2019-10-31   Specialskolskjutsar (Gotlands kommun)
Uppdraget omfattar skolskjutstrafik i områdena Norra Gotland, Södra Gotland, Visby med omnejd och Hela Gotland - fordon med lyft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taxi 1684 AB Taxi Gotland
2019-10-01   Livsmedel - Kolonial (Gotlands kommun)
Region Gotland upphandlar kolonialvaror. Varorna och produkterna är till största delen avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, fritidshem, sjukhus och äldreomsorg. Övriga från Region Gotland har dock också rätt att avropa från avtalet. Distribution av varor till beställarna ingår i uppdraget. Beskrivning Region Gotland upphandlar kolonialvaror. Varorna och produkterna är till största delen avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, fritidshem, sjukhus och … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Keges Grosshandel AB
2019-09-20   Ambulansflyg (Gotlands kommun)
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har regionerna ansvar för skadade och sjuka som behöver transport till/från sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Region Gotland har beslutat att upphandla tjänsten transport av patient med ambulansflyg (flygplan). Leverantören ansvarar för transportuppdraget vilket Innebär ansvar för samtliga resurser såsom personal med rätt kompetens, flygplan, utrustning, lokaler mm samt det medicinska ansvaret. Beskrivning Enligt hälso- och sjukvårdslagen har regionerna ansvar för … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Babcock Scandinavian Air Ambulance AB Grafair Flight Management AB H-Bird Aviation Services AB
2019-09-20   Kommunikations- och reklambyråtjänster (Gotlands kommun)
Region Gotland upphandlar ramavtal för kommunikations- och reklambyråtjänster. Upphandlingen är delad i två delar: Fullservicebyrå för strategisk och digital kommunikation - en kreativ partner för kommunikationslösningar, kampanjer, rådgivning, produktion och behovsanalyser. Produktions- och resursbyrå - arbetar nära kunden med löpande originalproduktion för tryck och digitala medier samt vid behov som resursförstärkning i verksamheterna. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Knak Agency AB
2019-08-30   Strategisk Varumärkesbyrå (Gotlands kommun)
Region Gotland upphandlar genom ett selektivt förfarande ramavtal med en strategisk varumärkesbyrå. Den kommande leverantören ska arbeta med varumärkesstrategi samt varumärkesplattform för platsvarumärket Gotland och arbetsgivarvarumärket Region Gotland. Produktion gällande platsvarumärket ingår. Region Gotland bjuder därför in intresserade anbudsgivare till anbudsansökan gällande anbudsgivning för ovanstående behov. Beskrivning Region Gotland upphandlar genom ett selektivt förfarande ramavtal med en … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Differ Strategy Consulting AB
2019-08-20   Beställningscentral (Gotlands kommun)
Leverantörens uppdrag är att upprätta och driva beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor, förvaltningsresor, närtrafik resor(anropsstyrda) och skolskjuts med taxi i den omfattning och på de villkor som följer av avtalet och denna kravspecifikation. Uppdraget ska skötas med optimal effektivitet och präglas av utveckling, kvalitet och serviceanda. Beskrivning Leverantörens uppdrag är att upprätta och driva beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor, förvaltningsresor, närtrafik … Visa upphandlingen »
2019-08-16   Avfallshämtning (Gotlands kommun)
Definitation hushållsavfall Entreprenaden avser hushållsavfall, d.v.s. avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt den definition som finns i miljöbalken. En närmare beskrivning av vilka avfallsslag som ingår framgår av kravspecifikationen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Urbaser AB
2019-08-15   Matbröd och vetebröd (Gotlands kommun)
Region Gotland upphandlar Matbröd och vetebröd. Varorna och produkterna är avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, fritidshem, sjukhus och äldreomsorg. Distribution av varor till beställarna ingår i uppdraget. Beskrivning Region Gotland upphandlar Matbröd och vetebröd. Varorna och produkterna är avsedda för tillagnings- och mottagningskök inom skola, förskola, fritidshem, sjukhus och äldreomsorg. Distribution av varor till beställarna ingår i uppdraget. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Keges Grosshandel AB
2019-07-05   Ambulanshelikoptertjänst (Gotlands kommun)
Ambulanshelikoptertjänst med ambulanshelikopter stationerad på Gotland. Tjänsten avser såväl primäruppdrag på Gotland som sekundäruppdrag till och/eller från sjukhus på fastlandet. Primär- eller sekundäruppdrag för annan regions räkning kan förekomma i begränsad utsträckning. Sådant uppdrag faktureras RG utifrån avtalets villkor Beskrivning Ambulanshelikoptertjänst med ambulanshelikopter stationerad på Gotland. Tjänsten avser såväl primäruppdrag på Gotland som sekundäruppdrag till och/eller från sjukhus … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
2019-06-26   Patientövervakning (Gotlands kommun)
Patientövervakningssystem till Visby lasarett. Ingående avdelningar är IVA, Operation, UVA, Dagoperation, Akuten, Hjärtavdelning C4, Barnavdelning (inkl neonatal) och barnmottagning samt Fyslab. Systemet beräknas bestå av nedanstående delar; systemlösning, ca 10 st Central övervakning, ca 45 st Patientmonitorer, ca 50 st Patientmoduler, ca 15 st telemetriövervakningsplatser samt larmdistribueringslösning. Beskrivning Patientövervakningssystem till Visby lasarett. Ingående avdelningar är IVA, Operation, … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Philips Aktiebolag
