Upphandlingar: Överföring av TV- och radiosändningar

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av överföring av TV- och radiosändningar i Sverige

2022-10-10   Pressträffar (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
Upphandling av leverantör som kan producera och genomföra pressträffar för MSB i egna lokaler. Visa upphandlingen »
2022-06-13   TV-tjänster (kanaler) (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet avser TV-sändningar, strömmad media eller via distribuerad visning inom de fastigheter avropande verksamhet anger. TV-tjänsterna ska nå fram till alla offentliga verksamheter där behov finns. Tjänsterna ska levereras på befintlig infrastruktur. Upphandlingen är uppdelad i två områden: 1. för offentlig visning där visningsrätt krävs 2. för visning där ingen visningsrätt krävs. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Infra TQ Group AB Speeron AB
2022-06-07   Konsult för streaming (Borås kommun)
Konsult för streaming av bland annat kommunfullmäktigesammanträden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Streamcode Sweden AB
2021-06-01   Tv-abonnemang (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på distribution av programkanaler för offentlig visning till Sjöfartsverkets verksamhetsställen. Upphandlingsföremål Sjöfartsverket inbjuder härmed att lämna anbud på distribution av programkanaler för offentlig visning till Sjöfartsverkets verksamhetsställen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hoist Group AB
2021-05-12   Rörlig bild (Eslövs kommun)
Upphandling av produktion av rörlig bild/film, livestreaming och tjänster kopplade till detta. Inbjudan Eslövs kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende produktion av rörlig bild, inklusive utbildningar. Kommunen värderar ett nära samarbete, i möjligaste mån på plats i kommunens lokaler. Snabb service, korta inställelsetider och professionellt bemötande är egenskaper som kommunen uppskattar hos en leverantör. Upphandlingens omfattning Upphandlingen avser produktion av rörlig … Visa upphandlingen »
2021-05-07   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV produkter och tjänster. Leverantören ska vara rikstäckande och ha totalansvar … Visa upphandlingen »
2021-04-12   KO, Kommunkationsoperatör till Töreboda fiber ab (Töreboda Fiber AB)
Töreboda fiber upphandlar Kommunikationsoperatör till två områden på landsbygden i Töreboda kommun. Ett område är färdigbygt och det andra ska byggas under 2021-2022 Visa upphandlingen »
2021-02-12   Kommunikationstjänster Tv- och bredband (Göteborgs stad, Lokalförvaltningen)
Uppdraget avser tecknande av avtal med en tjänsteleverantör för helhetslösning av Lokalförvaltningens fastighetsnät i cirka 4 000 lägenheter (äldreboende och boende med särskild service) med tillhörande gemensamhetsutrymmen. I dagsläget finns 118 egna fastigheter med boende med särskild service (BmSS) samt äldreboende (Äbo) 50 egna fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2021-01-27   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Beskrivning av upphandlingen Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV produkter och tjänster. Leverantören ska vara … Visa upphandlingen »
2021-01-20   Leverans av Kabel-TV (Halmstads Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen omfattar leverans av Kabel-TV samt drift och underhåll av Kabel-TV-nät för Halmstads Fastighets AB:s räkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Com Hem AB
2020-11-20   TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Syftet med upphandlingen är att säkra Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud och teknisk utrustning för TV-mottagning samt distribution inklusive installation och service till Kriminalvårdens alla verksamhetsställen. Samma utbud ska gälla för samtliga verksamhetsställen inom Kriminalvården. Kriminalvården avser att teckna ett avtal med en leverantör som ska kunna leverera efterfrågade TV-produkter och tjänster. Leverantören ska vara rikstäckande och ha totalansvar … Visa upphandlingen »
