2022-04-05   Sekundära förbindelser (Region Värmland)
Upphandlingen omfattar: Sekundära förbindelser och serviceavtal mellan: · Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset Arvika · Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset Torsby · Centralsjukhuset i Karlstad och Vårdcentralen Kristinehamn · Centralsjukhuset i Karlstad och Vårdcentralen Säffle Beräknad avtalslängd är 3 år med option om förlängning maximalt 12 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Teracom AB
2014-04-23   Kommunikation sekundära förbindelser (Landstinget i Värmland)
Landstinget i Värmland ämnar att upphandla sekundära förbindelser från två (2) länssjukhus till centralsjukhuset samt två (2) vårdcentraler inklusive serviceavtal. Visa upphandlingen »
2013-05-07   ATN/VDL Mode 2 Datalink Network Services (Luftfartsverket)
Provision and implementation of VDL Mode2/ATN connectivity between aircraft and LFVs Air Traffic Management (ATM) system within specified area in Sweden to facilitate Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC) for the purposes of compliance with the Implementing Rule on Data Link Services issued by the European Commissions Single Sky Committee (regulation EC 29/2009). The provision shall include radio equipment required for the implementation. The service shall be available for the aircraft … Visa upphandlingen »
2012-06-21   Internetanslutning (Sveriges Radio Aktiebolag)
Sveriges Radio AB genomför en upphandling av internetanslutning med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2011-06-29   Transmissionstjänster för data-, radio och telefonitrafik (DART 3) (Rikspolisstyrelsen)
Upphandling av transmissionstjänster för data-, radio- och telefonitrafik. Visa upphandlingen »