Upphandlingar: Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster i Sverige

2023-11-10   Expertstöd till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter (Trafikverket Myndighet)
Uppdraget avser en resurs motsvarande en halvtidstjänst till uppdrag REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Visa upphandlingen »
2023-09-06   Delgivningstjänster (Boverket)
Boverket inbjuder till anbudsgivning avseende Delgivningstjänster.  Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
2022-11-15   Avtal Larmöverföring_Larmledning (Kristianstads kommun)
Kommunen har idag 252 larmsändare för larmöverföring och larmledning av brandlarm, inbrottslarm, personlarm och driftlarm på olika typer av anläggningar. Tjänsten avseende larmöverföring och larmledning ska vara knuten dels till redan befintliga larmsändare, dels kommande larmsändare dels larmsändare som är levererade innan 2022-12-31 och som inte berörs av nedstängningen av mobilnäten för 2G samt 3G ska anslutas till det nya tjänsteavtalet from 2023-07-01. Visa upphandlingen »
2022-10-10   Pressträffar (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Upphandling av leverantör som kan producera och genomföra pressträffar för MSB i egna lokaler. Visa upphandlingen »
2022-09-23   Konferensutrustning 2022 (Region Värmland)
Upphandlingen omfattar: Köp av konferensutrustning med tillhörande serviceavtal till regionens lokaler runt om i Värmland och serviceavtal till redan befintlig utrustning. · leverans inklusive installation, inkoppling och driftsättning av konferensutrustning, · service och underhåll, · utbildning, · dokumentation Beräknad avtalslängd är fyra (4) år från beräknat avtalsdatum. Regionen har i förfrågningsunderlaget angett specifika produkter inom vissa typkonfigurationer detta för att tillvarata redan … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2022-06-13   TV-tjänster (kanaler) (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet avser TV-sändningar, strömmad media eller via distribuerad visning inom de fastigheter avropande verksamhet anger. TV-tjänsterna ska nå fram till alla offentliga verksamheter där behov finns. Tjänsterna ska levereras på befintlig infrastruktur. Upphandlingen är uppdelad i två områden: 1. för offentlig visning där visningsrätt krävs 2. för visning där ingen visningsrätt krävs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infra TQ Group AB Speeron AB
2022-06-10   Telefoni, växel och hänvisning som tjänst (Statens Jordbruksverk)
Distriktsveterinärerna bjuder in till att lämna anbud på telefoni, växel och hänvisning som tjänst. Uppgiften om volym är bara en vägledning och kan därför komma att variera under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Re Connect IT I Sverige AB
2022-06-08   Projektresurser för installationsprojekt 2022, SLL1542 (Region Stockholm)
För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvård. Investeringsramen för hälso- och sjukvården 2018-2027 uppgår till ca 40 miljarder kronor. På flertalet av regionens sjukhus pågår och/eller planeras omfattande om-, till- och nybyggnationer. Dessa ytor ska inredas och utrustas med medicinteknisk utrustning samt utrustning för data- och telekommunikation. Arbetet med att specificera, upphandla, projektera, installera, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aneheim Consulting AB Helenius Ingenjörsbyrå Aktiebolag NXTLEV AB
2022-06-07   Konsult för streaming (Borås kommun)
Konsult för streaming av bland annat kommunfullmäktigesammanträden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Streamcode Sweden AB
2022-06-03   Förmedlingstjänst för externa utbildningar (Arbetsförmedlingen)
Syftet med upphandlingen är att säkerställa en effektivare hantering av myndigheternas köp av externa utbildningar genom tydlig översikt och bättre styrning av kostnader, val av leverantörer och uppföljning. Förmedlingstjänst ska ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen medarbetare varför stor vikt läggs vid förmågan till samspel och samarbete. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: FindCourses PRO AB
2022-04-05   Sekundära förbindelser (Region Värmland)
Upphandlingen omfattar: Sekundära förbindelser och serviceavtal mellan: · Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset Arvika · Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset Torsby · Centralsjukhuset i Karlstad och Vårdcentralen Kristinehamn · Centralsjukhuset i Karlstad och Vårdcentralen Säffle Beräknad avtalslängd är 3 år med option om förlängning maximalt 12 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Teracom AB
2021-12-21   Mobiltelefoni hårdvara, headsets, surfplattor och tillbehör (FMV)
Inköp av mobiltelefoner och tillbehör. Visa upphandlingen »
2021-11-19   System for cellphone coverage in House of Sweden, Washington (Statens fastighetsverk)
