Upphandlingar: Uppsala kommun Kommunledningskontoret

>20 arkiverade upphandlingar

Uppsala kommun Kommunledningskontoret har historiskt sett varit en köpare av arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, ingenjörstjänster och byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster.

Nyligen genomförda upphandlingar av Uppsala kommun Kommunledningskontoret

2021-02-26   Elarbeten Uppsala kommuns fastighets AB (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar "Ramavtal: Elarbeten för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag" för avrop elarbeten. Avtal sluts mellan beställare och entreprenör för utförande av installationsarbeten. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Galore i Uppsala Aktiebolag
2021-02-25   Biträdande projektledare - Tullgarnsbron (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Biträdande Projektledare Tullgarnsbron Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-02-18   Beställarstöd miljötillstånd för Uppsala spårväg (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Beställarstöd för miljötillstånd för Uppsala spårväg. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Forsen Aktiebolag
2021-02-04   Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Dafo Brand Aktiebolag
2021-01-12   Tvåvåningscykelställ (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar tvåvåningscykelställ. Visa upphandlingen »
2021-01-12   Ramavtal för mark- och anläggningsarbeten (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen avser ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom beställarens verksamhetsområden. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden enligt nedan. Anbud kan lämnas på ett eller båda anbudsområdena. — Anbudsområde 1: Mindre mark- och anläggningsarbeten (0 - 1 000 000 SEK) — Anbudsområde 2: Mark- och anläggningsarbeten (1 000 000 SEK - 10 000 000 SEK) Visa upphandlingen »
2020-12-21   Inhyrning av anläggningsmaskiner inklusive förare (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande inhyrning av anläggningsmaskiner med förare för löpande arbeten. Tjänsterna kan förekomma inom hela kommunernas areal med viss koncentration till centralorten, för successivt uttag under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Binab entreprenad AB D. Wicksell Motor & Maskin Aktiebolag Lmbab, Löfströms Mark & Bygg AB Miljö Entreprenad i Uppland AB Upplands Schakt Ek För
2020-12-02   Biluthyrning, korttidshyra av personbilar, minibussar, skåpbil (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Biluthyrning, korttidshyra av personbilar, minibussar, skåpbil Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sweden Rent A Car AB
2020-11-19   Parkmöbler och markutrustning (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande leverans av parkutrustning, exempelvis bänkar, bord och papperskorgar, för successiva uttag under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Cado i Sverige AB Finbin Sverige AB Hags Aneby Ab Kompan Sverige AB lappset Sweden AB Nola Industrier Aktiebolag S:t Eriks AB Saferoad Smekab AB Söve AB Tressport och Lek AB Veksö AB Widala AB
2020-11-11   Profilprodukter (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar profilprodukter dvs pennor, nyckelband, reflexer, t-shirts, tröjor, vattenflaskor, väskor, tygkassar och dylikt med tryck. Upphandlingen omfattar också representationsgåvor. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Nordic Brand Communication AB
2020-11-09   Reparationer och underhåll pumpar (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Årlig tillsyn, service, felsökning och reparation av pumpar och styr och reglerutrustning i pumpstationer och fontäner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Pumpsnabben Aktiebolag
2020-11-05   Arbetsstolar för funktionshindrade (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Med Arbetsstolar för funktionshindrade avses manuella arbetsstolar och arbetsstolar med el-funktion. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Eurovema Mobility AB
2020-10-14   Service och underhåll av pelletsdrivna värmeanläggningar (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll av Uppsala kommuns pelletsdrivna värmeanläggningar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Upplands Värmecenter AB
2020-10-09   Interaktivt aktivitetsbord och musikkudde för personer med demenssjukdom och funktionsvariation (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Interaktivt aktivitetsbord och musikkudde för personer med demenssjukdom och funktionsvariation. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Kom i Kapp AB
2020-09-17   Ingenjörstjänster trafiksignalanläggningar och ITS (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal för ingenjörstjänster trafiksignalanläggningar och intelligenta transportsystem (ITS). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB WSP Sverige AB