2020-11-06   Filmproduktion, Webbtv-sändning med option voteringssystem (Upplands-Bro kommun)
Upplands-Bro kommun har i mer än tio år direktsänt och spelat in Kommunfullmäktiges sammanträden. I dagsläget använder kommunen sig av Youtube vid direktsändning och lagring. Kraven i det här förfrågningsunderlaget ska i första hand tolkas som en fortsättning med Youtube. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cirkelnio AB
2020-06-24   Playout System for Linear and OTT Distribution (Sveriges Television Aktiebolag)
SVT has a need for a new playout system for both linear broadcast channels and OTT distribution of live feeds. Visa upphandlingen »
2020-06-18   Leverantör för tillhandahållandet av tv-, bredbands- och telefonitjänster via bolagets fibernät (Aktiebolaget Familjebostäder)
Bolaget upphandlar leverantör för tillhandahållandet av tv-, bredbands- och telefonitjänster via bolagets fibernät. KO-tjänster, med en uppdaterad modell som möter Bolagets målbild och vision om att digitalt inkludera alla och allt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2020-04-15   CDN (Sveriges Radio Aktiebolag)
CDN-tjänsten ska kunna distribuera Sveriges Radios strömmande innehåll. Ljud som består av både direktuppspelning och On Demand-strömning. En besökare på webbplatsen kan välja att strömma någon av de kanaler som finns på: http://sverigesradio.se/sida/allakanaler.aspx Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telia Sverige AB
2020-01-27   Upphandling Kabel TV (Ljungby kommun)
Upphandling av kabel TV till Ljungbybostäder. Visa upphandlingen »
2019-04-26   Leverans av kabel-tv tjänster samt service av kabel-tv nät (Strängnäs Bostads AB)
Välkomna att lämna anbud för leverans av kabel-tv tjänster samt service av kabel-tv nät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telenor Sverige Aktiebolag
2019-01-16   Kommunikationstjänster (Regeringskansliet)
Regeringskansliet upphandlar Kommunikationstjänster inom följande fyra anbudsområden. — Anbudsområde 1 - Genomförande av kommunikationsinsatser och kommunikationsrådgivning — Anbudsområde 2 - Utveckling och förvaltning av digitala tjänster — Anbudsområde 3 - Produktion av webbfilm — Anbudsområde 4 - Live-producerade webbsändningar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bazooka AB Consid AB Gullers Grupp AB Mbrace AB Populate AB Springtime Intellecta AB Springtime-Intellecta AB
2018-03-23   Utsändningstjänster (Sveriges Television Aktiebolag)
Denna upphandling är en för Sveriges Television AB (SVT), och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) gemensam upphandling avseende digitala utsändningstjänster i marknät. Upphandlingen handläggs av SVT. Både SVT och UR kommer att vara kontraktsparter. Visa upphandlingen »
2018-02-05   Ramavtal: Streamingtjänster (Sida)
Sida har för avsikt att upphandla ett ramavtal med en leverantör som ska tillhandahålla streamingtjänster för framtida externa och interna event. Visa upphandlingen »
2017-05-26   Upphandling av direktsänd ljud- och bildproduktion (Försäkringskassan)
Försäkringskassan har behov av att upphandla ett ramavtal med en leverantör som kan producera direktsänd film av presskonferenser, events och liknande. Försäkringskassan avser att teckna ramavtal med en leverantör. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Snabbmedia Sverige AB
2017-01-13   Programtjänst TV-kanaler m.m (Statens institutionsstyrelse)
Upphandlingen omfattar distribution av TV-kanaler omfattande tillhandahållande av teknisk utrustning för TV-mottagning, installation och service till SiS. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hoist Group AB
2016-10-07   OB-teknik för digitala direktsändningar av opera- eller balettproduktion (Kungliga Operan AB)
Syftet med denna upphandling är att teckna ett ramavtal med 3 leverantörer för leverans av nödvändig OB-teknik (outside broadcasting) för digital livesändning av opera- och balettproduktioner till biografer m.m. i hela landet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HD Resources AB NEP Sweden AB New Century Productions AB
