Upphandlingar: Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av elektriska motorer, generatorer och transformatorer i Sverige

2023-10-17   Laddboxar (Alvesta kommun)
Inbjudan Alvesta kommun inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivningavseende publika laddstolpar. Denna upphandling ska leda till avtal som tecknas med en leverantör. Anbudsgivning sker enligtvillkor i upphandlingsdokumenten. Avtalstid Avtalet beräknas träda i kraft 2024-01-01 t.o.m. 2026-01-01 med möjlighet till två års förlängning, ett år i taget, till och med 2028-01-01 Avtal förlängs per automatik om inte uppsägning skriftligen meddelats leverantören senast tre månader före avtalsperiodens … Visa upphandlingen »
2023-10-05   Nätstationer Elinorr 2024 (Elinorr-förbundet Ekonomisk förening)
Elinorr upphandlar ramavtal för Nätstationer Visa upphandlingen »
2023-10-03   Reactors 40-100MVAr (Ellevio AB)
Procurement regarding 2 Variable Shunt Reactors 145 kV 40-100 Mvar. 1 unit for Lindbacka and 1 unit for Repbäcken. Desired delivery date for the reactors is Q2 2026. Visa upphandlingen »
2023-09-28   Drivmedel från pump och laddstation (Göteborgs stad Inköp och upphandling)
Ramavtalet omfattar stationstankning, på både bemannade och obemannade bensinstationer inkl. tillbehör och tjänster för fordonets trafiksäkerhet och underhåll via drivmedelskort. Områdena som omfattas är:  Delområde A: Diesel/biodiesel Delområde B: Bensin Delområde C: E85 Delområde D: Alkylatbensin i dunkar och bulk Delområde E: HVO Delområde F: Vätgas Delområde G: Snabbladdning av el Delområde H: Fordonsgas Visa upphandlingen »
2023-09-26   Ramavtal för Laddinfrastruktur (Tyresö kommun)
Denna upphandling avser Tyresö kommuns behov av laddinfrastruktur. Inbjudan Tyresö Kommun inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Laddinfrastruktur. Syftet med denna upphandling är att på bästa sätt kunna bygga ut laddinfrastruktur på kommunens mark och vid kommunens fastigheter. Tyresö kommun har för avsikt att teckna ett ramavtal med en leverantörer och beställning sker genom avrop från detta ramavtal. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Panna Hammarängen (Skellefteå Kraft AB)
OM SKELLEFTEÅ KRAFT Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Vårt mål är ett Sverige som drivs av 100 % förnybar energi. Därför säljer vi bara 100 % förnybar kraft, och satsar så mycket vi orkar på investeringar och forskning. OMFATTNING Skellefteå Kraft AB inbjuder till anbudsgivning gällande Panna Hammarängen, med diarienummer UH/23/254, enligt nedanstående instruktioner. och bifogade handlingar. Visa upphandlingen »
2023-09-04   Ansökningsinbjudan/prekvalificering avseende Upphandling av storskaligt stationärt batterilagersystem (Falu Energi & Vatten AB)
Upphandlingen avser en nyckelfärdig BESS-anläggning (Storskaligt stationärt batterilager). • BESS-anläggningen kommer ha en nominell effekt på omkring 10 MW/10 MWh • BESS-anläggningen ska uppfylla alla gällande krav för att delta på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknader (FCR/FFR). Detaljerade krav och utförlig beskrivning av projektet kommer att framgå av de fullständiga upphandlingsdokumenten i steg 2. Dessa handlingar kommer att skickas ut till kvalificerade anbudsgivare. Visa upphandlingen »
2023-08-31   CCS-laddare till laddstation i Mjölby (Tekniska Verken i Linköping AB (publ))
Upphandling omfattar köp och montering av 8 st CCS-laddare för laddstation i Mjölby. Syfte & Mål Upphandlingen syftar till att möjliggöra och erbjuda publik laddning av tunga fordon, men även personbilar i anslutning till E4. Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) Leverantör för leverans, montage och installation av laddarna i syfte att möjliggöra elektrifiering av fordon. Omfattning Upphandlingen omfattar leverans och installation av åtta (8) stycken CCS-laddare för snabbladdning av … Visa upphandlingen »
2023-08-25   Elmaterial (Nässjö Affärsverk Aktiebolag)
