter inklusive injustering av värmesystem, material och närliggande tjänster. Visa upphandlingen »
2021-07-02   Ventilationsservice (Burlövs kommun)
Ramavtalen avser ventilationsservicearbeten som i huvudsak omfattar in och utvändiga arbeten såsom reparationer, ombyggnadsprojekt i varierande storlek, underhållsarbeten samt i förekommande fall försäkringsskador och hantering av köldmedia. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bemt AB Gunnar Karlsen Sverige AB Ömangruppen Svenska AB VFB i Malmö AB
2021-06-08   Byggservice (Burlövs kommun)
Ramavtalen avser byggservicearbeten som i huvudsak omfattar in och utvändiga arbeten såsom reparationer, ny-, om och tillbyggnadsprojekt i varierande storlek, underhållsarbeten samt i förekommande fall försäkringsskador Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Otto Nilssons Byggnads AB Stråheds i Anderslöv AB Treano Bygg AB
2021-05-27   Glasservice (Burlövs kommun)
Glasservice in- och utvändiga arbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ryds Glas AB
2021-02-12   El leverans (Burlövs kommun)
Upphandlingen omfattar el leverans till Burlövs kommun samt Burlövsbostäder. Respektive upphandlande myndighet kommer att ha olika avtalstider enligt upphandlingsdokumentet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall AB
2020-11-18   Ramavtal Tekniska Konsulter Del 2 (Burlövs kommun)
Burlövs kommun handlar upp planering- och landskapsarkitekter, mark- och väg projektörer samt trafik och buller konsulter för Tillväxt-, Tekniska-, Miljö och byggavdelningen samt Burlövsbostäder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB Arkitema AB Berg&Dahl arkitektur och projektering AB Brekke & Strand Akustik AB Edge Of Civil Design AB Kreera samhällsbyggnad m3D Consulting AB Norconsult AB PE Teknik & Arkitektur AB Radar Arkitektur & Planering AB Ramboll Sweden AB Sweco Architects AB Tyréns Sverige AB
2020-09-04   Bemanning legitimerade sjuksköterskor Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Uppdraget avser tillhandahållande av vikariebemanning med svensklegitimerade sjuksköterskor inom vård och omsorg i Burlövs kommun. Uppdraget avser vikariebemanning vid personalfrånvaro. Bemanning kan behövas vid sjukdom, ledighet eller korttidsfrånvaro under hela kalenderåret. Visa upphandlingen »
2020-01-07   Skolskjuts (Burlövs kommun)
Upphandlingen omfattar skolskjuts för barn boendes i Burlövs kommun. Den omfattar även skolskjuts inom särskolan. Vissa resor kan komma att samordnas med andra kommuner. Visa upphandlingen »
2019-12-13   Revisionstjänster (Burlövs kommun)
Upphandling av sakkunnigt biträde till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens nämnder och styrelse Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ernst & Young Aktiebolag
2019-12-03   Bemanning legitimerade sjuksköterskor (Burlövs kommun)
Uppdraget avser tillhandahållande av vikariebemanning med svensklegitimerade sjuksköterskor inom vård och omsorg i Burlövs kommun. Uppdraget avser vikarie-bemanning vid personalfrånvaro. Bemanning kan behövas vid sjukdom, ledighet eller korttidsfrånvaro under hela kalender-året. Visa upphandlingen »
2019-10-28   Drift och underhåll Gata, Park och kommunal fastighetsmark, Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Uppdraget omfattar anläggningar där Burlövs kommun är fastighetsägare och består av gatumark, parkmark, skolor, förskolor, fritidsanläggningar m m. Kommunen ansvarar för att anläggningarna är säkra, framkomliga, trevliga och ger ett vårdat och städat intryck. För uppdraget gäller verksamhetsövergång vilket innebär att anbudsgivare ska överta personal, fordon och maskiner, mm enligt uppgifter i förfrågningsunderlaget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Peab Anläggning AB
2019-05-17   Gasupphandling (Burlövs kommun)
Leverans av naturgas till Burlövs kommun. Samlad volym ca 3 000 000 kWh, fördelat på cirka 12 uttagspunkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Orsted AB
2018-12-17   Besiktningsorganisation Nya Burlövsbadet (Burlövs kommun)
