2023-11-10   Ramavtal för Reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon (Renova Aktiebolag)
Upphandling av ramavtal för reparation och service av släp, trailer, kärra och påhängsvagn för tunga fordon Visa upphandlingen »
2023-10-11   Fordon inkl leasing (Smedjebackens kommun)
Upphandlingen omfattar leasing och köp av nya och begagnade personbilar och transportfordon som enligt vid var tid gällande regler får köras med B-körkort. Upphandlande myndighet har även möjlighet att köpa tillkommande produkter Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volkswagen Group Sverige AB
2023-08-24   Passagerarfordon (Försvarets radioanstalt FRA)
Två (2) fordon för persontransport. Visa upphandlingen »
2023-08-01   Kombibilar (Försvarets radioanstalt)
Upphandling av fyra stycken kombibilar enligt kravspecifkation och övriga upphandlingsdokument. Anbud kan lämnas på olika bilmärken Visa upphandlingen »
2023-06-30   Korttidshyra av fordon 2023 (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen)
Våra sju samverkande kommuner Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter med bolag har behov av att kunna hyra personbilar av olika storlek. Dels fordon med förbränningsmotorer men även rena elbilar och plug-in hybrider. Upphandlingen är uppdelad i geografiska områden och maximalt tre leverantörer kommer att tilldelas kontrakt i respektive geografiska område. Låter detta som en upphandling för er? Välkommen att lämna in ert anbud! Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Europeisk Biluthyrning Aktiebolag Mabi Sverige AB Rolf Ericson Bil i Dalarna AB Sweden Rent A Car AB
2023-06-26   Ramavtal fordon (Lunds kommun)
Upphandlingen avser ramavtal för inköp av nya fordon upp till 3,5 ton med olika drivmedelsalternativ, storlek, tjänstevikt och modeller. Beställaren har delat in fordon i olika segment baserat på storlek på fordonet se bilaga " Fordonsmatris 2023" Ramavtal kommer att tecknas med samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven i detta underlag och som kan leverera fordon till en eller flera fordonskategorier i fordonsmatris bilaga "Fordonsmatris 2023". Avrop från ramavtalet kommer att ske genom … Visa upphandlingen »
2023-02-24   Hyrbilar - korttidshyra (Region Kalmar Län)
Denna upphandling avser successiva leveranser av hyrbilar för korttidshyra till Region Kalmar län enligt beskrivning i upphandlingsdokumenten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: GreenMotion Scandinavia AB Liljas Personbilar AB Sweden Rent A Car AB
2022-10-31   Operationell leasing av bussar till Motorbranschens Tekniska Gymnasium för utbildningsverksamhet (Göteborgs Stad, utbildningsförvaltningen)
Motorbranschens Tekniska Gymnasium behöver begagnade utbildningsbussar till deras utbildningsverksamhet, utbildning busschaufför. Beskrivning och syfte Utbildningsförvaltningen även nedan nämnd UBF bjuder härmed in att lämna anbud avseende leasing av tre (3) bussar i två (2) år vardera med option på ytterligare leasing i två (2) år bussarna skall vara operationella bussar som skall användas i undervisning. Bussarna får gärna vara begagnade. Upphandlande myndighet Utbildningsförvaltningen är en del av … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svenska Neoplan Aktiebolag
2022-10-12   Korttidshyra av fordon (Malmö Leasing AB)
Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop av Korttidshyra av personbilar, minibussar, och lätta transportfordon. Visa upphandlingen »
2022-09-14   Upphandling av fordon, hösten 2022 (Uppsala Vatten och Avfall AB)
Uppsala Vatten och Avfall AB avser upphandla sju fordon till sina verksamheter. Upphandlingen delas upp i fem antal olika anbudsområden utifrån fordonstyp. En leverantör per anbudsområde kommer att antas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bil Trean i Uppsala Aktiebolag Hedin Helsingborg Bil Aktiebolag R A Motor R A Motor AB