2020-09-08   Traditionella cyklar och elcyklar samt service/underhåll och tillbehör (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandling av traditionella cyklar och elcyklar samt service/underhåll och tillbehör till Uppsala kommun. Visa upphandlingen »
2020-08-28   Projektledning och processkartläggning (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Syftet med denna upphandling är att träffa ramavtal för att säkerställa tillgången på professionell kompetens och resurser avseende konsulter inom området projektledning, processledning och tjänstedesign. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Combitech Aktiebolag Consid AB Forefront Consulting Group AB Knowit Uppsala AB Sweco Management AB
2020-08-18   Aktivrullstolar (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandling av ramavtal avseende aktivrullstolar för kommunerna i Uppsala län. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Etac Sverige AB Panthera AB Sunrise Medical AB
2020-06-11   Utvecklingsplan för Uppsala C - Uppsalapaketet (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandling av konsultuppdrag avseende framtagande av utvecklingsplan för Uppsala C - Uppsalapaketet. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: C.F. Moller Sverige AB
2020-05-19   Utvecklingstjänst för samverkan av delad förmedlingstjänst (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Uppdraget handlar om att resursförstärka bostadsförmedlingen i ett kommande projekt gällande samverkan med andra bostadsförmedlingar genom att dela verksamhetssystem. Visa upphandlingen »
2020-04-22   Stora Torget Uppsala - gestaltning och projektering (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Uppsala kommun har för avsikt att upphandla landskapsarkitekt- och ingenjörstjänster inför framtagande av handlingar för kommande ombyggnad av Stora torget i Uppsala. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Karavan landskapsarkitekter AB
2020-04-01   Skogsbrukstjänster (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Skogsbrukstjänster: Avverkning, skotning, röjning, planering av skogsbruksinsatser Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
2020-03-23   Ingenjörstjänster akustik/ljud/buller/vibrationer (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal för ingenjörstjänster inom akustik/ljud/buller/vibrationer. Uppdragen kan bestå av buller- och vibrationsutredningar, buller- och vibrationsmätningar, samhällsekonomiska kalkyler kopplade till åtgärder för att reducera buller och markvibrationer, bullerkartläggning och arbete med åtgärdsprogram mot omgivningsbuller, akustikutredningar m.m. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: EnSuCon AB Norconsult AB Structor Akustik AB
2020-03-17   Biträdande projektledare Östra Salabacke (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Biträdande projektledare Östra Salabacke, Uppsala. Konsulten ska vara stöd för Uppsala kommun i arbetet med att styra och planera arbetet för allmän platsmark och övrig kommunägd mark i området. I arbetet ingår tidsplanering, stöd i arbetet med att styra projektörer, byggledare och övriga konsulter samt miljöstyrning, granskning och andra liknande tjänster. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Ramboll Sweden AB
2020-01-16   Kognitionshjälpmedel (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Med kognitiva hjälpmedel menas sådana produkter vars syfte är att underlätta vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. hjälp med tidsuppfattning, minne, struktur och ordning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Abilia Aktiebolag Funktionsverket AB Wellbee AB
2019-12-19   Internetbaserad auktionsförsäljning av begagnade motordrivna fordon och maskiner (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Uppsala kommun genomför en upphandling avseende internetbaserad auktionsförsäljning av begagnade motordrivna fordon och maskiner. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Fordonskammaren Aktiebolag
2019-12-19   Informationsskyltar för inom- och utomhusbruk (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande informationsskyltar för inomhus- och utomhusbruk, skyltsystem, banderoller, skyltar med taktila tecken och punktskrift/blindskrift och liknande samt enklare formgivning (gäller skyltar med enkel informationstext). Skyltar ska vara tillverkade av aluminiumplåt, gravyrplast, plast eller kanalplast. Banderoller ska vara tillverkade av plast. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Imbia Tryckeri AB
2019-11-11   Stängsel - leverans, uppsättning och reparation (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande leverans, uppsättning och reparation av stängsel (Flätverksstaket) till Beställarens fastigheter. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Svea Areal AB