Upphandling av en huvudbesiktningsman (bygg) inkluderande biträdande besiktningsmän. D.v.s. huvud- besiktningsmannen har med sig en besiktningsorganisation. Följande kategorier skall finnas. Huvud besiktningsman (bygg) Följande biträdande besiktningsmän Mark El inkl. hiss och ev. solceller Brand Brandlarm Rör Luft Styr Vattenrening Kök Kyla Höj- och sänkbar bassängbotten Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hifab AB
2018-11-19   Bevakningstjänst till Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Bevakningstjänst till Burlövs kommun avseende Bevakning Larm Extratjänster och resursförstärkning Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bevakningsgruppen Sverige AB
2018-09-17   Bevakningstjänst (Burlövs kommun)
Syftet med denna upphandling är att upphandla bevakningstjänster av hög kvalité och effektivitet Upphandlingen avser: Bevakning Larm Extratjänster och resursförstärkning. Visa upphandlingen »
2018-08-20   Mejeriprodukter (Burlövs kommun)
Upphandlingen görs i samverkan mellan Burlövs kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun och Svedala kommun och avser mejeriprodukter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skånemejerier Storhushåll AB
2018-04-20   Tre Lekplatser Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Uppdraget innebär att till en angiven budget ta fram ett gestaltningsförslag för respektive lekplats och i fas två genomföra upprustningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hampus Aps
2018-04-09   Vikariebemanning - lärartjänster (Burlövs kommun)
Förmedling av pedagogisk personal för förskola, grundskola och gymnasieenhet samt komvux. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bemannia AB (publ.) Pedagogpoolen i Sverige AB
2018-03-12   Lärplattform förskola/skola (Burlövs kommun)
Burlövs kommun och Staffanstorps kommun genomför gemensamt en upphandling av lärplattform. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Softronic AB
2017-11-13   Dokument- och ärendehanteringssystem för Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Ansökningsinbjudan selektiv upphandling Ansökningsinbjudan avser inbjudan att inkomma med ansökan om att bli prekvalificerad till att lämna anbud gällande ett dokument- och ärendehanteringssystem till Burlövs kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Essvision AB
2017-07-06   Burlövsbadets vattenrening (Burlövs kommun)
Vattenrening: Uppdraget är att kapaciteten i stora bassängen ska anpassas till ca 115 personer per timme och kapaciteten i mellanbassängen ska anpassas till 36 personer per timme. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: inBlue AB
2017-05-12   Tillagning av skolmåltider till Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Burlövs kommun avser att bygga om Dalskundsskolans matsal och kök, med start våren/sommaren 2017. För att tillgodose elevers och personals dagliga behov av skollunch söker Burlövs kommun en leverantör som kan uppfylla detta behov enligt detta Förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ISS Facility Services AB
2017-05-03   Drift och underhåll av offentlig belysning Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Entreprenaden avser drift, exklusive energi, och underhåll av kommunens offentliga belysning inom Burlövs kommun enligt tekniska anvisningar inklusive jour/beredskap. Entreprenaden innebär totalansvar för all gatu- och parkbelysning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kraftringen Service AB
2017-03-15   Verksamhetssystem för Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Verksamhetssystem för Vård och omsorg, IFO och Kommunal Hälso- och Sjukvård. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
2017-03-14   Tekniska konsulter (Burlövs kommun)
Burlövs kommun inbjuder till upphandling avseende ett (1) ramavtal för tekniska konsulter. Syftet är att säkerställa tillgång till resurser och kompetens från externa konsulter vid behov. Tjänsterna kommer huvudsakligen att nyttjas för projektering, utredning och planering vid om-, ny- och tillbyggnationer samt planerat underhåll eller delarbeten inom följande projektörs-/konsultområden: 1. Konstruktör, 2. Arkitekt, 3. El, 4. VVS och 5. Brand. Anbud lämnas på samtliga områden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: A-Konsult AB WSP Sverige AB
