Upphandlingar: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning i Sverige

2023-10-20   ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system (Trafikverket Myndighet)
Upphandling av centraler för vägbelysning med tillhörande kommunikationsskåp, inklusive montage av aktiv utrustning för kommunikation som tillhandahålls av Trafikverket. Upphandlingen avser leverans av centraler och skåp för kommunikationsutrustning som tillsammans kommer innebära en helhetslösning av sammansatt tekniskt system för övervakning och styrning av vägbelysning (ÖVB Belysning) enligt Trafikverkets krav. Avtalet innebär att försörja Trafikverket med utrustning för ÖVB belysning. Detta … Visa upphandlingen »
2023-10-20   El-material 2024-2026 (Trollhättans kommun)
Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av enbart material för egen installation. Avropsberättigade myndigheter: Trollhättans stad, 212000–1546 Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008–8535 Trollhättan Exploatering AB, 559190–2456 Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, 559390–2538 Vänersborgs kommun, 212000–1538 Kunskapsförbundet Väst, 222000–2998 Visa upphandlingen »
2023-10-19   Hyra bygg- och anläggningsprodukter (Malmö kommun)
Malmö stad inbjuder, genom upphandlingsenheten, intresserade leverantörer att lämna anbud på upphandlingen Hyra bygg- och anläggningsprodukter i enlighet med krav och villkor i detta förfrågningsunderlag. Avtalet omfattar även tjänsteleveranser till arrangemang. Upphandlingen ska leda till ramavtal med en (1) leverantör. Visa upphandlingen »
2023-10-19   Inköp och lagerhantering av elmateriel (Kraftringen Energi AB (publ))
Upphandling av ramavtal avseende successiva leveranser av elgrossistmateriel samt lagerhantering. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Byggtjänster HFAB (Höörs Fastighetsaktiebolag)
Upphandlingen avser Ramavtal Byggtjänster inom flertal områden för succesiva avrop under kontraktstiden för Höörs Fastighet lokal AB och Höörs Fastighet Bostads AB. Visa upphandlingen »
2023-10-17   Laddboxar (Alvesta kommun)
Inbjudan Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten. Avtalstid Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens … Visa upphandlingen »
2023-10-11   Fjärrvärmepumpar - Panna 8 Kvarnsveden (AB Borlänge Energi)
Välkommen att lämna anbud på AB Borlänge Energis behov av fjärrvärmepumpar på anläggningen i Kvarnsveden. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande över tröskelvärdet utan föregående annonsering. Prekvalificering sker i samband med prövningen av anbud. Se handling förfrågan. En anbudsgivare kommer att antas för hela uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Processpumpar Norden AB
2023-10-10   Säkerhetsteknik 2023 (Statens servicecenter)
Upphandlingen omfattar säkerhetsteknik, varor och tjänster. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Kommunikationsoperatör för Mitthem AB (Sundsvalls kommun)
Upphandlingen och denna inbjudan till anbudsansökan avser etablering av en kommunikationsoperatörstjänst med en tillhörande kommunikationsinfrastruktur avsett för Mitthems Fastighetsbestånd. Visa upphandlingen »
2023-10-06   Skylttillverkning och konsultstöd vid skyltframtagning (Sörab)
SÖRAB välkomnar leverantörer att lämna anbud på ramavtal avseende tillverkning, leverans och montage av skyltar samt att agera som konsultstöd vid design och framtagning av skyltar och skyltning enligt SÖRABs Skyltmanual, för SÖRABs verksamhet. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Visa upphandlingen »
2023-10-05   Nätstationer Elinorr 2024 (Elinorr-förbundet Ekonomisk förening)
Elinorr upphandlar ramavtal för Nätstationer Visa upphandlingen »
2023-10-04   Underhållsavtal ställverks och högspänningsanläggningar -Stockholm (Akademiska Hus Aktiebolag)
Upphandlingen avser underhållsarbete, kopplingsansvar, termografering, felavhjälpande åtgärder och beredskap på Akademiska Hus ställverks och högspänningsanläggningar i Stockholm. Beredskap ska ingå i avtalet. Visa upphandlingen »
2023-10-04   Larm och Passagesystem (Tyresö kommun)
Detta Ramavtal omfattar hantering av beställarens larmtekniska installationer och Passagesystem, samt tillhandahålla tillhörande material. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud avseende Larm och Passagesystem enligt förutsättningarna och villkoren i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Översiktlig omfattning Detta ramavtal omfattar Hantering av Tyresö kommuns (härnedan "beställare") larmtekniska installationer och passagessystem och, Leverantören ska därtill … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Telenta Aktiebolag
