Upphandlingar: Säffle kommun

>20 arkiverade upphandlingar

Nyligen genomförda upphandlingar av Säffle kommun

2023-08-11   Strategisk licenspartner 2023 (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla en strategisk licens partner Med licenspartner avses en partner som vi kan avropa från, och som kan hantera alla typer av licenser, inom specificerade områden såsom användarlicenser, molntjänster, databaslicenser, serverlicenser, licenser för säker digital kommunikation, digital signering, samt certifikat etc. etc. I dom fall hårdvara och licens är knutna till varandra så skall även detta kunna i avropas gemensamt från licenspartnern Avtalstid: för en period av 24 månader, … Visa upphandlingen »
2023-05-02   Lastbil med pivåkoppling (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla en Lastbil med pivåkoppling som kommer att användas inom utbildningssyfte av Herrgårdsgymnasiet Transport program i Säffle. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bröderna Brandt Lastvagnar Aktiebolag
2023-01-30   Surfplattor med tjänster 2023 (Säffle kommun)
Säffle kommun upphandlar surfplattor enligt förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av surfplattor med operativsystemen Android och IOS, för en period av 24 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12+12 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Advania Sverige AB
2023-01-30   Bärbara elev-datorer med tjänster 2023 (Säffle kommun)
Säffle kommun upphandlar bärbara elev-datorer. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av bärbara elev- och lärardatorer, med tillbehör och tjänster. De två konfigurationerna som efterfrågas datorer med operativsystemet Google Chrome OS, kommer att vara budget-alternativ till de redan upphandlade bärbara datorer, och ska ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun under avtalsperioden, först och främst inom skola, men kan även användas inom begränsade områden … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Foxway Education AB
2023-01-20   Transportbilar, 2wd, mindre skåp, diesel/HVO (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla Transportbil mindre skåp tvåhjuls drift, diesel/HVO Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ragnar Gustavssons Bil Aktiebolag
2022-11-28   Slamtömning och slamsugning (Säffle kommun)
Säffle kommun, Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål avser upphandla slamtömning enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ulvsby Miljö AB
2022-06-29   Pensionsadministration och försäkring (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar Pensionsadministration av A KAP-KL, KAP-KL, OPF-KL, PBF, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. - Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat "Valcentral" - Utökat handläggarstöd för anställda och förtroendevalda inom OPF-KL - Option på löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension - Option på försäkring av efterlevandepension Notera att Upphandlande myndigheter (Säffle kommun och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
2022-06-28   Större gatsopningsfordon. Ny eller demo (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla en gatusopmaskin/Sandupptagande sugande som kommer att användas till att sopa kommunens gator. Större gatusopmaskin typ Bucher Beam XPowa eller motsvarande. Den ska vara ny eller demo, av senaste årsmodell. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Broddson Aktiebolag
2022-05-11   Arkitekttjänster (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla "Arkitekttjänster" enligt upphandlingsdokumenten. Avsikten med upphandlingen är att teckna ett ramavtal för olika typer av fysisk planering. Tjänsten ska betraktas som avropstjänst med villkoren i ramavtalet som grund. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Stadsbyggnadskonsult Värmland AB
2022-04-04   Vägmärken och avstängningsmaterial (Säffle kommun)
Arvika kommun, Eda kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Kils kommun, Munkfors kommun, Sunne kommun, Säffle kommun, Torsby kommun och Årjängs kommun samt deras kommunala bolag avser upphandla Vägmärken enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Provia vägmärkning AB