2022-08-15   Beställningscentral och särskild skolskjuts (Helsingborgs stad, Bjuv-, Svalöv- och Åstorps kommun)
Upphandlingen omfattar beställningscentral och transport för särskild och växelvis skolskjuts samt extra beställningar, för Helsingborgs stad, Svalövs kommun, Åstorps kommun och Bjuvs kommun. Avtalsstart är planerad till 2023-07-31. Observera att frågor inte kommer att besvaras under perioden: 2022-08-15--10-02 Visa upphandlingen »
2022-06-01   Lätta fordon (SUV & Pick-up) (Swedavia AB)
Swedavia avser att upphandla ramavtal för avrop av Lätta Fordon. Följande ramavtalsområden ingår i upphandlingen: A. Mellanstor SUV B. Stor SUV C. Pick-up Visa upphandlingen »
2022-05-18   Kortidshyra av el- och gasfordon (Länsstyrelsen i Skåne län)
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till anbudsinlämning avseende kortidshyra av el- alternativt gasdrivna fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweden Rent A Car AB
2022-05-10   Transportfordon och minibussar 2022 (Torsby kommun)
Anbudet omfattat Tjänstefordon (transportbilar och minibussar) för specifika beställningar och leveranser under avtalsperioden. Visa upphandlingen »
2022-01-14   Fordonspool för hyresgäster (Bostads AB Mimer)
Upphandling av ramavtal för fordonspool främst avsedd för beställarnas hyresgäster. Tjänsten upphandlas i första hand för Mimers nybyggnationsprojekt men även pool i befintligt fastighetsbestånd kan bli aktuellt. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Move about AB
2021-10-22   Fordon inklusive service och reparationsavtal (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen avser personbilar, MPV, minibuss och transportfordon inklusive service och reparationsavtal. Fordonen kommer både vara verksamhetsbundna fordon samt förmånsbilar för Region Skånes personal. Merparten av fordonen kommer att köpas in genom finansiell leasing via Region Skånes aktuella avtalspart. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Din Bil Sverige AB Hedbergs Bil Aktiebolag K.W. Bruun Autoimport AB Mobility Motors Sweden AB
2021-07-06   Pistmaskin Ovanåkers kommun (Ovanåkers kommun)
Ovanåkers kommun upphandlar en pistmaskin åt kommunens skidbacke Edsbybacken. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Prinoth AB
2021-06-21   Fordon inklusive service och reparationsavtal (Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning)
Upphandlingen avser personbilar, MPV, minibuss och transportfordon inklusive service och reparationsavtal. Fordonen kommer både vara verksamhetsbundna fordon samt förmånsbilar för Region Skånes personal. Merparten av fordonen kommer att köpas in genom finansiell leasing via Region Skånes aktuella avtalspart. Visa upphandlingen »
2021-05-31   Skolskjuts och interna transporter av elever (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar skolskjuts samt interna transporter av elever. Med skolskjuts avses resor mellan elevens hem eller en plats i nära anknytning till elevens hem och den plats där utbildningen bedrivs. Med interna transporter avses elevresor mellan kommunens lokaler, verksamheter, fritidshem, praktikplatser, och utflyktsmål. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Samtrans Omsorgsresor AB
2021-05-05   Fordon 2021 (Härnösands kommun)
Härnösands kommun upphandlar personbilar och andra fordon i en samordnad upphandling tillsammans med flera andra myndigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Auto 7H Centrum AB Berners Person - och Transportbilar AB Bilbolaget Nord AB Bilcenter i Sundsvall AB Carstedts Bil Aktiebolag Dahlboms Bil AB Landrins Bil AB Mobility Motors Sweden AB
2021-04-28   Skolskjuts för elever med växelvis boende mm (korttidsavtal) (Västerviks kommun)
