Lastbil med pivåkoppling

Säffle kommun

Säffle kommun avser upphandla en Lastbil med pivåkoppling som kommer att användas inom utbildningssyfte av Herrgårdsgymnasiet Transport program i Säffle.

Sista ansökningsdag
Tidsfristen för mottagande av anbud var 2023-06-01. Upphandlingen offentliggjordes den 2023-05-02.

Leverantörer
Följande leverantörer nämns i tilldelningsbeslut eller andra upphandlingsdokument:
Vem?

Vad?

Var?

Upphandlingshistorik
Datum Dokument
2023-05-02 Meddelande om upphandling
2023-06-12 Ytterligare upplysningar
2023-06-26 Meddelande om tilldelning
Meddelande om upphandling (2023-05-02)
Upphandlande myndighet
Namn och adresser
Namn: Säffle kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Postort: Säffle
Postnummer: 661 80
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 533681660 📞
E-post: antwan.harraka@saffle.se 📧
Region: Sverige 🏙️
URL: http://www.saffle.se 🌏
Kommunikation
URL för dokument: https://www.e-avrop.com/saffle/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=84060 🌏
URL för deltagande: https://www.e-avrop.com/saffle/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=84060 🌏

Objekt
Upphandlingens omfattning
Titel: Lastbil med pivåkoppling BUN-2023-487
Produkter/tjänster: Motorfordon för godstransport 📦
Kort beskrivning:
“Säffle kommun avser upphandla en Lastbil med pivåkoppling som kommer att användas inom utbildningssyfte av Herrgårdsgymnasiet Transport program i Säffle.”
Beräknat värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰

1️⃣
Ytterligare produkter/tjänster: Motorfordon för godstransport 📦
Plats för genomförandet: Sverige 🏙️
Plats för genomförandet: Västra Götalands län 🏙️
Plats för genomförandet: Värmlands län 🏙️
Beskrivning av upphandlingen:
“Lastbilens Tekniska specifikationer framgår av upphandlingsdokumenten framförallt bilaga 1 Krav specifikation.”
Kriterier för tilldelning
Priset är inte det enda tilldelningskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
Upphandlingens omfattning
Beräknat totalt värde exklusive moms: SEK 2 000 000 💰
Varaktighet
Startdatum: 2023-06-30 📅

Förfarande
Typ av förfarande
Öppet förfarande
Administrativ information
Tidsfrist för mottagande av anbud eller begäran om deltagande: 2023-06-01 📅
Språk på vilka anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas in: svenska 🗣️
Anbudet skall vara giltigt till och med: 2023-08-30 📅
Villkor för öppnande av anbud: 2023-06-02 00:00 📅

Kompletterande information
Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering kommer att accepteras
Granskningsorgan
Namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Postort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 54-148500 📞
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se 📧
Fax: +46 54-148530 📠
URL: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se 🌏
Källa: OJS 2023/S 088-268914 (2023-05-02)
Ytterligare upplysningar (2023-06-12)

Kompletterande information
Ursprunglig referens till meddelandet
Nummer på meddelandet i EUT S: 2023/S 088-268914

Ändringar
Text som skall rättas i det ursprungliga meddelandet
Avsnittets nummer: II.2.7
Plats för den text som ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum
Gammalt värde
Datum: 2023-06-30 📅
Nytt värde
Datum: 2023-06-23 📅
Källa: OJS 2023/S 115-358308 (2023-06-12)
Meddelande om tilldelning (2023-06-26)
Objekt
Upphandlingens omfattning
Upphandlingens totala värde (exklusive moms): SEK 1 955 000 💰
Kriterier för tilldelning
Pris

Förfarande
Administrativ information
Tidigare publikation om detta förfarande: 2023/S 088-268914

Tilldelning av kontrakt

1️⃣
Kontraktets nummer: 2
Titel: Lastbil med pivåkoppling
Datum för ingående av avtalet: 2023-06-12 📅
Information om anbud
Antal mottagna anbud: 2
Entreprenörens namn och adress
Namn: Bröderna Brandt Lastvagnar Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556030-6101
Postadress: Box 84
Postort: Åmål
Postnummer: 662 22
Land: Sverige 🇸🇪
Telefon: +46 532-62631 📞
E-post: bjorn.h@brandtlv.com 📧
Region: Sverige 🏙️
Entreprenören är ett litet eller medelstort företag
Uppgifter om kontraktets/partiets värde (exklusive moms)
Kontraktets/lottens totala värde: SEK 1 955 000 💰
Källa: OJS 2023/S 124-392660 (2023-06-26)