2022-01-21   Bärbara datorer 2022 (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla ett ramavtal med en leverantör för hela kommunens behov av bärbara datorer enligt upphandlingsdokumenten. De fem konfigurationer kommer att ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun, där även kommunens bolag som Säffle bostäder AB, och Säffle kommunikations AB ingår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2021-12-23   Lärplattform och elevadministrativt system (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar en molntjänstbaserad lösning i två (2) delar i form av en lärplattform och elevadministrativt system för för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning i Kommunen. I uppdraget ingår utbildning, support och service. Leverantören tar i denna upphandling ett funktionellt totalansvar för hela leveransen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: IST-Sverige Aktiebolag
2021-12-23   Personbilar, 2 wd och 4wd, ca 75 st (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla ca 40 st Kompakt-SUV 2 wd samt ca 25 st Kompakt-SUV 2 wd HEV, samt ca 5-10 st Medel-SUV 4wd. Kompakt-SUV 2wd samt Medel-SUV 4wd ska vara godkända för att kunna tankas med HVO100 Kompakt-SUV 2d HEV ska s.k. HEV (Hybridbil som kan tankas med bensin eller diesel, gärna godkänd för HVO100). Ej s.k. plug-in hyrbrid. Upphandlingen inkluderar även Säfflebostäder och SÄKOM. Det är möjligt att lämna delat anbud, dvs antingen på enbart Kompakt-SUV 2 wd eller Kompakt-SUV 2 wd HEV … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eije Petterssons Bil Aktiebolag Kjell Heintz Bil Aktiebolag Lecab Bilaktiebolag Ragnar Gustavssons Bil Aktiebolag Svema Bil AB
2021-10-15   Transport av matavfall (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla transport av matavfall till behandlingsanläggning enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LBC Värm-Dal AB
2021-09-21   Bokbuss - mobilt bibliotek 2 (Säffle kommun)
Säffle kommun (kulturnämnden) avser upphandla en bokbuss enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fellwings karosserifabrik Aktiebolag
2021-09-20   Måltidstransporter, Säffle tätort (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla Måltidstransporter enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: J.P.S. Taxi i Säffle Ekonomisk förening
2021-09-02   Behandling av matavfall (Säffle kommun)
Upphandlingen avser slutligt omhändertagande av källsorterat matavfall genom mottagning och behandling i biogasanläggning. Uppdraget omfattar mellanlagring, förbehandling, rötning samt avsättning av produkterna biogödsel och biogas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Biogasbolaget i Mellansverige AB
2021-08-09   Snöröjning och halkbekämpning för Säfflebostäder AB (Säffle kommun)
Säfflebostäder AB (SÄBO) avser upphandla "Snöröjning och halkbekämpning, vinterväghållning" i Säffle kommun enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
2021-06-17   Upphandling av avfallskärl och avfallssäckar (Säffle kommun)
Säffle kommun/Teknik och Fritids Nämnden avser upphandla avfallskärl, avfallssäckar och insatssäckar till renhållningen enligt upphandlingsdokumeten. Delat anbud, vilket gör att att det går att lämna anbud på antingen bara avfallskärl, eller avfallsäckar eller insatssäckar, eller på flera grupper. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: PWS Nordic AB San Sac AB
2021-06-02   Papperspåsar och påshållare för matavfall (Säffle kommun)
Säffle kommun/Teknik och Fritids Nämnden avser upphandla "Papperspåsar och påshållare för matavfall" enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: San Sac AB
2021-05-28   Konsulttjänster inom revisionsområdet (Säffle kommun)
Revisorerna i Säffle kommun inbjuder er att lämna anbud på uppdraget som sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag. Auktoriserad (alt. godkänd revisor) till kommunens företag för lagstadgad revision inklusive PM till revisionsberättelse. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2021-04-28   Transport av brännbart avfall (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla transport av brännbart avfall enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: LBC Värm-Dal AB
2021-04-27   Bokbuss - mobilt bibliotek (Säffle kommun)
Säffle kommun (kulturnämnden) avser upphandla en bokbuss enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
2021-04-19   Bemanningssystem (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla ett bemanningssystem enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AR Internetplatsen Aktiebolag