2016-05-20   Upphandling TV-produkter och tjänster (Kriminalvården)
Kriminalvårdens behov av TV-apparater, distribution av specificerat kanalutbud samt teknisk utrustning för TV-mottagning och distribution inkl. installation och service till Kriminalvårdens verksamhetsställen. Visa upphandlingen »
2015-12-11   TV-upphandling (Halmstads Fastighetsaktiebolag)
Uppdraget omfattar förhyrning av distributionsnät, leverans av TV-tjänster samt även drift och underhåll av kabel-TV-nät för Halmstads Fastighets AB:s räkning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Com Hem AB
2015-07-22   Multiple Framework Agreement for Communication Services (European Spallation Source ESS AB)
ESS intends to conclude multiple framework agreements for communication services consisting of 5 lots. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EFG Kontorsmöbler AB Input interiör KC AB Kinnarps AB
2015-04-10   Upphandling av analog marksänd FM-tjänst (Sveriges Radio AB)
Sveriges Radio upphandlar en marksänd analog utsändningstjänst – FM inklusive RDS. Omfattningen är 4 kompletta FM-nät, varav minst ett är regionalt nedbrytbart, motsvarande Sveriges Radios lokala kanaler samt ytterligare lokala utsändningstjänster i Stockholm och Malmö. Täckningskravet för de 4 näten innebär att den utsända signalen ska göras tillgänglig för 99,8 % av den bofasta befolkningen. Utsändningstjänsten skall levereras under såväl påverkan av dagliga incidenter som under extrema påfrestningar … Visa upphandlingen »
2015-03-12   Digital Mediadistribution till NKS samt SLL (Stockholms läns landsting)
Anbudsinbjudan avseende upphandling av Digital Mediadistribution till NKS samt SLL. Upphandlingen omfattar följande: Leverans av Digital Mediadistribution till NKS. Support- och underhållstjänster avseende central DMD-infrastruktur till NKS. Ramavtal avseende leverans av Digital Mediadistribution till SLL, med möjlighet att avropa vissa närmare angivna support- och underhållstjänster. Visa upphandlingen »
2014-12-18   Kommunikationstjänster (Regeringskansliet)
Regeringskansliet genomför en ramavtalsupphandling med avsikt att ingå ramavtal för kommunikationstjänster. Regeringskansliet har behov av leverantörer som tillsammans med Regeringskansliet under de kommande åren ska bistå och komplettera myndighetens egen personal och kompetenser i olika kommunikationsuppdrag. Upphandlingen omfattar kommunikationstjänster inom 4 separata anbudsområden där separata avtal tecknas för respektive anbudsområde: — anbudsområde 1: genomförande av kommunikationsinsatser – … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bazooka AB Creo Media Group AB Futurniture Aktiebolag Gullers Grupp AB Intellecta AB Intellecta Corporate AB Mbrace AB Reformklubben i Stockholm Invest AB
2014-10-15   Rental of RF — and downlinks (Sveriges Television Aktiebolag)
This procurement procedure relates to Rental of RF- and downlinks to SVT. Competition date: — Vasaloppet 8.3.2015, 2016-2018 First Sunday in March; — Tjejvasan the Saturday one week before Vasaloppet; — Option for cykelvasan; — Option for ultravasan; — Option for other competitions. Production in HD 1080i Stereo. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dutchview
2014-08-28   Broadcasting the 15-second EAAD TV spot from 15.11.2014 to 21.11.2014 on a pan-European TV channel (European Centre for Disease Prevention and Control)
In order to support the EU-level platform for European Antibiotic Awareness Day, the ECDC would like to air a 15-second TV spot on a TV channel reaching across Europe. The TV spot explains the issue of antibiotic resistance and the importance of prudent antibiotic use. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Euronews SA
2014-04-25   Media transport lösning (Sveriges Television Aktiebolag)
SVT ska upphandla ett ramavtal på teknik för realtids media transport. Utrustningen ska användas för tvåvägs transport av ljud, bild, kommunikation och nätverk vid fjärrproduktion. Visa upphandlingen »