Upphandling av Skolskjuts för elever med växelvis boende mm (korttidsavtal). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hallens Buss Aktiebolag
2021-04-06   Skolskjuts och interna transporter av elever (Habo kommun)
Upphandlingen omfattar skolskjuts samt interna transporter av elever. Med skolskjuts avses resor mellan elevens hem eller en plats i nära anknytning till elevens hem och den plats där utbildningen bedrivs. Med interna transporter avses elevresor mellan kommunens lokaler, verksamheter, fritidshem, praktikplatser, och utflyktsmål. Avtalstiden är 4 år. Visa upphandlingen »
2021-03-12   Transportbilar till Hjälpmedelsservice (Värmlands Läns Landsting)
Region Värmland ska upphandla ramavtal för transportbilar till hjälpmedelsservice samt hjälpmedelsservice - barn. Regionen efterfrågar 4 olika typer av fordon. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Lecab Bilaktiebolag
2021-01-18   Transportbilar till Hjälpmedelsservice (Region Värmland)
Region Värmland ska upphandla ramavtal för transportbilar till hjälpmedelsservice samt hjälpmedelsservice - barn. Regionen efterfrågar 4 olika typer av fordon. Visa upphandlingen »
2020-12-02   Biluthyrning, korttidshyra av personbilar, minibussar, skåpbil (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Biluthyrning, korttidshyra av personbilar, minibussar, skåpbil Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweden Rent A Car AB
2020-11-27   Korttidshyra fordon (Hyrbilar) (Umeå kommun)
Avtalet omfattar korttidshyra fordon från ett dygn eller mer, max 6 månader om inte annat överenskommits vid beställning. Uppdraget gäller i första hand för kottidshyror inom Umeå kommun, Vännäs kommun, och Robertsfors kommun. Anbudsgivaren ska vara en rikstäckande leverantör för att kunna leverera korttidshyra av fordon på annan ort. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mabi Sverige AB
2020-11-02   Finansiell Leasing - Fordon (Trelleborgs kommun)
Finansiell leasing av fordon Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skandinaviska Enskilda Banken AB
2020-10-16   Korttidshyra fordon lokalt (Lapplands Kommunalförbund)
Lapplands Kommunalförbund samordnar upphandling av korttidshyra fordon lokalt åt Kiruna- Gällivare- Pajala- Jokkmokks kommuner samt Tekniska Verken i Kiruna AB, Kirunabostäder AB, Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB, Matlaget i Gällivare AB, Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, Jokkmokks Värmeverk AB, Jokkmokkshus AB och Lapplands Kommunalförbund. Beskrivning av upphandlingen Härmed inbjuds Ni att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i detta förfrågningsunderlag. Lapplands … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Europeisk Biluthyrning Aktiebolag Norrlands Biluthyrning AB Pajala Färghandel Aktiebolag Sweden Rent A Car AB
2020-10-05   Korttidshyra fordon (Hyrbilar) (Umeå kommun, Upphandlingsbyrån)
Avtalet omfattar korttidshyra fordon från ett dygn eller mer, max 6 månader om inte annat överenskommits vid beställning. Uppdraget gäller i första hand för kottidshyror inom Umeå kommun, Vännäs kommun, och Robertsfors kommun. Anbudsgivaren ska vara en rikstäckande leverantör för att kunna leverera korttidshyra av fordon på annan ort. Visa upphandlingen »
2020-06-25   Eldrivna Lätta Lastbilar (Swedavia AB)
Swedavia avser att upphandla ramavtal omfattande Swedavias behov av eldrivna lätta lastbilar som får framföras på allmän väg med körkortsbehörighet ”B” (Personbil klass I), upp till 3,5 tons totalvikt. Leverantören skall kunna leverera ett eller flera av följande fordon: Mellanstor skåpbil, Stor skåpbil, Minibuss/persontransportbil för min. 8, max. 9, Chassi för påbyggnad av flak. Ett antal optioner ingår rörande utrustning samt utformning av fordonen. Avtalet omfattar även att serviceavtal om minst fem … Visa upphandlingen »
