2023-06-13   Vinterväghållning, halkbekämpning Eda (Eda kommun)
Halkbekämpning med sand i flera områden i Eda kommun. Samt halkbekämpning med salt. Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser vinterväghållning, halkbekämpning med sand i områdena Adolfsfors/Köla/Flogned, Charlottenberg Västra, Charlottenberg Östra, Eda glasbruk, Hammar, Koppom, Lunden, Skillingsfors och Åmotsfors.Och halkbekämpning med salt i område Charlottenberg och Åmotsfors Områden halkbekämpning med sand:-Adolfsfors/Köla/Flogned. (område 1)-Charlottenberg Västra. (område … Visa upphandlingen »
2023-05-22   Vinterväghållning, Snöröjning Eda (Eda kommun)
Vinterväghållning ,Snöröjning av flera områden i Eda kommun. Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser vinterväghållning, snöröjning i områdena Adolfsfors/Köla/Flogned, Charlottenberg Västra, Charlottenberg Östra, Eda glasbruk, Hammar, Koppom, Lunden, Skillingsfors och Åmotsfors. Områden Vinterväghållning/snöröjning:-Adolfsfors/Köla/Flogned. (område 1)-Charlottenberg Västra. (område 2)-Charlottenberg Östra. (område 3)-Eda Glasbruk. (område 4)-Hammar. (område 5)-Koppom. (område 6)-Lunden … Visa upphandlingen »
2023-02-03   Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun (Eda kommun)
Om- ny- och tillbyggnad av Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Eda kommun, med partnering som arbetsform. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/org/arvika_kommun/?f=2 Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om öppet förfarande, i Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg Dialog AB
2022-08-01   Gallring Eda kommun (Eda kommun)
Upphandling av gallringsarbeten i Eda kommun Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser ramavtal av gallringsarbeten för Eda kommuns räkning .De planerade åtgärderna redovisas efter hand för vinnande leverantör med (Kompletta Traktdirektiv då gallring ska utföras).leverantören åtar sig att utföra gallring överensstämmelse med denna handling.Eventuella tilläggsarbeten utförs endast om beställaren begärt detta eller om köparen föreslagit och beställaren godkänt dem.Anbud kommer antas från en … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Moelven Skog Aktiebolag
2022-04-25   Brandbil Bas 1 (Eda) (Eda kommun)
Upphandling av en brandbil modell Bas 1till räddningstjänsten i Arvika, Eda Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser köp av en (1) st fabriksny, komplett brandbil (Bas 1) inklusive chassie ochpåbyggnad i enlighet med Kravspecifikation.I upphandlingen ska ett antal optioner enligt Kravspecifikation prissättas av anbudsgivaren.Ställning till optionerna kommer att göras innan tilldelningsbeslut. Valet är beroende avtillgängliga ekonomiska medel.Vid utvärdering av anbud kommer priserna för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sala Brand AB
2021-08-10   Bemanningstjänster inom Individ- och familjeomsorgen (Eda kommun)
Upphandlingen avser bemanningstjänster för uppdrag inom Individ- och familjeomsorgen i Eda kommun. Upphandlingen är indelad i tre anbudsområden, socialsekreterare (barn och unga, vuxna, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och familjerätt), LSS-handläggare och enhetschef. Uppdraget kan vara på kort eller längre sikt utifrån beställarens behov. Uppdraget utförs på plats hos beställaren, om inget annat överenskommits. Avtalet är ett ramavtal där kontrakt tecknas med flera leverantörer. Beställaren avser … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering Agila Social Care AB Bonliva AB CareOnDemand Sociala Tjänster AB Cura Nord bemanning & rekrytering AB Dedicare AB (publ) Medlink Nordic AB RentalCare Sverige AB Socionomera Bemanning AB Socionomkraft AB
2021-05-17   Slamtömning enskilda brunnar (Eda kommun)
Upphandlingen avser spol- och slamtömningstjänster åt Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2021-04-14   Livsmedel småkök (Eda kommun)
Eda kommun inbjuder till anbudsgivning gällande livsmedel småkök. Anbud kan lämnas med eller utan transport. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Konsum Värmland