2015-10-28   Upphandling av städmaskin inkl. service och reservdelar (Gotlands kommun)
Region Gotland avser teckna ramavtal gällande köp av städmaskiner, inklusive service samt tillbehör och reservdelar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nilfisk-Advance AB
2015-10-23   Särskilt boende Visby (Gotlands kommun)
Objektet avser att på totalentreprenad planera, projektera, uppföra och bygga ett Särskilt Boende om 60 platser på Terra Nova-området i Visby. Entreprenören köper en befintlig fastighet av Region Gotland och äger sedan det Särskilda Boendet som uppförs. Entreprenören hyr ut det Särskilda Boendet till Region Gotland under 25 år och ansvarar för fastighetsdriften under hyrestiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svenska Vårdfastigheter AB
2015-10-23   Revisionstjänster (Gotlands kommun)
Upphandlingen avser följande tjänst: Sakkunnigt biträde till regionens förtroendevalda revisorer för revision av regionens nämnder, styrelser och bolag. I förfrågningsunderlaget anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
2015-10-09   Slamtömning på Fårö (Gotlands kommun)
Tömning, bortforsling och spridning av slam, från slamavskiljare samt tankar från enskilda avloppsanläggningar inom distrikt Fårö. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fårö Slamsugning HB
2015-09-25   Omhändertagande av behandlat returträ från ÅVC (Gotlands kommun)
Region Gotland avser att teckna ramavtal med en entreprenör, för att från Region Gotlands återvinningscentraler (ÅVC) samt lagrat vid Slite- och Visby avfallsanläggning, omhänderta insamlat målat/behandlat ReturTrä (RT). Visa upphandlingen »
2015-09-17   Om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler samt uppställning och förhyrning av paviljonger (Gotlands kommun)
Utförandeentreprenad med inslag av totalentreprenad upphandlad som generalentreprenad. Upphandlingen omfattar en total ombyggnad av plan 2, heldygnsvården. Delvis ombyggnad av plan 1, 3 och 4. Tillbyggnad av nya verksamhetslokaler, entré i 2 plan samt varumottagning. Ombyggnadyta ca 2 650 m². Tillbyggnadsyta uppgår till ca 450 m². Upphandlingen omfattar även uppställning och förhyrning av paviljonger som skall användas för evakuering under entreprenadtiden. Visa upphandlingen »
2014-08-04   Medicinsk gas 2014 – ramavtal (Gotlands kommun)
Upphandling av ramavtal för leverans av medicinsk gas till verksamheter inom Region Gotland, hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Visa upphandlingen »
2013-03-21   Gotlands kommun upphandling av säkerhetsteknik (Gotlands kommun)
Ramavtalsupphandling av säkerhetsteknik inom Inbrottslarm Passagesystem Övervakningskameror Brandlarm Larmöverföring Ramavtalets löptid är 3+1 år Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Schneider Electric Buildings Sweden AB
2012-10-08   Ventilationsrengöring 2012 (Gotlands kommun)
Region Gotland upphandlar ventilationsrengöring för successiva avrop. Region Gotland kommer att anta en leverantör. Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till ett års förlängning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Brandförebyggarna Gotland AB
2012-10-04   Finansiella leasingtjänster (Gotlands kommun)
Finansiella leasingtjänster för finansiering av registrerade fordon. Visa upphandlingen »
2012-08-23   Pensionsadministration (Gotlands kommun)
Upphandlingen omfattar fullständig pensionsadministration av KAP-KL, PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Upphandlingen omfattar vidare utökad pensionsadministration. Avtalstid 1.4.2013 - 31.3.2016 med förlängningsoption på 24 månader. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: KPA Pensionsservice Aktiebolag
2012-08-23   Verksamhetsavfall (Gotlands kommun)
Transport och destruktion av verksamhetsavfall inom Region Gotland. Visa upphandlingen »
2012-08-07   Biljettsystem till kollektivtrafiken (Gotlands kommun)
Region Gotland genomför upphandling avseende biljettsystem för kollektivtrafik. Upphandlingen omfattar leverans av hårdvara och mjukvara samt tillhörande service/support/underhåll. Region Gotland ansvarar för tillhandahållande av kollektivtrafik. Driften av kollektivtrafiken utförs idag av Gotlandsbuss AB. Mer information finns på www.gotland.se/kollektivtrafiken. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ühendatud Piletite AS
2011-11-02   Sporthall Visborg (Gotlands kommun)
Region Gotland avser att bygga en sporthall i Visby. Upphandlingen planeras genomförd som en förhandlad upphandling för att välja en entreprenör som på totalentreprenad genomför byggnationen. Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering. Visa upphandlingen »
2011-09-22   Genomlysningsstativ (Gotlands kommun)
Genomlysningsstativ inkl. undersökningsbord. Användningsområde: Angiografier, intervention av kärl. Genomlysningsundersökningar på barn och vuxna av digitionskanalen, skelett och urogenitala organen. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Siemens Aktiebolag
2011-05-02   Skolskjutsar (Gotlands kommun)
Trafikåtagandet omfattar skolskjutstrafik inom Region Gotland. Upphandlingen är indelad i 12 skolskjutspaket. Visa upphandlingen »
2011-04-08   2010-617 Höjdräddningsfordon (Gotlands kommun)
Denna upphandling avser köp av höjdräddningsfordon / steghävare enligt beskrivning i F1 Administrativa föreskrifter samt F2 Kravspecifikation och F3 Mall för upphandlingskontrakt. Visa upphandlingen »