2013-09-02   IP-TV (Riksdagsförvaltningen)
IP-TV-lösning till Riksdagsförvaltningen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cygate AB
2013-07-12   Webbutsändningar och filmproduktion (Boverket)
Upphandlingen avser uppdrag av leverans gällande produktion av webbutsändningar och filmproduktion. Upphandlingen är uppdelad på 5 olika uppdragsområden: — Webbutsändningar från Stockholm. — Webbutsändningar från Karlskrona. — Filmproduktion – Stockholm. — Filmproduktion – Karlskrona. — Filmproduktion – Göteborg. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera av de efterfrågade uppdragsområdena. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Blackbox Videoproduktion AB Nasdaq OMX Corporate Solutions Int Ltd Studio III AB
2013-07-01   Nytt transmissionsnät till Sjöfartsverkets kustradiosystem (Sjöfartsverket)
Sjöfartsverket har behov av ett nytt transmissionsnät till Sjöfartsverkets kustradiosystem. Visa upphandlingen »
2013-04-04   TV-utbud (Riksdagsförvaltningen)
TV-utbud för Riksdagsförvaltningen. Visa upphandlingen »
2013-03-21   Kabel-tv (Aktiebolaget Upplands-Brohus)
Detta är en förfrågan om anbud avseende distribution av kabel-tv program samt åtagande som kabel-tv operatör. Visa upphandlingen »
2012-12-12   Webcast (Försäkringskassan)
Försäkringskassan upphandlar streamade websändningar. Sändningarna ska kunna ses live eller som podcast på Försäkringskassans webbportal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Presentationsdesign
2012-11-16   Kabel-tv Uddevallahem (Uddevallahem, Bostadsstiftelsen)
Detta är en förfrågan om anbud avseende distribution av kabel-tv program samt åtagande som kabel-tv operatör avseende Bostadsstiftelsen Uddevallahems kabel-tv nät i företagets bostads- och lokalbestånd i Uddevalla. Visa upphandlingen »
2012-09-18   Uplink Services for SVT World (Sveriges Television Aktiebolag)
The scope of this procurement is an uplink service including the complete chain of delivering the SVT World TV-channel (and radio programmes from the Swedish Radio, SR) from SVT in Stockholm, Sweden via satellite to the audience in the area of Europe, Northern Africa and Western Asia, as set forth in the tender documentation. Visa upphandlingen »
2012-09-18   Kabel-TV tjänster i Mariestad (Mariehus Aktiebolag)
Upphandling av Kabel-TV tjänster. Leverantören ska tillhandahålla tripple-play tjänster via befintliga antennuttag i bostäder. Mariehus har i dag ca 1 400 befintliga lägenheter anslutna till kabel-TV. Visa upphandlingen »
2012-08-17   Videoproduktion och webbutsändningar för Regeringskansliet (Regeringskansliet)
Videoproduktion och webbutsändningar för Regeringskansliet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nasdaq OMX Nordic OY
2012-06-01   Videokonferens som tjänst (Sveriges Television Aktiebolag)
Sveriges Television AB (SVT) inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandlingen gällande videokonferens som tjänst, en tjänst innehållande både central brygg och administrationsfunktionalitet (central tjänst) samt lokala videokonferensanläggningar (s.k. end points). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: MYBW Office Management Visual Communication AB
2012-03-26   Kabel-TV operatör (Bostads AB Mimer)
Bostads AB Mimer har för avsikt att upphandla operatör av TV-kanaler i befintligt koaxialnät. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ComHem AB
2011-12-22   Avtal för distribution och lagring av webbutsändningar för Regeringskansliet (Regeringskansliet)
Distribution och lagring av webbutsändningar från Regeringskansliet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Qbrick Aktiebolag
2011-06-22   Fullmäktigelokaler till Östersunds kommun samt Jämtlands läns landsting (Östersunds kommun)
Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting upphandlar sammanträdeslokaler inkluderat webbsändningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OSD i Östersund AB