2021-04-16   Lastbil Tridem Krok 8x4, köp av 1 st (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar behovet av 1 st fabriksny lastbil Tridem Krok 8x4 Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Toveks Lastbilar AB
2021-04-12   AV- utrustning med tillhörande tjänster (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla AV- kringutrustning, samt tillhörande service & installationstjänster enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AVS i Sverige AB
2021-04-10   Ekonomisystem (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla ett nytt ekonomisystem för Säffle kommun och dess bolag enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: UNIT4
2021-03-25   Stationstankning HVO100/diesel/bensin (Säffle kommun)
Stationstankning i Säffle kommun. Upphandlingen avser köp av drivmedel HVO100/diesel/bensin genom stationstankning och tillhandahållande av drivmedelskort, för Säffle kommun och dess bolag. Inga volymer garanteras. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: OK-Q8 AB
2021-03-23   Bokbuss - mobilt bibliotek (Säffle kommun)
Säffle kommun (kulturnämnden) avser upphandla en bokbuss enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
2021-03-19   Skötsel utemiljö SÄBO Säffle tätort omr. 1 och 3 (Säffle kommun)
Säfflebostäder AB (SÄBO) avser upphandla "Skötsel Utemiljö" i Säffle kommun tätort område 1 och 3 enligt upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: HSB Värmland ek. för. Svensk Markservice Aktiebolag
2021-02-10   Behandling av brännbart avfall (Säffle kommun)
Upphandlingen avser behandling av insamlat restavfall, med del av bioavfall bortsorterat, i Säffle och Åmåls kommuner samt brännbart grovavfall från återvinningscentralen på Östby Miljöstation, Åmåls kommun. Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål kommer under år 2022 att påbörja insamling av matavfall i de båda kommunerna. Prognosen är att det nya insamlingssystemet är fullt utbyggt i slutet av år 2025. Avfallsmängderna som ska behandlas beräknas år 2022 uppgå till cirka 7 500 ton för att år 2024 … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS
2020-11-10   Anläggningsmaskiner, 8 st, leasing, till Herrgårdsgymnasiet (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar inhyrning av 2 st. Hjullastare, 1 st. Grävmaskin, 2 st. hjulgrävare samt option på ytterligare 3 st. minigrävmaskiner i enlighet med upphandlingsdokumenten. Maskinerna kommer att användas i utbildningssyfte av Herrgårdsgymnasiet, anläggningsprogrammet utbildar morgondagens maskinförare. Främst så ska den vara utrustad med den nya tekniken som stödjer föraren i dess dagliga arbete för att skapa den säkraste möjliga arbetsplats. Det är viktigt att morgondagens förare får stor kunskap … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2020-07-20   Laboratorietjänster (Säffle kommun)
Kommunerna Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Åmål samt Dalslands Miljö- och Energiförbund, gör en gemensam upphandling av laboratorietjänster. Uppdraget gäller laboratorietjänster inklusive transport av prover från kommunerna till laboratoriet. Olika prover produceras per år inom i huvudsak följande områden; — Dricksvatten och råvatten för dricksvattenproduktion — Avloppsvatten — Slam — Badvatten (Bassängbad och strandbad) — Ytvatten — Grundvatten — Recepientvatten — Lakvatten — Slamkompost — Sediment — … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
2020-03-18   Laboratorietjänster (Säffle kommun)
Kommunerna Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Åmål samt Dalslands Miljö- och Energiförbund, gör en gemensam upphandling av laboratorietjänster. Uppdraget gäller laboratorietjänster inklusive transport av prover från kommunerna till laboratoriet. De olika prover produceras per år inom i huvudsak följande områden; — Dricksvatten och råvatten — Avloppsvatten — Slam — Bassängbad — Ytvatten — Grundvatten — Lakvatten — Livsmedel Glassprodukter, vaniljkräm, milkshake (Dalslands Miljökontor) Det beräknade antalet … Visa upphandlingen »
2020-03-02   Skrivare och kopiatorer MFP -20 ramavtal (Säffle kommun)