National Property Board Sweden (NPBS) owns and manages House of Sweden (HoS) in Washington D.C. USA. The cellphone coverage in the building needs to be upgraded to face the demands of today and tomorrow. NPBS has decided to procure a passive IB-DAS with Cell Phone Carrier associated as a total solution. Visa upphandlingen »
2021-11-09   Kontaktcenterplattform inom SIKT2 (Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar ett it-stöd för att möjliggöra ett kontaktcenters verksamhet, vi kallar det en Kontaktcenterplattform. Systemet ska erbjuda funktionalitet för att bedriva en professionell kundtjänst och bland annat hantera kanaler som telefoni, e-post, chatt, SMS och sociala medier. Upphandlingen omfattar även tjänster kopplat till införandet av systemet i kommunkoncernen, samt tilläggstjänster. Se upphandlingsdokumenten för mer information. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2021-10-12   Upphandling av gemensamma telefonileveranser till Region Sörmland (Region Sörmland)
Syftet med upphandlingen är att säkerställa att telefoni, som är en verksamhetskritisk funktion för Regionen, är framtidssäker, funktionell, robust och kostnadseffektiv. Region Sörmland söker en erfaren leverantör som i huvudsak kan hantera: service och support av regionens växelplattform och stödsystem inklusive integrationer, administration, systemspecifika produkt- och licensköp, operatörstjänster, övriga stödtjänster såsom samtalsbokning och contact center etc. samt lösning för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2021-06-24   Kontaktcenterplattform inom SIKT2 (Serviceförvaltningen)
Upphandlingsföremålet är it­-stöd för att möjliggöra ett kontaktcenters verksamhet, vi kallar det kontaktcenterplattform, för de verksamheter som driver kontaktcenterverksamhet i staden idag. It-stödet ska omfatta funktionalitet för att bedriva en professionell kundtjänst och bland annat hantera kanaler som telefoni, epost, chatt, SMS och sociala medier. Visa upphandlingen »
2021-06-01   Tv-abonnemang (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på distribution av programkanaler för offentlig visning till Sjöfartsverkets verksamhetsställen. Upphandlingsföremål Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på distribution av programkanaler för offentlig visning till Sjöfartsverkets verksamhetsställen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hoist Group AB
2021-05-12   Rörlig bild (Eslövs kommun)
Upphandling av produktion av rörlig bild/film, livestreaming och tjänster kopplade till detta. Inbjudan Eslövs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende produktion av rörlig bild, inklusive utbildningar. Kommunen värderar ett nära samarbete, i möjligaste mån på plats i kommunens lokaler. Snabb service, korta inställelsetider och professionellt bemötande är egenskaper som kommunen uppskattar hos en leverantör. Upphandlingens omfattning Upphandlingen avser produktion av rörlig … Visa upphandlingen »
2021-05-07   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV produkter och tjänster. Leverantören ska vara rikstäckande och ha totalansvar … Visa upphandlingen »
2021-04-30   Ramavtal Teleprodukter (Västra Götalandsregionen)
Att Västra Götalandsregionen ska finna den leverantören som kan tillhandahålla VGR:S behov av Teleprodukter med tillhörande tjänster och tillbehör i enlighet med kravställning och det för Västra Götalandsregionen ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2021-04-12   KO, Kommunkationsoperatör till Töreboda fiber ab (Töreboda Fiber AB)
Töreboda fiber upphandlar Kommunikationsoperatör till två områden på landsbygden i Töreboda kommun. Ett område är färdigbygt och det andra ska byggas under 2021-2022 Visa upphandlingen »
2021-02-12   Kommunikationstjänster Tv- och bredband (Göteborgs stad, Lokalförvaltningen)
Uppdraget avser tecknande av avtal med en tjänsteleverantör för helhetslösning av Lokalförvaltningens fastighetsnät i cirka 4 000 lägenheter (äldreboende och boende med särskild service) med tillhörande gemensamhetsutrymmen. I dagsläget finns 118 egna fastigheter med boende med särskild service (BmSS) samt äldreboende (Äbo) 50 egna fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2021-01-27   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Beskrivning av upphandlingen Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV produkter och tjänster. Leverantören ska vara … Visa upphandlingen »
2021-01-20   Leverans av Kabel-TV (Halmstads Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen omfattar leverans av Kabel-TV samt drift och underhåll av Kabel-TV-nät för Halmstads Fastighets AB:s räkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Com Hem AB
2020-12-09   Transmissionstjänster 2021 (Blekinge läns landsting)
Region Blekinge upphandlar transmissionstjänster för verksamheter i Blekinge län. Visa upphandlingen »