Nässjö Affärsverk AB genomför samordnad upphandling av elmaterial inklusive kabel tillsammans med och på uppdrag av medlemmar ur NSE-gruppen. Upphandlande enheter är: — Njudung Energi Vetlanda AB — Njudung Energi Sävsjö AB — Njudung Vetlanda Energi AB — Nässjö Affärsverk AB — Tranås Energi — Vimmerby Energi Visa upphandlingen »
2023-08-24   Service av Reservkraftsaggregat (Region Halland)
Upphandlingen avser Service av Reservkraftsaggregat till Region Halland. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2023-08-24   Laddstationer för elbilar (Östersunds kommun)
Östersunds kommun upphandlar laddstationer för elbilar för den interna kommunorganisationen. Visa upphandlingen »
2023-08-21   Utbyte av styrsystem turbin (ENA Energi AB)
Ett projekt har startats vars mål är att modernisera styrsystem för ångturbin tillhörande verkets kraftvärmepanna. Visa upphandlingen »
2023-08-18   Evaporativa kyltorn till Polvägen i Västerås (Mälarenergi AB)
Denna prekvalificering avser inköp och leverans av evaporativa kyltorn till Mälarenergis fjärrkylanläggning på Polvägen, Västerås. Leveransen av kyltorn omfattar konstruktion, tillverkning, transport, lossning, montage och deltagande vid driftsättning. Visa upphandlingen »
2023-08-07   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkering AB)
Den aktuella upphandlingen omfattar helhetsleverantör av laddinfrastruktur innefattande projektering, installation & driftsättning av laddstationer, molntjänst, betaltjänst, löpande drift och underhåll samt support och service. Helhetstjänsten innehåller därmed entreprenad, tjänster och produkter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Charge Node Europé AB
2023-07-10   Fullservice avtal för vindkraftverk WTG15 (Aktiebolaget Botkyrkabyggen)
Ett avtal för AB Botkyrkabyggens vindkraftverk placerad på Hedboberget i Rättviks kommun. Visa upphandlingen »
2023-07-05   Elverk - ramavtal 45kVA 90kVA (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
MSB har behov av ramavtal för elverk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Coromatic AB
2023-07-04   10 kVA GS with GS trailer (FMV)
Procurement of Framework agreement with quaranteed initial order. Visa upphandlingen »
2023-06-27   6 Power Transformers 500MVA and 750MVA (Ellevio AB)
Ellevio plans to connect a number of 500 and 750 MVA units (3 of each) to the national transmission grid on HV side (400 kV) and to the regional grid on the LV side (140 kV) starting from end of 2026 and up into 2029. The 4 different sites are located in the mid part of Sweden. Visa upphandlingen »
2023-06-12   Reactors 40-100MVAr (Ellevio AB)
Procurement regarding 2 Variable Shunt Reactors 145 kV 40-100 Mvar. 1 unit for Lindbacka and 1 unit for Repbäcken. Desired delivery date for the reactors is Q2 2026. Visa upphandlingen »
2023-06-02   Köp av nya UPS-enheter med tillhörande service- och underhållsplan (Region Jönköpings län)
Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Omfattning Uppdraget avser Upphandlingen avser köp av nya UPS-enheter samt tillhörande service- och underhållsplan till dessa. Köparen kommer att nyttja sig av principen om Förnyad konkurrensutsättning i kommande ramavtal. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Batterielektronik Sverige AB Bravida Sverige AB Coromatic AB ENACO Sverige AB UPS-teknik i Väst AB
2023-05-30   Granarp fördelningsstation - Nya krafttransformatorer 52/12 kV, 32 MVA (Jönköping Energi Nät Aktiebolag)
Leverans och uppställning inomhus av 2 stycken nya krafttransformatorer 52/12 kV, 32 MVA Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Helmerverken Holding AB
2023-05-29   Två transformatorer 20/25 MVA, Södertälje kommun (Telge Inköp AB)
Två transformatorer 20/25 MVA till stationen H15 Ullängen i Järna, Södertälje kommun. Visa upphandlingen »
2023-05-16   Vindkraft Ekalund (Ljungby Energi Aktiebolag)
Upphandling av två vindkraftverk med en maximal kapacitet på 3,3 - 4 MW/st. Årlig energiproduktion 18 GWh. Maximal höjd inkl rotor 150 meter. Visa upphandlingen »
2023-05-15   Nätstationer (Umeå Energi Aktiebolag)
Ramavtal för nätstationer för avrop vid behov under avtalstiden. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande. Visa upphandlingen »