2021-04-14   Till- och ombyggnad av Kv. Violen 1 - Partnering (Eda kommun)
Till- och ombyggnad av Kv. Violen 1 ett demensboende i Charlottenberg. Ett samverkansentreprenad "partnering". Omfattning inklusive eventuell option Upphandlingen avser totalentreprenad med partneringavtal - Till- och ombyggnad av Kv. Violen 1, Charlottenberg. Sverige. Anbud kommer att antas i sin helhet. Anbud kommer att antas från en leverantör. Alternativa anbud/sidoanbud godkännes inte. Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/ Upphandlingen genomförs under … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bygg Dialog AB
2021-03-15   SFI-Utbildning (Eda kommun)
Upphandlingen sker på uppdrag av Kommunstyrelsen i Eda kommun, och syftar till tecknande av avtal med en leverantör som kan bedriva SFI-undervisning, SVA -grund samt studievägledning för vuxna invånare i Eda kommun i en form och omfattning som medger att adekvat bemanning och kompetens finns att tillgå för att säkerställa att Eda kommuns invånare erbjuds vuxenutbildning i omfattning och kvalitet enlighet med Skollagen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Folkuniversitetet Stiftelsen...
2021-02-10   SFI-Utbildning (Eda kommun)
Upphandlingen sker på uppdrag av Kommunstyrelsen i Eda kommun, och syftar till tecknande av avtal med en leverantör som kan bedriva SFI-undervisning, SVA -grund samt studievägledning för vuxna invånare i Eda kommun i en form och omfattning som medger att adekvat bemanning och kompetens finns att tillgå för att säkerställa att Eda kommuns invånare erbjuds vuxenutbildning i omfattning och kvalitet enlighet med Skollagen. Visa upphandlingen »
2019-10-21   Leasingbilar (Eda kommun)
Leasingbilar Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lecab Bilaktiebolag
2019-08-21   Vinterkörning i slamonbacke m.m (Eda kommun)
Eda kommuns bolag Valfjället Skicenter bjuder in till anbudsgivning av tjänsten - Vinterkörning i slalombacke m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HÖGAB Mark och Anläggning Aktiebolag
2019-01-18   Trygghetsteknik - Larm, tillsyn och boendelås (Eda kommun)
Eda kommun inbjuder härmed till anbudsgivning avseende trygghetsteknik för larm och tillsyn inom ordinärt- och särskilt boende, samt boendelås för särskilt boende. Syftet med upphandlingen är att erhålla en enhetlig och sammanhållen produktportfölj avseende trygghetsteknik inom kommunen. Genom ny teknik finns också potential till skalbara lösningar, som kan ge en flexibilitet i utförande och anpassas till varje enskild individs behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Everon Sverige AB
2018-03-19   Läromedel (Eda kommun)
Anbudet skall omfatta inköp och leverans av Läromedel med tillhörande media, till förskola, grundskola (inkl. särskola), gymnasieskola, kommunala vuxenutbildningen, KY-utbildning samt facklitteratur till kommunernas övriga förvaltningar och bolag under avtalstiden. Uppdraget omfattar samtliga titlar från aktuella förlag, men även andra typer av läromedel såsom CD, DVD, webbaserade läromedel, elektroniska böcker samt utländsk litteratur mm. Uppdraget omfattar även kurslitteratur för lärare. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
2017-11-07   Energi – El (Eda kommun)
Energiupphandling – El till Eda och Arvika kommun med dess bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Karlstads Energi Aktiebolag
2017-03-20   VA-Material (Eda kommun)
VA-material till kommunens verksamheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ahlsell Sverige AB Dahl Sverige Aktiebolag
2017-02-13   Bemanningstjänster inom Vård och Stöd (Eda kommun)
Bemanningstjänster inom vård och omsorg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dedicare AB (publ.) Humana Sociala tjänster Sverige AB
2016-12-14   Grus och fyllnadsmaterial m.m (Eda kommun)
Ramavtal på grus och fyllnadsmaterial för kommunen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2016-10-11   Förbränning hushållsavfall och verksamhetsavfall (Eda kommun)
Förbränning av hushållsavfall. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rekom AS