2020-11-20   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV-produkter och tjänster. Leverantören ska vara rikstäckande och ha totalansvar … Visa upphandlingen »
2020-11-10   Förmedlingstjänst för externa utbildningar och konferenser (Skatteverket)
Skatteverket inbjuder till anbudsgivning omfattande förmedlingstjänst för externa utbildningar och konferenser för Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Valmyndigheten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: FindCourses PRO AB
2020-11-06   Filmproduktion, Webbtv-sändning med option voteringssystem (Upplands-Bro kommun)
Upplands-Bro kommun har i mer än tio år direktsänt och spelat in Kommunfullmäktiges sammanträden. I dagsläget använder kommunen sig av Youtube vid direktsändning och lagring. Kraven i det här förfrågningsunderlaget ska i första hand tolkas som en fortsättning med Youtube. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cirkelnio AB
2020-06-24   Playout System for Linear and OTT Distribution (Sveriges Television Aktiebolag)
SVT has a need for a new playout system for both linear broadcast channels and OTT distribution of live feeds. Visa upphandlingen »
2020-06-23   Stämningsmannadelgivningstjänster (Domstolsverket)
Domstolsverket inbjuder auktoriserade delgivningsföretag till anbudsgivning avseende stämningsmannadelgivningstjänster enligt delgivningslagen (2010:1932) och delgivningsförordningen (2011:154) till Sveriges Domstolar. Domstolsverket kommer att anta en leverantör per anbudsområde. Varje anbudsområde kan ses som en egen upphandling där avtal kommer att tecknas med en leverantör. Anbudsområdens indelning framgår av förfrågningsunderlaget. Frågor som ställs under v.28 – v.30 kommer besvaras tidigast v. 31. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Gotlands Delgivningstjänst Aktiebolag Intrum Delgivningsservice AB
2020-06-22   Telematik för fordon (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar telematiktjänster för kommunens fordon och maskiner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AddMobile AB
2020-06-18   Leverantör för tillhandahållandet av tv-, bredbands- och telefonitjänster via bolagets fibernät (Aktiebolaget Familjebostäder)
Bolaget upphandlar leverantör för tillhandahållandet av tv-, bredbands- och telefonitjänster via bolagets fibernät. KO-tjänster, med en uppdaterad modell som möter Bolagets målbild och vision om att digitalt inkludera alla och allt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2020-06-16   Konferensteknik - korttidshyra (Riksdagsförvaltningen)
Upphandlingen omfattar konferensteknik för korttidshyra. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden, ett för tolk-och AV-teknik och ett för IT-arbetsplatser. Upphandlingen omfattar också tjänster kopplade tekniken såsom planering, projektledning, installation, test, övervakning, support samt upp- och nedmontering. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svensk Kulturfilm Konferensteknik AB
2020-04-29   Callback (Västerbottens läns landsting)
Denna upphandling omfattar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2020-04-16   Telefoni som tjänst (GöLiSka IT)
Kommunalförbundet Göliskat IT samt kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara med bolag upphandlar telefoni som tjänst. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telenor Sverige Aktiebolag
2020-04-15   CDN (Sveriges Radio Aktiebolag)
CDN-tjänsten ska kunna distribuera Sveriges Radios strömmande innehåll. Ljud som består av både direktuppspelning och On Demand-strömning. En besökare på webbplatsen kan välja att strömma någon av de kanaler som finns på: http://sverigesradio.se/sida/allakanaler.aspx Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2020-01-27   Upphandling Kabel TV (Ljungby kommun)
Upphandling av kabel TV till Ljungbybostäder. Visa upphandlingen »
2019-12-20   Hyrda fiberförbindelser och tjänster (Sveriges Radio Aktiebolag)
Sveriges Radio AB inbjuder till att lämna anbudsansökan gällande – ”Hyrda fiberförbindelser och tjänster”. Dessa fiberförbindelser avser att koppla ihop alla huvud och underredaktioner med varandra och forma ett nätverk med hög kapacitet och låg fördröjning. Kraven på tillgänglighet är höga och huvudredaktionerna ska vara anslutna med redundanta förbindelser så att enskilda störningar inte påverkar möjligheten att sända radio. Visa upphandlingen »
2019-09-03   Installationsentreprenader för Teletekniska Säkerhetssystem för produktområde Pacom (Swedavia AB)
Uppdraget omfattar ett ramavtal avseende Installationstjänster för teletekniska säkerhetssystem för produktområde: • Pacom Unison, Sentrion (TlabWest AB)med tillhörande system hårdvara/utrustning, • Bosch kameror och annan CCTV hårdvara/utrustning • Commend Porttelefoni med tillhörande system hårdvara/utrustning För flygplatserna: • Umeå Airport (UME) • Åre Östersund Airport (OSD) • Stockholm Arlanda Airport (ARN) • Bromma Stockholm Airport (BMA) • Visby Airport (VBY) • Göteborg Landvetter Airport … Visa upphandlingen »