2023-05-02   Batteri energilagringssystem, Uddevalla - Lillesjöverket (Uddevalla Kraft Ab)
I vår kontinuerliga strävan att gå in i mer hållbara lösningar vill Uddevalla Kraft AB nu utöka sin verksamhet genom att investera i ett batteri energilagringssystem (BESS) som ska installeras vid Lillesjöverkets kraftvärmeverk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PSW Power & Automation
2023-04-28   Nationellt utbyte av sugtransformatorer (Trafikverket Myndighet)
Objektet avser utförande av åtgärder för sugtransformatorer placerade inom eller i närhet av vattenskyddsområden eller andra känsliga mark-och vattenområden. Syftet med projektet är att minimera risk för utsläpp av isolerolja från sugtransformatorer vid händelse av olycka eller tekniskt fel. Visa upphandlingen »
2023-04-28   Nätstationer (Kraftringen Nät AB)
Kraftringen nät AB avser att upphandla ramavtal för Nätstationer. Upphandlande enhet Upphandlande enhet och avtalspart är Kraftringen Nät AB organisationsnummer 556228-1138, nedan kallat Kraftringen och Beställaren. Förutom avtalsparten ska även Kraftringen Energi AB (publ) samt hel- och delägda dotterbolag vara avropsberättigade. Upphandlingen administreras av Kraftringens inköpsavdelning. Beskrivning av Kraftringen Kraftringen Energi AB är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, … Visa upphandlingen »
2023-04-26   Bränslecellsystem (Lunds universitet)
Lunds universitet avser att bygga ett laboratorium för forskning om bränsleceller i fordonsapplikationer. Därför avser vi att köpa ett 100 kW bränslecellssystem för fordonsbruk. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Powercell Sweden AB (publ)
2023-04-26   Fullservice avtal för vindkraftverk (Aktiebolaget Botkyrkabyggen)
Ett avtal för AB Botkyrkabyggens vindkraftverk placerad på Hedboberget i Rättviks kommun. Visa upphandlingen »
2023-04-21   Fördelningsstationer och krafttransformatorer (Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening)
Detta ramavtalsområde är tänkt att ge Sinfras medlemmar möjlighet till avrop av separata utrustningar och/eller tjänster tillhörande en fördelningsstation eller krafttransformator. Beställaren ska även om denne så önskar kunna erhålla en totalentreprenad för en komplett nyckelfärdig leverans av en fördelningsstation. Visa upphandlingen »
2023-03-22   Ramavtal Elarbeten 2023 (Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB)
Uppdraget omfattar ett ramavtal för elektriska tjänster och installationer inom Vilhelmina kommun. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Upphandling av ramavtal för elverk 45 kVA och 90 kVA (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (msb))
MSB avser att teckna ett ramavtal med leverantör för elverk 45 kVA och 90 kVA. Visa upphandlingen »
2023-03-16   Helhetstjänst laddinfrastruktur (Uppsala Parkerings AB)
Leverantör av laddstolpar och tillhörande portal/monltjänst för dessa. Visa upphandlingen »
2023-02-23   Kärrarp Fördelningsstation - Ny krafttransformator 88/80/40 MVA, 140/46/11,5 kV (Jönköping Energi Nät Aktiebolag)
Objektet omfattar leverans och uppställning utomhus av en 80/80/40 MVA, 140/46/11,5 kV ONAN krafttransformator på av köparen nybyggt transformatorfundament Visa upphandlingen »
2023-02-23   Service av transformatorstationer (Helsingborgs Stad)
Beredskapstjänst till högspänningsanläggningar. Tjänsten omfattar lokalisering och vidtagande av åtgärder för återställning av anläggningsfunktion. • Högspänningsställverk • Transformator • Lågspänningsställverk i anslutning till transformatorn • Inom anläggning Kungshult vårdboende även reservkraftanläggning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Vattenfall Servies Nordic AB
2023-02-23   ALEL UF E2 - Kraftförsörjningsentreprenad (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
E2 innebär i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg. Visa upphandlingen »
2023-02-22   Laddningsinfrastruktur för parkeringshus (Mölndals Parkerings Aktiebolag)