2019-09-06   Maskindiskmedel, torkmedel, spolutrustning och service (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar köparens behov av maskindiskmedel, torkmedel, rengöringsmedel m.m. för storkök. I uppdraget ingår också tillhandahållande, installation, montering och inställning av doseringsutrustning samt service av doseringsutrustning till maskinerna. Visa upphandlingen »
2019-08-26   Resurskonsulter inom området kommunikation (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Bemanningstjänst med specialisering på kommunikatörer. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Hammer & Hanborg Sverige AB Manpower Aktiebolag
2019-08-19   Arbetskläder (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar arbetskläder samt skor och handskar. Arbetskläder för följande yrkesgrupper är aktuella i denna upphandling: gata/anläggning, bygg, fastighetsservice, HoReCa, återvinning/renhållning, verkstad, bilverkstad, fordonslackering, parkeringsbevakning, lokalvård/städ och skola/förskola. Även andra yrkesgrupper kan förekomma. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Arbetsklädshuset (AKH) AB
2019-08-16   Årlig besiktning, service och reparationer av kylanläggningar (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande årlig besiktning samt service och reparationer av kylanläggningar, i huvudsak kökskyla (kyl och frys, kylrum, frysrum), komfortkyla samt processkyla (bad- och isanläggningar). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Bravida Sverige AB
2019-06-17   Ståhjälpmedel-Tippbräda stor (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Produkten ska användas för stående i ryggläge. Produkten ska användas av vuxna brukare i hemmiljö eller daglig verksamhet. Brukaren har kraftigt nedsatt motorisk funktion, balans och har behov av ståträning. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Medema Physio Aktiebolag
2019-06-05   Mattjänst till hemvården (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Mattjänst till hemvården Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sodexo AB
2019-04-11   Portionsförpackningar (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande leverans av Papper och plastvaror för successiva uttag under avtalstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: AllOffice Nordic AB
2019-02-25   Upphandling av brandfordon (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandling av ramavtal för leverans av brandfordon till Uppsala brandförsvar. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Sala Brand Aktiebolag
2019-01-30   Järnhandelsvaror (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Upphandlingen omfattar leverans av traditionella järnhandelsvaror, såsom redskap, handverktyg, elverktyg, mät-/märkverktyg, beslag, infästningsartiklar, förvaringsartiklar (skåp, hyllor, verktygslådor etc.), kemtekniska artiklar (fog, lim, lösningsmedel etc.) och personligt skydd, för successiva uttag under kontraktstiden. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Tools Sverige AB
2019-01-18   Byggledning och projektering av offentlig belysning (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
I uppdraget som byggledare samt projektör kommer man att driva kommunens underhålls avtal för offentlig belysning med tillhörande uppdrag (armaturbyten, felsökningar, tillsyn och periodiskt underhåll). Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: ÅF-Infrastructure AB
2019-01-10   Upphandling av obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Uppsala kommun med angivna bolag avser att upphandla OVK – funktionskontroll av ventilationssystem. Uppdraget innebär att ventilationssystem och brandspjällsfunktioner kopplade till ventilationssystem i skolor, barnstugor, bostadshus och kontorsfastigheter med flera ska funktionskontrolleras enligt gällande lagar och förordningar. I uppdraget ingår även kontroll av golvventilation samt radonfläktar. Uppdraget kan vid behov omfatta vissa nödvändiga och enklare felavhjälpande åtgärder. Visa upphandlingen »
Nämnda leverantörer: Reglyr AB Thorszelius ventilation & Service AB Upplands Ventilationstjänst AB
2019-01-09   Grusmaterial (Uppsala kommun Kommunledningskontoret)
Ramavtal omfattande leverans och egen hämtning av grusmaterial samt övrigt fyllningsmaterial, mottagning av schaktmassor samt återvinning. Köparen lämnar ingen garanti för volymen i ramavtalet. Under år 2013 uppgick de gemensamma inköpen till uppskattningsvis 13 miljoner SEK, inköpsvolymerna kan variera kraftigt från år till år beroende på vilka arbeten som utförs och när i tiden. Mängder angivna i prisbilagan är uppskattade förbrukningar och används endast för utvärdering. I denna upphandling kommer … Visa upphandlingen »