2023-10-03   Reactors 40-100MVAr (Ellevio AB)
Procurement regarding 2 Variable Shunt Reactors 145 kV 40-100 Mvar. 1 unit for Lindbacka and 1 unit for Repbäcken. Desired delivery date for the reactors is Q2 2026. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Drivmedel från pump och laddstation (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar stationstankning, på både bemannade och obemannade bensinstationer inkl. tillbehör och tjänster för fordonets trafiksäkerhet och underhåll via drivmedelskort. Områdena som omfattas är:  Delområde A: Diesel/biodiesel Delområde B: Bensin Delområde C: E85 Delområde D: Alkylatbensin i dunkar och bulk Delområde E: HVO Delområde F: Vätgas Delområde G: Snabbladdning av el Delområde H: Fordonsgas Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ramavtal för Laddinfrastruktur (Tyresö kommun)
Denna upphandling avser Tyresö kommuns behov av laddinfrastruktur. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Laddinfrastruktur. Syftet med denna upphandling är att på bästa sätt kunna bygga ut laddinfrastruktur på kommunens mark och vid kommunens fastigheter. Tyresö kommun har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantörer och beställning sker genom avrop från detta ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-25   Ljussättningskonsult samt LED ljuskälla för utställningsmiljö (Göteborgs stad, Kulturförvaltningen)
Ramavtalsupphandling av LED samt relaterade produkter och tjänster till Kulturförvaltningen i Göteborgs stad. Visa upphandlingen »
2023-09-21   TI 2023-1134 Elevadministrativt systemstöd för Gnesta och Nykvarn (Telge Inköp AB)
Denna upphandling avser en befintlig tjänst för ett elevadministrativt systemstöd för Gnesta Kommun och Nykvarns kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: IST Sverige AB
2023-09-21   Upphandling av elektriska arbetsfordon (Försvarsmakten)
Försvarsmakten bedriver verksamhet i och utanför bergrum runtom i Sverige. Försvarsmaktens personal har behov av fordon för att färdas i, runtom och utanför bergrummen. Utrymmet i bergrummen är begränsade, vilket föranleder att kravet på fordonets vändradie är av väsentlig betydelse för Försvarsmakten. Isbildning förekommer inuti bergrummen, vilket också föranleder krav på dubbade däck under vintertid. Fordonen kommer i huvudsak att hanteras av Försvarsmaktens personal. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nomaco AB
2023-09-15   Upphandling av Aktivt Hörselskydd inklusive Tillbehör, reservdelar och tillhörande Tjänster (Polismyndigheten)
Polismyndigheten behöver upphandla ett Ramavtal för att säkerställa det fortsatta behovet av Aktivt Hörselskydd till poliser i yttre tjänst. Upphandlingen omfattar följande Avtalsföremål: • Aktivt Hörselskydd • Tillbehör och reservdelar • Service och support (inklusive återtagande, skrotning och återställning/rengöring) • Teknikkonsulter, samt • Utbildning Upphandlingsföremålet beskrivs utförligt i Bilaga 1 – Kravspecifikation och övriga upphandlingsdokument. Välkomna att lämna in Anbud. Visa upphandlingen »
2023-09-14   Teknikprodukter och IT-tillbehör (Örnsköldsviks kommun)
Teknikprodukter och IT-tillbehör ska kunna beställas enligt följande: Anbudsgivaren ska kunna leverera samtliga efterfrågade produktområden, se nedan: Tangentbord & möss Bild - Tillbehör Datorhögtalare Datorskärm -Tillbehör Hemmabio & HiFi Hörlurar & headsets Kablage Konferensutrustning Lagring & minne Tillbehör till teknikprodukter och IT-tillbehör Väskor & ryggsäckar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2023-09-12   Julgåvor 2023 ramavtal (Region Örebro län)
Region Örebro Län upphandlar julgåva till sina 12000 medarbetare. Julgåvor upphandlas som ramavtal med avtalslängden två år med option om två års förlängning, vilket sker med ett år åt gången. Ramavtalet träder ikraft 2023-11-01 och den beräknade inköpsvolym är 19 200 000 kronor på hela perioden inklusive optionsåren. Visa upphandlingen »
2023-09-12   Skyltar och märken (Umeå kommun)
Skyltar för inom- och utomhusbruk. Fasadskyltar, belysta, utomhusskyltar, informationsskyltar, taktila skyltar namnsskyltar och liknande. Uppdraget avser formgivning enligt köparens grafiska profil, produktion, leverans samt montage. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stunt AB
2023-09-07   SHS Gruppen (Landskrona Energi AB)