Säffle kommun ämnar upphandla multifunktion skrivare inklusive tillbehör samt service och support enligt förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av multifunktionsskrivare för en period av 36 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12 månader Kommunen avser upphandla huvudsakligen 3 olika modeller (Basmodell, Lågvolym, Högvolym) både på administration, skola och i kommunala bolagen. Kommunen har idag 80 st MFP ér samt 60 st s.k. … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiv IT Partner Nordic DocuCash AB
2019-12-20   Verksamhetssystem för handläggning och dokumentation Vård Omsorg (Säffle kommun)
Säffle kommun/Socialförvaltning avser upphandla Verksamhetssystem. Upphandlingens syfte är att tillgodose socialnämndens behov av ett, för den enskilde, rättssäkert verksamhetssystem som är enkelt för medarbetarna att använda. Beställaren behöver ett system som klarar av de åtaganden socialnämnden har enligt gällande lagstiftning, underlätta det administrativa arbetet, kunna leverera lagstadgad statistik och rapporter för uppföljning av ekonomi, resultat och kvalitet. Socialnämndens verksamheter ska med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tieto Sweden AB
2019-11-25   Komprimerande sopbil 4 st (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla fyra stycken baklastande sopbilar med tvåfacksaggregat, inklusive serviceavtal. Fordonen ska användas för att samla in mat- och restavfall i separata kärl i Säffle och Åmåls kommuner. Fordonen ska levereras senast 1 juni 2021 och ska vara i drift i verksamheten 15 juni 2021. Upphandlingen består av två prisgrupper enligt typer av hytter, grupp 1 Tre fordon ska ha frambyggd och extra lågbyggd hytt, och grupp 2 Ett fordon ska ha lågbyggd hytt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Toveks Lastbilar AB
2019-09-13   Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark (Säffle kommun)
Konsulttjänster avseende små till stora utredningar, ny och ombyggnad. Uppdragen inkluderar projekteringsarbeten, upprättande av förfrågningsunderlag, arbeten i förprojektstadiet, förstudier, skisser, program, utredningar, inventeringar, upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar, framtagning av gestaltningsskisser. Resultatet från ovanstående uppdrag kan komma att utgöra underlag för större projekt. där separat upphandling av projekthandlingarna kan komma att ske. OBS. att uppdragen omfattar arbete i … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB Tyréns AB Wermlands Infrakonsult AB
2019-07-04   Personlig assistans (Säffle kommun)
Säffle kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via Socialförsäkringsbalken (SFB).Ramavtalsvärdet per år beror dels på antal individer som behöver personlig assistans samt på antal timmar som individen behöver ha assistans. Eftersom valet av utföraren beror på individen och på grund av att det inte går att förutse när icke-vals alternativet blir aktuellt är det … Visa upphandlingen »
2019-04-26   Extern webbplats, utveckling, implementering och drift (Säffle kommun)
Säffle kommun avser att upphandla en leverantör med avsikten att ta fram en ny extern webbplats för kommunen och dess bolag. Leverantören ska bygga, implementera, utveckla och sköta driften av kommunens nya hemsida baserat på denna anbudsförfrågan med bilagor. Leverantören ansvarar för driften i eget datacenter eller i underleverantörs datacenter. Kontrakt kommer att tilldelas en (1) leverantör. Avtalstiden är fyra (4) år med option på 2 + 2 år. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Soleil AB
2019-03-15   Bärbara elev-datorer med tjänster 2019 (Säffle kommun)
Säffle kommun upphandlar bärbara elev-datorer. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av bärbara elev- och lärardatorer, med tillbehör och tjänster. De konfigurationer som efterfrågas är datorer med operativsystemet Google Chrome OS, för en period av 36 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12 månader Beställaren har ett uppskattat behov per år av: Ca: 500 stycken datorer med Google Chrome OS (antalet bygger på trolig utvecklingstakt och kan inte … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lin Education AB
2019-01-18   Surfplattor med operativsystem 2019 (Säffle kommun)
Säffle kommun upphandlar surfplattor enligt förfrågningsunderlag. Upphandlingen avser resultera i avtal med en leverantör för hela vårt behov av surfplattor med operativsystemen Android och iOS, för en period av 36 månader, med förlängningsoption på ytterligare 12 månader. Beställaren har ett uppskattat behov per år av: — ca: 100-200 stycken iOS- plattor med 32GB (9,7”), varav ca: 10 % med 4G — ca: 100-200 stycken iOS- plattor med 128GB(9,7”), varav ca: 20 % med 4G — ca: 50-100 stycken iOS- plattor med … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lin Education AB
