Leverantör: Taxi Gotland

5 arkiverade upphandlingar

Historiskt sett har konkurrerande anbudsgivare varit Klinte Bil och Buss AB, Slite Taxi Aktiebolag, Klinte Bil & Buss AB, Taxi 1684 AB och Tilldelades ej.

Nyligen genomförda upphandlingar där leverantören Taxi Gotland nämns

2020-02-06   Specialskolskjutsar - Fordon anpassade för transport av rullstol och permobil (Region Gotland)
Uppdraget omfattar specialskolskjutstrafik på Gotland med fordon anpassade för transport och permobil. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taxi Gotland
2019-10-31   Specialskolskjutsar (Gotlands kommun)
Uppdraget omfattar skolskjutstrafik i områdena Norra Gotland, Södra Gotland, Visby med omnejd och Hela Gotland - fordon med lyft. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Taxi 1684 AB Taxi Gotland
2014-02-19   Specialskolskjuts, fordon med lyft (Region Gotland)
Specialskolskjuts till särskolan och språkis med fordon med lyft i paketen Norra Gotland, Södra Gotland och Visby med omnejd. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klinte Bil och Buss AB Taxi Gotland
2013-11-06   Specialskolskjutsar (Region Gotland)
Uppdraget omfattar skolskjutstrafik i områdena Norra Gotland, Mellersta Gotland, Sydöstra Gotland, Sydvästra Gotland, Visby och fordon med lyft med skolorna i Visby som mål. Resenärer är ca 60 elever från särskolan i åldrarna 6 till 21 år med en utvecklingsstörning och där utöver tilläggshandikapp i form av synskada, hörselskada, rörelsehinder, tal och kommunikationssvårigheter, autism m.m. Och 25–30 barn och elever från Språkis i åldrarna 3 till 13 år med språk, tal och kommunikationssvårigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klinte Bil och Buss AB Slite Taxi Aktiebolag Taxi Gotland Tilldelades ej
2013-08-01   Skolskjuts taxi växelvis boende och barn med särskilda behov (Region Gotland)
Resor för elever med behov av särskilt stöd och växelvis boende inom grundskolan. Ett skolskjutsuppdrag omfattar skolskjutstrafik med taxi i områdena Norra Gotland, Mellersta Gotland, Södra Gotland samt Visby, dvs. 4 geografiska områden. Resorna kan vara mellan geografiska områden, vilket kan innebära annat resmål än Visby. Vissa resor kan vara permanenta över en längre tid t.ex. termin eller läsår. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Klinte Bil & Buss AB Slite Taxi Aktiebolag Taxi Gotland