Upphandlingen omfattar materiel för el- respektive IT-nät (fiber). De avser allt inom området förekommande materiel såsom linjemateriel, kabelsortiment, kabelskåp, stolpar samt IT-materiel etc. Vissa företag/organisationer inom SHS-gruppen har endast kabelnät medan andra i huvudsak har friledningsnät och några har en blandning av de två alternativen. Alla bolag har inte heller fiber verksamhet vilket innebär att inte alla kommer att ingå avtal för IT-materiel. Visa upphandlingen »
2023-09-06   RESERVKRAFT TILL SOT-PUNKTER I HELSINGBORG (Helsingborgs Stad)
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har ett uppdrag att bygga reservkraft till två service- och trygghetspunkter, SOT- punkter. Fastigheterna ska förses med reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Hyresgästen bedriver verksamhet på fastigheten och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Projekten omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Visa upphandlingen »
2023-09-05   Kamerabevakningsskyltar (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ramavtal för leverans över hela Sverige av Kamerabevakningsskyltar samt UAS-skyltar Visa upphandlingen »
2023-09-05   Scenteknisk utrustning, Gävle konserthus (Gävle kommun)
Upphandlingen omfattar scenteknisk utrustning till Gävle konserthus och Gasklockorna. Beställningar kommer att ske successivt efter behov. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Panna Hammarängen (Skellefteå Kraft AB)
OM SKELLEFTEÅ KRAFT Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. OMFATTNING Skellefteå Kraft AB inbjuder till anbudsgivning gällande Panna Hammarängen, med diarienummer UH/23/254, enligt nedanstående instruktioner. och bifogade handlingar. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Betalterminaler, kassasystem samt kortinlösen (Eskilstuna kommun)
Beskrivning av upphandlingen Uppdraget avser hyra av betalterminaler och kassasystem med tillbehör samt tillhörande behov av kortinlösen. Även köp av vissa tillbehör ingår i uppdraget. I uppdraget ingår att vara behjälplig med förslag på lämplig utrustning utifrån respektive försäljningsställes behov, leverera och installera utrustningen samt utbilda den personal som ska handha utrustningen. I uppdraget ingår också implementering av utrustningen samt service och garanti under hyresperioden. Ramavtal … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OPEN POS Sweden AB
2023-09-04   Ljusutrustning för professionell teaterverksamhet (Kungliga Operan Aktiebolag)
Beställaren avser med upphandlingen att upphandla ett ramavtal för sitt fortlö-pande behov av att köpa ljusutrustning för professionell teaterverksamhet med leverans och support. Upphandlingen avser inte hyra. Beställaren avser med upphandlingen att teckna ett ramavtal med en (1) eller flera Leverantörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Adapt Equipment AB Gobo AB Hofmann Teknik AB Interlite AB Intersonic AB
2023-09-04   Ansökningsinbjudan/prekvalificering avseende Upphandling av storskaligt stationärt batterilagersystem (Falu Energi & Vatten AB)
Upphandlingen avser en nyckelfärdig BESS-anläggning (Storskaligt stationärt batterilager). • BESS-anläggningen kommer ha en nominell effekt på omkring 10 MW/10 MWh • BESS-anläggningen ska uppfylla alla gällande krav för att delta på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader (FCR/FFR). Detaljerade krav och utförlig beskrivning av projektet kommer att framgå av de fullständiga upphandlingsdokumenten i steg 2. Dessa handlingar kommer att skickas ut till kvalificerade anbudsgivare. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Ramavtal säkerhetsteknik - passersystem och inbrottslarm (Tingsryds kommun)
Upphandling av ramavtal avseende säkerhetsteknik inom passersystem och inbrottslarm. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Triator Brand & Säkerhetsteknik AB
2023-09-01   Skyltupphandling 2023 (Arbetsförmedlingen)
Upphandling rörande inomhus- och utomhusskyltar, foliering, dekaler samt tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
2023-09-01   Elmaterial (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose ESEMs behov av elmaterial inklusive lösningar för lager och logistik. ESEM består idag av sju affärsområden varav tre (Elnät, El & automation VA och El & automation Energi) av dem kommer ha mer övergripande inköpen. Affärsområdet Stadsnät ingår inte i upphandlingen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB Elektroskandia Sverige AB
2023-08-31   CCS-laddare till laddstation i Mjölby (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Upphandling omfattar köp och montering av 8 st CCS-laddare för laddstation i Mjölby. Syfte & Mål Upphandlingen syftar till att möjliggöra och erbjuda publik laddning av tunga fordon, men även personbilar i anslutning till E4. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) Leverantör för leverans, montage och installation av laddarna i syfte att möjliggöra elektrifiering av fordon. Omfattning Upphandlingen omfattar leverans och installation av åtta (8) stycken CCS-laddare för snabbladdning av … Visa upphandlingen »
