Upphandlingar: Helsingborgs stad, Bjuv-, Svalöv- och Åstorps kommun

En arkiverad upphandling

Helsingborgs stad, Bjuv-, Svalöv- och Åstorps kommun har historiskt sett varit en köpare av transportutrustning och transporthjälpmedel, motorfordon och personbilar.

Nyligen genomförda upphandlingar av Helsingborgs stad, Bjuv-, Svalöv- och Åstorps kommun

2022-08-15   Beställningscentral och särskild skolskjuts (Helsingborgs stad, Bjuv-, Svalöv- och Åstorps kommun)
Upphandlingen omfattar beställningscentral och transport för särskild och växelvis skolskjuts samt extra beställningar, för Helsingborgs stad, Svalövs kommun, Åstorps kommun och Bjuvs kommun. Avtalsstart är planerad till 2023-07-31. Observera att frågor inte kommer att besvaras under perioden: 2022-08-15--10-02 Visa upphandlingen »