2020-01-16   Person- och servicebilar, SUV:ar samt minibussar (Piteå kommun)
Upphandling avser ramavtal för succesiva leveranser under tre år av följande fordonstyper: mindre mellanklass personbilar (5-dörrars kombikupé och kombi), mindre servicebilar (L1H1 och L2H1), mindre och mellanstora SUV:ar, minibussar (8+1 pass, L2H1) och minibuss/MPV 6+1 passagerare. Anbud kan lämnas på en, flera eller alla fordonstyperna. Respektive fordonstyp utvärderas var för sig och separata avtal tecknas per fordonstyp. Antalet fordon av de olika fordonstyperna varierar stort. Av vissa planeras det … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Burlin Motor AB Norrlands Bil Sverige AB
2019-02-15   Fullserviceleasing av fordon - Cura individutveckling (Karlshamns kommun)
Karlshamns kommun upphandlar på uppdrag av Cura Individutveckling ett ramavtal för Fullserviceleasing av fordon. Ramavtalet löper på 3 år och avser att täcka behovet av att byta ut samtliga fordon i fordonsparken. För tillfället består fordonsparken av ca 35 fordon men en översyn av fordonsparken pågår. Det innebär att antalet fordon kan tillkomma eller falla bort beroende på verksamheternas behov under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Carltne Bil AB
2018-12-18   TI 2018-2027 Transportfordon max 3,5t (Telge Inköp AB)
Upphandling gällande transportfordon max 3,5 ton för Södertälje Kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Din Bil Sverige AB
2018-11-02   Finansiell leasing (Halmstads kommun)
Upphandlingen omfattar finansiell leasing av fordon och övriga leasingobjekt Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordea Finans Sverige AB
2018-10-30   Korttidshyra av fordon (Region Uppsala)
Hyrbilar till Region Uppsala Anbudstidens utgång Anbud ska vara ingivet till Visma TendSign senast 2.12.2018 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweden Rent A Car AB
2018-07-18   Fordon under 3,5 ton (Älmhults kommun)
Generella krav Följande krav gäller alla avtalsdelar: Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Aktiebolaget Kronobergs Bilaffär Göinge Bil Aktiebolag R Einarsson Bil AB
2018-05-11   Fordonsförmedling (Region Skåne, Koncerninköp)
Förmedling vid försäljning av Region Skånes fordon med tillhörande tjänster. Uppskattat årligt behov är 120-150 lätta fordon, 5 tunga fordon och 10 ambulanser. Volymen är endast uppskattad. Vinnande anbudsgivare ska leverera Region Skånes verkliga behov. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: BCA Vehicle Remarketing AB
2018-03-23   Korttidshyra fordon (Region Örebro län)
Upphandlingen avser korttidshyra av fordon för persontransporter till Region Örebro läns fyra Bilpools depåer. Region Örebro läns Bilpools depåer finns vid, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, USÖ Universitetssjukhuset Örebro och vid Region Örebro läns kansli Eklundavägen 1 Örebro. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Mabi Sverige Sweden Rent A Car
2018-03-09   Fordon 2018 - Ramavtal (Kristianstads kommun)
Upphandlingen avser anskaffning av fordon till Kristianstads kommun. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kristianstads Bilcentrum AB Mobility Motors Sweden AB Tofta Bil i Kristianstad AB
2018-02-27   Personbilar med gasdrift (UpphandlingsCenter FBR)
Upphandlingen avser gasdrivna personbilar och transportfordon, mindre skåpbilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilmetro Aktiebolag
2017-12-20   Personbilar och lätta transportfordon (Region Östergötland)