2018-02-01   Transport och slutbehandling av avfall (Säffle kommun)
Upphandlingen avser hämtning och omhändertagande av brännbart avfall omlastat på Östby Miljöstation, placerad i Åmåls kommun. Borttransport från Östby Miljöstation, Åmåls kommun samt förbränning av ca 8500 årston fritt lastat brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, exklusive farligt avfall. Borttransport skall normalt ske dagligen måndag-fredag under hela året. Tillhandahållande av containrar vid Östby Miljöstation för kontinuerlig fyllning i Beställarens regi av brännbart hushållsavfall … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Rekom AS
2017-12-11   Bärbara datorer (Säffle kommun)
Ramavtal avseende bärbara datorer enligt förfrågningsunderlag. —Konfiguration 1: ca: 150-200 st./ år. —Konfiguration 2: ca: 100-150 st./ år. —Konfiguration 3: ca: 50-100 st./ år. —Konfiguration 4: ca: 200- 300st./ år. (För varje beställd dator så beställs det oftast fodral i form av väska eller ryggsäck). Angivna antal är baserade på statistik och utgör ingen utfästelse från beställaren. De fyra konfigurationer kommer att ingå i basen bland bärbara datorer i Säffle kommun, där även kommunens bolag så som … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Atea Sverige AB
2017-10-11   Måltidstransporter, Säffle tätort (Säffle kommun)
Måltidstransporter från skolkök till skolor, dagcenter och äldreboenden i Säffle tätort och närområde. I uppdraget ingår också, med särskilda avtalsvillkor, måltidstransporter till Närsjukvården i Säffle. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: J.P.S. Taxi i Säffle Ekonomisk förening
2017-04-27   Konsulttjänster inom revisionsområdet (Säffle kommun)
Revisorerna i Säffle kommun inbjuder er att lämna anbud på uppdraget som sakkunniga till kommunens revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, samt till lekmannarevisorerna för granskning av kommunens bolag. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kpmg AB
2017-03-15   Personbilar 2 wd och 4wd (Ba/Bb/Ca/Cb), totalt ca 60 st (Säffle kommun)
Säffle kommun avser upphandla ca 25-35 st. Mellanklassbilar, (Ba/Bb/Ca/Cb) samt ca 5 st. 4wd bilar(Ba/Bb/Ca/Cb), för omgående leverans samt option på ytterligare ca 15 st. mellanklassbilar och ca 5 st. 4 wd. Samtliga bilar bör vara godkända för att kunna tankas med HVO100. Upphandlingen inkluderar även Säfflebostäder och SÄKOM. Det är möjligt att lämna delat anbud, dvs. antingen på enbart Mellanklassbil, eller 4wd eller bägge. Volymen bygger nuvarande utbytesplan. Säffle kommun garanterar inga … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brandt Fordon Aktiebolag Bröderna Brandt Personbilar aktiebolag Kjell Heintz Bil Aktiebolag Lecab Bilaktiebolag
2017-03-08   Lastbil Tridem Krok 8x4, köp av 1 st (Säffle kommun)
Upphandlingen omfattar behovet av 1 st. fabriksny lastbil Tridem Krok 8x4. Användningsområde: anläggningskörning med tippbart släp, rangering på miljöstationer, vinterväghållning inkl. plogning sand, saltning, bortforsling av snö (krypkörning vid snöslunga m.m.). Sandupptagning (ska dra en sopmaskin senior). Upphandlingen genomförs med hänvisning till påbörjad upphandling enligt villkoren i gamla LOU. Visa upphandlingen »
2017-02-22   Hjullastare, 15-18 ton, köp av 1 st (Säffle kommun)
Köp av en hjullastare som kommer användas på Östby Miljöstation. Påbörjad upphandling genomförs i enlighet med gamla LOU. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Swecon Anläggningsmaskiner AB
2016-10-04   Avtal inhyrning av 3 st. anläggningsmaskiner, Herrgårdsgymn (Säffle kommun)
Avtalet omfattar inhyrning av tre (3) anläggningsmaskiner i enlighet med bifogad specifikation/anbudsformulär. Maskinerna skall i huvudsak användas i utbildningssyfte, Herrgårdsgymnasiet utbildar morgondagens maskinförare. För att klara detta utbildningsuppdrag behöver vi 2 hjulastare och en grävmaskin som har den senaste tekniska utrustningen. Främst så ska den vara utrustad med den nya tekniken som stödjer föraren i dess dagliga arbete för att skapa den säkraste möjliga arbetsplats. Det är viktigt att … Visa upphandlingen »