2017-01-20   Måltidsservice (Burlövs kommun)
Burlövs kommun avser att bygga om Dalskundsskolans matsal och kök, med start våren 2017. För att tillgodose elevers och personals dagliga behov av skollunch söker Burlövs kommun en leverantör som kan uppfylla detta behov enligt detta Förfrågningsunderlag. Visa upphandlingen »
2016-12-06   Glasservice (Burlövs kommun)
Entreprenaden avser Glasservice och omfattar både invändiga och utvändiga arbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Glasmästarna Syd AB Joh. Persson Glasmästeri Aktiebolag Teriör Aktiebolag
2016-06-23   Upphandling av naturgasleverans (Burlövs kommun)
Beställaren använder naturgas för uppvärmning av Beställarens fastigheter samt varmvatten. Leveransen avser naturgas och/eller biogas. Beställaren ska ges möjlighet att köpa valfria procent-delar natur- eller biogas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Axpo Sverige Aktiebolag
2016-05-20   Revisionstjänster (Burlövs kommun)
Revisionstjänster. Visa upphandlingen »
2016-02-26   Livsmedel (Burlövs kommun)
Burlövs kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun och Svedala kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling av livsmedel. Anbudsområde A består av två delar: (i) Huvudgrossist till såväl små som stora leveransenheter, och (ii) leverans av mejeri, färskt kött, färsk potatis, frukt och grönt, djupfryst bröd bake off och djupfrysta färsprodukter till de små leveransenheterna. Anbudsområde B: Färskt kött till de stora leveransenheterna. Visa upphandlingen »
2015-11-27   Avfallshantering (Burlövs kommun)
Upphandlingens omfattning: Tillhandahålla, inhämta och tömma olika kärl med källsorterat avfall från kommunala fastighets miljöhus/soprum/hämtställen samt ansvara för att inhämtat sorterat material återvinns enligt gällande lagar och förordningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sells Aktiebolag
2015-09-03   Livsmedel (Burlövs kommun)
Burlövs kommun, Lomma kommun, Staffanstorps kommun och Svedala kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling av färsk och fryst chark, djupfryst bröd bake off och djupfrysta färsprodukter till stora leveransenheter. Visa upphandlingen »
2015-06-16   Färdtjänst till Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Uppdraget omfattar utförande av persontransporter följande: — färdtjänst och riksfärdtjänst med normalfordon och specialfordon, — skolskjuts under skolterminstid, med normalfordon och specialfordon, — tjänsteresor, — beställnings- och samordningsfunktion, — uppbärande av egenavgifter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ringduvetaxi BC AB
2014-12-02   Livsmedel i sex (6) olika anbudsområden (Burlövs kommun)
Upphandlingen omfattar Beställarens behov av livsmedel för nedanstående sex (6) olika anbudsområden. A: Huvudgrossist som även innefattar mejeri, färskt kött, färsk potatis, frukt och grönt, djupfryst bröd bake off, djupfrysta färsprodukter och färsk sous vide till de små leveransenheterna (L E). B: Färskt kött till stora leveransenheter. C: Färsk och fryst chark till stora LE. D: Djupfryst bröd bake off till stora LE. E: Djupfrysta färsprodukter till stora LE. F: Färsk sous vide till stora LE. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: B.Braun Surgical, S.A. Bard de España, S.A. Covidien, S.L. Intersurgical España, S.L. Le Maître Vascular Spain, S.L. Menigo Foodservice AB PRIM, S.A. Prohosa, S.A. Serag Wiessner Iberia, S.L.
2014-10-28   Badanläggning i Burlövs kommun (Burlövs kommun)
Burlövs kommun avser att påbörja planering för att uppföra en ny badanläggning. Burlövs kommun har valt samverkansformen partnering för att i ett tidigt skede få tillgång till entreprenörens kompetens och erfarenhet av badanläggningar. Det nya badet ska ha karaktären av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den aktuella entreprenaden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NCC Construction Sverige Aktiebolag
2014-10-03   Försäkringsupphandling 11-gruppen (Burlövs kommun)
Upphandling av försäkringsprogram för 11-gruppens kommuner. Visa upphandlingen »