Avser köp med återköpsgaranti samt service av personbilar och lätta transportfordon för Region Östergötland. Helt eller delat anbud. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller flera och positioner i varje anbudsområde. Varje position utvärderas och tilldelas var för sig. Anbud kan lämnas på följande positioner och anbudsområden: Anbudsområde biogas. Lilla mellanklassen. Stora mellanklassen. Storbilsklassen. Lilla transportbilsklassen. Stora transportbilsklassen. Anbudsområde … Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Engströms Bil AB K.W. Bruun Autoimport AB Tage Rejmes i Linköping bil AB
2017-12-19   Försäljning av DV- tjänstebilar (Statens Jordbruksverk)
Inbjudan att lämna anbud. Jordbruksverket, distriktsveterinärerna bjuder in till anbudsgivning av försäljning av distriktsveterinärernas tjänstebilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fordonskammaren AB
2017-12-04   Transportbilar (Tjörns kommun)
Kommunerna Kungälv, Stenungsund och Tjörn deltar i SOLTAK:s samarbetet och har ett gemensamt projekt för att säkra sin fordonsflotta. Fordonsflottan omfattar idag ca 50 transportbilar där fordonen generellt byts ut vart femte år. Denna upphandlingen avser ramavtal för kommunernas behov av transportbilar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilab Kungälv AB Brandt Fordon Aktiebolag Gösta Hurtigs Bil Aktiebolag Hedin Göteborg Bil Aktiebolag IVECO Sweden Aktiebolag Mobility Motors Sweden AB Roy Andersson Bilbolaget AB Rune Odelius Bil Aktiebolag Stendahls Bil AB
2017-12-01   Begagnade renhållningsfordon (Vafabmiljö kommunalförbund)
Två stycken begagnade renhållningsfordon för insamling av förpackningar. Två fack, baklastare. Komprimerande. Dieseldrivna alt. biogas. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag
2017-10-03   Transportbilar (Tjörns kommun)
Kommunerna Kungälv, Stenungsund och Tjörn deltar i SOLTAK:s samarbetet och har ett gemensamt projekt för att säkra sin fordonsflotta. Fordonsflottan omfattar idag ca 50 transportbilar där fordonen generellt byts ut vart femte år. Denna upphandlingen avser ramavtal för kommunernas behov av transportbilar. Visa upphandlingen »
2017-08-17   Fordonsupphandling bilar biogas och SUV diesel Oskarshamns kommun (Oskarshamns kommun)
Oskarshamns kommun inbjuder till att lämna anbud på ramavtal för 5 olika fordonstyper: Fordon 1 – Mindre personbil, CNG/Bensin med en tjänstevikt på 950-1 250 kg; Fordon 2 – Mellanstor personbil, CNG/Bensin med en tjänstevikt på 1 250-1 450 kg; Fordon 3 – SUV personbil, CNG/Bensin med en tjänstevikt på 1 500-1 600 kg; Fordon 4 – SUV personbil, Diesel med en tjänstevikt på 1 500-1 600 kg; Fordon 5 – Mindre arbetsfordon, CNG/Bensin med en tjänstevikt på 1 350-1 600 kg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Be-Ge Personbilar AB
2017-06-12   Minibussar – 2017 (UpphandlingsCenter FBR)
Upphandlingen avser ramavtal för successiva köp av minibussar för upp till 9 personer med tillhörande service. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hedemora Bilforum Aktiebolag
2017-04-24   Transportbilar till Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF) (Malung-Sälens kommun)
Malung-Sälen kommun avser att upphandla för Västerdalarnas utbildningsförbunds (VDUF) räkning 10 st. transportbilar, att användas för transport av elever. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bilmetro Aktiebolag
2017-03-17   Person- och servicebilar, SUV:ar samt minibussar (Piteå kommun)
Upphandling avser ramavtal för successiva leveranser under 3 år av följande fordonstyper: mindre mellanklass personbilar (5-dörrars kombikupé och kombi), mindre servicebilar (L1H1 och L2H1), mindre och mellanstora SUV:ar samt minibussar (8+1 pass, L2H1). Anbud kan lämnas på en, flera eller alla fordonstyperna. Respektive fordonstyp utvärderas var för sig och separata avtal tecknas per fordonstyp. Antalet fordon av de olika fordonstyperna varierar stort. Av vissa planeras det att beställas 5 -10 st., … Visa upphandlingen »