2023-08-30   Upphandling av mobila elverk 30/40 kVA (Polismyndigheten)
Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av mobila elverk i storlek 30 och 40 kVA för Polismyndighetens vardagliga behov samt för krisberedskap. Elverket skall användas som reservkraft för fast verkstad men också kunna transporteras till annan plats för att driva annan anläggning. Eftersom Polismyndigheten vill ha leverantörer som kan åta sig att utföra hela uppdraget är det inte tillåtet att lämna anbud på delar av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mekano AB
2023-08-25   Elmaterial (Nässjö Affärsverk Aktiebolag)
Nässjö Affärsverk AB genomför samordnad upphandling av elmaterial inklusive kabel tillsammans med och på uppdrag av medlemmar ur NSE-gruppen. Upphandlande enheter är: — Njudung Energi Vetlanda AB — Njudung Energi Sävsjö AB — Njudung Vetlanda Energi AB — Nässjö Affärsverk AB — Tranås Energi — Vimmerby Energi Visa upphandlingen »
2023-08-25   Fordonsinstallationer (Aktiebolaget PiteEnergi)
Upphandlingen avser alla förekommande fordonsinstallationer i person, skåp-och lastbilar som alkolås, elektroniska körjournaler, bilinredning, extraljus och övriga förekommande installationer Upphandlande enhet är AB PiteEnergi med organisationsnummer 556330-9227 och dess dotterbolag. Upphandlingen sker gemensamt med följande bolag: AB PiteBo, 556452-0038 Piteå Renhållning och Vatten AB, 556057-1274 Piteå Science Park, 556099-9376 Piteå Hamn, 556643-1911 Piteå Näringsfastigheter AB, 556091-0118 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abrahamssons Bilelektriska Aktiebolag
2023-08-24   Service av Reservkraftsaggregat (Region Halland)
Upphandlingen avser Service av Reservkraftsaggregat till Region Halland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2023-08-24   Laddstationer för elbilar (Östersunds kommun)
Östersunds kommun upphandlar laddstationer för elbilar för den interna kommunorganisationen. Visa upphandlingen »
2023-08-23   Mätinstrument (Försvarsmakten)
Försvarsmakten och FMV har behov av regelbunden försörjning av mätinstrument såsom multimetrar, frekvensmätare, förstärkare, kabelsökare mm Leverantören ska även ha reservdelar inom området. Upphandlingen omfattar inte elmateriel eller elektronikkomponenter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rexel Sverige AB
2023-08-21   Utbyte av styrsystem turbin (ENA Energi AB)
Ett projekt har startats vars mål är att modernisera styrsystem för ångturbin tillhörande verkets kraftvärmepanna. Visa upphandlingen »
2023-08-20   Ny kontrollutrustning till fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15 (Sandviken Energi AB)
Sandviken Energi Elnät AB har behov av att byta ut kontrollanläggning i fördelningsstationerna MT1, MT4 och MT15. I entreprenaden ingår också att flytta kontrollanläggsdelarna i MT15 till ett annat låst rum då den idag är inhyst i gemensamhetsutrymmen. Visa upphandlingen »
2023-08-18   Evaporativa kyltorn till Polvägen i Västerås (Mälarenergi AB)
Denna prekvalificering avser inköp och leverans av evaporativa kyltorn till Mälarenergis fjärrkylanläggning på Polvägen, Västerås. Leveransen av kyltorn omfattar konstruktion, tillverkning, transport, lossning, montage och deltagande vid driftsättning. Visa upphandlingen »
2023-08-18   Köp av scen-, ljud, ljus- och bildteknik (ej hyra) (Visit Linköping & Co AB)
Köp av utrustning (med eller utan installation) inom scen-, ljud, ljus- och bildteknik för Visit Linköping & Co. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AVS i Sverige AB FC VIN & EVENT AB Interlite AB Soundforce Scandinavia AB Trefyr Linköping AB
2023-08-11   Operationslampor och försörjningspendlar (Region Jönköpings län)
operationslampor och försörjningspendlar främst till Operationsverksamheten på Länssjukhuset Ryhov men även till verksamheter i övriga Regionen. Visa upphandlingen »
2023-08-08   Electronics and optics components (Stockholms universitet)
Electronics and optics components The scope of the procurement is encompassed by the following tender areas: Electronic instrumentation Electronic Components Optical elements Optomechanics Optoelectronics Optical accessories Visa upphandlingen »
2023-08-07   Upphandling fastighetsförsäkring (AB Ängelholmshem)
Upphandling av fastighet- och egendomsförsäkring Visa upphandlingen »