2016-07-11   Fibrering befintlig kanalisation (Eda kommun)
Eda kommun planerar att fylla förlagd kanalisation inom kommunen med fiber. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ledmont AB
2015-10-06   Vinterväghållning–Halkbekämp. Charlottenberg o Eda Glasb (Eda kommun)
Vinterväghållning–Halkbekämpning på kommunens gator/vägar samt gång/cykelvägar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-10-06   Vinterväghållning–Halkbekämpning, Åmotfors (Eda kommun)
Vinterväghållning–Halkbekämpning på kommunens gator/vägar samt gång/cykelvägar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-10-06   Vinterväghållning–Halkbekämpning Koppom (Eda kommun)
Vinterväghållning–Halkbekämpning på kommunens gator/vägar samt gång/cykelvägar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-10-06   Vinterväghållning–Halkbekämp m salt Charlottenb o Åmotfors (Eda kommun)
Vinterväghållning–Halkbekämpning med salt på kommunens gator/vägar samt rondeller. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-10-06   Vinterväghållning–Halkbekämpning Köla/Flogned (Eda kommun)
Vinterväghållning–Halkbekämpning på kommunens gator/vägar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-10-01   Försäkringsupphandling Eda kommun (Eda kommun)
Härmed inbjuds ni att lämna anbud på försäkringsskydd för Eda kommun. De har för avsikt att upphandla kollektiv olycksfallsförsäkring. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Protector Forsikring ASA
2015-09-24   Vinterkörning i slalombacke m.m (Eda kommun)
Valfjället Skicenter avser upphandla vinterkörning, pistning m.m. i slalombacken. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Högab Mark och Anläggning
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Köla/Flogned (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Skillingsfors (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Koppom (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Allservice Koppom AB
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Åmotfors (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Beckius Markarbeten
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Eda Glasbruk (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Västvärmlands LBC AB
2015-06-15   Vinterväghållning – Snöröjning, Charlottenberg (Eda kommun)
Vinterväghållning – snöröjning för körbana, gång- och cykelväg samt övriga ytor inom Eda kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Värmlands LBC AB
2014-06-19   Städentreprenad Hierneskolan (Eda kommun)
Städentreprenad i Hierneskolans lokaler. Visa upphandlingen »
2014-02-13   Insamling av hushållsavfall (Eda kommun)
Tjänsten/Entreprenaden omfattar insamling av hushållsavfall i Eda kommun. Entreprenaden avser hämtning av hushållsavfall i små kärl inte container. Kommunen tillämpar viktbaserad taxa och entreprenaden omfattar därmed vägning av avfallet för varje kärl. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragn-Sell AB
2013-11-18   Leasingfinansiering (Eda kommun)
Leasingfinansiering av motorfordon, i huvudsak personbilar för kommunens verksamheter, bolag m.m. Visa upphandlingen »
2013-11-18   Leasingbilar (Eda kommun)
Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för anskaffning av miljötjänstebilar med fullserviceavtal. Finansieringen är köp alternativt leasing. Leverantör av tjänstebil skall acceptera den finansieringslösning som kommunen anvisar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Olof Ericson
2013-05-02   Städentreprenad (Eda kommun)
Eda kommun inbjuder till anbudsgivning avseende städentreprenad i Eda kommuns verksamhetslokaler. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ISS Facility Services AB
2011-04-14   Kontorsmöbler (Eda kommun)
Arvika, Eda, Hagfors, Sunne och Årjängs kommuner, inklusive kommunala bolag och stiftelser, inbjuder Er att lämna anbud avseende Kontorsmöbler m.m. enligt nedanstående specifikation och bifogad beskrivning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: h e Kontorsmiljö AB Input Intreiör Karstad Kontorsbolaget Selvin AB KV huset i Arvika AB