2019-09-03   Installationsentreprenader f Teletekniska Säkerhetssystem för produktområde Bravida Integra (Swedavia AB)
Uppdraget omfattar ett ramavtal avseende Installationsentreprenader för teletekniska säkerhetssystem för produktområde: • Bravida Integra med tillhörande system hårdvara/utrustning • Bosch kameror och annan CCTV hårdvara/utrustning • Commend Porttelefoni med tillhörande system hårdvara/utrustning För flygplatserna: • Malmö Airport (MMX) • Åre Östersund Airport (OSD) • Kiruna Airport (KRN) • Luleå Airport (LLA) Swedavia avser teckna ramavtal med flera entreprenörer. Avrop kommer ske enligt följande: • … Visa upphandlingen »
2019-04-26   Leverans av kabel-tv tjänster samt service av kabel-tv nät (Strängnäs Bostads AB)
Välkomna att lämna anbud för leverans av kabel-tv tjänster samt service av kabel-tv nät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telenor Sverige Aktiebolag
2019-04-10   Kontaktcenter (Jämtkraft Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar en systemlösning för kontaktcenter som ska användas i Jämtkrafts kundtjänst. Jämtkraft inbjuder er att inkomma med anbudsansökan i rubricerade upphandling, i enlighet med detta dokument. Ansökningsformulär och Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Connectel AB
2019-03-28   Tele 01 (Trafikverket)
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av Tele-, Radio-, ITV-, Passage-, PA- och SDS-system samt inbrottslarm i Stockholms län. Uppdraget inkluderar huvudsakligen förebyggande och avhjälpande underhåll. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Midroc Electro AB
2019-02-26   Telefoni och Telematiktjänster (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar följande tjänster: Delområde A: Telefoni och mobil datakommunikation. Delområde B: SMS-tjänster (automatiskt genererade SMS - en meddelandetjänst för att kommunicera via SMS). Delområde C: Telematik/IoT. Visa upphandlingen »
2019-01-16   Kommunikationstjänster (Regeringskansliet)
Regeringskansliet upphandlar Kommunikationstjänster inom följande fyra anbudsområden. — Anbudsområde 1 - Genomförande av kommunikationsinsatser och kommunikationsrådgivning — Anbudsområde 2 - Utveckling och förvaltning av digitala tjänster — Anbudsområde 3 - Produktion av webbfilm — Anbudsområde 4 - Live-producerade webbsändningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bazooka AB Consid AB Gullers Grupp AB Mbrace AB Populate AB Springtime Intellecta AB Springtime-Intellecta AB
2018-12-18   Telefonitjänster (Orust kommun)
Välkommen att delta i anbudsgivning i upphandling av ”Telefonitjänster”. Målet med upphandlingen är att samverkande kommuner ska kunna avropa tjänster och funktioner inom området, av en gemensam leverantör. Upphandlingen omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införande och tillhandahållande av ingående funktioner och tjänster, såsom licenser, integrationer, projektledning, utbildning, samt support och underhåll etc. Visa upphandlingen »
2018-12-13   Operatörstjänster och telefonväxel (Jämtkraft Aktiebolag)
Upphandlingen omfattar operatörstjänster för fast och mobil röst- och datakommunikation samt telefonväxel. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tele2 Sverige Aktiebolag
2018-10-23   Operatörstjänster och växelfunktion för Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla och Vänersborg (Sotenäs kommun)
Upphandlingen avser gemensam teknisk plattform för växelfunktion med service samt operatörtjänster för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla och Vänersborg. För mer detaljer se handlingarna som omfattas av inbjudan Visa upphandlingen »
2018-05-04   Konferensutrustning (Värmlands Läns Landsting)
Upphandlingens omfattning. Det totala värdet för ingående varor/tjänster i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. optionsår beräknas uppgå till ca 14 miljoner SEK baserat på 2017 års inköpsvolymer/behov. Under avtalstiden kommer landstinget att ingå i en regionbildning som kan påverka förutsättningarna för avtalet. Landstinget kommer inte att i avtal kunna garantera viss volym. Antagen leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet. Köp av konferensutrustning med tillhörande … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2018-03-23   Utsändningstjänster (Sveriges Television Aktiebolag)
Denna upphandling är en för Sveriges Television AB (SVT), och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) gemensam upphandling avseende digitala utsändningstjänster i marknät. Upphandlingen handläggs av SVT. Både SVT och UR kommer att vara kontraktsparter. Visa upphandlingen »