Mölndals Parkerings AB upphandlar infrastruktur för laddning av elbilar i parkeringshus. Det omfattar bland annat hårdvara, installation och mjukvara. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Charge Node Europé AB
2023-02-15   Phaseshifter Tandö (Ellevio AB)
Ellevio planerar köpa en fasskiftare, 650-750 MVA. Visa upphandlingen »
2023-02-15   Batteri energilagringssystem, Uddevalla - Lillesjöverket (Uddevalla Kraft Ab)
I vår kontinuerliga strävan att gå in i mer hållbara lösningar vill Uddevalla Kraft AB nu utöka sin verksamhet genom att investera i ett batteri energilagringssystem (BESS) som ska installeras vid Lillesjöverkets kraftvärmeverk. Visa upphandlingen »
2023-02-06   Batterier och batteriladdare (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Denna upphandling avser batterier till Region Skånes förvaltningar, bolag och stiftelser. Konsumentbatterier i form av: stav- & knappcellsbatterier, Primärbatterier (engångs), Sekundärbatterier (flergångs) samt laddare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Harlequin Trade
2023-01-31   Upphandling av krafttransformator - Nybro Energi (Nybro kommun)
Nybro Energi avser att installera en ny krafttransformator som ersättning för en befintlig transformator. Upphandlingen innefattar leverans av en 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SEA S.p.A
2023-01-12   Ny krafttransformator P5 Vikmanshyttan (Ludvika kommun)
Hedemora Energi, fortsatt kallad Köparen, avser att köpa in en (1) ny krafttransformator för att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station P5 Vikmanshyttan. Denna leverans omfattar uppställning på nytt fundament och montage till driftfärdigt skick av den nya krafttransformatorn. Station P5 Vikmanshyttan är belägen i Hedemora kommun i samhället Vikmanshyttan. Visa upphandlingen »
2023-01-11   Upphandling Krafttransformatorer C2 och C4 (Karlskoga Elnät AB)
Karlskoga Elnät AB upphandlar krafttransformatorer C2 och C4 Visa upphandlingen »
2023-01-04   10 kVA GS with GS Trailer (FMV)
10 kVA GS with GS Trailer Visa upphandlingen »
2022-12-26   Nätstation till Tagene (Renova Aktiebolag)
För att möta krav från en utökning av verksamheten och övergång till elektrifiering av maskinutrustning planeras en ny nätstation vid Renovas anläggning på Tagene. Kommande förfrågan avser en prefabricerad nätstation med isolerad byggnad på betongfundament med installationsgolv, för uppställning på markbädd. Brandklass EI60, korrosionsklass C4. Komplett utrustad med belysning, värme och ventilation. Torrisolerad transformator 1000kVA 10/0,4 kV. Högspänningsfördelning i utförande enligt IBH21. … Visa upphandlingen »
2022-12-14   Krafttransformatorer 33/11 kV (Skellefteå Kraft AB)
Skellefteå Kraft Elnät avser att köpa in och installera nya krafttransformatorer i ett antal stationer under de kommande åren. Denna förfrågan gäller leverans av transformatorer enligt bifogade dokument uppställda på fundament och förberedda för inkoppling mot nätet. All inkoppling av kontrollkablar och högspänningsanslutningar sker i separat entreprenad Visa upphandlingen »
2022-12-09   Radiofarmaka, SLL453 (Region Stockholm - Serviceförvaltningen)
Upphandlingen omfattar leverans av Radiofarmaka samt MT-produkt samt tillhörande kringtjänster. Efterfrågat sortiment framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bayer Aktiebolag Curium Sweden AB Cyclomedica Nordic AB GE Healthcare Aktiebolag Vingmed AB Wiik Pharma
2022-12-07   FasskiftareTandö (Ellevio AB)
Ellevio plans to connect a 750 MVA unit to the national transmission grid on HV side (400 kV) and to the regional grid on the LV side (140 kV). The 140 kV grid already has an existing connection point 400/140 kV, with a different phase angle. A possibility to correct the phase angle in this unit is needed in order to control the power flow to the 140 kV grid. Visa upphandlingen »
2022-12-05   Installationstjänster för normal och snabbladdning (Jönköping Energi Aktiebolag)
Upphandling avser avtal för installationstjänster för normal och snabbladdning med tillhörande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Elektroteam Elteknik i Jönköping AB